SlideShare a Scribd company logo
NETWORKING –
BUDOWANIE SIECI
WZAJEMNYCH
KONTAKTÓW
A U T O R : D R E W A J U R C Z Y K -
R O M A N O W S K A
O P R A C O W A N I E G R A F I C Z N E : P A U L I N A
P O P I E L A
UCZESTNICY
• Czas zajęć: 4 h
• Uczestnicy zajęć:
osoby dorosłe, grupy
6-8 osobowe
• Wymagania wstępne:
brak
POMOCE/ŚRODKI
DYDAKTYCZNE
Kamera (smartfon)
Markery
Patyki o długości30 centymetrów
Czekoladki o różnychsmakach
Karteczki samoprzylepne
Karteczkiz przykładamizawodów
handicraftowych
Projektor
Arkusze papieru
Wstążki
CEL GŁÓWNY
• Wyposażenie w wiedzę
oraz umiejętności
dotyczące networkingu
CELE OPERACYJNE
Wiedza-Uczestnik warsztatów wie:
o Czymjest networking?
o Dlaczegonetworkingjestważny?
o Jakie są elementy skutecznego
networkingu?
o Czymjest „elewator speech”oraz
aktywne słuchanie?
o W jakisposóbmożna rozwinąć
sieci kontaktów?
o Jakichpułapeknetworkingunależy
unikać?
CELE OPERACYJNE
Kompetencje i umiejętności:
Uczestnikwarsztatówpotrafi:
W sposóbetycznybudować sieci
wzajemnychkontaktów
Wymienić cechypożądanejsieci
wzajemnychkontaktów
Współpracować,wspierać i prosić
w ramachsieciwzajemnych
kontaktów
Stworzyć swój „elewatorspeech”
Aktywniesłuchać
Rozwiązywać swoje problemy
dziękibudowaniu sieci
wzajemnychkontaktów.
NA POCZĄTEK!
Czym jest
networking?
Przedstawienie się
WARSZTAT
INTEGRACYJNY
Dlaczego
networking działa?
Zadanie na słodko
OMÓWIENIE TREŚCI
ZAJĘĆ Definicja networkingu
Cechy dobrego
networkingu
Nieuświadomiona sieć
wzajemnych kontaktów
Zasady skutecznego
networkingu
CECHY DOBREGO
NETWORKINGU
 Przedstaw rozumienie
takich elementów
networkingu jak:
wzajemność, zaufanie,
wsparcie, autentyczność,
informacja, zasoby.
 Czy nasuwają Ci się
jeszcze jakieś elementy
sprzyjające
networkingowi?
NIEUŚWIADOMIONA
SIEĆ KONTAKTÓW
 Ćwiczenie z
karteczkami
samoprzylepny
mi
 Analiza
 Mapa myśli
 Omówienie
TWÓJ ELEWATOR
SPEECH
Zadanie
• Cechy dobrego
elewator speech
• Podsumowanie
dyskusji
• Odtworzenie filmu
• Zadanie z karteczkami
• Omówienie zadania
AKTYWNE SŁUCHANIE
Czym jest aktywne
słuchanie?
Trzy opowiastki
Ćwiczenie: wejście w
rolę przedsiębiorców
handicraftowych
Podsumowanie
NETWORKING W
PRAKTYCE
Zasady skutecznego
networkingu
Ćwiczenie
(odgrywanie ról)
Budowanie sieci
kontaktów
Podsumowanie
PODSUMOWANIE I
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
Dyskusja: czy warto
budować sieć
wzajemnych
kontaktów?
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Prezentacja powstała w ramach realizacji Projektu 2020-1-
PL01-KA104-079997, program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność
Edukacyjna pt. Level up.
PROJEKT LUB PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLAJĄ JEDYNIE
STANOWISKO ICH AUTORA I KOMISJA EUROPEJSKA NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NICH
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ
ŹRÓDŁA:
• Darmowa infografika https://pl.freepik.com
Autorzy: rawpixsel.com, pch.vector, vectorjuice, stories,
lek_suwarin, macrovector, freepik, alvaro_cabrera, Waewkidja

More Related Content

More from Aneta Kobylarek

Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
Aneta Kobylarek
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Aneta Kobylarek
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
Aneta Kobylarek
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Aneta Kobylarek
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Aneta Kobylarek
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Aneta Kobylarek
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Aneta Kobylarek
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Aneta Kobylarek
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Aneta Kobylarek
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Aneta Kobylarek
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
Aneta Kobylarek
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
Aneta Kobylarek
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
Aneta Kobylarek
 

More from Aneta Kobylarek (14)

Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
 

Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx