Ang Laybrari... ng Kasalukuyang Panahon

35,290 views

Published on

Mula kay G. Roderick B. Ramos

Para sa Mga Kapwa Laybraryan at Mga Kawani ng Laybrari

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ang Laybrari... ng Kasalukuyang Panahon

 1. 1. Ang Laybrari, Mga Laybraryan, at DLSU Library ng Kasalukuyang Panahon Ni Roderick B. Ramos
 2. 2. Mga Nilalaman Ipa-SWOT ang Serbisyong Referens! Bien, Bien sa Laybrari ng DLSU Si LORA Ayon kay G. Roderick Gumon sa Mga Elektronikong Deytabeys Ang Library Orientation Ang Mapasaya ang Kostumer sa Laybrari Pagpupulong sa Laybrari Faculty Orientation at ang Associate Librarian DESAPARECIDO, Extrajudicial Killings at IL Basahin ang Growing in Courage: Stories for Young Readers Basahing Muli ang Growing in Courage: Stories for Young Readers Muli’t muling Basahin ang Growing in Courage: Stories for Young Readers Higit sa Lahat, ang Laybraryan ay Isang Ebalweytor Library Customer Care at ang S-E-R-V-E ng Singapore Library Poverty Filipiniana Librarianship Super Librando, Bagong Mukha ng Laybraryan May portfolio ka ba? Ang Portfolio at ang Pagtuturo ng Lifelong Learning Kyubikong Serbisyo at Hyperlinked na Silid-aklatan Ang Reader Service at Internet i
 3. 3. Ang Elektronikong Dyornal at Library Poverty Ang Copyright Law at DLSU Bilang Isang Huwaran Walang Nakapasa sa L Classification Literacy Test Introduction to University Life Bibliographic Powers ng Isang Laybraryan Ang Library Poverty na Kita sa Karamihan Ang Lipunan, Pagkatuto at Information Literacy Library 2.0 Managing Libraries on the Four Pillars of Learning Handa ang Laybraryan sa Mga Bagong Hamon ng Panahon Job Description ng Laybrayan ii
 4. 4. Para Kina Bituin Ann Margareth, Heaven Julia Mae at Julie Ann C. Ramos iii
 5. 5. Ipa-SWOT ang Serbisyong Referens! Katotohanan! Katotohanan! Ang impluwensiya sa mga tumatangkilik ng mga proyektong may kaugnayan sa dijitiseysyon, tulad ng Google Book Library Project, ay magtutulak sa mga administreytors ng laybrari na magkaroon nito o kaya naman ay mawalan ng market o mga tagasubaybay. Kung ang kliyente ay masidhing hihiling ng mga koleksyong dijital na siya namang inaasahan, ang mga laybrari ay mapipilitang bumili nito o maglaan ng mga programang may kaugnayan dito. Maaring ibawas ito sa badyet na laan para sa koleksyong printed ng serbisyong referens at ang epekto nito ay malaki. Binanggit ni Milagros Santos-Ong noong 2006 sa Kimberly Hotel, Maynila sa isang forum na may pamagat na Information and Communications Technology in Library Trends, Security & Ethics” na ang pondo ay isa sa mga tinututukan kasama ang isang mainam na proposal na kinukunsidera ng mga tagapangasiwa kung magdidijitays ba o hindi. Idinagdag pa niya nasa pagpupunyagi naman ng laybraryan kung paano niya mahihimok sila upang maaprubahan ang proyekto. Sa panig naman ng mga tagatangkilik, isa itong kabiguan kung di masusumpungan sa laybrari bilang serbisyong referens. Isa lang naman ang nais nila - superior library service. Ang koleksyong dijital ay kongkretong serbisyong panglaybrari na superyor. Kung wala nito ang laybrari, di babalik, ikalulungkot ng tagatangkilik at hahantong sa iba na mayroong panggagalingan. Sa bahay-pahina ng DLSU, http://www.dlsu.edu.ph/library/ ay isang demong onlayn ang nagaganap, at ipinamamalas nito ang isang trayal na akses ng myiLibrary, http://www.myilibrary.com/ – pinaka-komprehensibong onlayn na platform na may e- kontent laman ay higit na 175,000 elektronikong mga libro. Nauunawaan ng mga laybraryan at ng mga tagalimbag na isa itong kaakit-akit at pambihirang pagmumulan ng impormasyon handog ng laybrari sa mga mambabasa. Napakasimple lamang ang dapat gawin upang magkaroon ng akses: 1. magkaroon ng akawnt at pin; 2. makapagbraws ng mga paksa alinsunod sa sa pagkakahati ng kaalaman sa LC, mula General Works (A) hanggang Bibliography, Library Science, Information Resources (Z) o mamili ng pangalan ng tagalimbag o kaya naman maglagay ng isang paksa sa kahon ng Quick Search para sa sa mas mabilis na paghahanap ng elektronikong libro. Ilan sa mga matutunghayang katangian nito ay ang pagkakaroon ng diksyunaryo, sayteysyon (istilong APA, Chicago, Harvard, MLA) na mismo ang myiLibrary, ang otomatikong gumagawa, paglalaan ng tanda sa mga nabasang pahina, nadadawnlowd din ang mga ito at iba pa. Dahil sa ito ay elektroniko, ang myiLibrary ay maaakses sa labas o loob ng paaralan, in- campus or off-campus, tulad ng mga elektronikong dyornal na mayroon ang mga pamantasan. 1
 6. 6. Bien, Bien sa Laybrari ng DLSU Terapyutik ang tagiktik ng musika sa espasyong ito ng laybrari para kay Bien (1911- 1996). Dito maaring makaniig ng mambabasa, mapanood at marinig ang walumput- limang taong gulang na manunulat na hayag ang kanyang mga sentimiyento, hiling at hangad na masasalamin sa kanyang mga naisulat – bahagi na ng Panitikan ng Pilipinas sa Wikang Ingles. Dalawa sa kanyang mga nobela - What the hell for you left your heart in San Francisco at Villa Magdalena- ay kasalukuyang on-loan habang tatlumput-walo ang aveylabol na masusulyapan sa http://lib1000.dlsu.edu.ph/search/a na mayroong 63 porsyentong HIGHLY RELEVANT ENTRIES; 14, MOST RELEVANT ENTRIES; at, 23 na RELEVANT ENTRIES. May kalungkutang hatid, kita sa dingding at naiilawan ang ikalawang taludtod ng tulang Paper Boat Poems na pinamagatang Maiden Voyage mula sa popyular niyang Scent of Apples: A Collection of Short Stories (1979) at ayon ditto ay di kailanman kaya ng isang bangkang papel na maihatid pabalik sa kanyang tahanan ang wala nang buhay. Nakakahon sa glass ang kanyang clay bust at sa