Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mazilescu S Cv

831 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mazilescu S Cv

  1. 1. Mazilescu Sorin-Gheorghiţă CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE: • NUME:MAZILESCU • PRENUME: SORIN – GHEORGHIŢĂ • ADRESA: COŞEŞTI, ARGEŞ • TELEFON: 0248/230782 0744849248 e-mail: s_mazilescu2003@yahoo.com • DATA NAŞTERII: 14 DECEMBRIE 1976 • STAREA CIVILĂ: NECĂSĂTORIT STUDII : • 2002: DOCTORAND – INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR „C. BRĂILOIU” – BUCUREŞTI • 2007: MASTERAND (MANAGEMENT ŞI COMUNICARE POLITICĂ) – INSTITUTUL SOCIAL-DEMOCRAT „OVIDIU ŞINCAI” – BUCUREŞTI • 1997-2001: FACULTATEA DE TEOLOGIE – SPECIALIZAREA LITERE – UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI (media anilor de studiu 8, 04, iar a licenţei 9,75) • 1996-1999: COLEGIUL DE INSTITUTORI-FRANCEZĂ – UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI • 1991-1996 : ŞCOALA NORMALĂ „CAROL I “ CÂMPULUNG-MUSCEL FUNCŢII DIDACTICE ŞI LOCURI DE MUNCĂ: • 1996 – 1998 învăţător debutant – Şcoala Leiceşti-Coşeşti • 1998 – 1999 învăţător definitiv – Şcoala Leiceşti-Coşeşti • 1999 – 2000 institutor definitiv – Şcoala Leiceşti-Coşeşti • 2000 – 2001 institutor gradul II – Şcoala Leiceşti-Coşeşti • 2001 – 2004 profesor I gradul II – Şcoala Leiceşti-Coşeşti • 2004 (până în prezent) – cercetător Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ARGEŞ. • 2006 (februarie) – realizatorul emisiunii „Confesiuni Culturale” la WEST TV DOMNEŞTI (ARGEŞ). • 2006 (octombrie) – asistent univ. drd. la Catedra de Filologie a Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Piteşti. • 2007 (octombrie) ) – lector univ.drd. la Catedra de Filologie a Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Piteşti.
  2. 2. ACTIVITATE PROFESIONALĂ : Activitate didactică: - conducătorul cursului de Etnologie şi Folclor de la Piteşti şi Alexandria şi Câmpulung-Muscel; - conducătorul activităţii de Practică pedagogică pentru învăţământul preşcolar şi primar de la Piteşti; - seminarist în cadrul cursului de Limba română contemporană de la Câmpulung- Muscel. Activitate ştiinţifică: - coordonatorul proiectului „Folclorul – identitate şi diferenţă în contextul noii Europe” organizat şi finanţat de Consiliul Judeţean Argeş prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi Universitatea din Piteşti. Activitatea de elaborare şi publicare de lucrări: Cărţi: 1. Monografia Comunei Coşeşti, Ed. Alean, Piteşti, 2006 (autor). 2. Mioveni. Paşi în timp – monografie, Ed. Alean, 2007 (coautor). 3. Arc peste timp – Monografia Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ARGEŞ, Ed. Paralela 45, 2006 (colaborator). 4. Legende de pe Valea Râului Doamnei (în curs de apariţie la Ed. Alean, 2008). Broşuri: 1. Comuna Dragoslavele-Muscel – micromonografie. Colecţia Etnocultura Argeşului şi Muscelului. Centrul Creaţiei Populare Argeş, Piteşti, 2004 (coautor). 2. Coşeşti – micromonografie. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ARGEŞ, 2005 (autor). Comunicări ştiinţifice: a) Rolul învăţătorului şi profesorului din mediul rural în descoperirea, păstrarea şi valorificarea tradiţiilor populare; Sesiunea de comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (mai, 2001).
