Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Underhållsvänlighet och hållbart byggande hos betongkonstruktioner - Rafael Mancera, Nacka kommun.

587 views

Published on

Underhållsvänlighet och hållbart byggande hos betongkonstruktioner. Presenterat av Rafael Mancera, Nacka kommun, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Underhållsvänlighet och hållbart byggande hos betongkonstruktioner - Rafael Mancera, Nacka kommun.

 1. 1. Underhållsvänlighet och hållbart byggande hos betongkonstruktioner Rafael Mancera*, Johan Silfwerbrand** * Nacka kommun (Förvaltare konstbyggnader, Projektledare) KTH Royal Technical institute, Stockholm, Sweden (PhD) ** KTH Royal Technical institute, Stockholm, Sweden (Professor, Dpt. Chief) 1
 2. 2. 1.Inledning 2.Verktyg för hållbart byggande: 1. Underhållsvänlighet: IMF, AIC 2. RAMS och RAMSHE 3. RAMSHE-baserad Hållbarhetsanalys 3.Applikationer (visioner) 4.Slutsatser PLEng Bild 2 Översikt
 3. 3. PLEng ”Fast, cheap and … good” 1.Inledning Bild 3
 4. 4. PLEng Påminnelse: vi bor här! Källa: BaTMan 1.Inledning Bild 4
 5. 5. PLEng Industriellt … … byggande … underhåll … planering Produktionsflödet 1.Inledning Bild 5 a)
 6. 6. PLEng Alltså, industriellt hela vägen Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 1.Inledning Bild 6 a)
 7. 7. 1.Inledning Projectexpectations Time Municipality REA Lowest acceptable Conflict area PLEng Bild 7 Förväntningar och inflytande över tid b)
 8. 8. PLEng1.Inledning Bild 8 Förväntningar och inflytande över tid b) Planering • Otydliga exploateringsavtal • Husväggar som bär trafiklaster (kajer, stödmurar) Design • Ekonomiskt rimligt livslängd? (PBL) • Industriell “copy-paste” produktion = systematiska fel Utbyggnad • Utförandefel • Låg byggbarhet som upptäcks för sent Underhåll • Bristfälligt driftöverlämnande • Avsaknad återkoppling till tidiga skeden • Krångligt att hantera flexibel underhållsplanering • Brist på underhållsvänlighet hindrar reparationer (gamla stödmura) End-of-life • Rivning/ombyggnad ingår inte i DoU planer  svårt beslut Utmaningar i Nacka
 9. 9. 1.InledningPLEng Bild 9 Underhållsfritt: svart eller vit? c)
 10. 10. 1.InledningPLEng Bild 10 c) b) a) Underhållsfritt (svart eller vit) Förväntningar och inflytande över tid Industriellt byggande Ja, med helhetssyn & Vagga-till-grav/vagga Tidigt skede; systematisk, objektiv och självlärande process Grått: låt debatten vara ”hur underhållsvänligt” Alternativa tillvägagångssätt
 11. 11. 1.Inledning T.ex.: kvantitativ bedömning av produktionsflödet här PLEng Bild 11 Parallellismer med andra branscher Tillförlitlighet Tillgänglighet Underhållsmässighet Säkerhet (Reliability) (Availability) (Maintainability) (Safety)
 12. 12. Planerad drift när datorn (produktionen) stängs av. Driftstopp = 0 sec (primär tid, men inte sekundär tid). Parallellismer med andra branscher
 13. 13. IMF * MTBF: Mean Time Before Failure ** MTTR: Mean Time To Repair Källa: Munzinger et al. 2.1.Underhållsvänlighet:IMF,AICPLEng Bild 13 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 % = 𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒+𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒 100 = 100 % Målet: högre A
