Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katodiskt skydd på parkeringsdäck - Bror Sederholm, Swerea KIMAB.

578 views

Published on

Katodiskt skydd på parkeringsdäck. Presenterat av Bror Sederholm, Swerea KIMAB, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Katodiskt skydd på parkeringsdäck - Bror Sederholm, Swerea KIMAB.

 1. 1. Katodiskt skydd av parkeringsgarage Forskningsledare, bror.sederholm@swerea.se Bror Sederholm, Swerea KIMAB 1
 2. 2. Katodisk skydd med påtryckt ström 2 Likströms- aggregat + -Strömelektrod (anod) Stålarmering Betong Jontransport Referenselektrod I I
 3. 3. Katodiskt skydd med offeranod (galvaniskt) Offeranod (vanligen zink med cementhölje) Anslutningskabel Armering Jontransport Betongyta Elektrokemisk potential hos zink i betong (-1150 mV rel. Cu/CuSO4) Elektrokemiska potential hos armeringsstål i betong (< -350 mV rel. Cu/CuSO4) I
 4. 4. 4 Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med påtryck ström eller offeranoder Fredhällstunneln Hamnkaj, Stenungsund Kantbalk, Ölandsbron Kylvattenkanal, Kärnkraftverk Kantbalk, Essingeleden Parkeringsgarage, Västerås
 5. 5. Etapp I – Katodiskt skydd med diskreta anoder - Parkeringsgarage Blasieholmen 24 Armeringskorrosion på grund av höga kloridhalter i pelare, väggar och golv. Klorider tränger in från utsidan (grundvatten) samt följer med bilar in i garaget(vägsalt)
 6. 6. Golv Vägg Utseende hos skador i parkeringsgaraget Blasieholmen 24
 7. 7. Provinstallation av katodiskt skydd med påtryckt ström på två pelare C3C4 Installatör: pelare C4 , A:E Korrosionskonsult AB Installatör: pelare C3, Corrosion Control Company AB (3C)
 8. 8. Mätningar före installation av katodiskt skydd Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner (okulärbesiktning, kloridhalt, karbonatiseringsdjup, täckande betongskikt, bomknackning, sprickor, elektrokemisk potential, etc) Vid katodiskt skydd görs ytterligare mätningar innan installation • Kontinuitetsmätning av armering och av främmande konstruktioner • Inmätning av armering (undvika att borra i armering)
 9. 9. Anodsystem – Instickselektrod av titan belagd med MMO Duranod 3 Pelare C3 Ebonex plus12 Pelare C4
 10. 10. Installation av instickselektrod av titan belagd med MMO
 11. 11. Pelare C4 Pelare C3
 12. 12. Sammanställning – Katodiskt skydd av två pelare Pelare C3 Pelare C4 Installatör 3C A.E Korrosionskonsult Anodsystem Insticksanoder, 10 st (titan, MMO, DurAnod 3) Insticksanoder, 9 st (keram/titan), Ebonex Plus) Referenselektrod 3 st, (titan, MMO) 4 st , (titan, MMO) Likriktartyp Konstant ström Konstant ström Strömutmatning per anod 7 mA per anod 10 mA per anod Beräknad ström- behov 5-10 mA/m2 stålyta 5-10 mA/m2 stålyta Antal anoder 10 st 9 st Armeringsyta 6,9 m2 10,5 m2
 13. 13. Slutsatser – Katodiskt skydd med diskreta anoder, Blasieholmen 24 • De båda katodiska skydden med disktreta anoder fungerar mycket bra. • Skyddseffektiviteten är mycket god (>100 mV potentialavklingning.) • Installationen är snabb och enkel att utföra jämfört med t ex titannätanod.
 14. 14. Katodiskt skydd med titannätanod (MMO), Blasieholmen 24
 15. 15. Installation av katodiskt skydd slutförd
 16. 16. Sammanfattning – Katodiskt skydd, Blasieholmen 24 • Totalt skyddad yta (golv, väggar och pelare) är ca 1100 m2 • Totalt vattenbilad betongyta, ca 400 m2 • Kraftig korroderad armering kompletterad med ny armering • Antal skyddszoner är 6 st (ca 160 m2/ skyddszon) • Antalet referenselektroder är 24 st (12 st MnO2 och 12 st Titan med MMO) • Anodnät (1200x40000 mm) (ASTM 265, titan grade 1 med MMO) • Katodiskt skydd med påtryckt ström (fjärrövervakning, sms)
