SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Т.Г. Шевченко
Ісаія. Глава 35
Біблійна тематика у творчості поета
Релігійна свідомість поета
Говорячи про релігійні погляди
поета, слід мати на увазі його
ставлення до авраамістичних
релігій, його розуміння основних
ідей цих релігій та вироблення
власних поглядів, які, на думку
дослідників творчості Т.Шевченка, є
суперечливими:
Світлина зроблена у квітні 1859 року в ательє
А. Деньєра. Шевченко сфотографувався зі
своїми друзями Г. Честахівським, братами
Олександром та Михайлом Лазаревськими і
П. Якушкіним.
Релігійна свідомість поета
З одного боку, він вважав, що серйозно сприймати за правду будь-яке
релігійне вчення, у тому числі й християнське, не личить освіченій людині. У
«Щоденнику» (від 11 липня 1857 року) поет піддає різкій критиці філософа-
ідеаліста Лібельта за те, що останній «пренаивно доказывает присутствие
всемогущего творца Вселенной во всём видимом и невидимом нами мире”.
У багатьох творах гостро критикує церкву, священнослужителів і «дорікає»
Богові за несправедливість, яка панує у світі («Кавказ» , «Єретик» , «Гімн
черничий» ).
З іншого боку, поет звертає до Бога свої найсокровенніші мрії й
сподівання.
Історія написання поезії
Ще в ранньому дитинстві Т. Шевченко почав своє
знайомство із біблійними текстами, тому що у
дяківській школі, де він навчався грамоті, «Псалтир»
замінював і буквар, і читанку. Малий Тарас швидко
навчився його читати. «Приходячи додому після
уроків, Шевченко довго просиджував над псалмами,
захоплюючись їхньою поезією, декламуючи їх уголос»
,— писав один із шкільних товаришів поета. Майже
немає даних про історію створення поезії. Відомо
тільки, що вірш у чорновому варіанті був записаний на
звороті офорта, над яким працював митець.
Один із офортів 1859 р.
“Приятелі”
Історія написання поезії
Саме весною 1859 р. (датується 25 березня)
Шевченко дуже багато працював як художник,
удосконалював гравірувальну техніку, великої
уваги приділяючи офорту. Доводилося
днювати й ночувати в майстерні. Раптом поява
задуму поезії і натхнення відірвала поета від
гравірування на міді, змусила взятися за перо.
Чистого паперу не було,— і він, роблячи
багато закреслень, записав вірш на
зворотному боці нещодавно виконаного
офорта.
“Старець на кладовищі” Один із
офортів 1859 р.
"Ісаія. Глава 35" - це поетичне озвучення
мрії Тараса Шевченка про повалення
самодержавства і розбудову нового
суспільства. Вірш написаний як переспів з
Біблії і в ньому Тарас Шевченко
висловлює впевненість у святості божої
правди, яка запанує на землі та віру у
щасливе і вільне життя. Він часто
звертався до біблійних мотивів у
намаганнях знайти відповіді на свої
запитання чи образи для своїх творів. Для
написання "Ісаія. Глава 35" Тарас
Шевченко звернувся до біблійної книги
пророка Ісаії і знайшов там думки,
картини, співзвучні його власним.
Пророк Ісаія
Пророк Ісаія
Одним з найславетніших пророків був Ісаія - нащадок царя Давида, родич
юдейських царів. Господь закликав його до пророчого служіння особливим
явленням. Ісаія бачив Господа, який сидів на високому престолі. Навколо
Нього стояли шестикрилі серафими. Один із серафимів узяв кліщами
розжарену вуглину з небесного жертовника, торкнувся уст Ісаї і сказав: "Ось,
гріхи твої очищені". Після цього Господь повелів йому іти викривати невір`я і
розпусту юдеїв. Пророк Ісаія передвістив, що Юдейське царство буде
зруйноване ворогами, юдеїв буде забрано в полон, а згодом вони знову
повернуться на свою батьківщину; передвістив про народження Христа
Спасителя.
Ісаія - автор однієї з книг Біблії. Його пророцтва і є джерелами Шевченкового
наслідування.
Літературний паспорт
Тема: мрія поета про неодмінність повалення самодержавства і
розбудову нового суспільства — трудящих.
Ідея: впевненість Т. Шевченка у святість божої правди, яка
запанує на землі, віра у щасливе і вільне життя.
Основна думка: "Оживуть степи, озера, / І не верстовії, /
Скрізь шляхи святії / Простеляться."
Жанр: переспів з Біблії.
Сюжет
Початок вірша за формою нагадує народні
різдвяні пісні. Це звернення до землі.
Метафорична картина щастя починається
із наказу землі розквітати, оновитись. А
далі буде Божий суд, коли справедливість
переможе. Зло буде покаране, а ось
поневолені кріпаки, метафоричним
образом яких у творі стають «темні»,
«сліпі», «вбогодухі», будуть вилікувані.
Сюжет
У третій частині вірша і змальовано ідеальне
життя нещасного народа-мученика, який заслужив
