SlideShare a Scribd company logo
Temat
warsztatów: Raport
biznesowy i analiza
SWOT
Autor: Jędrzej Olejniczak
Opracowanie graficzne: Dominika Kropiowska
Uczestnicy
zajęć
- osoby dorosłe
- nieduże grupy (10-12 osób)
- studenci władający j. angielskim na poziomie B2
lub wyżej, posiadający już wiedzę o kompozycji
bardziej złożonych tekstów w j. angielskim (takich
jak esej czy rozprawka)
Pomoce/środki
dydaktyczne:
- projektor
- arkusze papieru
- podręczniki Market Leader oraz Business
Vocabulary in Use Advanced
Uzasadnienie
tematu
Praca z tekstami biznesowymi w j. angielskim
wymaga znajomości specjalistycznego słownictwa i
właściwego stosowania go, a także znajomości
właściwych dla świata anglosaskiego (i zazwyczaj
występujących w podobnej formie w j. polskim) typów
tekstów biznesowych. Zajęcia te mają na celu
wprowadzenie często stosowanych form tekstu
biznesowego, ich redakcję i analizę.
Raport
biznesowy
Pierwszym takim tekstem jest raport biznesowy, który
jest bardzo sformalizowaną formą wypowiedzi
przypominającą w wielu aspektach artykuł naukowy.
Po raz kolejny od piszącego wymagana jest bardzo
konkretna struktura i słownictwo, a także umiejętność
ubierania myśli w słowa w sposób precyzyjny i
zwięzły.
Analiza SWOT
Warta uwagi jest też powszechnie stosowana
analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportu
nities, Threats), której objętość waha się od kilku
do kilkuset nawet stron. Analiza SWOT jest w
Polsce pisana często w dwóch językach (polskim
i angielskim), kiedy składane są aplikacje o
przeznaczone dla firm czy jednostek
dydaktycznych granty unijne czy rządowe; warto
jest więc znać formę, strukturę oraz słownictwo
wymagane do jej napisania w j. angielskim.
Czas zajęć -
120 minut
Cele
edukacyjne
Wprowadzenie i aktywacja słownictwa
oraz poszerzenie kompetencji
studentów w pracy z pisanym
angielskim biznesowym.
Cel główny
Zaznajomienie studentów z tymi dwoma
typami tekstów, ćwiczenia z redkacji
poszczególnych ich części oraz
wprowadzenie i aktywacja słownictwa
biznesowego.
Cele
szczegółowe/operacyjne
- zna rodzaje tekstów biznesowych oraz ich strukturę;
- rozumie treść tych tekstów, ich strukturę i słownictwo
specjalistyczne w nich wykorzystane;
- potrafi zredagować oraz przeczytać ze zrozumieniem
analizę SWOT oraz raprot biznesowy.
Tok lekcji Opis zadania
(Można wpisywać według formuły:
czynności nauczyciela i czynności
ucznia)
Metoda
realizacji
zadania
Czas Uwagi
organizacyjno –
metodyczne
1. Czynności
organizacyjno -
porządkowe
Powitanie, zapoznanie z celami lekcji.
- dlaczego warto wiedzieć, jak
pracować z tekstami biznesowymi;
- dlaczego komunikacja biznesowa
wymaga konkretnego podejścia
podczas tworzenia tekstów.
Dyskusja 10 min.
ucznia
Tok lekcji Opis zadania
(Można wpisywać według formuły:
czynności nauczyciela i czynności
ucznia)