 14. 14. 2.1.Underhållsvänlighet:IMF,AIC IMFPLEng Bild 14 Källa: Munzinger et al. Faktorer Teoretisk utbildning Praktisk utbildning Erfarenhet Tänkande Förutsättningar Inspektion Löpande UH Avstängning (partiell?, hel?)
 15. 15. 2.1.Underhållsvänlighet:IMF,AIC • Jämföra alternativ • Från system till detaljnivå • Mycket enkla ekvationer • Stort behov av data • T.ex. • Underhållsplaner • Empiriska värden • Analytiska beräkningar • Leverantörens information • Osäkerheter • Brist på data • Osäkerheter inom analytiska beräkningar • Ev. objektivitet gällande D • Stor mängd variabler IMFPLEng Bild 15 För- och nackdelar
 16. 16. 2.1.Underhållsvänlighet:IMF,AIC • 𝐶 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝐶𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 • Tillämpbar för system och detaljnivå • Exempel system brobestånd: flexibel planering av UH PLEng Bild 16 AIC Källa: Munzinger et al. Målen: att prioritera eller passa på
 17. 17. RAMS/ RAMSHE Health: personsäkerhet, hälsa, välfärd Environment: estetik, miljö, trygghet, buller 2.2RAMSochRAMSHEPLEng Bild 17
 18. 18. 2.2RAMSochRAMSHE Källa: EN 50126 RAMS /RAMSHE targets • Anpassningsbar till projektmodell • Kongruent & självlärande • Vagga-till- grav/vagga • Nästan holistisk PLEng Bild 18 RAMS/ RAMSHE
 19. 19. 2.3RAMSHE-baseradhållbarhetsa.PLEng Bild 19 RAMS + LCC Fallstudie i Holland Källa: Breemer et al. (2009)
 20. 20. 2.3RAMSHE-baseradhållbarhetsa. Risk Management LCCA + e-LCA + s-LCA Juridisk analys (framtida förhållanden) HE R - Tillförlitlighet A - Tillgänglighet M - Underhållsv. S - Säkerhet H - Hälsa E - Miljö RAMSHE-baseradhållbarhetsanalys EN 50126, FTA, FMEA, RBA, Markov IMF, AIC HAZOP ISO 3100:2009 Seis Sigma, SDBAM ISO15686-5; SS-EN 60300-2-2 ISO 14040:2006; TDOK 2015:0007 ISO 26000:2010, CEEQUAL+BREEAM? Den holistiska modellen: Några verktyg: Lagstiftning (markrätt, väglag, mm) LQI (Life Quality Index) PLEng Bild 20 Mot helhetssyn • ”Dosering”: 1 gg/beslutspunkt (t.ex. Nackas projektmodell: 5st) • Detaljnivån ökar med varje beslutspunkt (från en A4 till …)
 21. 21. PLEng Generellt • Att jämföra olika alternativ IMF och AIC • IMF: “Underhållsklass” till föreskrifter • AIC: flexibla underhållsplaner (objektsnivå & beståndsnivå) RAMSHE (holistisk) model • Systematisk självlärande projectmodel och broförvaltning • RAMSHE targets (inkl. IMF) inom upphandling 3.Applikationer(visioner)PLEng Bild 21 Applikationer (visioner)
 22. 22. 1. Parallellismer mellan branscher. Låt oss utnyttja dem! 2. Hållbarhet = f (mått, vagga-till-vagga, helhetssyn, integration, komplexitet, data, osäkerhet, självlärande, automatik, …) 3. RAMSHEs beaktar alla parters intressen: 1. Byggindustrin: byggbarhet, tydliga och snabbare processer, låg risk 2. TRV, kommuner: hållbarhet, tillförlitlighet, ekonomi i balans 4.SlutsatserPLEng Bild 22 Slutsatser
 23. 23. 4.SlutsatserPLEng Bild 23 Fortsatt arbete • LIC, Study cases (urban area): • RAMSHE in new construction project – comparition to Dutch model • RAMSHE in maintenance project • DOK? • AIC applied to flexible LCS for bridge stock management. • A proposition of applicable IMF classes • Complexity management in transportation engineering projects (MCDM, uncertainty, databases)
 24. 24. Tack! ?rafmg@kth.se rafael.mancera@nacka.se PLEng Bild 24

×