Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rostfri armering i Göteborgs hamn - Kristina Johansson (Göteborgs Hamn) och Stig Östfjord.

647 views

Published on

Rostfri armering i Göteborgs Hamn. Presenterat av Kristina Johansson, Göteborgs Hamn AB och Stig Östfjord på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rostfri armering i Göteborgs hamn - Kristina Johansson (Göteborgs Hamn) och Stig Östfjord.

 1. 1. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg Rostfri armering Ett fullskale projekt i Göteborgs Hamn Kristina Hansson – teknisk förvaltare Stig Östfjord – f.d. underhållschef
 2. 2. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg
 3. 3. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg
 4. 4. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg Två containrar i minuten Dygnet runt, året runt
 5. 5. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg Kort om Göteborgs Hamn • Nordens största hamn • 40 miljoner ton gods – nära 30 procent av utrikeshandeln • Häften av Sveriges råoljeimport • 8 000 fartyganlöp varje år • Brett linjeutbud både inom Europa till andra världsdelar • Terminaler för energi, containrar, bilar, roro och passagerare • En av EUs core hamn • 24 km kaj • 55 broar
 6. 6. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 Container TEU Sveriges containerhamnar
 7. 7. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg -Göteborgs Hamns kajanläggningar; -återanskaffningsvärde cirka 4,5 miljarder . -stora volymerna, mycket tung hantering -kajerna har nått och delvis överstigit sin tekniska livslängd
 8. 8. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg Satsning > 4 miljarder + farledsfördjupningen 10 år Framåt10 årsplan Satsar > 4 miljarder + en ev farledsfördjupning
 9. 9. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg Södra kajen projektet: 890 m containerkaj Bredd kajdäck: 24m Kranbalkar Komplettering, pålar & spont Pålförstärkning, isskydd
 10. 10. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg GÖTEBORG HÖNÖ BRÄNNÖ LANDVETTER
 11. 11. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg SÖDRA KAJEN PROJEKTET Totalkostnad: 450 000 000 Kostnad per meter kaj: 500 000 Tilläggskostnad för rostfri armering: ~6 % av investeringen
 12. 12. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg 90 M KAJ
 13. 13. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg KAJ i FULL SKALA Med Rostfri Armering
 14. 14. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg VARFÖR? LÄNGRE LIVSLÄNGD LÄGRE LIVSCYKELKOSTNAD LÅNGA UNDERHÅLLSINTERVALL MINIMALA PRODUKTIONSSTÖRNIGAR MINSKAD MÄNGDER TÄCKSKIKT ARMERING EKONOMI & EFFEKTIVITET
 15. 15. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg BASPLANERING 2011 PROJEKTERING 2013 GENOMFÖRANDE 2014 AVRAPPORTERING 2016 LÅNGTIDSPROVNING 2015-2055 TIDER…
 16. 16. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg HUR ? ”COMBI”LÖSNING HANTERING SOM KOLSTÅL INGEN SVETSNING
 17. 17. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg BYGLAR ”ÖVERBOCKNING 3-4%”
 18. 18. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg HANTERING PÅ ARBETSPLATSEN ROSTFRI NAJTRÅD VALDES BORT LIKA MONTAGEKAPACITET TÄCK VID LÅNG LAGRING I KLORIDMILJÖ
 19. 19. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg DUPLEX STÅL EN 1.4162 (LDX 2101) BASERAT PÅ SWEREA-KIMAB FORSKNINGSRESULTAT VALDES DUPLEX STÅL EN 1.4162 (LDX 2101) ROSTFRI ARMERING HAR ANVÄNTS I DE MEST UTSATTA KONSTRUKTIONSDELARNA OCH VID EXPONERADE BETONGYTOR 70% (viktprocent) AV ARMERINGEN UTGÖRS AV ROSTFRI ARMERING OCH 30% AV KOLSTÅL ÖVRIGA PARAMETRAR BEHÖLLS LIKA ÖVRIGA KAJSTRÄCKOR ARMERADE HELT MED KOLSTÅL FÖR ATT ENKLARE KUNNA UTVÄRDERA ANDVÄNDNINGEN.
 20. 20. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg Översiksbild under byggtid
 21. 21. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg Typsektion vid tvärbalk och pålar ”Combiprojektering”
 22. 22. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg
 23. 23. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg TVÄRBALKAR KLARA FÖR GJUTNING
 24. 24. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg MONTERINGSARBETE
 25. 25. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg ”COMBI”PROJEKTERING DÄCK PÅLAR
 26. 26. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg TVÄRBALK PÅLE MÄRKER NI RENHETEN?
 27. 27. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg ”COMBI”PROJEKTERING KRANKAJBALK
 28. 28. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg KRANKAJBALK
 29. 29. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg KAJDÄCK PLATTBJÄLKLAG HELT I ROSTFRITT PREFAB
 30. 30. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- Betong C35/45 Anläggningscement vct 0,4, utförandeklass I diffusionskoefficient 10×10-12m2/s. Simple Representative Model, SRM Tröskelvärde Duplex EN 1.4162 Tröskelvärde Kolstål B500B
 31. 31. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg LIVSCYKELKOSTNAD ALTERNATIV S1 KONVENTIONELLT ARMERAD KAJKONSTRUKTION MED NORMALT UNDERHÅLL ALTERNATIV S2 KONVENTIONELLT ARMERAD KAJKONSTRUKTION MED MINIMALT UNDERHÅLL SAMT REINVEST 60 ÅR ALTERNATIV RF1 KAJKONSTRUKTION MED 70% ROSTFRI ARMERING MED NORMALT UNDERHÅLL ALTERNATIV RF2 KAJKONSTRUKTION MED 100% ROSTFRI ARMERING MED MINIMALT UNDERHÅLL
 32. 32. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg
 33. 33. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg LÅNGTIDSPROVNING 50 ÅR 2015-2055 ROSTFRITT CONTRA KOLSTÅL I TUFF MILJÖ
 34. 34. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg 45 PROVPLATTOR 50% NERSÄNKTA
 35. 35. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg JÄMFÖRANDE PROVNING OLIKA TÄCKSKIKT, SIMULERAD SKADA PÅVERKAN AV SVETSNING OLIKA STÅLKVALITETER
 36. 36. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg PLANERING/ FÖRPROJEKTERING ATT TÄNKA PÅ ! ANALYSERA LIVSCYKELKOSTNADERNA ANVÄND ROSTFRITT BARA DÄR DET BEHÖVS VÄLJ LEVERANTÖR TIDIGT VÄLJ TYP/SORT TIDIGT UTMATTNINGSEGENSKAPER GENERELLT UTMATTNINGSEGENSKAPER SVETSAD ARMERING
 37. 37. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg ATT TÄNKA PÅ ! DETALJ PROJEKTERING VÄLJ TYP /SORT /DIM AV STÅL TIDIGT VERIFIERA UTMATTNINGSEGENSKAPER KLARGÖR DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
 38. 38. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg ATT TÄNKA PÅ ! HANTERING LIKA SOM KOLSTÅL SVETSNING AV ARMERING ANVÄND 3D FÖR LÄTTARE INLÄSNING SKYDDSTÄCKNING VID SALTSTÄNK
 39. 39. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg FRAMTIDEN GHAB TROR PÅ MYCKET MINDRE UNDERHÅLL MINDRE PRODUKTIONSSTÖRNINGAR HÖGRE PRODUKTIVITET BÄTTRE EKONOMI TACK FÖR ATT NI LYSSNAT!!!!
 40. 40. © Port of Gothenburg© Port of Gothenburg Göteborgs Hamn

×