ilalim nito ay ang kanyang mga obra - mga nobela, The Volcano (1965); Villa Magdalena (1965); The Praying Man (1977); The Man Who (Thought He) Looked Like Robert Taylor (1983); at What the Hell for You Left Your Heart in San Francisco? (1987; mga tula The Wounded Stag (1956); Distances in Time (1983); koleksyon ng mga maikling katha, Scent of Apples; Memory’s Fictions: A Personal History (1993), Postscript to a Saintly Life (1994), Letters: Book 1 (1995) at Book 2 (1996). Labing-anim (16) na libro lamang ang kinakailangan upang makitaghoy, damhin ang dalamhati, maging mausisa sa mga sentimyento, hiling at hangad ni Manong Bien: apat (4) ay otobayograpiya; dalawang (2) koleksyon ng mga tula; limang (5) koleksyon ng mga maiikling kuwento tulad ng You Lovely People (1955), Brother, My Brother (1960), The Day the Dancers Came (1961), at Dwell in the Wilderness (1985); at limang (5) mga nabanggit na nobela. Ang pagkakataong mabasa ang librong isinulat ni Isagani R. Cruz na may pamagat na The Lovely Bienvenido N. Santos ay paghahandog ng oras upang makilala ng lubusan ang isang pensyonado ng kanyang panahon. Mga siyamnapung porsyento sa aklat na ito ay mga salita mula mismo kay Ginoong Santos (WikiPilipinas). Malalaman din dito ang nakatutuwang sagot ni Bien kung bakit di siya nagawaran bilang isang National Artist, at anong nobela ang naghatid sa kanya upang manatili sa Estados Unidos upang maiwasan ang posibleng pagka-aresto. Nabanggit ni Bien kay Fabia na ang mga babae sa Pilipinas ay may takot sa Diyos, tapat, mahinhin at mabubuti. Maiinam na mga salita at kapahayagan lamang ang mahihinuha sa mga pagsasalarawan ni Bienvenido Nuqui Santos patungkol sa kapwa Pilipino at sa bayang Pilipinas. Di mararamdaman o mapapanagimpan ang anumang anyo ng poot o galit bagkus pagkalinga, pagbabalik-tanaw o paglalambing sa angking nakaraan o kanyang pangarap o nais na maunawaan. (I want to be understood -Bienvenido N. Santos)
 7. 7. Si LORA Ayon kay G. Roderick Isang avatar at virtuwal na aykon si LORA, library’s online reference assistant ng DLSU, ay isang espesyalista at tutugon ng mabilis at tamang-tama sa bawat tanong at pakiusap mula sa mga indibiduwal na kasapi sa global na nayon na ating kinabibilangan na siya namang maasahan ng lahat. Mataas ang literasiya sa impormasyon ni LORA. Ask LORA ay matutunghayan sa bahay pahina ng DLSU, http://www.dlsu.edu.ph/library/, ay isang palingkuran ng pamantasan para sa laybrari. Sa seksyon ng Information-Reference, onlayn man o hindi, aasikasuhin ni LORA ang mga tanong pagtatanong at pag-uusisa na masasagot at maihahatid ng mga pagmumulan, elektroniko man o hindi, patungkol sa laybrari at kanyang kasaysayan, Current Awareness Bulletin Service , Library Orientation 2009, mga tutoryal, Wireless Access, Newsette, konsorsya, Guidelines for Visiting Users, deytabeys at WebOPAC , DLSU PULSE (Philippine University Library Search Engine), Pathfinder at iba pang kasangkapang pangreferens at talasanggunian, (1) Bukaspalad o handa si LORA na tugunan ang pangangailangan ng kliyente sa wastong-wastong impormasyon at makamit ito ng madalian at sa maiksing panahon lamang. Di paghihintayin ni LORA ang sinuman. (2) Magsisilbi si LORA bilang tagapagbigay ng direksyon sa lahat ng di makasumpong ng solusyon sa anumang bagay na hinahanp. Gagawa at mag-aalay ng mga paraan si Lorna. (3) Sanay makinig si LORA at may laan siyang isang interaktibong lugar upang ang lahat ay makapagsalita at makapagbigay ng opinyon o ideya at maramdamang kinakalinga. Ginagamit ni LORA ang mga pagmumulan at pagdadaluyan ng impormasyon bilang isang espesyalista tungo sa mabuting pamumuhay ninuman. (4) Aumang oras at kahit saan, si LORA ay matatagpuan at makakausap. Hindi siya nagtatago, natutulog o nagpapahinga bagkus laging gising, nakagayak at galak na galak sa pagdulog ng bawat isa ng kanyang ninanais na impormasyon. Nararapat na ipaalala na mataas ang literasiya sa impormasyon ng ating laybraryan na si LORA. Nasusuring mabuti ni LORA kung anong impormasyon ang hinahangad, nauunawaan ang kabuoan nito, nakikilala niya ang mga pinakamahuhusay at alam ang pagkukunan ng impormasyon, iniibalweyt ang mga pinanggagalingan lahok ang malalim na pagpuna, at inihahatid o ibinabahagi ang impormasyon (http://www.webs.uidaho.edu/info_literacy/). May kaaya-ayang personalidad si LORA. Maparaan, matalino, may kagandahan, pino sa kilos, salita at gawa at higit sa lahat siya ay isang open communicator. Tanggap niya ang sinuman. Di siya namimili ng kausap o mapagkunwari sa gawi. Iginagalang niya ang bawat isa at pinahahalagahan maging mga simple, ordinaryo o payak na pag-uusisa sa impormasyon ng kanyang mga kliyente. Otentiko ang kanyang pagnanais na makapagbigay ng tulong kaya naman pinag-aaralan niya ng lubhang mahusay ang anumang datos o pangyayari na may kaugnayan sa pagpapalawig at pagpapabuti ng kanyang relasyon sa sinumang dumarako sa kanyang tanggapan para sa impormasyon. 3
 8. 8. Ang Ask LORA ay isang serbisyong pang-aklatan na mayroon ang laybraryan para sa kanyang mga mambabasa o tagatangkilik. Bahagi sa mga gawain ng laybraryan ay ang mga malikhaing pamamaraan upang maganyak ang mga tao na hanapin at tugunan ang mga pangangailan sa impormasyon saan man sila naroon. Hinahayag ito ng mga manggagawa ng mga silid-aklatan bilang readers services. Nawa’y pakatatandaan ng bawat laybraryan, tulad ni LORA, na ang karamihan sa ating mga tagatangkilik ay may kakaibang ekspektasyon - format agnostic, nomadic, multitasking; paraan sa pagkatuto - experiential, collaborative, integrated; at paniniwala - principled, adaptive, direct sa paggamit ng impormasyon Abram at Luther, 2004). Ang manunulat ay bahagi ng dalawang grupo na tinatawag na creators ni LORA at koordineytor para sa pagbuo ng isang virtwal na library tour. 4
