Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Framtida armeringsmaterial – vilka alternativ kan bli aktuella? - Natalie Williams Portal

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Svenska Betongföreningen (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Framtida armeringsmaterial – vilka alternativ kan bli aktuella? - Natalie Williams Portal

 1. 1. Framtida armeringsmaterial – vilka alternativ kan bli aktuella? NATALIE WILLIAMS PORTAL, TEKN.DR RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN BETONGDAGEN 2022 2022-11-03 11:30-11:50
 2. 2. Innehåll 2 Bakgrund Stålindustrin Koldioxidneutralt stål Regelverk Traditionell armering Alternativ Utveckling Armering Traditionell armering Alternativ RISE — Research Institutes of Sweden
 3. 3. Råstålproduktion RISE — Research Institutes of Sweden 3 Siffror 2021 Världen: 1.9 miljarder ton Europa (EU27): 153 miljoner ton (8 %) Sverige: 4 657 tusen ton (3.1%) Stålindustrin står för 7% av de totala globala CO2-utsläppen Ett ton stål orsakar utsläpp av nästan två ton CO2 [källa statistik: SSAB]
 4. 4. Stålproduktion - armeringsstål RISE — Research Institutes of Sweden 4 8,6 % Varmvalsat stål Armeringsstål
 5. 5. Koldioxidneutralt stål RISE — Research Institutes of Sweden 5 • HYBRIT-teknik används för att eliminera CO2-utsläpp i ståltillverkningsprocessen • Fossilfri värdekedja > gruvan till slutprodukten • Koldioxidneutralt stål har samma egenskaper som konventionellt stål • 20-30% högre pris än konventionellt stål pga. investeringar i produktionen och infrastrukturen (också beroende av pris på CO2 och fossilfri el) • Världens första fossilfria stålverkningsteknik i Sverige • Framtidsutsikt marknaden: 2026-2030 Läs mer: https://www.ssab.com/sv-se/fossilfri
 6. 6. Armering RISE — Research Institutes of Sweden 6
 7. 7. Traditionell armering RISE — Research Institutes of Sweden 7 • Armerad betong är det mest använt konstruktionsmaterialet i världen • Stänger, nät eller rullar av olika kvalitéer och sorter av kolstål • Funktion: förbättra draghållfasthet och kontrollera sprickbildning Utmaningar: • Armeringskorrosion pga. karbonaterisering eller kloridinträngning begränsar livslängd/ökar underhållsbehov
 8. 8. Andra alternativ Stål • Rostfritt stål, olika ”ytbeläggning” • Kan användas ”selektivt” i de kritiska delarna av en betongkonstruktion • Dyr lösning på ”korrosionsproblemet” • Bristande praktiskt erfarenhet RISE — Research Institutes of Sweden 8
 9. 9. Andra alternativ FRP armering RISE — Research Institutes of Sweden 9 • Pultruderad FRP (Fibre Reinforced Polymer) stänger • Använts i mer än 30 år i betongkonstruktioner • Materialval: glas, kol, aramid, basalt fibrer + matris (polyester, epoxy, vinylester mm) • Beständighet - motstånd mot korrosion och andra kemikalier = minskad underhåll • Hög styrka i förhållande till vikt • Hög styvhet https://albursa.com/blogs/view/1-frp-bars-vs-steel-bars-in-concrete-reinforcement
 10. 10. Andra alternativ FRP armering RISE — Research Institutes of Sweden 10 Användning: • Bärande och icke-bärande betongkonstruktioner • Rehabilitering/förstärkning befintliga konstruktioner • Ersättning eller komplement till armeringsstål Utmaningar: • Högre initial materialkostnad • Bristande design- och praktisk erfarenhet https://www.tuf-bar.com/teed-bridge-cumberland-county-nova-scotia/ https://www.tuf-bar.com/case-studies/cs-huntley-bridge/ https://www.tuf-bar.com/case-studies/cs-peace-bridge/