Metoda
realizacji
zadania
Czas Uwagi
organizacyjno
–
metodyczne
2. Zapoznanie i
omówienie treści
zajęć
Wprowadzenie do raportu biznesowego
- analiza tekstu pisanego.
Proste czytanie ze zrozumieniem,
wprowadzenie słownictwa.
1) Studenci czytają z prowadzącym
tekst biznesowy napisany w j.
angielskim i analizują jego treść oraz
nowe słówka;
2) Studenci wykonują ćwiczenie
sprawdzające rozumienie tekstu
(reading comprehension);
3) Studenci omawiają wyniki z
prowadzącym oraz dyskutują o samej
strukturze konkretnego akapitu takiego
raportu (wybrane przez prowadzącego)
przed następnym ćwiczeniem.
Wspólna analiza
tekstu, praca
własna studentów (10
min), potem
dyskusja (10min)
30 min. Podręcznik
Market
Leader, str. 82.
Tok lekcji Opis zadania
(Można wpisywać według formuły:
czynności nauczyciela i czynności
ucznia)
Metoda
realizacji
zadania
Czas Uwagi
organizacyjno –
metodyczne
3. Zintegrowanie
nowych
wiadomości z
umiejętnościami
już nabytymi i ich
systematyzacja
Redakcja akapitu tekstu biznesowego
oraz jego przedstawienie grupie.
Studenci otrzymują zadanie do
wykonania w grupach - mają napisać
fragment raportu biznesowego w
oparciu o podpunkty narzucone z góry.
Teksty odczytują potem po kolei.
Ćwiczenie
praktyczne,
praca
w grupach
40 min. Prowadzący chodzi
między grupami i
pomaga studentom
w wykonaniu
zadania. Nacisk
kładziemy na nowe
slówka i ich
wprowadzenie do
tekstu.
Tok lekcji Opis zadania
(Można wpisywać według
formuły:
czynności nauczyciela i
czynności
ucznia)
Metoda
realizacji
zadania
Czas Uwagi
organizacyjno –
metodyczne
4. Utrwalanie
nowych
wiadomości i
umiejętności
poprzez próby ich
stosowania w
nowych sytuacjach
Wprowadzenie analizy SWOT
-
1) czytanie ze zrozumieniem;
2) analiza słownictwa;
3) proste tłumaczenie tekstu.
Ćwiczenie
praktyczne
30 min. Studenci pracują z krótką analizą
SWOT napisaną w j. angielskim i
zapoznają się z jej
elementami, budową tekstu i
słówkami.
Pracują potem nad
przetłumaczeniem na j. angielski
podobnego tekstu
Tok lekcji Opis zadania
(Można wpisywać według formuły:
czynności nauczyciela i czynności
ucznia)
Metoda
realizacji
zadania
Czas Uwagi
organizacyjno –
metodyczne
5. Podsumowanie i
zakończenie zajęć
Dyskusja podsumowująca, czas na
pytania i indywidualne konsultacje
Np. dyskusja 10 min.
Bibliografia
Dubicka, I., O’Keeffe, M. i J. Rogers. Market
Leader. Harlow: Financial Times Publishing.
McCarthy, M. i F. O’Dell. Business Vocabulary in
Use Advanced. Cambridge: Cambridge
University Press.
Prezentacja powstała w ramach realizacji Projektu 2020-1-PL01-KA104-079997, program ERASMUS+, Akcja 1:
Mobilność Edukacyjna pt. Level up.
PROJEKT LUB PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLAJĄ JEDYNIE STANOWISKO ICH AUTORA I KOMISJA
EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NICH ZAWARTOŚĆ
MERYTORYCZNĄ

