Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, trimestrul I, 2019

742 views

Published on

Biblioteca Națională a Republicii Moldova.
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării.
Trimestrul I, 2019

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, trimestrul I, 2019

 1. 1. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Prezentare: Margareta CEBOTARI, specialist principal, Secția Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării
 2. 2. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți = Scientific Library Alecu Russo Bălți State University : 70 de ani : 1945-2015 : Ghid. – Chișinău, 2015. – 50 p. : il., fot. Prin această publicație colectivul bibliotecii a dorit să prezinte o retrospectivă a celor mai importante date din istoria sa, munca asiduă a bibliotecarilor, colecțiile și serviciile oferite. După cum menționează autorii, de la o colecție modestă de 101 cărți și reviste s-a reușit crearea unei structuri info-bibliotecare cu variate resurse informaționale, cu un sistem informațional de calitate în ascensiune. Biblioteca universitară din Bălți a devenit o instituție emblematică a învățământului superioar din Nordul Republicii Moldova.
 3. 3. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Bursuc, Oleg. Formarea performantă a liderilor pentru managementul de excelenţă / Oleg Bursuc. ─ Chişinău : [s. n.], 2012. – 240 p. : fig., tab. – Bibliogr. : p. 225-240. – ISBN 978-9975-4247-5-2. Lucrarea abordează un domeniu complex de convergență a două categorii de activitate umană – activitatea educațională și activitatea managerială. Monografia vine cu ipoteze deschizătoare de noi direcții de cercetări fundamentale și aplicative în domenii manageriale, dezvoltare curriculară, diversificare a strategiilor formative și a celor de evaluare. Lucrarea prezintă interes și pentru prestatorii serviciilor de formare, de expertiză și de consultanță în domeniile managementului și liderismului.
 4. 4. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 8-9 noiembrie, 2018 : Rezumate ale comunicărilor : Științe sociale / Universitatea de Stat din Moldova ; com. de org.: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chișinău : CEP USM, 2018. – 363 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-142-47-2. În compartimentul „Jurnalism și științe ale informării” sunt prezentate rezumatele unor comunicări de interes pentru studiu în mediul biblioteconomic din Republica Moldova, cum ar fi: Centrul de scriere academică – serviciu inovator și sustenabil pentru învățământul superior din Republica Moldova (Natalia Cheradi) Genurile informative în publicațiile periodice locale: tendințe și manifestare (Mariana Toloacă) Aspecte privind câmpul informațional al Republicii Moldova (Mihai Lescu) Вузовская библиотека как центр информационно- библиотечного обслуживания пользователей (Natalia Suvac) Событийный маркетинг как средство продвижения библиотечных услуг (Elena Răilean)
 5. 5. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Libraries for Innovation, 2 : Project Report for 2016 / National Library of Lithuana. – Kaunas, 2016. – 36 p. : il. – Text paral. în limba lituaniană și engleză. Un volum informativ despre rezultatele obținute de bibliotecile publice, bibliotecile școlare și alte instituții culturale din Lituania în urma implementării unor proiecte inovaționale: creșterea numărului de servicii și produse de bibliotecă, creșterea numărului de utilizatori, diversificarea serviciilor, oferirea spațiilor pentru creație, aplicarea serviciilor tradiționale și virtuale etc. Instruirea bibliotecarilor în cadrul acestor proiecte a condus la sporirea competențelor și abilităților profesionale ale personalului, cât și a competențelor manageriale.