 9. 9. Gumon sa Mga Elektronikong Deytabeys Sabagay masuwerte ang laybraryan at mayroon siyang pangmatagalang akses sa mga pagmumulan ng impormasyon, di o elektroniko man. Maari itong isang buffet ng iba't- ibang pagpipilian at pagkukunan na tunay nga namang skolarli, sayantifik, at may kalidad. Sino ba ang di mabubusog sa isang napakalubhang paghahanda na maihahalintulad sa isang piging? Ang mga bahay-pahina, http://www.dlsu.edu.ph/library, http://ilib.upd.edu.ph/, http://rizal.lib.admu.edu.ph/, http://library.ust.edu.ph/, ay nilahukan ng iba't-ibang putahe na otoriteytiv at, lejitimeyt na mga onlayn o elektronikong durungawan: Halimbawa: kung ang interes ay may kaugnayan sa marketing na isang aspeto ng laybrari, ilan sa mga hain at madudungaw mula sa mga e-hapag ay ang mga sumusunod na hits o bilang kasama ang mga napiling mga artikulo at isinaliksik noong Agosto 1: (15) ERIC®, The secret of library marketing: make yourself indispensable. Block, Marylaine. American Libraries 32(8) : September 2001 (p48-50): ayon dito natatangap ng mga maimpluwensiyang tao ang laybrari bilang sanggunian sa mga pagpapasiya na may kinalaman sa pagpapalago ng komunidad. (61) MAS Ultra™ -- School Edition, The house brand. Circle, Alison; Bierman, Kerry. Library Journal 134(11) : June 2009 32p. (4): mas personal na paglilingkod at aydentiti ang maaring itaguyod sa pag-formula ng isang planong pang-marketing. (84) Business Source® Complete, Does your library have an attitude problem towards 'marketing'? Revealing inter-relationship between marketing attitudes and behaviour. Singh, Rajesh. Journal of Academic Librarianship. 35(1) : January 2009 25p. (8): isa itong pagtatangka upang matuklasan ang koneksyon ng pag-uugali o gawi ng mga laybraryan at kanilang palagay patungkol sa marketing o marketing attitudes at behaviour of librarians. (38) Proquest ABI/INFORM Global™, A study for university library marketing indicators model in digital age. Mu-Chen Wu, Ling-Feng Hsieh. The Business Review 10(1) : July 2008 165p. (5 pages): ang marketing sa laybrari ay di patubuan, di tulad sa mga negosyo; sa paggamit ng mga prinsipyong mula sa marketing, mababatid ang iba’t- ibang pagnanasa ng mga mambabasa sa impormasyon at kung paano mapapaigting pa ang katuwaan ng mga tagatangkilik sa uri ng paglilingkod mayroon ang mga kawani ng laybrari. (22) ProQuest Education Journals, What do librarians think about marketing? A survey of public librarians’ attitudes toward the marketing of library services. Marilyn L Shontz, Jon C Parker, Richard Parker. The Library Quarterly 74(1) : January 2004 22p. (63): mas maraming positibo ang palagay ng mga administreytor sa laybrari at iba pang laybraryan na nagkaroon ng kurso o workshop patungkol sa marketing at mungkahi nila ay ang mas mataas na pangangailangan nito sa laybrari. (22) Emerald Journals, Defining market orientation for libraries. Barbara Sen. Library Management 27: 2006, isa itong paglalahad ng pagtanggap ng mga laybrari at laybraryan tungo sa oryentasyong pang-marketing.
 10. 10. Bilang isang malaki at eat-all-you-can deal na inihanda para sa lahat ng departamento ng akwisisyon, inaasahan ang isang kliyente mula sa kabilang pamantasan na idulog niya ang pagnanais na makatanggap rin ng e-artikulo na Self-esteem, performance, and satisfaction: some tests of a theory ni Greenhaus at Badin mula sa Journal of Applied Psychology sa kanyang laybraryan upang maganap ang document delivery service nito. Ito ay nasasaklaw sa lisensya na itinakda sa pagitan ng mga tagapaglikha, naglilimbag, tagapaglagak o probayder ng nilalaman at ng mga tagapamahala ng laybrari. Nakakabahala kung magpapasiya ng malayo o labas sa mga nakasaad sa napagkasunduan ng dalawang panig lalo na kung elektronikong deytabeys ang pinag-uusapan. Di tulad ng printed na materyal, hindi produkto ang maihahatid kundi serbisyo na hayag sa mga mga tagapaglikha, naglilimbag, tagapaglagak o probayder ng nilalaman at ng mga tagapamahala ng laybrari o ang tinatawag na mga kasapi ng information value chain (Ball, 2006). Ang manunulat ay may masidhing kagalakan sa paggamit at pageeksplor ng mga elektronikong deytabeys mula sa mga durungawan ng mga laybrari na mayroon ang apat na pamantasan: De La Salle University (Tat Avenue, Manila), Ateneo de Manila University (Quezon City), University of Santo Tomas (Espana, Manila) at University of the Philippines (Diliman, Quezon City). 6
 11. 11. Ang Library Orientation Normal ang makaramdam ng pagkabalisa ang isang laybraryan sa kanyang paghahanda para sa LIBOR ng pamantasan. Pinangangambahan niya ang kawalan ng methods sa pagtuturo. Ayon sa isang kapwa laybraryan na minsan nabanggit na ang takot ay maling gamit ng imahinasyon. Tama nga naman. Kung uunahan ka ng takot na tunay nga namang maling gamit ng imahinasyon, ang pansariling paghahanda para sa isang matagumpay na library orientation ay di makakamit. Totoo na kinakailangan ng methods sa pagtuturo ngunit kung batid ang apat na sumusunod ay sapat na muna upang maging komportable, pursigihin ang sarili at ipagpasalamat ang pagkakataon na makadaupang palad ang mga tagatangkilik ng laybrari ng mas malapitan at may aktwal na interaksyon: 1. nawa’y maging daluyan ng impormasyon, o maging informative; lubhang ikinabigla ng mga Engineering students ang maaring epekto ng di paggamit ng mga elektronikong deytabeys. Nahamon kasi sila ng tagapagsalita na magkaroon ng regular na pagbabasa ng mga elektronikong dyornal dahil ayon dito: a student who doesn’t have access to electronic databases is less a student. Mayroon silang mahigit na isang libo at isandaang taytel sa Engineering - kung gagamitin bilang keyword- na mga dyornal na anumang oras ay maaring ieksplor kung mayroong MyLibrary Account. Napagtanto rin ng tagapagsalita na halos ang mga tagapakinig ay wala nito. Ikinagalak naman ng mga mag-aaral ang balitang pwedeng masusumpungan di lamang InCampus ang mababanggit na mga agregeytor bagkus pati OffCampus man: Academic Search Complete, ACM Digital Library Core Package, Business Source Complete, Complete Science Direct Freedom Collection, IEEE/IET Electronic Library at ProQuest Research Library. 