SlideShare a Scribd company logo
C Z Y L I P R E Z E N T A C J A Z E S Z K O L E N I A Z
C O A C H I N G U I M E N T O R I N G U
Metaprogramy i Language
patterns
Martyna Madej
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
Numer projektu
2019-1-PL01-KA104-064138
Część 1. Metaprogramy
Metaprogramy - co to w ogóle jest?
 Przy wyjaśnieniu tego terminu, najczęściej stosuje się określenie
„filtry” i faktycznie, metaprogramy są czymś w rodzaju filtrów
poznawczych;
 Wpływają one na nasze postrzeganie świata oraz naszego miejsca w
np. danej grupie;
 Pozwalają nam określić, jakie działania podjąć w danym momencie.
Decydują o tym, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach;
 Są to również schematy, według których funkcjonujemy;
 Powstają na podstawie naszych doświadczeń.
J A - I N N I
Wybrane rodzaje
metaprogramów
Czyli spojrzenie na korzyści danej osoby.
Osoby z metaprogramem „Ja”, będą skupiać się na własnych
korzyściach, potrzebach. Będą rozważać, czy oni w danej sytuacji mogą
coś zyskać, lub stracić. Skupiają się na własnych odczuciach.
„Co ja będę z tego miał?”, „Co mogę stracić?”, „Tak dla mnie będzie lepiej”
Osoby z metaprogramem „Inni”, na pierwszym miejscu będą stawiać
dobro innych osób. Będą przekładać komfort i szczęście innych, nad
swoje własne. Wiele rzeczy robią dla innych, nie dla siebie.
„Chcę, żeby byli ze mnie dumni”, „Im bardziej się to przyda”
A U T O R Y T E T Z E W N Ę T R Z N Y – A U T O R Y T E T W E W N Ę T R Z N Y
Wybrane rodzaje
metaprogramów
Zaufanie do innej osoby, czy intuicja?
Osoby z metaprogramem „autorytet zewnętrzny”, przy podejmowaniu decyzji,
będą skupiać się na opiniach ekspertów, lub osób bardziej doświadczonych. Na
przykład podczas kupowania sprzętu AGD, będą ufać temu, co mówi
sprzedawca.
„Wie co robi”, „Zna się na tym, więc mogę mu/jej zaufać”
Osoby z metaprogramem „autorytet wewnętrzny”, będą się skupiać na własnych
przekonaniach i przeczuciach. Na przykład podczas kupowania sprzętu AGD,
przed zakupem, sami będą sprawdzać właściwości urządzenia.
„To mi się podoba”, „Wydaje się być w porządku”
O D - D O
Wybrane rodzaje
metaprogramów
Czyli unikanie i dążenie – od problemu, do celu
Osoby z metaprogramem „od”, skupiają się na negatywnych skutkach,
podejmowanych przez siebie decyzji. Starają się unikać problemów i ich główną
motywacją do działania, jest właśnie uniknięcie czegoś.
„Podejmę pracę, aby uniknąć bezrobocia”, „Wykonam to zadanie, aby uniknąć kary”
Osoby z metaprogramem „do”, skupiają się na osiągnięciu jakiegoś celu i
możliwych, pozytywnych skutkach swoich działań. Ich główną motywacją do
działania, jest osiągnięcie celu.
„Podejmę pracę, aby więcej zarabiać”, „Wykonam to zadanie, aby dostać premię”
P O D O B I E Ń S T W A - R Ó Ż N I C E
Wybrane rodzaje
metaprogramów
Czyli na co zwracamy uwagę, podczas kontaktu z inną osobą?
Osoby z metaprogramem „podobieństwa”, skupiają się bardziej na tym, co łączy
je z danymi osobami. Podczas kontaktu z innymi, szukają wspólnych cech.
Podczas dokonywania wyborów, stawiają na sprawdzone rzeczy, czy metody.