 6. 6. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate : Conferința Internațională, 27-28 sept., 2018, Bălți : Materialele conferinței = International Conference „MISISQ : Involvement. Creativity. Sustainability” : Conference Proceedings, , 27-28 sept., 2018, Chișinău / coord.-resp. de ed.: Liubovi Karnaeva, Elena Harconița [et al.] ; col. red.: Lina Mihaluța [et al.]. – Bălți, 2018. – 260 p. : fig., tab. – Mod de acces: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4049 Proiectul MISISQ a derulat în Republica Moldova în anii 2014-2016, în cadrul căruia pentru prima dată șapte biblioteci universitare au participat într-un proiect comun, cu implicații internaționale considerabile. În final, a fost creat un spațiu informațional academic unic: catalogul partajat pe Platforma ExLibris PRIMO; au fost create e-repozitorii instituționale; au avut loc traininguri de formare a formatorilor; s-au realizat instruiri de consolidare a culturii informației. Impact: s-a modernizat oferta info-documentară în susținerea învățământului superior de calitate din Republica Moldova. În cadrul Conferinței au fost prezentate peste 30 de comunicări axate pe realizările proiectului MISISQ.
 7. 7. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Stoica, Ion. Numai cercetarea salvează / Ion Stoica. – Constanța : Ex Ponto, 2013. – 180 p. – ISBN 978-605-598-240-6. Universul info-documentar este un spațiu fundamental al cercetării – afirmă și demonstrează autorul în articolul care deschide acest volum. În următoarele articole din cuprinsul lucrării autorul analizează subiecte și fenomene de bază ale universului info-documentar, cum ar fi: Proprietate și autoritate în terminologia info- documentară; Informația și învățământul la distanță; Informație și globalizare; Biblioteca publică în sistemul cunoașterii; Biblioteca – factor de integrare socială; Managementul accesului deschis la informații etc.
 8. 8. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 The Austrian National Library : Prestel Museum Guide. – Munich : London : New York, 2015. – 160 p : il. – ISBN 9778- 3-7913-5417-0. Ghidul include în cuprins istoricul dezvoltării de succes a Bibliotecii Naționale a Austriei, care reușește să păstreze tradițiile, dar și să aplice inovațiile, modernizând spațiile sălilor de lectură, oferind servicii în baza tehnologiilor informaționale de comunicare și de digitizare. Un loc deosebit de frumos și interesant este Muzeul Bibliotecii, structurat în săli specializate (Muzeul Globurilor, Muzeul Cărții, Muzeul Picturii etc). În capitole aparte sunt prezentate Departamentele/Secțiile specializate din structura bibliotecii: Carte Rară, Hărți și Globuri, Papirusuri, Muzică, Arhivă și Institutul de folclor etc.
 9. 9. PUBLICAȚII SERIALE: ANUARE, CALENDARE, REVISTE
 10. 10. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Calendar Național 2019 / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; dir. gen.: Elena Pintilei ; aut.: Valeria Matvei, Natalia-Maria Șveț, Maria Ciobanu. – Chișinău, 2019. – 308 p. : il. – ISSN 1857-1549. Ediția are un caracter enciclopedic, cuprinzând nume de referință din toate domeniile, prioritare fiind numele de personalități originale din Republica Moldova sau care au activat în Republica Moldova. La începutul ediției sunt prezentate aniversările și datele comemorabile universale, Zile internaționale (mondiale) comemorative și profesionale, printre care menționăm: Anul 2019 – Anul Cărții (CSI), Anul Cărții (România), Anul Familiei (Președinția Republicii Moldova). Anul 2019 a fost desemnat: Capitala Națională a Tineretului (satul Costești, raionul Ialoveni). Zile Internaționale mai puțin cunoscute: Ziua mondială fără telefon mobil (6 februarie); Ziua internațională pentru sănătatea femeii (28 mai); Ziua Internațională a părinților (1 iunie); Ziua universală a iei (24 iunie); Ziua internațională a populației (11 iulie); Ziua Mondială a literaturii (8 septembrie); Ziua mondială pentru democrație (15 septembrie); Ziua Internațională a Bărbaților (19 noiembrie); Ziua Românilor de pretutindeni (30 noiembrie); Ziua internațională a anticorupției (9 decembrie) etc.