2. makaaliw sa lahat ang e-durungawang mayroon ang laybrari, o be entertaining; nasa homepage ng laybrari di lamang ang isang onlayn na tsutoryal para sa renewal bagkus maging ang 17-minute na bidyo na lubhang ikinasiya at pinalakpan ng mga mag-aaral ng ECE noong Hulyo 7. Kumpleto ang nilalaman nito lakip ang magandang odyo at musika. Layunin nito na ipakita at maging pamilyar ang lahat sa mga mahahalagang pagmumulan ng impormasyon, print o elektroniko; pasilidad at serbisyong mayroon ang laybrari, pagtuturo sa paggamit ng online public access catalog o OPAC at e-deytabeys; at matanggap ang kamalayan sa mga pamantayan at pamamaraang panglaybrari. Inilantad din nito na maaring simulan ang pananaliksik via Webfeat, via Database Aggregators, via Electronic Journals at via OPAC ng http://www.dlsu.edu.ph/library/ . Ang uniform resource locator o URL na ito ay isang onlayn na information commons, o isang one-stop shop para sa mga mag-aaral man o hindi, na nagnanasang masilip di lamang ang mga elektronikong serbisyo bagkus matuklasan na ang sinuman ay maaaring handugan ng katanggap-tangap na paglilingkod ng mga kawani ng laybrari. 3. makapagbigay lugod sa sinuman o be inspiring; ipinaala sa mga estudyante na ang bawat isa ay pinaglaanan ng kanya-kanyang mga gawain sa araw-araw: proyekto, work outputs, asignatura, reading tasks, pananaliksik, exposures and outreaches, at marami pang iba, mula unang taon hanggang matapos ang kursong napili, at ang kabigatan o kagaangan sa pagharap sa mga ito ay hindi dumidipende sa mga nakapaligid – guro, laybraryan, administreytor, kaibigan at pamilya- kundi nasa kamay at pagsisigasig na rin na nagmumula sa sarili. Ang laybrari, tulad ng nabanggit sa naipresentang bidyo, ay isang
 12. 12. pagmumulan ng karunungan o kaalaman na handang maging bahagi upang makapagtapos ng matagumpay ang isang nagpapakadalubhasa sa loob o labas man ng pamantasan. 4. maging persuasive; ginaganyak ng laybraryan ang mga tagapakinig na maghain ng complains kung nararapat. Isa ang laybrari sa handang makinig at harapin ang pagbabagong nililiyag, lalung-lalo na sa aspeto ng pakikipagniig o pagharap sa mga hiling o wishes, pagnanasa o desires at sentimyento o sentiments ng mga tagatangkilik. Tanging ang publiko ang inaasahan upang magsiganap ang mga kawani at maging ganap ang katauhang inaasam ng isang laybrari na hinuha mula sa V-M-G ng institusyong pang-edukasyon. Tanging ang mga tagatangkilik ang inaasahang pupuno sa mga espasyo at makitang aktibo ang lahat lahok ang serbisyo o programa na mayroon ang laybrari. Tanging ang mga mambabasa ang susuyod at mag-uugat ng kailangan sa gitna ng libo- libong elektronikong materyal na masusing pinili ng mga may otoridad sa akwisisyon nito. Maging informative, nakaaaliw, be inspiring at maging persuasive din ay apat lamang sa mga yunibersal na hamon upang maging masigla, kalusog-lusog at mabiyaya ang LIBOR ng bawat laybrari. Ugatin, gamitin, at isapamuhay unti-unti ang mga ito. May apat na sesyon o klase ang manunulat kasama ang mga nagpapakadalubhasa sa kursong Engineering para sa kanilang LIBOR na ginanap noong Hulyo 7, 9, 14 at 16, 2009 sa European Documentation Center ng Laybrari ng DLSU, Taft, Manila. 8
 13. 13. Ang Mapasaya ang Kostumer sa Laybrari Sa elektronikong pakikipagtransaksyon man o hindi, nawa ay maranasan ng mga mambabasa ang mga pinakamaiinan na tugon sa sampu na laging kinahaharap at inaasam sa pagpasok ng silid-aklatan: maramdamang inaasahan, napapanahong serbisyo, maramdamang inaalagaan, maayos na serbisyo, maintindihan, makatanggap ng tulong o assistance, maramdamang mahalaga, matanggap, makilala at maalala, at maalayan ng respeto (Quality Customer Service). Ang mga kawani ng laybrari, sa pangkalahatan, ay sinasapantaha ang mga pangangailan at motibo ng tagatangkilik upang mapagsilbihan sila at maihandog ang katangi-tangi sa paglilingkod. This requires active, empathic listening that picks up on the nuances of the conversation—the implicit as well as the explicit content (Flannery, 2007). Sa kabilang banda, nararapat na pasalamatan ang mga nasa laybrari dahil sa nagagawa nitong ilahok bilang bahagi ng kanilang programa ang mga sopistikadong e-guides mula sa Internet ng libre o walang bayad sa mga mag-aaral, kawani, at fakulti. Tulad na lamang ng Vault Career, http://www.cogswell.edu/vault.htm na isang onlayn na pagmumulan. Kung mag-isang tatangkilikin ng mag-aaral, kakailanganin ng 1,500 na dolyares upang mabuksan ito at suyurin ang higit sa limampung guides na mayroon ito. Ang isang laybrari ay maaring makabili nito sa napakamurang halaga na mas marami ang makikinabang. Kung matanong patungkol sa pagpili ng kurso, bilang halimbawa, handa at ipinapakita ng espesyalista ng laybrari ang mga durungawan para sa industriya ng pagpapayo tampok ang mga