Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck, riktlinjer och vägledning - Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige.

538 views

Published on

SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck – Riktlinjer och vägledning. Presenterat av Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck, riktlinjer och vägledning - Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige.

 1. 1. 1 SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck – Riktlinjer och vägledning Anförande, i anslutning till Ylva Edwards föredrag om SBUF- projektet hållet av: Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige AB För utskrift, med alla bilder och ifrån Rebet / Betongdagen den 13 oktober 2016. ”Presentation P-däck_HF_pdf_20161013.pptx” www.GOLVANALYS.se +46 (0) 70-575 89 99 SBUF- projektet
 2. 2. SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck – Riktlinjer och vägledning Golvanalys Sverige AB Håkan Forsberg
 3. 3. 3 Projektdeltagarna
 4. 4. 4 Företaget Golvanalys ”Opartisk, fristående” och konsult, sedan 2004 MASSA BELÄGGNINGAR 40-års erfarenhet & kunskaper i golv- & yt- & tät- & slit- skikt och beläggningar i hus och anläggning. Arbetar från idé till skadefall och allt däremellan! Uppdragen: Projektering, Beskrivning, Utredning, Provning, Sakkunnig granskning, Kontroller - fortlöpande, Besiktning, Inspektion, Skadeutredning, Utbildningar och ”Föredragande”.
 5. 5. 5 ”Massa” Riktlinjer och vägledande - information. Parkeringsmiljö - för renovering och nybyggnad. Konstruktiv förutsättning - inför behovsanalysen. Funktions- och bruks- egenskaper – för värdering av behov. Önskemål och krav på materialegenskaper - inför utförande. ”Guideline” för val i livslängd, funktioner, kontroller, – att tänka efter …före! Besiktningen.
 6. 6. 6 Riktlinjer = 1. specifikationen i SBUF- projektet 1.1. Standarder SS-EN 1504-2 Ytskyddsprodukter för betong ETAG 033 (flytande, sprutbara system) SS-EN 13813 Golvmaterial 1.2. Beskrivningsverktyg i AMA Anläggning och Hus samt TRVAMA för beskrivningarna 1.3. Miljöcertifiering – Miljöbedömning av byggvaror 1.4. Funktionskrav för tätskikts- beläggningssystem på P-däck av betong Tabell 1.1 
 7. 7. 7 Tabell 1.1. FUNKTIONSKRAV PÅ TÄTSKIKTS- OCH BELÄGGNINGSSYSTEM Egenskap/Provning Metod Krav Typ av system och total tjocklek PGJA på tätskikts- matta ca 30 mm Hård- betong ≥5 mm Härd- plast ≥3 mm Vidhäftning (mot betongunderlag) Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta, enligt respektive standard SS EN 1542 eller SS EN 13892-8 ≥ 1,5 N/mm2 X X SS EN 13596 (TRV bromatta) ≥ 0,8 N/mm2 X Slitstyrka/nötning Avser dubbdäcksslitage. Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta enligt SS EN 1766 (typ MC 0,40 med ballast ≤ 8 mm) eller t ex typ Bender trädgårdsplatta (som har använts i SBUF-projektet) prEN 12697-50 (modifierad med dubbdäck och under utvärdering sedan 2013 inom SBUF-projekt 13084) Resultat anges efter 30, 60 och 90 min X X X Halksäkerhet Körbanor och parkeringsytor. Utförs för det totala systemet, på våt yta SS EN 13036-4 SRT-värde ≥ 50 enheter X X X Slaghållfasthet Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta enligt SS EN 1766 (typ MC 0,40 med ballast ≤ 8 mm) SS EN ISO 6272-1 ≥4 Nm - X X Vattentäthet Utförs på friliggande provbitar, tjocklek 4 mm SS EN 1928 alt. EOTA TR 003 Inget läckage efter 24 timmar vid 60kPa - - O Vattenabsorption Utförs på friliggande provbitar, tjocklek 4 mm SS EN 14223 ≤3,0 % viktförändring - - O Egenskap/Provning Metod Krav Typ av system och total tjocklek PGJA på tätskikts- matta ca 30 mm Hård- betong ≥5 mm Härd- plast ≥3 mm Tryck- och böjhållfasthet EN 13892-2 Redovisas - X - Stämpelvärde SS EN 12697-20 Redovisas X - - Elasticitetsmodul SS EN ISO 178 Redovisas - - X Beständighet vid temperaturförändringar i fuktig miljö med tösalter Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta, enligt standard SS EN 13687-1 Ingen sprickbildning eller vidhäftningsförlust - O O Kemikalieresistens mot klorider och ev. andra kemikalier Utförs på friliggande prov- bitar, tjocklek 4 mm (härdplast). Övrigt enl. överenskommelse Lagras i 2 %-ig kloridlösning 28 dygn vid 70°C. Hårdhet enligt SS ISO 48 (Metod M) bestäms före och efter lagring Redovisas O O O UV-beständighet EOTA TR 010 Redovisas - - O Skjuvhållfasthet Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta, enligt respektive standard SS EN 13653 SS EN 14691 Genomförs före och efter värmelagring 91 dygn vid 50 °C. Redovisas O O O Spricköverbryggande förmåga Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta, enligt respektive standard SS EN 14224 alt. EOTA TR 013 alt. SS EN 1062-7 (enl 1504-2) Resultat redovisas O O O
 8. 8. 8 Forts.Tabell 1.1. Funktionskrav på tätskikts- och beläggnings- systemen Provningsmetoderna, obligatoriska för CE- märkning och valbara provningar med ett syfte och i.s.f. emot angivna minimikrav. De viktigaste är: - Slitstyrka - Halksäkerhet - Vidhäftning - Slaghållfasthet - Tryck och böjhållfasthet
 9. 9. 9  Hårdbetong ”cementbaserad och polymerförstärkta”  Bitumenbaserade ”gjutasfalt”.  Plastbaserade ”härdplasterna - akryl, epoxi, polyurea, polyuretan”. 2. Beskriver ”massorna” – Generellt! 3. Beskriver ”massornas” - Arbetsutförande - Säkerhet och hälsa! 4. Referenser Forts. Riktlinjer =
 10. 10. 10 3.forts. exempel
 11. 11. SBUF- projektets ”Guidelineverktyg”, en App, snart ett digitalt hjälpmedel. 11
 12. 12. SBUF- projektet ”Guideline” ett verktyg, digitalt i en app och som hjälpmedel. 12
 13. 13. SBUF- projektet ”Guideline” ett verktyg, digitalt i en app och som hjälpmedel. 13
 14. 14. SBUF- projektet ”Guideline” ett verktyg, digitalt i en app och som hjälpmedel. 14
 15. 15. 15 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 16. 16. 16 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 17. 17. 17 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 18. 18. 18 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 19. 19. 19 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 20. 20. 20 • Behovsanalys – ger många svar. • Förutsättningar, fukt och föroreningar - påverkansfaktorer. • Kunskap, erfarenhet, material-, bruks- & funktions- egenskaper = ska styra valet. Att ta reda på och kontrollera före produktval
 21. 21. Att kontrollera – egen förväntan! minimal - a krav över tid. investering
 22. 22. Tack för uppmärksamheten! Golvanalys Sverige AB Håkan Forsberg

×