 11. 11. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Buletin bibliologic nr. 24 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Direcția cercetare și dezvoltare în biblioteconomie și științe ale informării ; dir. gen.: Elena Pintilei ; alcăt.: Margareta Cebotari ; red.: Raisa Plăieșu. – Chișinău : Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2019 (Centrul editorial-poligrafic BNRM). – 124 p. – ISSN 1857- 1492. – Mod de acces: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Buletin-bibliologic- 24.pdf Fasciculă nr. 24 a buletinului bibliologic anual, cuprinde 530 de descrieri analitice din publicații seriale naționale și internaționale din domeniul biblioteconomiei și științelor informării, achiziționate în colecțiile BNRM în anul 2017. Informațiile reflectă strategii și orientări de perspectivă în domeniul biblioteconomic, practici și experiențe reprezentative ale activității bibliotecilor. Pentru a facilita regăsirea informației necesare au fost alcătuite patru indexuri auxiliare: index de nume, index de subiecte, index de seriale bibliografiate. Pentru prima dată buletinul conține indexul alfabetic al titlurilor cărților și altor documente de specialitate (standarde), achiziționate în colecțiile BNRM în anul 2017 (44 de titluri).
 12. 12. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Asachiana : Revistă de biblioteconomie și de cercetări interdisciplinare / Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”. – Iași, 2018. – Anul V, Vol. 8. – 150 p. – ISSN 2285-3197. – Mod de acces: https://bjiasi.ro/wp- content/uploads/2014/01/ASACHIANA-8.pdf „Lectura în sine este un act dificil pentru că înainte de toate este un act de cunoaștere” – astfel începe descifrarea actului lecturii Nicolae Busuioc, membru al Uniunii Scriitorilor din România, director al BJ „Gh. Asachi” din Iași, în perioada 1990-2001, în articolul „Lectura ca act al voinței”, studiu ce deschide acest număr al revistei. Dezvoltarea bibliotecii ca instituție socială, între perspectiva istorică și semnificația actuală, este tema prezentată de Simona Carp, bibliograf la BJ „Gh. Asachi” din Iași. „Lucrând pentru sine, pentru comunitatea sa, bibliotecarul va munci de fapt pentru alții și o va face cu plăcere și cu sentimentul că el contribuie la temelia reconstrucției ideii de comunitate și a valorilor civice” – la aceste concluzii a ajuns autorul Dorin Cozan, bibliotecar la Biblioteca Publică Cotnari, în articolul „Bibliotecarul perfect – o distopie fericită”.
 13. 13. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Asachiana : Revistă de biblioteconomie și de cercetări interdisciplinare / Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”. – Iași, 2018. – Anul V, Vol. 9. – 170 p. – ISSN 2285-3197. – Mod de acces: https://bjiasi.ro/wp- content/uploads/2014/01/ASACHIANA-9c.pdf „Societatea umană modernă are, între atâtea altele, obligația fizică și morală de a-și organiza sistemul lecturii publice, înlesnind oricui și oricând bucuria apropierii de carte” – este îndemnul scriitorului Nicolae Busuioc. Cele trei elemente care determină rolul primordial al bibliotecii în comunitate sunt:  Accesul și incluziunea;  Învățare activă și creativitate;  Forum și cetățenie. Descifrarea acestor elemente și alte aspecte ale viziunii managementului inovațional al bibliotecilor sunt reflectate în articolul „Provocările bibliotecii în societatea contemporană”, semnat de Elena Zanet, bibliograf la BJ „Gh. Asachi”, Iași.
 14. 14. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 AXIS LIBRI : Revistă culturală trimestrială, editată de Bibl. Județeană „V. A. Urechia” Galați. – 2018. – Anul XI, Mar. (Nr. 38). – 100 p. În editorialul revistei prof. univ. Ilie Zanfir, managerul Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” din Galați prezintă în articolul „Sub cupola de sticlă a viitorului” istoricul acestei urbe și perspectivele dezvoltării pentru viitor. Rubrica „Din colecțiile bibliotecii” reflectă „Simfonii cucliniene în colecțiile Bibliotecii Județene „V. A Urechia” (Letiția Buruiană). Alte subiecte biblioteconomice incluse în cuprins: Proiecte educaționale pentru elevi abordate de biblioteci (Daniela Mitrofan); Câmpuri dedicate zonei Zero, zona formei conținutului și a tipului de suport în UNIMARC bibliografic, ediția a 3-a (Catrina Căluian) etc.
