Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klimatoptimerat byggande av betongbroar - Daniel Ekström, Chalmers och WSP.

680 views

Published on

Klimatoptimerat byggande av betongbroar. Presenterat av Daniel Ekström, Chalmers och WSP, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klimatoptimerat byggande av betongbroar - Daniel Ekström, Chalmers och WSP.

 1. 1. Klimatoptimerat byggande av betongbroar -utmaningar, hinder och möjligheter? Daniel Ekström BETONGDAGEN 2016
 2. 2. Agenda Projektöversikt • Bakgrund • Syfte och mål • Genomförande Tider och leveranser Ca 15 min + frågor 2016-10-13 2/19
 3. 3. Klimatpåverkan av byggprocessen i Sverige* 2016-10-13 BAKGRUND 3/19 *IVA, Klimatpåverkan från byggprocesser, 2014
 4. 4. Här sker utsläppen!* * Klimat- och energikalkyl för Nationell Transportplan 2014 – 2025, WSP (2013) 2016-10-13 BAKGRUND 4/19
 5. 5. 2020 -15% 2025 -30% 2050 -100% Trafikverkets nya krav 2016-10-13 BAKGRUND 5/19
 6. 6. Vad avser vi göra? Syfte • Hur klimatsmart kan vi bygga vanligt förekommande betongbroar? • Använda tillgängliga verktyg och teknik Mål • Identifiera åtgärder för reduktion av klimatgasutsläpp • Med trovärdighet och helhetssyn klimatoptimera betongkonstruktioner • Sammanställa och sprida användbara råd och riktlinjer 2016-10-13 SYFTE OCH MÅL 6/19
 7. 7. Konstruktörsperspektiv – Vad kan jag påverka? 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 7/19
 8. 8. Konstruktörsperspektiv – Vad kan jag påverka? • Brotyp, statiskt system • Grundläggning • Produktionsmetod, skeden och sekvenser • Detaljutformning • Säkerhet • (Leveransformat) • Mängder (Optimering) • Materialval, sammansättning och hållfasthetsparametar • Analyser, dimensionering och utformning 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 8/19
 9. 9. Konstruktörsperspektiv – Vad kan jag påverka? • Brotyp, statiskt system • Grundläggning • Produktionsmetod, skeden och sekvenser • Detaljutformning • Säkerhet • (Leveransformat) • Mängder (Optimering) • Materialval, sammansättning och hållfasthetsparametar • Analyser, dimensionering och utformning 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 9/19
 10. 10. Helhetsperspektivet – Vi kan tillsammans påverka! 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 10/19 Material- och maskinleverantörer - produktutveckling Offentliga och privata beställare - skapa incitament och drivkrafter Minimera klimatpåverkan från infrastrukturens livscykel Entreprenörer och konsulter - hitta nya innovativa lösningar Ställ krav! Följ upp! Samarbeta!
 11. 11. Val av typfall Brotyp Spännvidd SpännviddTotalt >=2m <2m Plattram 5681 46% 5 5686 46% Rörbro 3455 28% 17 3472 28% Plattbro 1752 14% 1 1753 14% Valvbro 932 7% 0 932 7% Balkbro 376 3% 1 377 3% Balkram 247 2% 0 247 2% Bågbro 3 0% 0 3 0% Spännverksbro 3 0% 0 3 0% Totalt 12449 24 12473 ANTAL BROAR <=20 m Vanliga broar i Sverige Spännvidder ≤ 20m • Ca 75 % av totalbeståndet • Speglas även i nyproduktion 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 11/19
 12. 12. Val av typfall Brotyp Spännvidd SpännviddTotalt >=2m <2m Plattram 5681 46% 5 5686 46% Rörbro 3455 28% 17 3472 28% Plattbro 1752 14% 1 1753 14% Valvbro 932 7% 0 932 7% Balkbro 376 3% 1 377 3% Balkram 247 2% 0 247 2% Bågbro 3 0% 0 3 0% Spännverksbro 3 0% 0 3 0% Totalt 12449 24 12473 ANTAL BROAR <=20 m Vanliga broar i Sverige Spännvidder ≤ 20m 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 12/19
 13. 13. Brotyp Spännvidd SpännviddTotalt >=2m <2m Plattram 318 38% 0 318 38% Rörbro 424 51% 0 424 51% Plattbro 62 7% 0 62 7% Valvbro 19 2% 0 19 2% Balkbro 3 0% 0 3 0% Balkram 2 0% 0 2 0% Bågbro 0 0% 0 0 0% Spännverksbro 0 0% 0 0 0% Totalt 828 0 828 ANTAL BROAR <=20 m yngre 10 år Val av typfall Brotyp Spännvidd SpännviddTotalt >=2m <2m Plattram 125 33% 0 125 33% Rörbro 214 57% 0 214 57% Plattbro 29 8% 0 29 8% Valvbro 2 1% 0 2 1% Balkbro 2 1% 0 2 1% Balkram 2 1% 0 2 1% Bågbro 0 0% 0 0 0% Spännverksbro 0 0% 0 0 0% Totalt 374 0 374 ANTAL BROAR <=20 m yngre 5 år 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 13/19
 14. 14. Val av typfall Plattrambro • Platta på packad fyllning • Spännviddsintervall • 5-8 m • 15-18 m 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 14/19
 15. 15. Åtgärdsmatris • Åtgärder som påverkar CO2? • Material • Utförande • Mätvärden viktiga • Optimering kontra sub-optimering • EPD –tredjepartsgranskning • Vad mäter vi och i förhållande till vad? • Vem avgör “tyngden”? 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 15/19
 16. 16. Åtgärdsmatris - material Val av – • stålleverantör • armeringsstål • armeringslösningar • cementleverantör 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 16/19 Ersätta cementklinker med - • flygaska • slagg
 17. 17. Åtgärdsmatris - utförande • ökad karbonatisering • transportavstånd • transportmedel • konstruktiv optimering • estetik • produktionsmetoder 2016-10-13 GENOMFÖRANDE 17/19 • underhåll • reparation • renovering • återanvändning • återvinning
 18. 18. Referensgruppsmöte 24 oktober kl 13-15 WSP Stockholm-Globen Alternativt Skype 2016-10-13 TIDER OCH LEVERANSER 18/19
 19. 19. Slutrapport Mars 2017 För kontakt: daniel.ekstrom@wspgroup.se stefan.uppenberg@wspgroup.se 2016-10-13 TIDER OCH LEVERANSER 19/19

×