Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess - Mats Karlsson, Trafikverket.

576 views

Published on

Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess. Presenterat av Mats Karlsson, Trafikverket, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess - Mats Karlsson, Trafikverket.

  1. 1. Betongdagen 2016 Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess Mats Karlsson Trafikverket
  2. 2. 2 2016-11-10 Betongdagen 2016 Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess Förhållningssätt Trafikverkets förhållningssätt baseras på hållbarhet med avseende på följande aspekter: • Ekonomi • Miljö • Arbetsmiljö • Social hållbarhet
  3. 3. 3 2016-11-10 Betongdagen 2016 Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess Möjligheter - åtgärdsvalsstudier Åtgärdsvalsstudier är baserade på en fyrstegsprincip: • Beteendeförändring hos trafikanter och brukare • Prestanda och kapacitetshöjning hos anläggningen • Ombyggnad och uppgradering • Bygga nytt
  4. 4. 4 2016-11-10 Betongdagen 2016 Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess Möjligheter - regelverk Ett arbete med regelverk som leder till: • Öppenhet för nya material och lösningar • Ett regelverk som behandlar flera kriterier som teknik, ekonomi, miljö, arbetsmiljö m.fl. • Ett regelverksarbete som sker i samarbete och dialog med branschen.
  5. 5. 5 2016-11-10 Betongdagen 2016 Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess Möjligheter projektverksamhet • Val av affärsform som öppnar upp för nytänkande • Ökad andel funktionskrav – skapar utveckling • Klimatkalkyl genomförs i alla projekt • LCC och LCA vid val av teknisk lösning • Industriellt tänkande skall vara en ledstjärna

×