„Oboje lubimy ten sam gatunek muzyki”, „Uwielbiam ten smak lodów, więc go wybiorę”
Osoby z metaprogramem „różnice”, skupiają się bardziej na tym, co różni daną
osobę, od nich. Podczas kontaktu z innymi, szukają różnic w charakterze,
wyglądzie, zainteresowaniach, itp. Podczas dokonywania wyborów, lubią
próbować nowości.
„On/Ona nie przepada za moim ulubionym zespołem”, „Nowy smak lodów, chcę go
spróbować”
O P C J E - P R O C E D U R Y
Wybrane rodzaje
metaprogramów
Zaufanie do innej osoby, czy intuicja?
Osoby z metaprogramem „opcje”, lubią samodzielnie podejmować decyzje i mieć
wpływ na swoje działania. Nie przepadają za schematami.
„Wybieram …”, „ Zrobimy to w inny sposób”
Osoby z metaprogramem „procedury”, lubią mieć jasno wyznaczony sposób
działania w różnych sytuacjach. Czują się niezbyt komfortowo, kiedy mają
samodzielnie podejmować decyzje.
„Według procedur, powinniśmy tak postąpić”
Metaprogramy – jak je rozpoznać?
„Dobry rozmówca kształtuje swój język tak, aby pasował do modelu świata drugiej osoby. Używa języka,
który zgadza się z jej metaprogramem, zmienia uprzednio formę informacji i upewnia się, że będzie ona
mogła ją łatwo zrozumieć. To pozostawia jej więcej energii na podjęcie decyzji i zmotywowanie się.”
~ Joseph O’Connor, „NLP. Wprowadzenie do programowania
neurolingwistycznego”
Metaprogramy najłatwiej można rozpoznać, poprzez
obserwację ludzi i podejmowanych przez nich decyzji.
Niektóre z metaprogramów można rozpoznać już
podczas zwykłej rozmowy.
Część 2. Language patterns
• N I E Z N A L A Z Ł A M T Ł U M A C Z E N I A T E G O
Z W R O T U
•P O D H A S Ł E M „ W Z O R C E J Ę Z Y K O W E ” , J A K I
P O D I N N Y M I T E G O T Y P U , Z N A L E Ź L I B Y Ś C I E C O Ś
Z U P E Ł N I E I N N E G O , N I Ż „ L A N G U A G E
P A T T E R N S ”
•„ J Ę Z Y K W Z O R C Ó W ” J E S T P R Z E T Ł U M A C Z O N Y M
T Y T U Ł E M K S I Ą Ż K I „ A P A T T E R N L A N G U A G E ” ,
N A P I S A N E J P R Z E Z C H R I S T O P H E R A
A L E X A N D R A . U Ż Y W A J Ą C T E J N A Z W Y , M O Ż N A
T R A F I Ć J E D Y N I E N A K S I Ą Ż K Ę
Dlaczego nie przetłumaczyłam
nazwy „language patterns”
Language patterns – co to takiego?
•Słowa stanowią interpretację doświadczeń, tak pozytywnych, jak i negatywnych;
•Każde określenie, jest interpretacją, jaką nadajemy danemu doświadczeniu, lub
przedmiotowi;
•Słowa, jakich używamy, mają wpływ na to, jak coś odbieramy, słowami możemy
wywołać określone stany emocjonalne.
•Przez całe życie uczymy się określonych language patterns. Należą do nich nie tylko
słowa, ale też mimika, czy gesty. Podobnie jak słowa, wywołują one u nas określone
stany emocjonalne. Przykładowo – uśmiech, oznacza radość;
•W zależności od kraju, czy nawet regionu, language patterns różnią się od siebie;
•Nasz język niewerbalny najlepiej oddaje nasze stany emocjonalne.
