Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slussen, från trafiklösning till mötesplats - Peter Svärd, Stockholms stad.

726 views

Published on

Slussen, från trafiklösning till mötesplats. Presenterat av Peter Svärd, Stockholms stad, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slussen, från trafiklösning till mötesplats - Peter Svärd, Stockholms stad.

 1. 1. The Capital of ScandinaviaThe Capital of Scandinavia Nya Slussen – från trafiklösning till mötesplats 2016-10-13 2016-10-13
 2. 2. 2016-11-10 Capital of Scandinavia ■ Bakgrund ■ Varför byggs Slussen om? ■ Vad ska göras? ■ Byggtiden
 3. 3. 2016-11-10 Sida 3 Stockholm – en stad på öar
 4. 4. 2016-11-10 Sida 4 Slussen – en plats som förändrats
 5. 5. The Capital of Scandinavia POLHEMSLUSSEN 1755DROTTNING KRISTINAS SLUSS 1642 NILS ERICSON-SLUSSEN 1850 KARL JOHAN-SLUSSEN 1935 2016-10-13
 6. 6. The Capital of Scandinavia 2016-11-10 Sida 6 Arkeologiska fynd skriver om Stockholms historia
 7. 7. The Capital of Scandinavia 2016-11-10 Sida 7 Historia Bakgrund Vattenverksamhet Tidplan Dagens trafiklösning, ersätts av…. Flygbild, vy mot sydöst
 8. 8. 2016-10-13 …. mötesplatsen Slussen
 9. 9. Varför ska Slussen byggas om? 2016-10-13 Risken för översvämningar Dålig teknisk status Regionen och staden växer
 10. 10. 2016-11-10 Sida 10 Dålig teknisk status Röda ytor Uttjänt konstruktion Gula ytor Dålig status Gröna ytor Relativt god kondition Hög årlig underhållskostnad
 11. 11. 2016-11-10 Sida 11 Risken för översvämningar
 12. 12. 2016-11-10 Sida 12 Mälaren är en reglerad sjö
 13. 13. 2016-11-10 Sida 13 Konsekvenser för samhällsviktiga funktioner i Mälaren Källa: Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap
 14. 14. 2016-11-10 Sida 14 Mälarens avtappningskapacitet ökar (totalt från 800 till 2000 m3/s) Ny anläggning ca 1400 m3/s Nuvarande anläggning ca 300 m3/s
 15. 15. Stockholm växer rekordsnabbt Stockholms län Stockholms stad Befolkning, antal 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 50 000 0 1990 2000 2010 2020 2030 2016-10-13
 16. 16. 2011 2015 2020 20302025 Ett 30-tal stora projekt på gång VÄSTRA STADEN 25 000 bostäder 50 000 arbetsplatser CENTRALA STADEN 50 000 bostäder 100 000 arbetsplatser SÖDRA STADEN 25 000 bostäder 50 000 arbetsplatser 2016-10-13
 17. 17. 2016-10-13 Mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik Rent dricksvattenFler mötesplatser Nya Slussen
 18. 18. 2016-11-10 Sida 18 Trafik - Smidigare möjligheter att resa, bo och mötas  Nya Slussen ska vara en framkomlig, tillgänglig och säker anläggning för alla trafikslag  Platsen ska även vara en modern, funktionell och effektiv knutpunkt för kollektivtrafiken
 19. 19. 2016-11-10 Sida 19 Vatten - Trygga bebyggelse och dricksvatten för hela Mälardalen  Nya Slussen ska minska risken för översvämningar runt Mälaren  Nya Slussen ska minska risken för låga vattenstånd i Mälaren och förhindra saltvatteninträngning
 20. 20. 2016-11-10 Sida 20 Stadsliv - Attraktiv, trygg och levande del av Stockholm  Nya Slussen ska vara en attraktiv del av staden där vattenrummet är tillgängligt och det finns trygga platser att vistas på.
 21. 21. 2016-11-10 Sida 21
 22. 22. 2016-11-10 Capital of Scandinavia Formella processen
 23. 23. 2016-11-10 Sida 23 Detaljplan Slussen Programsamråd Plansamråd Utställning Antagande Vinnerlagakraft Detaljplan Bussterminalen Läns- styrelsen Stadsbyggna ds- nämnd Ny process påbörjad Miljödom Arbetet inleddes 2007 tävling1 tävling2 199 1 200 8 200 9 201 0 201 1 arkitektuppdrag utvärderingav arkitektuppdrag 200 4 200 7 2012 2013 2014 2015 2016 Exploatering s-nämnden Byggstart sommar Kommun- fullmäktige Arbetet inleddes 2004 Mark- och miljööverdomstol en Mark- och miljödomstole n Mark- och miljööverdomstole n Plansamr åd Kvartal 2 Högsta Domstolen Prövningstillstånd medges ej Kommun- fullmäktige Reviderat genomförandebeslut Stadsbyg g- nadsnäm nd
 24. 24. 2016-11-10 Capital of Scandinavia Byggtiden
 25. 25. Genomförandets två huvudskeden Skede 1: Trafik över västra bron Skede 2: Trafik över ny bro
 26. 26. 2016-11-10 Sida 26 Utgångspunkter i planeringen  Ny framkomlighetsstrategi – vi måste dela på det begränsade utrymmet  Slussen är näst största kollektivtrafikknutpunkten  Prioritering av kollektiv-trafik, gående och cyklister
 27. 27. 2016-11-10 Sida 27 Sveriges näst största kollektivtrafik-knutpunkt • 30 000 bilister • 60 000 resenärer med stadsbussar • 70 000 resenärer med Nacka- och Värmdöbussar • 270 000 t-baneresenärer • 26 000 cyklister • 23 000 gående • 2 000 boende • 800 arbetsställen • 75 fastighetsägare
 28. 28. Detaljerad tidplanÖvergripande tidplan År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trafikskede 1: 2016-07-01 – 2017-12-31 ögonblicksbild ca år 1,5
 29. 29. 2016-11-10 Sida 33
 30. 30. Trafikskede 2: 2018-01-01 – 2019-06-30 ögonblicksbild ca år 3 Detaljerad tidplanÖvergripande tidplan År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 31. 31. Trafikskede 3: 2019-07-01 – 2023-06-30 ögonblicksbild ca år 6 Detaljerad tidplanÖvergripande tidplan År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 32. 32. Trafikskede 4: 2023-07-01 – 2025-12-30 ögonblicksbild ca år 7 Detaljerad tidplanÖvergripande tidplan År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 33. 33. Trafikskede 4: 2023-07-01 – 2025-12-30 ögonblicksbild ca år 9 Detaljerad tidplanÖvergripande tidplan År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 34. 34. Byggnader färdigställs – 2025 och framåt Detaljerad tidplanÖvergripande tidplan År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 35. 35. 2016-11-10 Sida 39 Slutprodukten till medborgarna
 36. 36. 2016-11-10 Sida 40 Tack

×