Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SBUF-projekt om beläggningssystem på parkeringsdäck - Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet.

590 views

Published on

SBUF-projekt om beläggningssystem på parkeringsdäck. Presenterat av Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SBUF-projekt om beläggningssystem på parkeringsdäck - Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet.

 1. 1. SBUF-projekt i 4 etapper om beläggningssystem på parkeringsdäck 2013-2016
 2. 2. Varför skyddsbeläggning?  Betongkvalitet  Betongtäckskikt  Vägsalt (klorider)  Inget skyddssystem
 3. 3. Syfte Att utveckla riktlinjer/ specifikationer för skyddsbeläggning till betonggolv samt katodiskt skydd i parkeringsgarage Fokus på motstånd mot dubbdäcksslitage
 4. 4. Slitstyrka Provfält Tre garage Laboratorieprovning Resistance to Scuffing, modifierad prEN 12697-50 Prall, EN 12697-16 RWA, SS EN 13892-5
 5. 5. Kville – Göteborg November 2013 Åkeshov – Stockholm Augusti 2014 Provbeläggningar 9 system 7 system
 6. 6. Provbeläggningar 6 system Baggen – Linköping Juli 2015
 7. 7. Typ av system – totalt 22 PGJA (2) Hårdbetong (4) Polyuretan (6) Akrylat (5) Epoxi (1) Polyurea (4)
 8. 8. Provplattor appliceras Resistance to Scuffing, modified prEN 12697-50 Prall, SS EN 12697-16
 9. 9. Provningsutrustning vid ISAC En provplatta före och efter provning Scuffing
 10. 10. Scuffing – Ett exempel på provningsresultat
 11. 11. Resultat efter 3,5 tim – samtliga 22 system
 12. 12. Slutsatser - Scuffing Överensstämmelsen mellan enskilda provplattor verkar god, men repeterbarhet eller reproducerbarhet har ännu inte fastlagts. En provningstid på 60 minuter föreslås. Slitaget på dubbdäckens dubbar (i utrustningen) verkar lågt och bedöms inte ha påverkat provningsresultatet nämnvärt. Metoden differentierar tydligt mellan olika produkter. Resultaten visar på stora skillnader mellan produkter. Scuffing och Prall korrelerar inte med varandra.
 13. 13. Slitage - viktminskning Slitage - tjockleksminskning Resultat efter 60 min - samtliga 22 system
 14. 14. Resultat efter 60 min - samtliga 22 system
 15. 15. Men kom ihåg! Slitstyrka mot dubbdäck är bara en av flera viktiga egenskaper hos en skyddsbeläggning på parkeringsdäck
 16. 16. Etapp IV - 2016 Övergripande rapport – samtliga etapper BELÄGGNING Uppföljning av beläggningssystem Specifikation och riktlinjer
 17. 17. Tack för uppmärksamheten!

×