Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Totalentreprenader med driftsansvar - Magnus Alfredsson och Greta Jodal, NCC.

747 views

Published on

Totalentreprenader med driftsansvar. Presenterat av Magnus Alfredsson och Greta Jodal, NCC, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Totalentreprenader med driftsansvar - Magnus Alfredsson och Greta Jodal, NCC.

 1. 1. Betongdagen 2016 Nya affärsformer -exempel från Motalabron och Västlänken Magnus Alfredsson Greta Jodal
 2. 2. 2016-10-13 NCC Infrastructure2 • Kan det bero på att vår största kund alla kategorier är en myndighet som jobbat på samma sätt i 150 år? • Vi är på väg in i ett skifte • Tidigare var 95% utförandeentreprenader och vad innebar det? En traditionell och konservativ bransch
 3. 3. 2016-10-13 NCC Infrastructure3 Vad behövs för en bra affär? • Tid • Engagemang från alla parter • Frihetsgrader • Rätt ansvarsfördelning Entreprenören- en outnyttjad resurs?
 4. 4. 2016-10-13 NCC Infrastructure4 Har vi nått ett paradigmskifte? En traditionell och konservativ bransch
 5. 5. 2016-10-13 NCC Infrastructure5 Traditionell process 5 Beställare Konsult Entreprenörer Entreprenadform GE / TE
 6. 6. 2016-10-13 NCC Infrastructure6 Önskad process Beställare Konsult Entreprenör Entreprenadform TE
 7. 7. 2016-10-13 NCC Infrastructure7 TE med 20 års driftsansvar • Minskat antal broar • Ändrad väglinje • Annan överbyggnadstyp Exempel längre ansvar RV 50 Mjölby - Motala
 8. 8. 2016-10-13 NCC Infrastructure8 Förslag belysning • Positionsljus 25 st á 20W • GC belysning 75 st á 40W • Effektbelysning 48 st 150W • Totaleffekt 10 700W • Årsförbrukning 43 000kWh • Servicelife 12 000 timmar RV 50 Mjölby - Motala
 9. 9. 2016-10-13 NCC Infrastructure9 RV 50 Mjölby - Motala Lösning: 100% högkvalitativa LED armaturer • Totaleffekt 1700W (skillnad 9000W) • Årsförbrukning 6800kWh (skillnad 36200kWh) • Servicelife 60 000 timmar (15år)
 10. 10. 2016-10-13 NCC Infrastructure10 Både ja och nej • Mer hållbara lösningar • Bättre driftsekonomi • Gestaltningsprogram/Förslagsritningar låste mycket  Vi kan göra skillnad Utnyttjades möjligheterna med affärsupplägget?
 11. 11. • Samverkan/partnering • Exempel från Västlänken Centralen - ECI Upphandling på mjuka parametrar
 12. 12. 2016-10-13 NCC Infrastructure12 Vad är samverkan/partnering • Projektets bästa i fokus • Gemensam ekonomi, gemensamma mål, gemensam organisation • Kultur ‒ Dialog ‒ Öppenhet ‒ Samverkan Gemensamma mål Gemensam organisation Gemensam ekonomi Projektets bästa i fokus Samverkan
 13. 13. Vi vill lämna det här… 2016-10-13 NCC Infrastructure13
 14. 14. …och istället arbeta mer såhär! 2016-10-13 NCC Infrastructure14
 15. 15. Det traditionella stafettloppet Samhällsnytta Verksamheten Drift & underhåll Produktion Projektering Förstudie 2016-10-13 NCC Infrastructure15
 16. 16. Hållbar totalekonomi Samhällsnyttan Verksamheten Drift och underhållProduktion Projektering 2016-10-13 NCC Infrastructure16
 17. 17. 2016-10-13 NCC Infrastructure17 Varför upphandling på mjuka parametrar • Mjuka parametrar  en rekrytering • Skapa största möjliga värde • Samla rätt kompetens – alla perspektiv • Innovation • Flexibilitet • Byggbarhet • Hållbarhet • Gemensam riskhantering
