Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nya Eurokod 2 - Beräkningsmetoder för optimerade och hållbara konstruktioner - Mikael Hallgren

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

More from Svenska Betongföreningen (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Nya Eurokod 2 - Beräkningsmetoder för optimerade och hållbara konstruktioner - Mikael Hallgren

 1. 1. NYA EUROKOD 2 BERÄKNINGSMETODER FÖR OPTIMERADE OCH HÅLLBARA KONSTRUKTIONER Mikael Hallgren Konstruktör, Tyréns Adj Professor, KTH Betongbyggnad SIS/TK556 Betongkonstruktioner – medlem, fd ordförande CEN/TC250/SC2 Concrete Structures – medlem, fd svensk huvuddelegat, ordf i arbetsgruppen
 2. 2. 2022-11-02 2 • Planerad utgivning (just nu) 2023-2025 • Arbetet startade formellt 2015 (informellt 2012 för EK2) – Finansiering från EU (för delar av arbete, det mesta är ”ideellt”) – Första Project teams handlades upp 2015. • Mandat M/515 från Europeiska Kommissionen utgör beställning. • Det finns en plan för tre nya standarder; Glas / FRP / Befintliga konstr. • Det finns utpekade insatser utöver vanlig teknikutveckling. • Här presenteras arbetet med nya EK2: Betongkonstruktioner - Allmänna delen 1-1 (finns även en ny del 1-2 Brand) Nya Eurokoder i stora drag Betongdagen 2022
 3. 3. 2022-11-02 3 DET SLUTLIGA UTKASTET! FprEN1992-1-1 2022-09-15 Betongdagen 2022 • Skickades till CEN/TC250 i september 2022 • Går till formell omröstning hos nationella standardiseringsorgan under våren 2023 => SIS/TK556 • Om JA: Nya EN 1992-1-1 publiceras hösten 2023
 4. 4. 2022-11-02 4 Betongdagen 2022 FprEN1992-1-1:2022 Innehållsförteckning: 435 sidor 262 sidor huvudtext 173 sidor bilaga 14 kapitel (det väsentliga) 19 bilagor (för det mindre vanliga) 8 normativa 11 informativa CONTENTS LIST 1 Scope 2 Normative references 3 Terms, definitions and symbols 4 Basis of design 5 Materials 6 Durability 7 Structural analysis 8 Ultimate Limit States (ULS) 9 Serviceability Limit States (SLS) 10 Fatigue 11 Detailing of reinforcement and post-tensioning tendons 12 Detailing of members and particular rules 13 Additional rules for precast concrete elements and structures 14 Plain and lightly reinforced concrete structures Annex A (normative) Adjustment of partial factors for materials Annex B (normative) Time dependent behaviour of materials: Annex C (normative) Requirements to materials Annex D (informative) Evaluation of early-age and long-term cracking due to restraint Annex E (normative) Additional rules for fatigue verification Annex F (informative) Non-linear analyses procedures Annex G (normative) Design of membrane-, shell- and slab elements Annex H (informative) Guidance on design of concrete structures for water-tightness Annex I (informative) Assessment of Existing Structures Annex J (informative) Strengthening of Existing Concrete Structures with CFRP Annex K (normative) Bridges Annex L (informative) Steel Fibre Reinforced Concrete Structures Annex M (normative) Lightweight aggregate concrete Annex N (informative) Recycled aggregates concrete structures Annex O (informative) Simplified approaches for second order effects Annex P (informative) Alternative cover approach for Annex Q (normative) Stainless reinforcing steel Annex R (informative) Embedded FRP Reinforcement Annex S (informative) Minimum reinforcement for crack control and simplified control of cracking 3 nya kapitel 14 nya bilagor