kuwento, opinyon, mabubuting karanasan ng mga prominenteng personalidad mula sa iba’t-ibang panig ng mundo kung bubuksan ang Vault Career. Ang rekomendasyong ito na hiniling na magkaroon at nabili ng laybrari - elektronikong pagmumulan- na nanggaling sa Sentro ng Karera ng pamantasan ay karapatdapat ring pasalamatan. Ang mapagyamang karanasan sa laybrari, kapag nabanggit at inihayag sa iba ay nagpapaalala kung paano ang mga kawani ay tumutupad, tumutulong at nagpapamalas na may paggalang, kapantayan at katapatan sa bawat kliyente. Magbubunga ito ng masayang kundisyon sa serbisyong pangkostumer na kung saan masosorpresa ang kliyenye ng isang mabiyayang pananatili sa laybrari dulot na rin ng elektronikong pagmumulan na di sinapantahang lubhang malaki ang maiidudulot sa kanya bilang mananaliksik. Ang mapasaya ang bawat isa, kasama dito ang mga nagsisipaglingkod ay pagbubuo ng isang kultura na ekselente sa serbisyong pangkostumer. Customer service standards so that you consistently, and to the endless pleasure of your customers, is a culture that delivers customer service excellence (Welsh, 2009). Iisa lang ang pumupuno sa isipan ni Jamlid, estudyante mula pa sa ibang bansa, kundi maisalita at maipadama kung gaano siya lubos na natutuwa. Kakahanap pa lamang kasi niya ng isang e-book na kanyang nabasa na inilalako sa onlayn noon 2006 at nabasa muli upang makapag-print ng ilang bahagi mula sa Control of Cognitive Processes: Attention and Performance XVIII na inedit nina Stephen Monsell at Jon Driver bilang isang elektronikong libro ng Google. Dahil sa sitwasyong ito, nagkaroon ng isang kaiga- igayang panahon o engkuwentro si Jamlid kasama ang kanyang laybraryan na
 14. 14. nagsuperbisa ng paghahanap. To predict satisfaction, we’ve got to know two things. First, how did the customer perceive the service? Perception is all in the mind. Two different customers might perceive the same service in very different ways. Second, what were the customers’ expectations? Were they in line with the firm’s ability to deliver service, or, were they unrealistic (Lovelock, 1994). Ang manunulat ay naging tagapagsalita sa Manila City Library (dalawang sesyon) para sa kanilang forum: Public Relation Towards Our Clientele noong Hunyo 3, 2009 sa Main Library (Reference Division), Manila City Library, Sining Kayumanggi, Mehan Garden, Ermita, Manila at nakadalo sa isang forum na may pamagat na Valuing Library Services bilang PRO o opiser ng PAARL noong Hunyo 24 sa Seminar Room ng Megatrade Hall 1, Megamall Building 1. 10
 15. 15. Pagpupulong sa Laybrari Sinabi ni Francisco (2009) na sa bawat digmaan, walang nanalo kundi pawang mga biktima lamang ang mayroon. Kalugod-lugod kung sa mga pagpupulong ng mga laybraryan, sa opisina man o asosaysyon, pormal o kaswal, dama nang lahat di lamang ang kalusugan sa pakikipag-usap bagkus kita maging ang mabuting tunguhin ng diskursong may kinalaman sa pagpapayabong ng serbisyong pang-aklatan. Hindi naman kailangang magtaas ng boses upang iparating lamang ang nais. Tanggapin, pagkatapos ng ilang deliberasyon, ang desisyon kung di napayagang makapag-OB o okey sa administrasyon ang PR work ng isang kawani. Di nararapat pa itong pag-usapan pagkatapos ng miting bagkus hintayin ang susunod na pagkakataong magkita-kita muli sa isang roundtable discussion at ihanda muli ang sarili. Mas ikatataas ito ng kalidad ng mga propesyunal bilang mga tao, manggagawa at indibiduwal na may kaluluwa. Ang pasiliteytor o presayder, una sa lahat, ay pinagpala sa pagkakaroon ng otoridad, kasanayan, liderato at inaasahang magiging daluyan ng otentikong pagmamahalan at pagpapalakasan ng mga kasapi at tagapakinig. Hindi kakakitaan ang mabuting pasiliteytor o presayder ng ilan sa mga sumusunod: abusong verbal, di-verbal at pisikal, nagsisimula ng di nanalangin man lang, sa itsura pa lamang di mapag-anyaya, may pagkiling o ang pandinig ay laan sa iilan, walang resolusyong napagtibay, ebidensya ng pinagsasabi ay pawang base sa sabi-sabi at sariling gawa o kuwento, kawalan ng stratehiya upang tapusin ang miting. Ang pag-iyak o magpaiyak ay labag sa pamantayan ng pagpupulong. Balutiin ang sarili ng pitong otentikong bunga ng mabuting espiritu, propesyunal man o hindi: kababaang- loob, katatagan, kapayapaan, kahinahunan, kagalakan, pag-asa at pag-ibig upang di makaranas at masaksihan ang kagulat-gulat. Itinuturo na sana maging koleksyon naman ng lahat ang mga sumusunod na salitang Ingles sa pakikipagtalakayan mula simula hanggang katapusan ng pagniniig ng mga isipan: achieve, boost, put in, generate, delight, reach, contact, inspire, motivate, serve at marami pang iba pa. Karamihan sa mga ginaganap na pagpupulong, maihahalintulad ang pagpupunyagi na ninanais ng bawat bahagi sa isang bilog. Subukang gumuhit ng bilog sa isang papel at obserbahan ito. Ang bilog, bilang ilustrasyon, kapag iginuhit ng kamay ay di magiging perpektong bilog ngunit may kaunawaan ang isip na mula sa guhit kamay, ito ay tatanggapin ng mga mata at mananatiling bilog magpakailan man (Deming, 2004). Sa kasalukuyang panahon para sa laybrari at mga laybraryan, lalong higit na hinihingi ay kolaborasyon. Isinasaalang-alang ang magagawa ng isa sa ikaangat at ikalalago ng lahat. Hindi maaring kanya-kanya, wika ito ng ilan, bagkus pagkakapitbisig tungo sa anumang katutulutan ng mga pagpapasiyang nabuo mula sa pagpupulong tuwi-tuwina. Ang mabuting koloborasyon, sa kasalukuyang panahon, ang isang susi at ang siyang maaring magbuklod sa ating lahat. Ang kapangyarihang ito ay di hawak lamang ng pasiliteytor o presayder lamang bagkus ng lahat..