цей рай. Поет вдається до алегорії, яка виконує
подвійну функцію. По-перше, зображує народне
щасливе життя у майбутньому, по-друге, показує
до чого доводить рабство людину. Закріпачена
людина стає морально забитою, неосвіченою,
фізично нездоровою. Використання у вірші
старослов’янизмів також виконує подвійну функцію:
стилізує вірш до біблійних творів і надає йому
пафосності, урочистості.
Василь Перов “Проповідь у
селі”
Композиція
Твір умовно можна поділити на 3 частини:
1) Проголошення радості на землі, внаслідок Божої ласки.
2) Воздаяння Всевишнього довготерпеливим:
а) «незрячі прозрять»;
б) «німим отверзуться уста»;
в) «і дебрь. — пустиня неполита. прокинеться»;
г) «веселі ріки потечуть, а озера. поростуть . оживуть».
3) Радість трудящих з приводу отримання ними волі.
Ідейно-тематичний зміст
Однією з найхарактерніших особливостей художньої системи зрілого
Шевченка було широке використання в політичній поезії біблійних і античних
образів і мотивів. Посилення його інтересу до цього джерела пов'язане
насамперед із тим, що форма біблійних пророцтв про загибель "нечестивих",
у яких інвектива поєднувалася з вірою в неминучу перемогу правди,
відповідала власним шуканням Шевченка — політичного лірика. Біблійні
книги допомагали Шевченкові знайти вираз для стихії громадянського
пафосу. Біблія давала Шевченкові авторитетні з погляду християнської
моралі та загальнолюдських цінностей мотиви й образи для створення поезій
активного громадянського звучання.
Ідейно-тематичний зміст
У поезіях на біблійні мотиви поет тяжіє до гранично узагальнених образів
притчевого або символічного характеру, до персоніфікації ідей. Зміст “Ісаії”
Шевченка — переспів пророцтва про щасливе життя, яке мало колись
настати для людей, — Шевченко використав, щоб створити гімн вільним
людям на вільній землі. На відміну від інших поезій його на біблійні теми, тут
переважає не пафос викриття соціального зла, а пафос ствердження
світлого майбутнього. У формі біблійного пророцтва поет висловив свої,
навіяні розгортанням визвольного руху в Російській імперії сподівання і мрії
про вільне життя народу після перемоги над сучасними йому "владиками".
Ідейно-тематичний зміст
Порівняно з Біблією, вірш має виразнішу
соціальну спрямованість, зокрема в Біблії
немає згадок про "невольничі утомлені
руки", "кайдани" тощо. Образи вірша мають
водночас і символічний (символіка буяння
зціленого "волею" народного життя), і
конкретно-реальний плани (картина
"перетворення природи" народом, який
став господарем землі).
Т. Шевченко, 1859 р.
«розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим» ; -»
буде скакати кривий, немов олень» ; - «буде співати
безмовний язик» ; - «води в пустині заб’ють джерелом, і
потоки в степу! І місце сухе стане ставом, а спрагнений
край збірником від джерельних» ; - «леговище шакалів, в
якій спочивали, стане місцем тростини й папірусу» ; - «і
буде там бита дорога та путь, і будуть її називати
дорога свята, не ходитиме нею нечистий, і вона буде
належати народові його; не заблудить також нерозумний,
як буде тією дорогою йти» .
Групи образів
Всі ці опорні образи за своїм змістом діляться на три групи. (1) Показує
прихід блаженства як фізичного одужання людей, коли сліпим повертається
зір, глухим — слух, кривим — здатність рухатися. (2) Показ оводнення
пустелі. Для людей, що проживали в близькосхідній природі, це
перетворення пустелі в оазу було сповнене особливого емоційного
естетичного змісту. (3) Образ святої дороги до Бога, по якій піде звільнений
від мук народ. Це символічний образ, у ньому йдеться про правильнее життя
народу, що керується справедливими Божими законами. Образ дороги є
дуже важливим, бо завдяки йому створюється образ щасливого суспільства,
яке не тільки фізично здорове, і не тільки живе в здоровому та родючому
природному середовищі, а й іде правильною життєвою дорогою, тобто живе
за моральними християнськими законами.
Основна думка поезії:
«Оживуть степи, озера,
І не верстовії,
Скрізь шляхи святії
Простеляться...»
“Повний нового припливу революційного напруження,
озлоблений на російську сучасність, у біблійних пророків шукав
споріднених своїм настроям мотивів і писав свої теж пророчі їх
наслідування... У мотивах біблійних пророцтв шукав образів
майбутнього життя свого народу, коли "святая на землю правда
прилетить", коли "незрячі прозрять" і "німим отверзуться уста"...
Павло Зайцев
На слова вірша М. Лисенко написав урочисту кантату "Радуйся,
ниво неполитая".