 11. 11. Andra alternativ Textilarmering • Består av en nätstruktur gjord av garn/roving av tusentals fiberfilament • Materialval: kol, glas, basalt, aramid, naturfiber, hybrid mm. + matris/ytskikt • Beständighet - motstånd mot korrosion och andra kemikalier = minskad underhåll • Hög styrka i förhållande till vikt • Hög styvhet RISE — Research Institutes of Sweden 11
 12. 12. Andra alternativ Textilarmering Användning: • Lättvikt och tunna element och struktur • Rehabilitering/förstärkning befintliga konstruktioner • Ersättning eller komplement till armeringsstål Utmaningar: • Högre initial materialkostnad • Bristande design- och praktisk erfarenhet • Bristande ”standard” produktion RISE — Research Institutes of Sweden 12 https://solidian.com/references/ Pedestrian bridge in the Remstal https://solidian.com/references/
 13. 13. Andra alternativ Textilarmering Forskningsprojekt WECHULL: • Utveckling av betongböj till vågkraftverk • Textilarmering används för den tuffa marina miljön + för tunnare komponent (< 40 mm) Jämfört med motsvarande boj av armeringsstål: • 30% av priset • 25% av CO2 utsläpp • 10 ggr kortare tillverkningstid RISE — Research Institutes of Sweden 13 https://www.wechull.se/ peter.petrov@ri.se
 14. 14. Jämförelse Steel reinforcemen t GFRP bar CFRP bar AR-Glass textile grid (epoxy) Carbon textile grid (epoxy) Yield stress (MPa) 400-500 N/A N/A N/A N/A Tensile strength (MPa) 450-700 ≥1 200 ≥2 500 ≥1 300 ≥3 300 Young’s modulus (GPa) 200 50 230 70 230 RISE — Research Institutes of Sweden 14 [källa: ACI 440R-96] [datakälla: Solidian]
 15. 15. Regelverk RISE — Research Institutes of Sweden 15
 16. 16. Regelverk – Armeringsstål (SV) RISE — Research Institutes of Sweden 16 . . . . . . Boverkets föreskrifter och allmänna råd…
 17. 17. Regelverk – FRP armering (USA) RISE — Research Institutes of Sweden 17 ACI kommitté 440 Exempel rapport/riktlinjer Nästa steg 2022: Design regler beroende av ACI 318 Structural Concrete Building Code Granskningsprocess – International Code Council (ICC) Inkorporering – International Building Code (IBC)
 18. 18. Regelverk – FRP armering (EU) RISE — Research Institutes of Sweden 18 Task Group 5.1 (f.d. 9.3) Rapporter/riktlinjer Europeiska och internationella experter Fokus på: FRP internal reinforcement Strengthening by FRP Prestressing with FRP 2007 2013 2019 2022 fib Model Code for Concrete Structures 2020 Pågår Uppdatering Eurocode 2
 19. 19. Andra vägar… • European Technical Assessment (ETA) • National Technical Approval – Typgodkännande för byggprodukter • Technical Assessment Body (TAB) att utfärda ett ETA eller typgodkännande för ett produkt/metod RISE — Research Institutes of Sweden 19 http://tudalit.de/wp- content/uploads/2018/05/Planner- Portfolio.pdf https://solidian.com/wp- content/uploads/solidian_Fassaden platte_Z-71.3-41.pdf
 20. 20. Framtidsutsikt RISE — Research Institutes of Sweden 20 Designkriterier Vad krävs för att börja använda alternativa armeringsmaterial? Drivkraft Provning Intresse (marknad) Miljö, livscykel Kostnadseffektivitet Acceptans Tillämpning Forskning Miljötålighet (hållbarhet) Prestanda mot brand Fysiska- och mekaniska egenskaper
 21. 21. RISE — Research Institutes of Sweden AB · info@ri.se · ri.se Natalie Williams Portal, Tekn.dr natalie.williamsportal@ri.se +46 70-575 68 87

Editor's Notes

 • Titelsida
  Du byter bakgrund genom att högerklicka på bakgrunden och välja Formatera bakgrund.
  Byt rubriknivå genom att sätta markören i stycket och använd knapparna för ökat och minskat indrag.

  Title Slide
  To change the background, right click on the background and select Format background.
  To change the heading level, put the marker inside the paragraph and use the buttons for indents.

  ###

×