 15. 15. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 AXIS LIBRI : Revistă culturală trimestrială, editată de Bibl. Județeană „V. A. Urechia” Galați. – 2018. – Anul XI, Iun. (Nr. 39). – 100 p. – ISSN 1844-9603 În revistă regăsim articole pe subiecte de interes pentru lecturile profesionale ale bibliotecarilor: Limbajul comun de etică și deontologie al bibliotecarului român (drd Anca Laura Grigorov) Biblioteca, un mediu propice dezvoltării metodelor de comunicare (Mihaela Bărbulescu) Limbajele de indexare folosite în structurile info-documentare (Catrina Căluian) Salonul literar „Axis Libri” la început de stagiune și de an 2018 (Silvia Matei)
 16. 16. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Biblioteca : Revistă de bibliologie și știința informării / Biblioteca Națională a României. – 2018. – Nr 7. – P. 193-224. Editorialul acestui număr este dedicat aniversării de „70 de ani de existență neîntreruptă” a revistei „Biblioteca” sau „pre numele ei oficial: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, după cum menționează Anca Moraru, redactorul acestei reviste, editate de Biblioteca Națională a României. În articolul „Și au fost 70 de ani...” se regăsește toată istoria existenței sustenabile, de durată, în viața biblioteconomică națională și internațională. Rubricile revistei evidențiază interesele și preocupările Sistemului Național de Biblioteci al României. Revista include articole care expun idei, practici și experiențe de succes, dar și problemele actuale ale domeniului biblioteconomic. Pe parcursul existenței sale revista Biblioteca a contribuit la dezvoltarea profesiei și domeniului biblioteconomic românesc. Cum se poate defini o profesie la nivel social, aflăm din articolul „Bibliotecarul – o profesie cu un statut redifinit în secolul XXI”, semnat de prof. univ. dr. Elena Târziman.
 17. 17. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Biblioteca : Revistă de bibliologie și știința informării / Biblioteca Națională a României. – 2018. – Nr 8. – P. 225-256. O privire de ansamblu asupra tendințelor de dezvoltare a sistemului biblioteconomic regăsim în articolul „Anul bibliologic 2017: interferențe internaționale, naționale și locale” semnat de Elena Pintilei, director general BNRM și Vera Osoianu, director adjunct Cercetare și dezvoltare în biblioteconomie și știința informării, BNRM. Informații succinte despre promovarea lecturii, conferința și raportul anual IFLA 2017, demararea procesului de revizuire completă a ISBD etc. sunt prezentate de Claudia Mărgărit, bibliotecar, Biblioteca Națională a României în rubrica „Știri pe scurt... sau meridian bibliologic”(III).
 18. 18. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Biblioteca : Revistă de bibliologie și știința informării / Biblioteca Națională a României. – 2018. – Nr 9. – P. 257-288. Reperele profesionale ale acestui număr al revistei prezintă axe informaționae de teorie și practică biblioteconomică la nivel național și internațional: Biblioteca Academiei Române în Societatea Cunoașterii într-o Europă multiculturală (Florin Gheorghe Filip, director general al Academiei Române) Lectura te face învingător. După Cluj-Napoca (2015-2016) și Tîrgu-Mureș (2017), a patra finală a concursului de lectură Bătălia cărților la Miercurea-Ciuc (2018) Asociația Bibliotecarilor din Estonia (Katre Riisalu, președinte)
 19. 19. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Biblioteca : Revistă de bibliologie și știința informării / Biblioteca Națională a României. – 2018. – Nr 10. – P. 289-319. Peste 400 de biblioteci naționale, universitare și din alte domenii sunt membre ale LIBER – Asociația Bibliotecilor Europene de Cercetare – aflăm dintr-o scurtă prezentare în acest număr al revistei. Strategia LIBER pentru anii 2018-2022 are ca domenii de interes: reforma drepturilor de autor, digitizarea lucrărilor din domeniul umanist, accesul deschis, sistemul metric, gestiunea datelor din cercetare. Conferința LIBER 2018, ajunsă la cea de a 47-a ediție., reprezintă una din cele mai importante întâlniri profesionale anuale în context european, consideră Nicoleta Roxana Dinu, bibliotecar, BNR, care ne prezintă informații succinte despre această activitate. Va prezenta interes pentru bibliotecari informația despre lucrările primei ediții a reuniunii științifice a bibliotecarilor din bibliotecile publice, care a avut loc la Alba Iulia.
