Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genealogia şi istoria familiilor - o direcție de perspectivă în activitatea bibliotecii publice - Alla Andrieș

581 views

Published on

Genealogia şi istoria familiilor - o direcție de perspectivă în activitatea bibliotecii publice - Alla Andrieș

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Genealogia şi istoria familiilor - o direcție de perspectivă în activitatea bibliotecii publice - Alla Andrieș

  1. 1. Genealogia şi istoria familiilor - o direcţie de perspectivă în activitatea bibliotecii publice Genealogia asigură, asemenea arheologiei, continuitatea nemijlocită care îi leagă pe contemporani de trecut şi de istorie. Genealogia studiază naşterea şi evoluţia neamurilor şi a familiilor, înrudite care se stabilesc între persoane într-o epocă dată, precum şi rolul pe care aceste înrudiri îl joacă în desfăşurarea unor evenimente istorice. Genealogia foloseşte ca izvoare, mai ales, actele de stare civilă, registrele de stare civilă care cuprind naşteri, căsătorii, decese; registrele parohiale, cu date privind botezurile, cununiile, decesele, însemnările manuscrise marginale de pe vechi tipărituri, corespondenţa din arhivele personale, pisaniile, diplomele de înnobiliare, de înălţări de grad, foile de zestre, testamente, pomelnice, inscripţii funerare, registre de ranguri nobiliare şi altele. Arborele genealogic reprezintă, de fapt, un extras din tabelele descendenţilor, cuprinzând numai urmaşi în linie masculină al unui strămoş comun. El este definit ca „o reprezentare grafică, înfăţişată de obicei, sub forma unui arbore cu ramuri pornite dintr-un triunghi comun şi care redă legătura membrilor unei familii şi indică gradul de înrudire între ei”. Nicicănd nu e tărziu să începem alcătuirea propriului arbore al familiei, să începem a scrie istoria neamului.Cu cât mai multe rude vor fi atrase în această activitate cu atât mai completă va fi istoria neamului. Începuturile vor fi puse şi, mai apoi, copiii, nepoţii şi strănepoţii vor continua cronica familiei. Fără îndoială, ei ne vor mulţumi pentru contribuţia noastră.Totul ce va fi scris va fi interesant pentru ei, mai ales că aceasta ar putea fi unica informaţie despre strămoşii lor. Astfel, întocmirea arborelui genealogic va contribui la restabilirea contactelor întrerupte, va îndemna a fi mai atenţi unul faţă de altul. Alcătuirea „Cărţii neamului” va avea o influenţă puternică asupra formării în societate a unei atitudini de respect faţă de instituţia familiei, de valorile ei. Va apărea stima pentru generaţiile din trecut şi urmaşii lor, faţă de oamenii care îi înconjoară, faţă de sine, doar fiecare dintre noi este participant la acest proces. Arborele genealogic este nucleul oricărei cercetări privind genealogia, iar constituirea acestuia reprezintă adesea o călătorie interesantă. Procesul de alcătuire a arborelui genealogic constă din două părţi. Prima parte include descrierea vieţii rudelor care sunt în viaţă, iar a doua - informaţia despre strămoşi obţinută în arhive şi biblioteci. Procesul este costisitor şi necesită cunoştinţe speciale. Căutarea informaţiilor în arhivă poate dura ceva timp, dar oricum nu este de urgenţă, comunicarea cu rudele de vârstă înaintată însă nu aşteaptă. Si apoi, arhivele nu oferă o informaţie deplină, pe când povestirile rudelor despre viaţa lor va fi un întreg roman. La baza cercetărilor genealogice vor sta următoarele izvoare: albumele de familie, documente despre studii, istorii scrise (lăsate de rude), istorii orale (mărturisiri ale rudelor), scrisorile rudelor, inclusiv şi celor deportate (legăturile de familie, nivel de rudenie, naşterea, modul de viaţă în locurile de baştină), înregistrări audio şi video, certificatele de arhivă (pentru stabilirea datelor concrete de naştere şi a stării materiale ale familiei), cărţile bisericeşti (înregistrări de naştere, cununie, înmormântare). Resursele din domeniul genealogic din bibliotecă ar fi un sprijin pentru alcătuirea arborelui genealogic. Activitatea de istorie locală a bibliotecii contribuie la continuitatea culturală a generaţiilor, şi se realizează în parteneriat cu alte instituţii culturale. Crearea bazelor de date electronice istorice, culturale şi locale, permite bibliotecii să dezvolte şi să pună în aplicare programe culturale, desfăşurarea activităţii editoriale, efectuarea activităţilor de cunoaştere locală, activităţilor consacrate genealogiei, precum şi participarea la activităţile instituţiilor publice. Bibliotecile din Belorusia au o experienţă bogată în efectuarea activităţilor din domeniul genealogiei. În această activitate bibliotecile îşi cooperează eforturile cu muzeele din teritoriu. Biblioteca Publică din or. Jodino din anul 2005 efectuează o serie de activităţi complexe „Neamul în istoria oraşului Jodino”. Scopul acestei activităţi – reconstituirea istoriei şi a memoriei familiei. Muzeul regional efectuează cercetări în istoria familiilor mai răspândite în oraş. Biblioteca pregăteşte partea sa de activitate: întâlnirile, spaţiu, scenariu, expoziţii tematice de carte, carte veche poştală, vederi vechi ale oraşului, materiale promoţionale, pachet de materiale pentru participanţii la activitate. Bibliotecarii organizează expoziţii de documente ale
  2. 2. neamului, decorează sala cu aforisme cu referire la neam, standuri cu fotografii. Invitaţiile se fac prin mass-media locală. Moderatorii activităţii sunt bibliotecarii. La activitate se invită persoanele în neamul cărora au fost sau este - un anumit nume de familie. Prin urmare, au loc întâlniri a reprezentanţilor diferitor generaţii. În scenariul de bază se prezintă arborele genealogic, se povesteşte istoria neamului. Invitaţii fac cunoştinţă unii cu alţii, îşi povestesc viaţa, comentează arhivele de familie.Toţi discută între ei, pun întrebări unii altora. La sfârşitul întâlnirii participanţii primesc o publicaţie elaborată de bibliotecari pentru această activitate: ”Rostul Neamului pe pămînt”. Interesante sunt compartimentele acestei lucrări: Fondarea neamului; Ideea neamului; Obiectivele istorice ale neamului; Construcţia şi forma neamului; Ramurile neamului şi manifestarea ideilor generatoare; Energia vitală a neamului şi manifestarea e;, Sporirea energiei vitale; Valoarea neamului în anumite perioade; Momentul culminant al neamului; Decăderea neamului; Reprezentanţii neamului care pe deplin exprimă semnificaţia istorică a neamului; Momentele problematice în viaţa neamului; Izvorul vieţii a neamului. Pachetul de materiale trezeşte interes nu numai la reprezentanţii neamului ci şi la toţi cei prezenţi la această activitate. La fiecare întâlnire participă în jur la o sută de oameni. Genealogia reprezintă hobby-ul, arta şi ştiinţa explorării istoricului familiei, găsirii strămoşilor şi locului de unde a provenit familia. Internetul a făcut cercetarea genealogică mai rapidă şi mai uşoară furnizând multe resurse istorice online, permiţându-ne multora dintre noi să găsim rapid şi uşor informaţii despre strămoşii noştri. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre rădăcini, înspre origini şi trebuie să conştientizăm, că istoria ţării este o particulă a istoriei familiei fiecăruia şi viceversa, istoria fiecărui neam este istoria Patriei. Alla Andrieş Specialist principal Serviciul „Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării”, Biblioteca Națională a RM

×