  3. 3. b) Cultura populară şi cultura de consum; Sesiunea de comunicări a Centrului Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare; (Bucureşti, septembrie, 2002). c) Ziua Crucii – ecouri folclorice în arealul etno-cultural Argeş-Muscel; Sesiunea de comunicări a Centrului Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare; (Bucureşti, septembrie, 2003). d) Dogăritul şi olăritul din comuna Coşeşti, judeţul Argeş; Sesiunea de comunicări a Centrului Judeţean al Creaţiei Argeş (mai, 2004). e) Veteranii de pe Valea Râului Doamnei şi autoconstruirea personajului în povestirile de război; Sesiunea de comunicări a Centrului Judeţean al Creaţiei Argeş (mai, 2003) . f) Negru-Vodă – între istorie şi adevăr - Sesiunea de comunicări a Centrului Judeţean al Creaţiei Argeş (mai, 2005) . g) Sărbătoarea între meditaţie şi petrecere - Sesiunea de comunicări a Centrului Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare; (Bucureşti, septembrie, 2005). h) Legenda genealogică- reflectări în monografiile de pe Valea Râului Doamnei. Sesiunea de comunicări a Centrului Judeţean al Creaţiei Argeş (mai, 2006) . i) Dogăritul, un meşteşug tradiţional, la confluenţa dintre milenii. Sesiunea de comunicări a Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti, octombrie, 2005. j) Dogăritul – meşteşug tradiţional corelat ponderii pomiculturii din Coşeşti- Muscel. Sesiunea de comunicări a Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti, octombrie, 2006. k) Vechi şi nou în ceremonialul nunţii de pe Valea râului Doamnei. Sesiunea de comunicări a Centrului Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare; (Bucureşti, septembrie, 2006). l) Practici existenţiale între şi inovaţie. Sesiunea de comunicări a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti, 2006. Articole: a) Biserica Corbii de Piatră; Săgetătorul-supliment literar artistic al cotidianului „Argeşul”(aprilie, 2003). b) Olăritul din comuna Coşeşti; Săgetătorul-supliment literar artistic al cotidianului „Argeşul”(martie, 2003).
  4. 4. c) Dascălul secvenţă a societăţii româneşti – în Juventus mozaic, nr.1, 2003. d) Riscul de a fi spus adevărul (Molière şi Caragiale) – Juventus, nr.1, 2004. e) Ion Creangă – între persoană şi personaj – Juventus, nr.1, 2005. f) Adnotări pe volume ritualice din patrimoniul unor biserici argeşene – Pietrele Doamnei, supliment al Revistei literare „Dor de Dor”(2006). g) Biserica de lemn din Jupâneşti-Muscel – Pietrele Doamnei, supliment al Revistei literare „Dor de Dor”(2006). h) Hârtieşti, 530 de ani de atestare documentară – monografie – recenzie, în Buletin Cultural Argeşean, nr. 3, 2005. i) Monografia comunei Mălureni – recenzie, în Buletin Cultural Argeşean, nr. 3, 2005. j) Botenii Muscelului şi oamenii săi buni şi bătrâni – recenzie, în Buletin Cultural Argeşean, nr. 3, 2005. k) Florile dalbe – spectacol-concert de Anul Nou şi Crăciun – în Buletin Cultural Argeşean, nr. 4, 2005. l) Pelicula video-imagine vie a satului tradiţional argeşean şi muscelean – în Buletin Cultural Argeşean, nr. 4, 2006 m) Urmaşii „Piţulesei” au evocat-o emisiune televizată-un experiment folcloric reuşit – în Buletin Cultural Argeşean, nr. 4, 2006. n) Constantin Dobrescu-Argeş – 150 de ani de la naştere– în Buletin Cultural Argeşean, nr. 3, 2006 ALTE DATE: Coordonator programe : • Coordonator – formator al Centrului de Consiliere al Femeilor din Mediul Rural sub egida Consiliului Judeţean Argeş (ianuarie 2004). • Coordonator în cadrul Şcolilor din Coşeşti-Argeş în colaborare cu Asociaţia „Junimea” a Colegiului Naţional „Ion C. Brătianu” – Piteşti în implementarea proiectului Euro Club – O Mică Europă a Tinerilor din judeţul Argeş, propus spre finanţare în cadrul Programului Europa (martie 2005).

×