Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Impregnering av undervattenskonstruktioner - Anders Selander, Cementa.

576 views

Published on

Impregnering av undervattenskonstruktioner. Presenterat av Anders Selander, Cementa, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thanks
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Impregnering av undervattenskonstruktioner - Anders Selander, Cementa.

 1. 1. Impregnering av undervattenskonstruktioner Anders Selander (Cementa)
 2. 2. EN 1504-2 Hydrophobic impregnation (H) •Icke filmbildande ex. silan, siloxan (vattenavstötande yta) Impregnation (I) •Filmbildande ex. silikat, TEOS (portätning och förstärkning av yta) Coating (C) •Beläggning ex. bitumen, polyuretan (skyddande lager på ytan) epoxi, akryl mm.
 3. 3. Vad händer med betongen när den impregneras? θ θ Hydrophobic material θ > 90º θ θ Hydrophilic material θ < 90º θ θ θ = 90º
 4. 4. Impregnera (x antal faktorer avgör om det kommer att lyckas) 1 Betongens fukttransport och fuktfixering påverkas i det impregnerade skiktet 2 (a) Fuktnivån i betongen kan påverkas Transport av ämnen lösta i vatten påverkas (b) armeringskorrosion, kloridinträngning, ASR, inre och yttre frostangrepp, karbonatisering, kalkutfällningar, urlakning, sulfatangrepp mm.
 5. 5. Motstånd mot kloridinträngning-silanimpregnering 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 0 5 10 15 20 25 30 35 Totalchloridepercementweight[%] Depth [mm] 2007 (Three year exposure) Untreated 07 Treated 07 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 0 5 10 15 20 25 30 35 Totalchloridepercementweight[%] Depth [mm] 2014 (Ten year exposure) Untreated 14 Treated 14
 6. 6. Fuktsänkning-silanimpregnering -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Temperatur(°C) RF(%) S-IMP (90 mm) RF % S-ref (90 mm) RF % S-IMP (30 mm) °C S-IMP (60 mm) °C S-IMP (90 mm) °C S-ref (30 mm) °C S-ref (60 mm) °C S-ref (90 mm) °C
 7. 7. Kärnkraftverken-tillståndsbedömningar/analyser Tryckhållfasthet 40-160 Mpa Vct,ekv 0,35-0,45 Tunnslip generellt små urlakningszoner men i enstaka fall upp till 10 mm pH något enstaka fall (11,2 första 10 mm) Densitet ~2200-2350 kg/m3 Kloridanalyser Höga värden (många över 1,0 vikts-%) !!!
 8. 8. Fuktmätning i torrlagd vattenväg 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 F6 F5 F1 F4 F3 F2 Temperatur[C] Relativfuktighet[%] RF Luft RF Betong Temp Luft Temp Betong • Oskarshamn (juni 2014) • Torrlagd vattenväg • Fuktmätning vid 30 mm djup i betongen • F6 närmast luftintag • F2 närmast utlopp
 9. 9. Fältförsök-kloridinträngning under tryck Impregnerad med silan och bärare 15 vikts-% NaCl 28 dygn 2,5m 5m 7,5m och 10m
 10. 10. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kloridjoner/cement[vikt-%] [mm] Silanimpregnerade 28 dygn, 15 % kloridjoner, 10 meters djup vct=0,45 Referens vct=0,45 Impregnerad
 11. 11. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kloridjoner/cement[vikt-%] [mm] Silanimpregnerade 28 dygn, 15 % kloridjoner, 2,5 meters djup vct=0,45 Referens vct=0,45 Impregnerad 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kloridjoner/cement[vikt-%] [mm] Silanimpregnerade 28 dygn, 15 % kloridjoner, 5 meters djup vct=0,45 Referens vct=0,45 Impregnerad 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kloridjoner/cement[vikt-%] [mm] Silanimpregnerade 28 dygn, 15 % kloridjoner, 7,5 meters djup vct=0,45 Referens vct=0,45 Impregnerad 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kloridjoner/cement[vikt-%] [mm] Silanimpregnerade 28 dygn, 15 % kloridjoner, 10 meters djup vct=0,45 Referens vct=0,45 Impregnerad
 12. 12. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 kloridjoner/cement[vikt-%] [mm] Silanimpregnerade 28 dygn, 15 % kloridjoner, 10 meters djup vct=0,8 Referens vct=0,8 Impregnerad
 13. 13. • A-D går att impregnera om betongen går att torka ut i den aktuella konstruktionen. • Impregneringen kan begränsa kloridtillförseln i miljö A-D förutsatt att rätt yta behandlas. • Det går knappast att torka ut betongen med hjälp av impregneringen i någon av miljöerna A-D. • Impregneringen kan inte förväntas ge någon effekt mot redan pågående korrosion. (Hassanzadeh & Tang, 2009)
 14. 14. Slutsatser-undervattensmiljöer (kärnkraftverk)  Det går att torka ut vissa undervattensmiljöer  En del av dessa bör gå att impregnera  Impregneringen fungerar under tryck (preliminära resultat)  Dåligt alternativ mot pågående armeringskorrosion  Dåligt alternativ vid höga kloridkoncentrationer  Bra alternativ för att begränsa kloridtransporten in i konstruktionen
 15. 15. Vill du veta mer? www.energiforsk.se RAPPORT 2016:283
 16. 16. Tack för uppmärksamheten!

×