More Related Content

Similar to Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx

Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
ID-EYE Ewaluacja online Milena Misztal
ID-EYE Ewaluacja online Milena MisztalID-EYE Ewaluacja online Milena Misztal
ID-EYE Ewaluacja online Milena Misztal
CitizenProjectFoundation
 
Tworzenie scenariuszy lekcji
Tworzenie scenariuszy lekcjiTworzenie scenariuszy lekcji
Tworzenie scenariuszy lekcjiWolneLektury
 
Skuteczna komunikacja w projekcie informatycznym [PL]
Skuteczna komunikacja w projekcie informatycznym [PL]Skuteczna komunikacja w projekcie informatycznym [PL]
Skuteczna komunikacja w projekcie informatycznym [PL]
Droptica
 
Schemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcjiSchemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcjiWolneLektury
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacjaknaparty
 
Matura 2012
Matura 2012Matura 2012
Matura 2012
Edyta Rosiak
 
10. Moduł X – PR i komunikacja
10.	Moduł X – PR i komunikacja 10.	Moduł X – PR i komunikacja
10. Moduł X – PR i komunikacja
ToTCOOPiTech
 
Inżynieria oprogramowania - prezentacja bazowa
Inżynieria oprogramowania - prezentacja bazowaInżynieria oprogramowania - prezentacja bazowa
Inżynieria oprogramowania - prezentacja bazowa
University of Economics in Katowice
 
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarzaMetoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Marcin Malinowski
 
21
2121
Czym jest moodle
Czym jest moodleCzym jest moodle
Czym jest moodleknaparty
 

Similar to Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx (14)

Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
 
ID-EYE Ewaluacja online Milena Misztal
ID-EYE Ewaluacja online Milena MisztalID-EYE Ewaluacja online Milena Misztal
ID-EYE Ewaluacja online Milena Misztal
 
Pwd dyslektyk
Pwd  dyslektykPwd  dyslektyk
Pwd dyslektyk
 
Prace dyplomowe i ich cele, rodzaje i
Prace dyplomowe i ich cele, rodzaje iPrace dyplomowe i ich cele, rodzaje i
Prace dyplomowe i ich cele, rodzaje i
 
Tworzenie scenariuszy lekcji
Tworzenie scenariuszy lekcjiTworzenie scenariuszy lekcji
Tworzenie scenariuszy lekcji
 
Skuteczna komunikacja w projekcie informatycznym [PL]
Skuteczna komunikacja w projekcie informatycznym [PL]Skuteczna komunikacja w projekcie informatycznym [PL]
Skuteczna komunikacja w projekcie informatycznym [PL]
 
Schemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcjiSchemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcji
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Matura 2012
Matura 2012Matura 2012
Matura 2012
 
10. Moduł X – PR i komunikacja
10.	Moduł X – PR i komunikacja 10.	Moduł X – PR i komunikacja
10. Moduł X – PR i komunikacja
 
Inżynieria oprogramowania - prezentacja bazowa
Inżynieria oprogramowania - prezentacja bazowaInżynieria oprogramowania - prezentacja bazowa
Inżynieria oprogramowania - prezentacja bazowa
 
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarzaMetoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
 
21
2121
21
 
Czym jest moodle
Czym jest moodleCzym jest moodle
Czym jest moodle
 

More from Aneta Kobylarek

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
Aneta Kobylarek
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Aneta Kobylarek
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
Aneta Kobylarek
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Aneta Kobylarek
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Aneta Kobylarek
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Aneta Kobylarek
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Aneta Kobylarek
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Aneta Kobylarek
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Aneta Kobylarek
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Aneta Kobylarek
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
Aneta Kobylarek
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
Aneta Kobylarek
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
Aneta Kobylarek
 

More from Aneta Kobylarek (17)