Słowami możemy zmanipulować nasze odczucia, względem jakiejś osoby,
sytuacji, czy jakiegoś obiektu
Language patterns – przykłady
• Słowa
Wygodny / Zniszczony
Stary / Nowy
•Gesty
Środkowy palec
Kciuk do góry / kciuk na dół
•Mimika
Uśmiech / „Podkówka”
Oczy i usta szeroko otwarte /
Zmarszczone brwi
•Głos
Krzyk / Cichy
Wolny / Szybki
Language patterns – jak wpływają
na nasze życie i skąd się biorą?
•Uczymy się ich przez całe życie;
•Jako dzieci, obserwowaliśmy, jak ludzie z naszego otoczenia reagowali na różne
sytuacje;
•Doświadczenia przeszłości stanowią interpretację rzeczywistości;
•Kojarzymy dane sytuacje, czy słowa z określonymi uczuciam;i
•Kiedy myślimy o sytuacjach, w których byliśmy np. przerażeni, nasza mimika,
nasze odczucia i zachowanie, zmieniają się tak, jakbyśmy byli zaniepokojeni;
•Jeśli uważamy, że w danej sytuacji powinniśmy być, np. źli, to tak będziemy się
zachowywać, mimo iż źli nie jesteśmy.
Language patterns – jak je
„przeprogramować”?
Możemy zmienić swoje language patterns. Najlepiej zacząć od
dokładnej analizy, dlaczego odbieramy coś w taki i a nie inny sposób i
co sprawiło, że tak jest. Następnie należy zastanowić się, dlaczego
chcemy je zmienić i co chcemy tym osiągnąć. Później trzeba tylko
próbować.
Duży wpływ na tę zmianę, ma również zastępowanie słów innymi,
odrobinę inaczej, lub mniej, nacechowanymi.
Przykład – Zły -> Zirytowany.
•O B A S Ą P O W I Ą Z A N E Z N L P , C Z Y L I
P R O G R A M O W A N I E M
N E U R O L O G W I S T Y C Z N Y M
•N A Z W A T A N A W I Ą Z U J E D O N E U R O L O G I I ,
J Ę Z Y K A I P R O G R A M O W A N I A , M A
W S K A Z Y W A Ć N A W Z A J E M N E
O D D Z I A Ł Y W A N I E N A S Z E G O C I A Ł A I
Z A C H O W A N I A , M Y Ś L E N I A , J Ę Z Y K A .
•N L P O B E J M U J E U M I E J Ę T N O Ś C I M Y Ś L E N I A I
Z R O Z U M I E N I A P R O C E S Ó W W P Ł Y W A J Ą C Y C H
N A Z A C H O W A N I E
Co mają wspólnego metaprogramy
i language patterns?
Bibliografia
•https://pixabay.com/pl/users/GDJ-1086657/?utm_source=link-
attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3244118
•https://party.pl/porady/zwiazki-i-seks/psychologia/metaprogramy-czym-sa-jak-dzialaja-94015-r1/
•https://michalpasterski.pl/2009/05/metaprogramy-czesc-1/
•http://www.technikinlp.pl/perswazja-metaprogramy.html
•http://nf.pl/manager/metaprogramy-klucz-do-poznania-twoich-pracownikow,,40895,37
•http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4588
•https://michalpasterski.pl/2009/05/metaprogramy-czesc-2/
•https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/metaprogramy
•https://porozmawiajmy.tv/swiadoma-komunikacja-metaprogramy-jolanta-wolczaska/
•https://pixabay.com/pl/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-
attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4499303
•https://pixabay.com/pl/users/905513-905513/?utm_source=link-
attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1502369
•https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczne
•https://portal.abczdrowie.pl/programowanie-neurolingwistyczne
•https://blog.iqmatrix.com/language-patterns
•https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_language
•https://www.hypnoticworld.com/strategies/language-patterns
•https://www.curbed.com/2019/7/11/20686495/pattern-language-christopher-alexander

More Related Content

More from Aneta Kobylarek

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
Aneta Kobylarek
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Aneta Kobylarek
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Aneta Kobylarek
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
Aneta Kobylarek
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Aneta Kobylarek
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Aneta Kobylarek
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Aneta Kobylarek
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Aneta Kobylarek
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Aneta Kobylarek
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Aneta Kobylarek
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Aneta Kobylarek
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
Aneta Kobylarek
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
Aneta Kobylarek
 

More from Aneta Kobylarek (17)

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
 

Metaprogramy + language patterns

 • 1. C Z Y L I P R E Z E N T A C J A Z E S Z K O L E N I A Z C O A C H I N G U I M E N T O R I N G U Metaprogramy i Language patterns Martyna Madej
 • 2. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Numer projektu 2019-1-PL01-KA104-064138
 • 4. Metaprogramy - co to w ogóle jest?  Przy wyjaśnieniu tego terminu, najczęściej stosuje się określenie „filtry” i faktycznie, metaprogramy są czymś w rodzaju filtrów poznawczych;  Wpływają one na nasze postrzeganie świata oraz naszego miejsca w np. danej grupie;  Pozwalają nam określić, jakie działania podjąć w danym momencie. Decydują o tym, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach;  Są to również schematy, według których funkcjonujemy;  Powstają na podstawie naszych doświadczeń.
 • 5. J A - I N N I Wybrane rodzaje metaprogramów Czyli spojrzenie na korzyści danej osoby. Osoby z metaprogramem „Ja”, będą skupiać się na własnych korzyściach, potrzebach. Będą rozważać, czy oni w danej sytuacji mogą coś zyskać, lub stracić. Skupiają się na własnych odczuciach. „Co ja będę z tego miał?”, „Co mogę stracić?”, „Tak dla mnie będzie lepiej” Osoby z metaprogramem „Inni”, na pierwszym miejscu będą stawiać dobro innych osób. Będą przekładać komfort i szczęście innych, nad swoje własne. Wiele rzeczy robią dla innych, nie dla siebie. „Chcę, żeby byli ze mnie dumni”, „Im bardziej się to przyda”
 • 6. A U T O R Y T E T Z E W N Ę T R Z N Y – A U T O R Y T E T W E W N Ę T R Z N Y Wybrane rodzaje metaprogramów Zaufanie do innej osoby, czy intuicja? Osoby z metaprogramem „autorytet zewnętrzny”, przy podejmowaniu decyzji, będą skupiać się na opiniach ekspertów, lub osób bardziej doświadczonych. Na przykład podczas kupowania sprzętu AGD, będą ufać temu, co mówi sprzedawca. „Wie co robi”, „Zna się na tym, więc mogę mu/jej zaufać” Osoby z metaprogramem „autorytet wewnętrzny”, będą się skupiać na własnych przekonaniach i przeczuciach. Na przykład podczas kupowania sprzętu AGD, przed zakupem, sami będą sprawdzać właściwości urządzenia. „To mi się podoba”, „Wydaje się być w porządku”
 • 7. O D - D O Wybrane rodzaje metaprogramów Czyli unikanie i dążenie – od problemu, do celu Osoby z metaprogramem „od”, skupiają się na negatywnych skutkach, podejmowanych przez siebie decyzji. Starają się unikać problemów i ich główną motywacją do działania, jest właśnie uniknięcie czegoś. „Podejmę pracę, aby uniknąć bezrobocia”, „Wykonam to zadanie, aby uniknąć kary” Osoby z metaprogramem „do”, skupiają się na osiągnięciu jakiegoś celu i możliwych, pozytywnych skutkach swoich działań. Ich główną motywacją do działania, jest osiągnięcie celu. „Podejmę pracę, aby więcej zarabiać”, „Wykonam to zadanie, aby dostać premię”