 20. 20. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Библиотека и закон : Журнал-справочник : Тексты документов, комментарии, консультации. – Москва : Из-дво „Либер-Дом”, 2018. – 382 с. – (Вып. 45 ; № 2 / 2018). – ISSN 1560-6976. În prima parte a anuarului regăsim informații despre procedura de organizare a atestării bibliotecarilor, sunt incluse un set de acte federale legislative și de reglementare de inițiere și implementare a politicilor de stat: Copiii și bibliotecile în contextul implementării politicii sociale de stat. Capitolul doi este dedicat metodelor de organizare a serviciilor de bibliotecă pentru persoane cu dizabilități, reflectate în documente legislative și de reglementare internaționale și naționale. Asociația Bibliotecarilor din Rusia publică un set de documente de reglementare a activității bibliotecilor publice în domeniul studierii istoriei locale. Materialele ultimei secțiuni a anuarului se referă la actualizarea standardelor și altor documente privind organizarea învățământului profesional biblioteconomic. Este prezentată lista standardelor, corespunzătoare activității profesionale a tinerilor specialiști în domeniul biblioteconomic.
 21. 21. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Библиотековедение : Журнал Российской государственной библиотеки. – Москва, 2018. – Том 67, № 1. – С. 2-239. – Rezumatul articolelor cuprinse în acest număr al revistei: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/32/showToc Primul număr al revistei din anul 2018 abordează subiecte fundamentale biblioteconomice: Bibliotecile în epoca transformărilor socio-culturale: provocări moderne și fundamentele științei biblioteconomice bazate pe dovezi Tendințele de dezvoltare ale structurii organizatorice a managementului de servicii al bibliotecilor regionale din Federația Rusă Dezvoltarea bazei de documente a bibliotecilor academice în sistemul modern de comunicări științifice Sistemul de informații științifice și tehnice din Rusia: fundamentarea juridică și organizațională Seminar "Suportul informațional al științei: noi tehnologii" și istoria automatizării bibliotecilor Servicii metodice ale bibliotecilor centrale ale regiunilor: aspecte legate de activitățile organizaționale și de personal calificat
 22. 22. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Библиотековедение : Журнал Российской государственной библиотеки. – Москва, 2018. – Том 67, № 2. – С. 122-240. – Rezumatul articolelor: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/49/showTo Cuprinsul acestui număr include informații teoretice și practice importante pentru specialiștii în domeniuul biblioteconomiei și științelor informării Digitizarea publicațiilor bibliografice / inicilor bibliografici în Biblioteca Electronică (din practica Bibliotecii de Stat a Federației Ruse) Parteneriatele Bibliotecii Naționale a Rusiei cu bibliotecile din Franța: trecut și prezent Arealul serviciilor electronice/virtuale oferite de site-urile bibliotecilor de stat din Federația Rusă
 23. 23. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Библиотековедение : Журнал Российской государственной библиотеки. – Москва, 2018. – Том 67, № 3. – С. 243-360. – Rezumatul articolelor: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/50/showToc Cuprinsul revistei se deschide cu descrierea lucrărilor Congresului bibliotecarilor din Rusia - 2018: Bazându- ne pe trecut, construim viitorul. Rolul patrimoniului cultural în transformarea domeniului biblioteconomic. Alte teme expuse: Modificarea funcțiilor bibliotecilor în epoca transformărilor socio-culturale: riscurile sociale și problema alegerii reperelor de dezvoltare Studiul istoriei cărții ca o problemă fundamentală a științei biblioteconomice Biblioteca digitală mondială: sub auspiciile Bibliotecii Congresului și UNESCO Masa rotundă interregională "Imaginea bibliotecilor și a bibliotecarilor: cum se schimbăm stereotipurile"