More Related Content

What's hot

2 дума маруся богуславка
2 дума маруся богуславка2 дума маруся богуславка
2 дума маруся богуславкаTetiana Oliynyk
 
19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченка19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченкаoksanasushkova78
 
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Руслан Дидусь
 
розвиток культури на україні першої половини 19 го століття
розвиток культури на україні першої половини 19 го століттярозвиток культури на україні першої половини 19 го століття
розвиток культури на україні першої половини 19 го століттяYulya Tkachuk
 
Постмодернізм
 Постмодернізм Постмодернізм
Постмодернізмenka2017
 
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова літературарекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова літератураrmk-resh
 
Наказ про організацію весняних канікул
Наказ про організацію весняних канікулНаказ про організацію весняних канікул
Наказ про організацію весняних канікулВолодимир Бондаренко
 
презентація формування предметних і ключових компетентностей учнів
презентація формування предметних і ключових компетентностей учнів презентація формування предметних і ключових компетентностей учнів
презентація формування предметних і ключових компетентностей учнів Ткаченко Елена goconda
 
скляний равлик презент.pptx
скляний равлик презент.pptxскляний равлик презент.pptx
скляний равлик презент.pptxssuser199387
 
Аналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуАналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуВіталій Ісаєв
 
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. ПоезіїЄвген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. ПоезіїElena Pritula
 
Діалог
ДіалогДіалог
ДіалогOlanik
 
Українська національна державна символіка
Українська національна державна символікаУкраїнська національна державна символіка
Українська національна державна символікаSavua
 
STEAM-проект "Вертеп як вид лялькового театрального дійства"
STEAM-проект "Вертеп як вид лялькового театрального дійства"STEAM-проект "Вертеп як вид лялькового театрального дійства"
STEAM-проект "Вертеп як вид лялькового театрального дійства"metodist_selid
 
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".Олена Хомко
 
Звіт про проведення тижня української мови «Мово моя калинова»
Звіт про проведення тижня української мови «Мово моя калинова»Звіт про проведення тижня української мови «Мово моя калинова»
Звіт про проведення тижня української мови «Мово моя калинова»Aleksandr Dubitskiy
 

What's hot (20)

2 дума маруся богуславка
2 дума маруся богуславка2 дума маруся богуславка
2 дума маруся богуславка
 
19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченка19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченка
 
Презентація-огляд «Незалежність України: через терни до волі» (до 30-ї річниц...
Презентація-огляд «Незалежність України: через терни до волі» (до 30-ї річниц...Презентація-огляд «Незалежність України: через терни до волі» (до 30-ї річниц...
Презентація-огляд «Незалежність України: через терни до волі» (до 30-ї річниц...
 