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
 

Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx

 • 1. Temat warsztatów: Raport biznesowy i analiza SWOT Autor: Jędrzej Olejniczak Opracowanie graficzne: Dominika Kropiowska
 • 2. Uczestnicy zajęć - osoby dorosłe - nieduże grupy (10-12 osób) - studenci władający j. angielskim na poziomie B2 lub wyżej, posiadający już wiedzę o kompozycji bardziej złożonych tekstów w j. angielskim (takich jak esej czy rozprawka)
 • 3. Pomoce/środki dydaktyczne: - projektor - arkusze papieru - podręczniki Market Leader oraz Business Vocabulary in Use Advanced
 • 4. Uzasadnienie tematu Praca z tekstami biznesowymi w j. angielskim wymaga znajomości specjalistycznego słownictwa i właściwego stosowania go, a także znajomości właściwych dla świata anglosaskiego (i zazwyczaj występujących w podobnej formie w j. polskim) typów tekstów biznesowych. Zajęcia te mają na celu wprowadzenie często stosowanych form tekstu biznesowego, ich redakcję i analizę.
 • 5. Raport biznesowy Pierwszym takim tekstem jest raport biznesowy, który jest bardzo sformalizowaną formą wypowiedzi przypominającą w wielu aspektach artykuł naukowy. Po raz kolejny od piszącego wymagana jest bardzo konkretna struktura i słownictwo, a także umiejętność ubierania myśli w słowa w sposób precyzyjny i zwięzły.
 • 6. Analiza SWOT Warta uwagi jest też powszechnie stosowana analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportu nities, Threats), której objętość waha się od kilku do kilkuset nawet stron. Analiza SWOT jest w Polsce pisana często w dwóch językach (polskim i angielskim), kiedy składane są aplikacje o przeznaczone dla firm czy jednostek dydaktycznych granty unijne czy rządowe; warto jest więc znać formę, strukturę oraz słownictwo wymagane do jej napisania w j. angielskim.
 • 8. Cele edukacyjne Wprowadzenie i aktywacja słownictwa oraz poszerzenie kompetencji studentów w pracy z pisanym angielskim biznesowym.
 • 9. Cel główny Zaznajomienie studentów z tymi dwoma typami tekstów, ćwiczenia z redkacji poszczególnych ich części oraz wprowadzenie i aktywacja słownictwa biznesowego.
 • 10. Cele szczegółowe/operacyjne - zna rodzaje tekstów biznesowych oraz ich strukturę; - rozumie treść tych tekstów, ich strukturę i słownictwo specjalistyczne w nich wykorzystane; - potrafi zredagować oraz przeczytać ze zrozumieniem analizę SWOT oraz raprot biznesowy.
 • 11. Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 1. Czynności organizacyjno - porządkowe Powitanie, zapoznanie z celami lekcji. - dlaczego warto wiedzieć, jak pracować z tekstami biznesowymi; - dlaczego komunikacja biznesowa wymaga konkretnego podejścia podczas tworzenia tekstów. Dyskusja 10 min.
 • 12. ucznia Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 2. Zapoznanie i omówienie treści zajęć Wprowadzenie do raportu biznesowego - analiza tekstu pisanego. Proste czytanie ze zrozumieniem, wprowadzenie słownictwa. 1) Studenci czytają z prowadzącym tekst biznesowy napisany w j. angielskim i analizują jego treść oraz nowe słówka; 2) Studenci wykonują ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu (reading comprehension); 3) Studenci omawiają wyniki z prowadzącym oraz dyskutują o samej strukturze konkretnego akapitu takiego raportu (wybrane przez prowadzącego) przed następnym ćwiczeniem. Wspólna analiza tekstu, praca własna studentów (10 min), potem dyskusja (10min) 30 min. Podręcznik Market Leader, str. 82.
 • 13. Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 3. Zintegrowanie nowych wiadomości z umiejętnościami już nabytymi i ich systematyzacja Redakcja akapitu tekstu biznesowego oraz jego przedstawienie grupie. Studenci otrzymują zadanie do wykonania w grupach - mają napisać fragment raportu biznesowego w oparciu o podpunkty narzucone z góry. Teksty odczytują potem po kolei. Ćwiczenie praktyczne, praca w grupach 40 min. Prowadzący chodzi między grupami i pomaga studentom w wykonaniu zadania. Nacisk kładziemy na nowe slówka i ich wprowadzenie do tekstu.
 • 14. Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 4. Utrwalanie nowych wiadomości i umiejętności poprzez próby ich stosowania w nowych sytuacjach Wprowadzenie analizy SWOT - 1) czytanie ze zrozumieniem; 2) analiza słownictwa; 3) proste tłumaczenie tekstu. Ćwiczenie praktyczne 30 min. Studenci pracują z krótką analizą SWOT napisaną w j. angielskim i zapoznają się z jej elementami, budową tekstu i słówkami. Pracują potem nad przetłumaczeniem na j. angielski podobnego tekstu
 • 15. Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 5. Podsumowanie i zakończenie zajęć Dyskusja podsumowująca, czas na pytania i indywidualne konsultacje Np. dyskusja 10 min.
 • 16. Bibliografia Dubicka, I., O’Keeffe, M. i J. Rogers. Market Leader. Harlow: Financial Times Publishing. McCarthy, M. i F. O’Dell. Business Vocabulary in Use Advanced. Cambridge: Cambridge University Press. Prezentacja powstała w ramach realizacji Projektu 2020-1-PL01-KA104-079997, program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. Level up. PROJEKT LUB PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLAJĄ JEDYNIE STANOWISKO ICH AUTORA I KOMISJA EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NICH ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