 17. 17. Slutsatser – Titannätanoder med påtryckt ström, Blasieholmen 24 • Kontrollmätningar av skyddsförmågan hos det katodiska skyddet visade på mycket god skyddseffektivitet i samtliga skyddszoner • Förberedande arbeten har varit mer omfattande än beräknat pga mer omfattande armeringskorrosion. • Isolerade armeringsstänger har påträffats i golv vid förundersökning • Totalt ca 40 % av golvytans armering bilades fram och sönderrostad armering har ersatts med ny armering
 18. 18. 18 Provinstallation av katodiskt skydd med zinkofferanoder med aktivt cementhölje
 19. 19. Avstånd från anod (meter) Armeringens elektrod- potential rel. MnO2 Före start (mV) Armeringens on- potential rel. MnO2 efter i hopkoppling 2dygn 38dygn (mV) (mV) Armeringens off- potential rel. MnO2 efter frånslag 2dygn 38dygn (mV) (mV) Armeringens potential rel. MnO2 efter 24 timmars frånslag 2dygn 38dygn (mV) (mV) Potentialavklingning efter 24 timmars frånslag 2dygn 38dygn (mV) (mV) 0 -625 -786 -620 -763 -618 -655 -516 108 102 0,1 -622 -770 -618 -760 -617 -659 -517 101 100 0,2 -615 -764 -615 -754 -617 -659 -525 95 92 0,3 -604 -751 -609 -711 -614 -654 -560 57 54 0,4 -612 -700 -604 -690 -610 -653 -580 37 30 0,5 -617 -671 -602 -660 -601 -654 -596 6 5 1,0 -610 -660 -562 -656 -583 -652 -579 4 4 2,0 -580 -589 -519 -583 -514 -580 -513 3 1 För att uppnå fullständigt katodiskt skydd skall potentialavklingningen efter 24 timmars frånslag vara minst 100 mV Resultat från mätningar av armeringens elektrodpotential med extern referenselektrod efter 2 och 38 dygns i hopkoppling
 20. 20. Ingjuten referens- elektrod (nr) (avst.) Anod 1 Elektrod- potential rel. MnO2 (mV) Anod 2 Elektrod- potential rel. MnO2 (mV) (mV) Anod 3 Elektrod- potential rel. MnO2 (mV) (mV) Anod 4 Elektrod- potential rel. MnO2 (mV) (mV) Anod 5 Elektrod- potential rel. MnO2 (mV) (mV) Anod 6 Elektrod- potential rel. MnO2 (mV) (mV) R1 (0,02 m) -1375 -1557 -1338 -1620 -674 -952 R2 (0,15 m) -1370 -1553 -1334 -1616 -670 -948 R3 (0,50 m) -1361 -1544 -1325 -1606 -661 -938 Resultat från mätningar av de ingjutna anodernas elektrodpotential före i hopkoppling med armering Anod 1-4: Galvanode DAS 89 : Anod 5-6: Galvashield XP Vid en elektrokemisk potential < -1350 mV rel. MnO2 hos zink ökar risken för vätgasutveckling vilket innebär en ökad egenkorrosion hos anoden. Anod 5 har elektrisk kontakt med armeringen!!!
 21. 21. Anod (nr.) Strömavgivning från anod (mA) (mA) (mA) mA 0,2 tim 1 tim (2 dygn) (38 dygn) A1 (Galvanode DAS 89) 8,2 6,7 1,8 1,4 A2 (Galvanode DAS 89) 15,6 2,1 2,0 1,2 A3 (Galvanode DAS 89) 16,9 2,2 2,0 1,5 A4 (Galvanode DAS 89) 14,4 11,5 4,0 2,0 A5 (Galvashield XP rund) 0 0 0 0 A6 (Galvashield XP rund) 0,2 0,2 0,1 0,1 Total strömavgivning 55,3 22,7 9,9 6,2 Resultat från mätningar av varje enskild anods strömavgivning efter olika i hopkopplingstider
 22. 22. Slutsatser - offeranoder • Ingjutna offeranoder av zink med ett aktivt (LiOH) cementhölje ger ett begränsat korrosionsskydd av stålarmeringen (upp till ca 0,2 meter från anod). • Zinkanodens livslängd påverkas av tillsatsen av LiOH i cementhöljet vilket ökar anodens egenkorrosion, vilket betyder en kortare livslängd för anoden. 22
 23. 23. Vi arbetar på vetenskaplig grund för att skapa industrinytta. www.swerea.se 23

×