 16. 16. Faculty Orientation at ang Associate Librarian Tamang-tama na mabatid ng isang associate librarian ang kalawakan ng kanyang gawain bilang isang fakulti sa pagdalo sa isang oryentasyon na may kaugnayan sa pangkalahatang VMG ng institusyong DLSU. Isang kumpletong pakete ng kaalaman: alituntunin at pamantayan na may kaugnayan sa academics, research, registrar, librari, DO, helpdesk ng ITC at Center for Educational Multimedia-ASIST, asosasyong pangguro at sweldo ang ibinahagi ng mga kinauukulan upang mailahad ang ninanais na direksyon para sa isang termino, buong taon o hanggang sa pagdiriwang sentenyal ng pamantasan sa 2011. Ipinamalas ang transformative learning philosophy at inilarawan ito ni Dr. Julius B. Maridable. Hiniling ng vice chancellor for academics and research sa mga guro na maging responsable para sa sariling paglago bunga ng mga pananaliksik at scholarly outputs. Idinagdag pa niya na sinumang nagmamahal sa kanyang trabaho ay pinahahalagahan. Napakahusay din ang pagpapakilala ng mga abala sa programa sa buhay ni St. John Baptist De La Salle, video clips na may audio, mga inspirasyunal na pananalita at mga gabay ukol sa pagiging gurong Lasallian. Napakalaking hamon ito sa mga associate librarian, kasama ng mga iba pang guro, na tunay na kaisa sa mga adhikaing binubuno ng lahat na napabilang, bago man o datihan na. Halimbawa, ang Pito-pito: Seven Key Events in De La Salle’s Life and Mine ay isang pagtatangka ni G. Julius Pre na mailahad ng bawat isa ang mga innermost wishes, sentiments at desires ayon sa hanay na sumusunod gamit ang patron ng mga guro bilang huwaran:1 Inspiration 2 Personality 3 Family 4 Society 5 Heroic Confession 6 Challenges 7 Surrender to God’s Will- sa grupong kinabibilangan. Ang karanasang ito ay naglalayon na magsilbing instrumento ang bawat nakadalo na magkaroon ng angking vision at maisakatuparan ito sa pang-araw-araw na pakikisalamuha at pakikipagtalakayan ng mga estudyante. Inaasahang makapag-aambag ito sa misyong pangkasalukuyan ng mga Lasallian: teaching minds, touching hearts at transforming lives. Mula sa grupong kinabilangan: 1 modelo ni Vina ang kanyang kuya 2 maihahalintulad si Celito kay St. John sa kasipagan nito sa simbahan 3 nadama ni Ismeg ang kagalakan ng kanyang pamilya noong siya ay seminarista pa 4 regular at higit pa sa trabaho ang turing ni Marla sa immersion kasama ang mga terminally- ill, poverty-sticken at iba pa 5 Ben confessed that taking up Library Science as a course was heroic and he intends to be one super librarian to whoever needs his help as info specialist 6 ang pagiging Sagada trip organizer sa dalawampu o higit pa ay kakailanganin ng tamang pag-uugali at kasanayan ng isang edukador sapagkat, ayon kay Elijah, isa itong uri ng kawili-wiling adult education program 7 ikinuwento ni Mina ang mapaghamon na testimonya ng kabaitan ng Dios kay Melba bilang isang asawa ng isang pastor na dati’y isang pasuwelduhang engineer. “God engages the world,” banggit ni Br. Armin A. Luistro bilang presidente at chancellor ng DLSU. Ito rin ay kanyang paghikayat sa mga guro na ganapin ang karanasang ito sa loob ng isa at kalahating oras habang kapiling ang mga estudyante anumang kurso ang itinuturo. Magiging reflektivo din ito sa saan mang lugar ng pamantasan kabalikat ang mga associate librarian ng silid-aklatan. 12
 17. 17. Maaaring simulan ang lahat sa isang disiplina. Gamit ang The Six-Decade Rosary of the Lasallian Family at rosaryong gawa sa kahoy na bigay ni Br. Armin, manalangin at wikain: “Let us remember that we are in the holy presence of God.” “I will continue, O my God, to do all my actions for the love of you.” “Live Jesus in our hearts forever!” Ang tatlong maiikling mga panalangin ay halaw mula sa Living the Lasallian Spirit: Our 3 Lasallian Prayers ni Br. Michael Valenzuela FSC. Ang manunulat ay partisipante sa nakaraang Faculty Orientation: First Term, Academic Year 2009-2010, May 29- 30, 2009 sa Ariston Estrada Seminar Room (L126), De La Salle University, Taft Avenue, Manila. 13
 18. 18. DESAPARECIDO, Extrajudicial Killings at IL Alin ang hindi itinuturo sa silid ng mga batang mag-aaral? Inaasahang tulad ng isang ama sa kinagabihan, bukas at may toothpick ang kanyang mata kahit dama ang kaantukan habang nakikipaglaro sa kanyang tatlong taong gulang na anak at nakikipagpasahan ng bola sabay bilang ng isa, dalawa, tatlo. Bukas ang diwa ng laybraryan, 24/7, upang mapagsilbihan ang balana at makatuklas ng mga kaisipan at pamamaraan upang handugan ang lahat ng sorpresa salik ang serbisyo at koleksyon ng kanyang laybrari o aklatan. Kaylaki ng magagawa ng mga kawani ng laybrari gamit ang IL campaign sa lumalalang extrajudicial killings o enforced disappearances sa bansa. Nararapat na nakakintal sa kanilang isipan na sa araw-araw, ayon sa pag-aaral: one Filipino falls victim to extrajudicial execution everyday (Simbulan, 2006). At sapagkat may mga materyales na natatanggap o mga tagapagsalitang maiimbitahan, bigyan ng panahon ang isang forum o diskusyon, pormal man o hindi ang pagkakaayos, na nakatuon sa kinakailangang pag- iingat at kamalayan patungkol dito. Manawagan sa mga grupo ng mag-aaral na masugid dumadako ng laybrari at bigyan sila ng kanya-kanyang pagkakataon na mapagyaman ang sarili di lamang bilang mga taga-organisa kundi bilang confederates ng mga mithiin ng laybrari. Maari rin namang magsimula sa paisa-isang mag-aaral at magkapalagayan ng loob