 5. 5. 2022-11-02 5  Dimensioneringsregler för klimatförbättrade betongkonstruktioner: • Tillåter referensålder för betonghållfasthet upp till 91 dygn för dra nytta av den klimatförbättrade betongens långsamma hållfasthetsutveckling; • Exponeringsmotståndsklasser (ERC) för beständighetsbedömning av såväl vanlig betong som nya klimatförbättrade betongtyper; • Ny bilaga med dimensioneringsregler för bärande konstruktioner med återvunnen ballast; • Ny bilaga med dimensioneringsregler för befintliga betongkonstruktioner – Återbruk! • Uppdaterad Bilaga A med regler för minska partialfaktorer (säkerhetsfaktorer) för konstruktioner med förstärkt kvalitetssäkring och/eller bättre statistiskt underlag (t.ex. materialprovning). DE STORA NYHETERNA Betongdagen 2022
 6. 6. 2022-11-02 • Betongens beständighet klassificeras med dess prestanda avseende; - Karbonatisering (XRC) - Kloridinträngning (XRDS) - Frostbeständighet (XRF) NYTT BESTÄNDIGHETSKONCEPT EXPONERINGSMOTSTÅNDSKLASSER (ERC) Betongdagen 2022 6
 7. 7. 2022-11-02 7  Nuvarande EN 1992-2 - Betongbroar integreras i nya EN 1992-1-1, några brospecifika regler ges i ny bilaga;  Nuvarande EN 1992-3 – Behållare för vätskor m.m. integreras i nya EN 1992-1-1, speciella regler för sprickor av tvångsspänningar och för vattentäthet ges i nya bilagor;  Dimensioneringsregler för kolfiberförstärkning (CFRP) ges i ny bilaga;  Dimensioneringsregler för nya material och produkter ges i nya bilagor för: • Rostfri armering • Armering av fiberkomposit (FRP) • Stålfiberarmerad betong (SFRC) DE STORA NYHETERNA, FORTS. Betongdagen 2022
 8. 8. 2022-11-02 8 Säkerhetsformat för icke-linjära analyser, (NLFEA) ges i ny bilaga Dimensioneringsregler för membran, skal och plattor ges i uppdaterad bilaga Dimensioneringsregler för förankring med armering med huvud, eftermonterad armering och skarvning med C-byglar Dimensioneringsregler för ökad hållfasthet med omslutningseffekter (confined concrete) Förbättrade regler för minimiarmering i ny bilaga DE STORA NYHETERNA, FORTS. Betongdagen 2022 Step 10, Tyngre belastad vägg, linje B Scalars iso-areas:, Basic material, in nodes, Principal Stress, Min., <-1.089E+02;3.345E-04>[MPa] Cracks: in elements, Opening: <6.101E-08;7.054E-04>[m], SigmaN: <8.572E-04;1.330E+00>[MPa], SigmaT: <0.000E+00;1.121E+00>[MPa] Reinforcements: Performance Index, P.index, <1.000E+20;-1.000E+20>[None] -2.000E -1.800E -1.600E -1.400E -1.200E -1.000E -8.000E -6.000E -4.000E -2.000E 3.345
 9. 9. Detaljutforming med minimikrav för robusthet ges i tabeller Förankringslängder (för vanliga fall) ges i en tabell Endast viktiga materialegenskaper i huvudtexten, resten ges i bilaga Reducerat text från dagens del 1-1, del 2 och del 3 med 35 % Tagit bort 122 NDP men ökat med 51 NDP för nya områden Omfattande bakgrundsdokument med förklaringar 2022-11-02 9 NÅGRA FÖRBÄTTRINGAR FÖR EASE-OF-USE Betongdagen 2022
 10. 10. 2022-11-02 10 • Omröstning  våren 2023 • Publicering CEN - EN1992-1-1 och EN 1992-1-2  hösten 2023 • Implementering och översättning  2024 – 2028 • Svensk version av ny SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1992-1-2  senast 2028  ÅTERSTÅENDE TIDPLAN FÖR FprEN1992-1-1 (och FprEN1992-1-2 BRAND) Betongdagen 2022
 11. 11. www.tyrens.se mikael.hallgren@tyrens.se 2022-11-02 11 TACK! Betongdagen 2022

×