 24. 24. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Библиотековедение : Журнал Российской государственной библиотеки. – Москва, 2018. – Том 67, № 4. – С. 363-480. – Rezumatul articolelor: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/57/showToc În acest număr al revistei sunt expuse noi subiecte de interes din domeniul biblioteconomic: Elaborarea unui standard național pentru serviciile informaționale de bibliotecă: probleme și soluții Citarea științifică: RISC, Web of Science, Scopus Baza de date "Biblioteconomie și bibliografie" ca o resursă pentru managementul informațiilor și studiilor biblioteconomice Noi posibilități de căutare a informațiilor în rețelele integrate de cataloage electronice partajate Muzeul virtual din bibliotecă: principalele caracteristici și abordări organizatorice
 25. 25. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург, ediție bilunară. Redacția oferă acces la articolele recenzate din cuprinsul revistelor: http://www.bibliograf.ru/issues/2018/09/353/0/ Tradițional, articolele din fiecare număr al revistei sunt axate pe anumite subiecte din domeniul activității bibliotecilor. Propunem atenției specialiștilor o sinteză a temelor reflectate în numerele 12-18 ale revistei: Determinarea vectorului de dezvoltare a colecțiilor de carte veche și rară. (nr. 13) Principiile moderne de formare a fondurilor. Media tradițională + document electronice. Inovare tehnologică. Crearea bazelor de resurse pe suport electronic; Bibliotecile - suport informațional pentru cercetarea științifică (nr. 14) Din istoria creării resurselor electronice de studiere a ținutului natal la nivel local; Rolul bibliotecii în actualizarea patrimoniului literar (nr. 15) Biblioteca – Mediu Interactiv. Drumul spre carte și lectură – prin jocurile de comunicare (nr. 16) Utilizarea eficientă a fondurilor bibliotecii – catalogul electronic în spațiul informațional (nr. 17) Noi formate de lectură: laboratorul creativ interregional al bibliotecarilor care lucrează cu copiii (Nr. 18)
 26. 26. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, trimestrul I, 2019 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург, ediție bilunară. Acces la articolele recenzate din cuprinsul revistelor: http://www.bibliograf.ru/issues/2018/09/353/0/ Forme noi de activitate ale bibliotecilor sunt reflectate în următoarele șase ediții ale revistei din anul 2018 (nr. 19-24): Tinerii – voluntari activi ai bibliotecii; Forța de conducere pentru schimbare: douăzeci de motive pentru a merge la bibliotecă (nr. 19) Disciplinele fundamentale ale profesiei de bibliotecar: biblioteconomie, colecțiile bibliotecii; servicii informaționale și de lectură (activități cu publicul); organizarea și gestionarea bibliotecilor (management/marketing) (nr. 20) Platformă pentru creativitate: sala de expoziții în bibliotecă; "Și poveștile timpurilor vechi nu trebuie să le uităm ...": Sala de folclor salută oaspeții (nr. 21) Resurse electronice și tehnologii informaționale: stimularea lecturii tinerilor; Experiența formării competențelor de utilizare a computerelor pentru generațiile mai în vârstă; proiecte educaționale virtuale (nr. 22) Biblioteca pentru copii – teritoriu pentru lectură sau de agrement: reflecții din practică; Grădina de cărți pentru copii: totul începe cu un basm (nr. 23) Conceptul Biblioteci Naționale în legislația străină: definiții și funcții; Statul ca arhitect: biblioteca daneză modernă ( nr. 24).

×