patungkol sa mga desaparecido sa Pilipinas at ibayong dagat man. Mula sa personal na pag-eebanghelyo sa isang tagapakinig na mag-aaral, sanayin ito at hikayatin sa mas pro-aktibong aktibidad sangkot ang isa pang kapwa mag-aaral. Bilang panimula, magkaroon ng kopya ng Reclaiming Stolen Lives, Healing Wounds, Mending Scars at CD. Libre ang mga ito gawa ng AFAD or Asian federation Against Involuntary Disappearances. Palawakin ang pundasyon sa mga datos ng kasaysayan, estadistika ng FIND (Families of Victims of Involuntary Disappearnce) o ng KARAPATAN, basahin ang mainit-init pang isinulat ni Francis Isaac na The Long Road to Justice: Enforced Disappearances in the Philippines at ilabas o ipahanap at kolektahin sa mga miyembro ang mga natatagong clippings mula 1971 hanggang sa kasalukuyang taon at magkaroon ng portfolio na isinasaalang-alang ang apat na mahahalagang proseso – koleksyon, organisasyon, refleksyon, at presentasyon (Wyatt III and Looper, 2004). Ang maapoy at mabungang pagsasanggunian sa isa’t-isa ng laybraryan at mga piling indibiduwal ay tagpuan para sa magkabilang panig upang maisakatauhan ng malaya at otentiko ang dinanas, dinaranas at dadanasin pa ng mga biktima ng extrajudicial killings o enforced disappearances sa ibabaw ng kalupaan tungo sa mas malawak na pagkaunawa sa usaping kalupitan ng ilan. Pakatatandaan na ito ay maaring gawin kahit ilan lamang ang kasapi sa grupo ngunit mas mainam kung 2 hanggang sampu ang makukuhang interesadong mag-aaral, pribado man o pampubliko. Ang mga mag-aaral angkin ang napakayamang karanasan mula sa kanilang laybraryan ay mababanaagan ng tatlong mga susi - kolaborasyon, liderato at teknolohiya - ng kanilang mga tagumpay gamit ang mga desaparacido bilang backdrop ng pagkatuto. 14
 19. 19. Basahin ang Growing in Courage: Stories for Young Readers Isang malaking e- board bilang durungawan at espesyalista ang nagsisilbing greeter sa bulwagan ng laybrari sa pamantasan tampok ang mga kuwento hango mula sa Growing in Courage: Stories for Young Readers ni Pamela Pollack, libreng babasahin na pinamamahagi ng Thomas Jefferson Information Center (TJIC) ng United States Embassy sa Roxas Boulevard, Maynila sa pangunguna ng kanilang Direktora na si Bb. Reyza Alenzuela. Makulay at tila may buhay ang elektronikong durungawan at inilalantad nito ang mga biswal na teknolohiya, bilis ng takbo, eksena at tugon sa tanong na may kaugnayan sa labing-isang natatanging salaysay ng mga mahahalagang karanasan ng mga bata. Halimbawa, may kakatawang animasyon o gumagalaw na larawan ang batang negro na si Bud at ipinapakita nito ang napakatulin niyang pagtakbo hawak ang red pop, mustard sandwich at mansanas habang nanlilisik at duguan ang pangil ni Mr. Lewis. Programa ito ng mga laybraryan upang maakit ang sinuman at magtanong ng iba pang detalye sa kawani ng laybrari na nakatalaga upang pukawin ang taglay na S.H.E. ng Bud, Not Buddy ni Christopher Paul Curtis at sa banding huli ay makatamo ng puntos sa aspeto ng Information Literacy. Ginaganyak ang lahat na iklik ang aykon o Avatar ng isang batang nakatrahe do boda na tila umaawit ng pagkadismaya sa bawat manliligaw na di niya gusto. Matutuklasan na iisa ang mukha nito at ito ay si Lord Murgaw o Shaggy Beard – ang lalaking di niya pangarap makapiling habambuhay. Ang kakaibang iyak na maririnig at kahabaghabag na itsura ni Catherine sa durungawan ay sapat na upang maakit ang tatlo o apat na mambabasa upang dumako sa opisina ng isang laybraryan at alamin ang paghihinagpis ng bata sa Catherine, Called Birdy ni Karen Cushman. Gamit ang teknolohiyang hatid ng electronic white board, isang pampanitikang hypermedia ang itinatanghal upang maging daluyan at tulay ng pakikipagtalakayan ng mga kawani sa mga interesadong kliyente ng laybrari. Isa-isa at ipakikilala ng laybraryan sa tulong ng kanyang laptop ang apat na miyembro ng The Souls mula sa The View from Saturday ni E.L. Konigsburg at kung paano ang bawat isa nasangkot sa di inaasahang kaguluhan habang ipinapalabas sa entablado ang Annie. Maasahan na ang laybraryan ay may handang mga larawan ng mga tauhan mula sa labing-isa at aanyayahan ang mambabasa na hulaan at markahan ng tamang emosyon upang magamit ito sa pagpapanatili ng kawilihan sa pakikinig at pakikipagtalastasan patungkol kina Eldora at Lucia, Tree-ear, ang magkakaibigang Nadia, Ethan, Julian, at Noah, Catherine at Aelis, Ned at Bud, Shabanu at Phulan, Jack at Tomi, Nhamo, at ang mag-anak na Jolly, Jilly at Jeremy. Ilan sa mga maaring pampagising ng imahinasyon para sa interesadong mag-aaral gamit ang sining ng pagtatanong: Paano mo haharapin ang pagpapasiya ng iyong mga magulang patungkol sa iyong nalalapit na kasal? 15
 20. 20. Nararapat ba na ang mga magulang ang pumili ng makakasama sa buhay ng kanilang mga anak? Anu-ano ang mga paghihinagpis at pangarap mayroon ang isang bata na ulila na sa kanyang mga magulang? inabandona ng mga magulang? Mas higit ba ang benepisyong dulot ng digmaan sa sangkatauhan noong 1945? Handa na ba ang labingpitong gulang na babae o lalaki sa pagpapamilya? Sa anong sitwasyon ng iyong buhay mailalarawan ang iyong labis na pagpupunyagi? Ang mga payak at minsanang pagkakataon at pagtatagpong ito ng magkabilang panig – laybraryan at kostumer – ay simula ng kauhawan sa isa’t-isa na masundan muli ang naganap ng panimulang gawain o programang durungawan iniladlad ng e-white board. 16
