Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tekniska utmaningar i projekt Västlänken - Stefan Sandberg, ÅF Infrastructure.

768 views

Published on

Tekniska utmaningar i projekt Västlänken. Presenterat av Stefan Sandberg, ÅF Infrastructure, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tekniska utmaningar i projekt Västlänken - Stefan Sandberg, ÅF Infrastructure.

 1. 1. 1 Tekniska utmaningar i Västlänken Stefan Sandberg ÅF Infrastructure
 2. 2. Västlänken 2 • Pendeltågstunnel under centrala Göteborg. Två helt nya stationer i staden och ny station vid Göteborg C • Trafikstart 2026 • Kostnad: Beräknas till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå • ÅF detaljprojekterar förfrågningsunderlag till fastpris • Geometrier för samtliga tunneldelar ritas i 3D
 3. 3. Entreprenader 3 • Totalentreprenad, däribland ECI • Tre utförandeentreprenader inom bergteknik • Totalt 8 km nytt spår, varav 6 km tunnel • Ca 2 km betongtunnel i huvudspårstunnel • Fyra servicetunnlar i berg, ca 2 km
 4. 4. Metod och krav i Västlänken • Bergkonstruktion: bygghandling med konstruktionsansvar • Betongkonstruktion: förslagshandling där E har konstruktionsansvar • Projektkrav, Göteborgs stads krav, befintliga anläggningar styrande • Bärande tunnelkonstruktioner enligt TrVK Tunnel 2011 – Teknisk Livslängd 120 år 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. Jorden • Fyllnadsmassor • Lera (övre magasin) • Överkonsoliderad • Mellansensitiv • Sand (undre magasin) • Berg • Sättningshastighet=landhöjning 7
 8. 8. Berget 8
 9. 9. 9 Att bygga en tunnel i Göteborg – från Centralen till Haga
 10. 10. 10 Betong BetongBetong i berg Berg Betong berg Berg
 11. 11. 11
 12. 12. 12 Betong BetongBetong i berg Berg Betong berg Berg
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15 Betong BetongBetong i berg Berg Betong berg Berg
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 19 Betong BetongBetong i berg Berg Betong berg Berg
 19. 19. 20
 20. 20. 21
 21. 21. 22 Betong BetongBetong i berg Berg Betong berg Berg
 22. 22. 24
 23. 23. Erfarenheter från Västlänkens projektering • Många gränssnitt med olika entreprenadformer • Riskfördelning komplexa schaktarbeten i berg och jord – vad vill marknaden? • Olika upphandlingsformer provas • Renodlad beställare i bygghandlingsskedet: ECI, totalentreprenad, utförandeentreprenad. Nytt för alla parter och behöver utvärderas • Fastprisprojekt för förfrågningsunderlag 25
 24. 24. Milstolpar Västlänken 2016 •Prekvalificering och anbudsansökan entreprenad Haga, Korsvägen 2017 •Prekvalificering och anbudsansökan entreprenad Kvarnberget •Byggstart förberedande arbeten 2018 •Byggstart huvudentreprenader 2026 •Trafikstart

×