 • 8. P O D O B I E Ń S T W A - R Ó Ż N I C E Wybrane rodzaje metaprogramów Czyli na co zwracamy uwagę, podczas kontaktu z inną osobą? Osoby z metaprogramem „podobieństwa”, skupiają się bardziej na tym, co łączy je z danymi osobami. Podczas kontaktu z innymi, szukają wspólnych cech. Podczas dokonywania wyborów, stawiają na sprawdzone rzeczy, czy metody. „Oboje lubimy ten sam gatunek muzyki”, „Uwielbiam ten smak lodów, więc go wybiorę” Osoby z metaprogramem „różnice”, skupiają się bardziej na tym, co różni daną osobę, od nich. Podczas kontaktu z innymi, szukają różnic w charakterze, wyglądzie, zainteresowaniach, itp. Podczas dokonywania wyborów, lubią próbować nowości. „On/Ona nie przepada za moim ulubionym zespołem”, „Nowy smak lodów, chcę go spróbować”
 • 9. O P C J E - P R O C E D U R Y Wybrane rodzaje metaprogramów Zaufanie do innej osoby, czy intuicja? Osoby z metaprogramem „opcje”, lubią samodzielnie podejmować decyzje i mieć wpływ na swoje działania. Nie przepadają za schematami. „Wybieram …”, „ Zrobimy to w inny sposób” Osoby z metaprogramem „procedury”, lubią mieć jasno wyznaczony sposób działania w różnych sytuacjach. Czują się niezbyt komfortowo, kiedy mają samodzielnie podejmować decyzje. „Według procedur, powinniśmy tak postąpić”
 • 10. Metaprogramy – jak je rozpoznać? „Dobry rozmówca kształtuje swój język tak, aby pasował do modelu świata drugiej osoby. Używa języka, który zgadza się z jej metaprogramem, zmienia uprzednio formę informacji i upewnia się, że będzie ona mogła ją łatwo zrozumieć. To pozostawia jej więcej energii na podjęcie decyzji i zmotywowanie się.” ~ Joseph O’Connor, „NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego” Metaprogramy najłatwiej można rozpoznać, poprzez obserwację ludzi i podejmowanych przez nich decyzji. Niektóre z metaprogramów można rozpoznać już podczas zwykłej rozmowy.
 • 12. • N I E Z N A L A Z Ł A M T Ł U M A C Z E N I A T E G O Z W R O T U •P O D H A S Ł E M „ W Z O R C E J Ę Z Y K O W E ” , J A K I P O D I N N Y M I T E G O T Y P U , Z N A L E Ź L I B Y Ś C I E C O Ś Z U P E Ł N I E I N N E G O , N I Ż „ L A N G U A G E P A T T E R N S ” •„ J Ę Z Y K W Z O R C Ó W ” J E S T P R Z E T Ł U M A C Z O N Y M T Y T U Ł E M K S I Ą Ż K I „ A P A T T E R N L A N G U A G E ” , N A P I S A N E J P R Z E Z C H R I S T O P H E R A A L E X A N D R A . U Ż Y W A J Ą C T E J N A Z W Y , M O Ż N A T R A F I Ć J E D Y N I E N A K S I Ą Ż K Ę Dlaczego nie przetłumaczyłam nazwy „language patterns”
 • 13. Language patterns – co to takiego? •Słowa stanowią interpretację doświadczeń, tak pozytywnych, jak i negatywnych; •Każde określenie, jest interpretacją, jaką nadajemy danemu doświadczeniu, lub przedmiotowi; •Słowa, jakich używamy, mają wpływ na to, jak coś odbieramy, słowami możemy wywołać określone stany emocjonalne. •Przez całe życie uczymy się określonych language patterns. Należą do nich nie tylko słowa, ale też mimika, czy gesty. Podobnie jak słowa, wywołują one u nas określone stany emocjonalne. Przykładowo – uśmiech, oznacza radość; •W zależności od kraju, czy nawet regionu, language patterns różnią się od siebie; •Nasz język niewerbalny najlepiej oddaje nasze stany emocjonalne. Słowami możemy zmanipulować nasze odczucia, względem jakiejś osoby, sytuacji, czy jakiegoś obiektu