 18. 18. hur NCC med samarbetspartners har mött upp ECI-kraven från Trafikverket Västlänken E02 Centralen –
 19. 19. 19 • Del i det Västsvenska paketet • Pendeltågstunnel under Göteborg • Avlastar Göteborgs central • Stärker arbetsmarknadsregionen • Förutsättning för förtätning av innerstaden Vad är Västlänken? 2016-10-13 NCC Infrastructure
 20. 20. 20 • Mäktiga lerlager >100 m • Känsliga byggnader och grundläggning • Intensiva trafikmiljöer • Angränsande projekt • Negativ opinion • Värde ca 3.5 miljarder Centralen ett hyperkomplext projekt 2016-10-13 NCC Infrastructure
 21. 21. 21 • 30% pris  endast ett procentpåslag (7-12%) • 70 % mjuka parametrar ‒ Skicklighet inom samverkan ‒ Skicklighet inom projektering ‒ Skicklighet inom produktion • Anbudspresentation 3 timmar • Fas 1 löpande räkning • Fas 2 TE, Riktpris med incitament 50/50 Förfrågan 70/30 2016-10-13 NCC Infrastructure
 22. 22. 22 • Lång framförhållning • Bred kompetens Samverkan i anbudsskedet nyckeln till framgång! 2016-10-13 NCC Infrastructure
 23. 23. 2016-10-13 NCC Infrastructure23 Ett lyckat lagarbete!
 24. 24. 2016-10-13 NCC Infrastructure24
 25. 25. 34. Jag har upplevt anbudsarbetet som positivt, och skulle rekommendera detta arbetssätt 0.0% 0.0% 3.2% 1.6% 11.3% 79.0% 4.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Instämmer inte alls 2. 3. 4. 5. 6. Instämmer helt Vet ej Procent
 26. 26. 26 • Öppenhet • Samverkan/samhörighet- Teamkänsla • Prestigelöshet • Engagemang • Kompetensbredd • Gemensamma forum • Kommunikation Framgångsfaktorer 2016-10-13 NCC Infrastructure
 27. 27. 27 Uppstart av samverkan Västlänken E02 Centralen 2016-10-13 NCC Infrastructure
 28. 28. 2016-10-13 NCC Infrastructure28
 29. 29. Att etablera god samverkan • En serie startmöten • Mål, framgångsfaktorer, arbetsmetoder mm • Uppdragsplan 2016-10-13 NCC Infrastructure29
 30. 30. 2016-10-13 NCC Infrastructure30 Startmöten, workshops, samlokalisering -förståelse och samsyn
 31. 31. 2016-10-13 NCC Infrastructure31 Plans are nothing – planning is everything Dwight D. Eisenhower
 32. 32. Efter planering- Ständiga förbättringar • Hur ska vi göra • Gör! • Hur går det för oss? • Hur gör vi bättre?
 33. 33. Små steg ger stora vinster på sikt • Ett förhållningssätt • Små förbättringar – hela tiden • Stora förbättringar – över tid
 34. 34. Vad vill vi uppnå med ECI? • Minimera konflikter • Byggbarhet • En effektiv organisation • Mer infrastruktur för pengarna • Ett positivt arbetsklimat • Utvecklas tillsammans 2016-10-13 NCC Infrastructure34
 35. 35. 35 Att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna NCCs Vision 2016-10-13 NCC Infrastructure
 36. 36. 36 Värderingar Ärlighet Respekt Tillit Framåtanda 2016-10-13 NCC Infrastructure
 37. 37. 34. Jag har upplevt anbudsarbetet som positivt, och skulle rekommendera detta arbetssätt 0.0% 0.0% 3.2% 1.6% 11.3% 79.0% 4.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Instämmer inte alls 2. 3. 4. 5. 6. Instämmer helt Vet ej Procent
 38. 38. Har vi nått ett paradigmskifte? En traditionell och konservativ bransch 2016-10-13 NCC Infrastructure38
 39. 39. 2016-10-13 NCC Infrastructure39

×