Презентація-огляд «Вони боролися за волю України»
Презентація-огляд «Вони боролися за волю України» Презентація-огляд «Вони боролися за волю України»
Презентація-огляд «Вони боролися за волю України»
 
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
 
розвиток культури на україні першої половини 19 го століття
розвиток культури на україні першої половини 19 го століттярозвиток культури на україні першої половини 19 го століття
розвиток культури на україні першої половини 19 го століття
 
Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»
Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»
Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»
 
Постмодернізм
 Постмодернізм Постмодернізм
Постмодернізм
 
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова літературарекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
 
Наказ про організацію весняних канікул
Наказ про організацію весняних канікулНаказ про організацію весняних канікул
Наказ про організацію весняних канікул
 
Їх подвигу не буде забуття…
Їх подвигу не буде забуття…Їх подвигу не буде забуття…
Їх подвигу не буде забуття…
 
презентація формування предметних і ключових компетентностей учнів
презентація формування предметних і ключових компетентностей учнів презентація формування предметних і ключових компетентностей учнів
презентація формування предметних і ключових компетентностей учнів
 
скляний равлик презент.pptx
скляний равлик презент.pptxскляний равлик презент.pptx
скляний равлик презент.pptx
 
Аналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуАналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого уроку
 
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. ПоезіїЄвген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
 
Діалог
ДіалогДіалог
Діалог
 
Українська національна державна символіка
Українська національна державна символікаУкраїнська національна державна символіка
Українська національна державна символіка
 
STEAM-проект "Вертеп як вид лялькового театрального дійства"
STEAM-проект "Вертеп як вид лялькового театрального дійства"STEAM-проект "Вертеп як вид лялькового театрального дійства"
STEAM-проект "Вертеп як вид лялькового театрального дійства"
 
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
 
Звіт про проведення тижня української мови «Мово моя калинова»
Звіт про проведення тижня української мови «Мово моя калинова»Звіт про проведення тижня української мови «Мово моя калинова»
Звіт про проведення тижня української мови «Мово моя калинова»
 

Similar to Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx

Фольклоризм та міфологізм у творчості Богдана-Ігоря Антонича.pptx
Фольклоризм та міфологізм у творчості Богдана-Ігоря Антонича.pptxФольклоризм та міфологізм у творчості Богдана-Ігоря Антонича.pptx
Фольклоризм та міфологізм у творчості Богдана-Ігоря Антонича.pptxDmytro Kryvenko
 
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)specschool22
 
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)Anna Kalinichenko
 
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!» Лірика Тараса Шевченка пер...
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!»         Лірика Тараса Шевченка пер...« Караюсь, мучусь … але не каюсь!»         Лірика Тараса Шевченка пер...
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!» Лірика Тараса Шевченка пер...selezengalina
 
Тарас Шевченко
Тарас ШевченкоТарас Шевченко
Тарас ШевченкоOlenaKusherenko
 
3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевичIurek
 
3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевичFuhrerOlya
 
Біблія и Бог у творчості Т. Г. Шевченко
Біблія и Бог у творчості Т. Г. ШевченкоБіблія и Бог у творчості Т. Г. Шевченко
Біблія и Бог у творчості Т. Г. ШевченкоAlexej Bykov
 
презентація заходу
 презентація заходу презентація заходу
презентація заходуSergey Mischenko
 
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду засланняТворчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду засланняyullinka
 
Ліна Костенко
Ліна КостенкоЛіна Костенко
Ліна КостенкоDiana_Falat
 
Чий Шевченко?
Чий Шевченко?Чий Шевченко?
Чий Шевченко?Svetlana Fokina
 
“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.pptx
“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.pptx“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.pptx
“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Ольга Кобилянська "Земля"
Ольга Кобилянська "Земля"Ольга Кобилянська "Земля"
Ольга Кобилянська "Земля"OksanaTroshuna
 
Філософські ідеї українського духу у творчості Т.Г.Шевченка
Філософські ідеї українського духу у творчості Т.Г.ШевченкаФілософські ідеї українського духу у творчості Т.Г.Шевченка
Філософські ідеї українського духу у творчості Т.Г.Шевченкаmarinchikvladi
 
Презентація заходу
Презентація заходуПрезентація заходу
Презентація заходуSergey Mischenko
 
Письменниця Епохи
Письменниця ЕпохиПисьменниця Епохи
Письменниця Епохиkulturnabiblioteka
 

Similar to Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx (20)

Фольклоризм та міфологізм у творчості Богдана-Ігоря Антонича.pptx
Фольклоризм та міфологізм у творчості Богдана-Ігоря Антонича.pptxФольклоризм та міфологізм у творчості Богдана-Ігоря Антонича.pptx
Фольклоризм та міфологізм у творчості Богдана-Ігоря Антонича.pptx
 
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
 
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
 
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!» Лірика Тараса Шевченка пер...
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!»         Лірика Тараса Шевченка пер...« Караюсь, мучусь … але не каюсь!»         Лірика Тараса Шевченка пер...
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!» Лірика Тараса Шевченка пер...
 
Тарас Шевченко
Тарас ШевченкоТарас Шевченко
Тарас Шевченко
 
3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич
 
3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич
 
Біблія и Бог у творчості Т. Г. Шевченко
Біблія и Бог у творчості Т. Г. ШевченкоБіблія и Бог у творчості Т. Г. Шевченко
Біблія и Бог у творчості Т. Г. Шевченко
 
94
9494
94
 
презентація заходу
 презентація заходу презентація заходу
презентація заходу
 
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
 
Творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду засланняТворчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
 
валерій шевчук
валерій шевчук валерій шевчук
валерій шевчук
 
Ліна Костенко
Ліна КостенкоЛіна Костенко
Ліна Костенко
 
Чий Шевченко?
Чий Шевченко?Чий Шевченко?
Чий Шевченко?
 
“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.pptx
“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.pptx“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.pptx
“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.pptx
 
Ольга Кобилянська "Земля"
Ольга Кобилянська "Земля"Ольга Кобилянська "Земля"
Ольга Кобилянська "Земля"
 
Філософські ідеї українського духу у творчості Т.Г.Шевченка
Філософські ідеї українського духу у творчості Т.Г.ШевченкаФілософські ідеї українського духу у творчості Т.Г.Шевченка
Філософські ідеї українського духу у творчості Т.Г.Шевченка
 
Презентація заходу
Презентація заходуПрезентація заходу
Презентація заходу
 
Письменниця Епохи
Письменниця ЕпохиПисьменниця Епохи
Письменниця Епохи
 

More from TykhomirovaKaterina

Числівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxЧислівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxTykhomirovaKaterina
 
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxСтупені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxTykhomirovaKaterina
 
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxПрикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxTykhomirovaKaterina
 
Групи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxГрупи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxTykhomirovaKaterina
 
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...TykhomirovaKaterina
 
Джерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxДжерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxTykhomirovaKaterina
 
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxІван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxTykhomirovaKaterina
 
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxУкраїнська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxTykhomirovaKaterina
 
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptxTykhomirovaKaterina
 
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxТ . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxТ.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxТ.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxТ. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxTykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxТ.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxTykhomirovaKaterina
 
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxСатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...TykhomirovaKaterina
 
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxОбраз повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxКомпозиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxTykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptx
Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptxТ.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptx
Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Світове визнання Тараса Шевченка.pptx
Світове визнання Тараса Шевченка.pptxСвітове визнання Тараса Шевченка.pptx
Світове визнання Тараса Шевченка.pptxTykhomirovaKaterina
 

More from TykhomirovaKaterina (20)

Числівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxЧислівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptx
 
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxСтупені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
 
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxПрикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
 
Групи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxГрупи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptx
 
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
 
Джерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxДжерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptx
 
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxІван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
 
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxУкраїнська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
 
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
 
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxТ . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
 
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxТ.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
 
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxТ.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
 
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxТ. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
 
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxТ.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
 
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxСатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
 
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
 
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxОбраз повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
 
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxКомпозиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
 
Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptx
Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptxТ.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptx
Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptx
 
Світове визнання Тараса Шевченка.pptx
Світове визнання Тараса Шевченка.pptxСвітове визнання Тараса Шевченка.pptx
Світове визнання Тараса Шевченка.pptx
 

Recently uploaded

Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024OASISENGLISHOFFICIAL
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиtetiana1958
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 

Recently uploaded (12)

Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 

Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx

 • 1. Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35 Біблійна тематика у творчості поета
 • 2. Релігійна свідомість поета Говорячи про релігійні погляди поета, слід мати на увазі його ставлення до авраамістичних релігій, його розуміння основних ідей цих релігій та вироблення власних поглядів, які, на думку дослідників творчості Т.Шевченка, є суперечливими: Світлина зроблена у квітні 1859 року в ательє А. Деньєра. Шевченко сфотографувався зі своїми друзями Г. Честахівським, братами Олександром та Михайлом Лазаревськими і П. Якушкіним.
 • 3. Релігійна свідомість поета З одного боку, він вважав, що серйозно сприймати за правду будь-яке релігійне вчення, у тому числі й християнське, не личить освіченій людині. У «Щоденнику» (від 11 липня 1857 року) поет піддає різкій критиці філософа- ідеаліста Лібельта за те, що останній «пренаивно доказывает присутствие всемогущего творца Вселенной во всём видимом и невидимом нами мире”. У багатьох творах гостро критикує церкву, священнослужителів і «дорікає» Богові за несправедливість, яка панує у світі («Кавказ» , «Єретик» , «Гімн черничий» ). З іншого боку, поет звертає до Бога свої найсокровенніші мрії й сподівання.
 • 4. Історія написання поезії Ще в ранньому дитинстві Т. Шевченко почав своє знайомство із біблійними текстами, тому що у дяківській школі, де він навчався грамоті, «Псалтир» замінював і буквар, і читанку. Малий Тарас швидко навчився його читати. «Приходячи додому після уроків, Шевченко довго просиджував над псалмами, захоплюючись їхньою поезією, декламуючи їх уголос» ,— писав один із шкільних товаришів поета. Майже немає даних про історію створення поезії. Відомо тільки, що вірш у чорновому варіанті був записаний на звороті офорта, над яким працював митець. Один із офортів 1859 р. “Приятелі”
 • 5. Історія написання поезії Саме весною 1859 р. (датується 25 березня) Шевченко дуже багато працював як художник, удосконалював гравірувальну техніку, великої уваги приділяючи офорту. Доводилося днювати й ночувати в майстерні. Раптом поява задуму поезії і натхнення відірвала поета від гравірування на міді, змусила взятися за перо. Чистого паперу не було,— і він, роблячи багато закреслень, записав вірш на зворотному боці нещодавно виконаного офорта. “Старець на кладовищі” Один із офортів 1859 р.
 • 6. "Ісаія. Глава 35" - це поетичне озвучення мрії Тараса Шевченка про повалення самодержавства і розбудову нового суспільства. Вірш написаний як переспів з Біблії і в ньому Тарас Шевченко висловлює впевненість у святості божої правди, яка запанує на землі та віру у щасливе і вільне життя. Він часто звертався до біблійних мотивів у намаганнях знайти відповіді на свої запитання чи образи для своїх творів. Для написання "Ісаія. Глава 35" Тарас Шевченко звернувся до біблійної книги пророка Ісаії і знайшов там думки, картини, співзвучні його власним. Пророк Ісаія
 • 7. Пророк Ісаія Одним з найславетніших пророків був Ісаія - нащадок царя Давида, родич юдейських царів. Господь закликав його до пророчого служіння особливим явленням. Ісаія бачив Господа, який сидів на високому престолі. Навколо Нього стояли шестикрилі серафими. Один із серафимів узяв кліщами розжарену вуглину з небесного жертовника, торкнувся уст Ісаї і сказав: "Ось, гріхи твої очищені". Після цього Господь повелів йому іти викривати невір`я і розпусту юдеїв. Пророк Ісаія передвістив, що Юдейське царство буде зруйноване ворогами, юдеїв буде забрано в полон, а згодом вони знову повернуться на свою батьківщину; передвістив про народження Христа Спасителя. Ісаія - автор однієї з книг Біблії. Його пророцтва і є джерелами Шевченкового наслідування.
 • 8. Літературний паспорт Тема: мрія поета про неодмінність повалення самодержавства і розбудову нового суспільства — трудящих. Ідея: впевненість Т. Шевченка у святість божої правди, яка запанує на землі, віра у щасливе і вільне життя. Основна думка: "Оживуть степи, озера, / І не верстовії, / Скрізь шляхи святії / Простеляться." Жанр: переспів з Біблії.
 • 9. Сюжет Початок вірша за формою нагадує народні різдвяні пісні. Це звернення до землі. Метафорична картина щастя починається із наказу землі розквітати, оновитись. А далі буде Божий суд, коли справедливість переможе. Зло буде покаране, а ось поневолені кріпаки, метафоричним образом яких у творі стають «темні», «сліпі», «вбогодухі», будуть вилікувані.