 • 14. Language patterns – przykłady • Słowa Wygodny / Zniszczony Stary / Nowy •Gesty Środkowy palec Kciuk do góry / kciuk na dół •Mimika Uśmiech / „Podkówka” Oczy i usta szeroko otwarte / Zmarszczone brwi •Głos Krzyk / Cichy Wolny / Szybki
 • 15. Language patterns – jak wpływają na nasze życie i skąd się biorą? •Uczymy się ich przez całe życie; •Jako dzieci, obserwowaliśmy, jak ludzie z naszego otoczenia reagowali na różne sytuacje; •Doświadczenia przeszłości stanowią interpretację rzeczywistości; •Kojarzymy dane sytuacje, czy słowa z określonymi uczuciam;i •Kiedy myślimy o sytuacjach, w których byliśmy np. przerażeni, nasza mimika, nasze odczucia i zachowanie, zmieniają się tak, jakbyśmy byli zaniepokojeni; •Jeśli uważamy, że w danej sytuacji powinniśmy być, np. źli, to tak będziemy się zachowywać, mimo iż źli nie jesteśmy.
 • 16. Language patterns – jak je „przeprogramować”? Możemy zmienić swoje language patterns. Najlepiej zacząć od dokładnej analizy, dlaczego odbieramy coś w taki i a nie inny sposób i co sprawiło, że tak jest. Następnie należy zastanowić się, dlaczego chcemy je zmienić i co chcemy tym osiągnąć. Później trzeba tylko próbować. Duży wpływ na tę zmianę, ma również zastępowanie słów innymi, odrobinę inaczej, lub mniej, nacechowanymi. Przykład – Zły -> Zirytowany.
 • 17. •O B A S Ą P O W I Ą Z A N E Z N L P , C Z Y L I P R O G R A M O W A N I E M N E U R O L O G W I S T Y C Z N Y M •N A Z W A T A N A W I Ą Z U J E D O N E U R O L O G I I , J Ę Z Y K A I P R O G R A M O W A N I A , M A W S K A Z Y W A Ć N A W Z A J E M N E O D D Z I A Ł Y W A N I E N A S Z E G O C I A Ł A I Z A C H O W A N I A , M Y Ś L E N I A , J Ę Z Y K A . •N L P O B E J M U J E U M I E J Ę T N O Ś C I M Y Ś L E N I A I Z R O Z U M I E N I A P R O C E S Ó W W P Ł Y W A J Ą C Y C H N A Z A C H O W A N I E Co mają wspólnego metaprogramy i language patterns?
 • 18. Bibliografia •https://pixabay.com/pl/users/GDJ-1086657/?utm_source=link- attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3244118 •https://party.pl/porady/zwiazki-i-seks/psychologia/metaprogramy-czym-sa-jak-dzialaja-94015-r1/ •https://michalpasterski.pl/2009/05/metaprogramy-czesc-1/ •http://www.technikinlp.pl/perswazja-metaprogramy.html •http://nf.pl/manager/metaprogramy-klucz-do-poznania-twoich-pracownikow,,40895,37 •http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4588 •https://michalpasterski.pl/2009/05/metaprogramy-czesc-2/ •https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/metaprogramy •https://porozmawiajmy.tv/swiadoma-komunikacja-metaprogramy-jolanta-wolczaska/ •https://pixabay.com/pl/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link- attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4499303 •https://pixabay.com/pl/users/905513-905513/?utm_source=link- attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1502369 •https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczne •https://portal.abczdrowie.pl/programowanie-neurolingwistyczne •https://blog.iqmatrix.com/language-patterns •https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_language •https://www.hypnoticworld.com/strategies/language-patterns •https://www.curbed.com/2019/7/11/20686495/pattern-language-christopher-alexander