 • 10. Сюжет У третій частині вірша і змальовано ідеальне життя нещасного народа-мученика, який заслужив цей рай. Поет вдається до алегорії, яка виконує подвійну функцію. По-перше, зображує народне щасливе життя у майбутньому, по-друге, показує до чого доводить рабство людину. Закріпачена людина стає морально забитою, неосвіченою, фізично нездоровою. Використання у вірші старослов’янизмів також виконує подвійну функцію: стилізує вірш до біблійних творів і надає йому пафосності, урочистості. Василь Перов “Проповідь у селі”
 • 11. Композиція Твір умовно можна поділити на 3 частини: 1) Проголошення радості на землі, внаслідок Божої ласки. 2) Воздаяння Всевишнього довготерпеливим: а) «незрячі прозрять»; б) «німим отверзуться уста»; в) «і дебрь. — пустиня неполита. прокинеться»; г) «веселі ріки потечуть, а озера. поростуть . оживуть». 3) Радість трудящих з приводу отримання ними волі.
 • 12. Ідейно-тематичний зміст Однією з найхарактерніших особливостей художньої системи зрілого Шевченка було широке використання в політичній поезії біблійних і античних образів і мотивів. Посилення його інтересу до цього джерела пов'язане насамперед із тим, що форма біблійних пророцтв про загибель "нечестивих", у яких інвектива поєднувалася з вірою в неминучу перемогу правди, відповідала власним шуканням Шевченка — політичного лірика. Біблійні книги допомагали Шевченкові знайти вираз для стихії громадянського пафосу. Біблія давала Шевченкові авторитетні з погляду християнської моралі та загальнолюдських цінностей мотиви й образи для створення поезій активного громадянського звучання.
 • 13. Ідейно-тематичний зміст У поезіях на біблійні мотиви поет тяжіє до гранично узагальнених образів притчевого або символічного характеру, до персоніфікації ідей. Зміст “Ісаії” Шевченка — переспів пророцтва про щасливе життя, яке мало колись настати для людей, — Шевченко використав, щоб створити гімн вільним людям на вільній землі. На відміну від інших поезій його на біблійні теми, тут переважає не пафос викриття соціального зла, а пафос ствердження світлого майбутнього. У формі біблійного пророцтва поет висловив свої, навіяні розгортанням визвольного руху в Російській імперії сподівання і мрії про вільне життя народу після перемоги над сучасними йому "владиками".
 • 14. Ідейно-тематичний зміст Порівняно з Біблією, вірш має виразнішу соціальну спрямованість, зокрема в Біблії немає згадок про "невольничі утомлені руки", "кайдани" тощо. Образи вірша мають водночас і символічний (символіка буяння зціленого "волею" народного життя), і конкретно-реальний плани (картина "перетворення природи" народом, який став господарем землі). Т. Шевченко, 1859 р.
 • 15. «розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим» ; -» буде скакати кривий, немов олень» ; - «буде співати безмовний язик» ; - «води в пустині заб’ють джерелом, і потоки в степу! І місце сухе стане ставом, а спрагнений край збірником від джерельних» ; - «леговище шакалів, в якій спочивали, стане місцем тростини й папірусу» ; - «і буде там бита дорога та путь, і будуть її називати дорога свята, не ходитиме нею нечистий, і вона буде належати народові його; не заблудить також нерозумний, як буде тією дорогою йти» .
 • 16. Групи образів Всі ці опорні образи за своїм змістом діляться на три групи. (1) Показує прихід блаженства як фізичного одужання людей, коли сліпим повертається зір, глухим — слух, кривим — здатність рухатися. (2) Показ оводнення пустелі. Для людей, що проживали в близькосхідній природі, це перетворення пустелі в оазу було сповнене особливого емоційного естетичного змісту. (3) Образ святої дороги до Бога, по якій піде звільнений від мук народ. Це символічний образ, у ньому йдеться про правильнее життя народу, що керується справедливими Божими законами. Образ дороги є дуже важливим, бо завдяки йому створюється образ щасливого суспільства, яке не тільки фізично здорове, і не тільки живе в здоровому та родючому природному середовищі, а й іде правильною життєвою дорогою, тобто живе за моральними християнськими законами.
 • 17. Основна думка поезії: «Оживуть степи, озера, І не верстовії, Скрізь шляхи святії Простеляться...»
 • 18. “Повний нового припливу революційного напруження, озлоблений на російську сучасність, у біблійних пророків шукав споріднених своїм настроям мотивів і писав свої теж пророчі їх наслідування... У мотивах біблійних пророцтв шукав образів майбутнього життя свого народу, коли "святая на землю правда прилетить", коли "незрячі прозрять" і "німим отверзуться уста"... Павло Зайцев На слова вірша М. Лисенко написав урочисту кантату "Радуйся, ниво неполитая".