 21. 21. Basahing Muli ang Growing in Courage: Stories for Young Readers Basahin ang Growing in Courage: Stories for Young Readers ni Pamela Pollack, libreng babasahin na pinamamahagi ng Thomas Jefferson Information Center (TJIC) ng United States Embassy sa Roxas Boulevard, Maynila sa pangunguna ng kanilang Direktora na si Bb. Reyza Alenzuela. Isang kakatwang pangyayari sa buhay ng isang negrong bata ang hango mula sa Bud, Not Buddy ni Christopher Paul Curtis. Isang ulila ang sampung-taong bata na si Bud at ang kanyang nais lamang ay tahakin at makarating sa Grand Rapids upang subukang hanapin ang kanyang sikat na ama – Herman E. Calloway. Nakakaaliw ang mga tagpo lalo na ng makaharap ni Bud-not-Buddy si Mr. Lewis na sa sapantaha ng bata ay isang bampira. Ang payak na pagkukuwento ng Kabanata 10 ay maaaring isang paraan upang labanan ang kalumbayang dala ng Great Depression sa Amerika noong 1936 sa pamamagitan ng literatura sangkap ang mga bata. Kinakailangang maging matalas sa pag-iisip o clever si Eldora ng Letters from the Corrugated Castle ni Joan W. Blos sa pag-aaruga kay Lucia, tulad niya sa nakaraan, batang nakakaramdam ng pagkaabandona ng kanyang ina – pagkabalikuko ng mga buhay. Nagawa niya ito ng mahusay at ikinukuwento ito ni Eldora sa kanyang pinsan na si Sallie sa pagsusulatan. Ikatutuwa at kakaiba ang mararamdaman ng mga mambabasa sa Eldora’s Story na isinalaysay mismo ng pangunahing tauhan. Mainam na ulit-uliting basahin bago ilagak ang atensiyon sa pangalawang sulat kay Sallie at ihanda ang sarili bilang saksi sa unti-unting paghilom ng sugat ng isang munting bata pagkatapos ng sampung taon. Mabigat basahin ang mga kabanata 25 at 26 ng Code Talker: A Novel About the Navajo Marines of World War II ni Joseph Bruchac at di mailalarawan sa kasimplehan ng mga salita ang mga hirap na dinanas ng hukbong pangdagat dulot ng pandaigdigang digmaan lalo na kung mga bata ang mga tagapakinig. Maihahalintulad ito sa ilang bahagi ng nobela ni Mitch Albom ang The Five People You Meet in Heaven na kung saan inilahad dito sa tulong ng pangunahing persona na si Eddie ang dehumanization ng mga tauhan. Ayon sa mga Navajo: War injures the spirit at pinatunayan ito ng dalawang nobelang nabanggit. Sa isang banda, naging isang karangalan para kay Ned at sa iba pang kasama sa grupo na ang wikang Navajo ng kanilang tribo ang nagsilbing bibig at salita upang maisakatuparan, maisalba at magwagi ang hukbong sumalakay laban sa mga hapones sa Iwo Jima, paakyat ng Suribachi. Wala namang pagpipilian ang labingtatlong-taong gulang na protagonista sa Catherine, Called Birdy ni Karen Cushman kung hindi magpakasal kay Lord Murgaw - Shaggy Beard kung tawagin niya ito. Hindi ito ang tipo ng lalaki na gugustuhin ni Catherine at taliwas sa mga katangiang hinahanap nito: bata, mabango at malinis, nag-aaral at di Shaggy Beard. Bagamat labag sa kanyang kalooban, tradisyon ng lumang Inglatera o Medieval England na ang mga ama ang siyang naghahanap ng mapapangasawa para sa kanilang mga anak na babae. Maglakbay man palayo, ilagay ang sarili sa panganib sa kagubatan, tumakas at suwayin ang utos ng kanyang ama, babalik at babalik si Catherine upang sa bandang huli ay hintayin ang paglipas ng mga araw at masilayan ang pag-asa – isang napakagandang umaga sa piling ng mamahaling asawa.
 22. 22. Ang The View from Saturday ni E.L. Konigsburg ay lalong higit na kahiya-hiya kay Julian dahil sa kanyang nalalaman. Sapagkat naikintal sa kanyang isipan ng isang mahikero ang isang sikreto na lihim magpakailanman, wala siyang nagawa upang maiwasan ang kaguluhang naganap sa oditoryum sangkot ang dalawang aso – Ginger at Arnold - sa isang presentasyon ng Annie. Nagmistulang piping saksi si Julian – miyembro ng grupong The Souls na kinabibilangan din ni Ethan, Nadia at Noah. Ang paglabas ni Gng. Reynolds sa harap ng telon ng tanghalan ay masasabing kariktan ng kuwento, klaymaktik at karapatan ng persona upang ipaalala ang isang aral pang- elementarya na inaasahan sa lahat, bata man o matanda. Inilahad ni Gng. Reynolds ang kanyang saloobin patungkol sa pangyayari: “Part of the theater experience is learning to be a good audience. You have not been a good audience. You have been a very bad one. I am sorry that you have not learned at home how to act in public. I am ashamed for you because I know you are not ashamed for yourselves…” Walang nakaaalam kung bakit nagustuhan ng emisaryo ng hari na si Kim ang bibinga na dala ni Tree-ear ng A Single Shard ni Linda Sue Park. Tanging wika lamang nito habang hawak ang kapirasong putol ay wikain ang kaningningan at liwanag nito na maihahambing sa tubig. Ayon sa kanya, ito ay madalang o pambihira at ang kalupkupan ay katangi-tangi at di pangkaraniwan. Kagulat-gulat ito sa kawal at maging kay Tree-ear na bagaman dama ang hapdi, sakit at pamamaga ng katawan sa pagkabugbog niya sa kamay ng dalawang magnanakaw paakyat ng Rock of the Falling Waters. Tagumpay itong matatawag para kay Min, Crane-man, sa sarili at sa buong nayong kanyang kinabibilangan. 18
 23. 23. Muli’t muling Basahin ang Growing in Courage: Stories for Young Readers Basahin ang Growing in Courage: Stories for Young Readers ni Pamela Pollack, libreng babasahin na pinamamahagi ng Thomas Jefferson Information Center (TJIC) ng United States Embassy sa Roxas Boulevard, Maynila sa pangunguna ng kanilang Direktora na si Bb. Reyza Alenzuela. Nakasentro kila Jolly, Jilly at Jeremy ang kuwento ng Make Lemonade (tatlong kabanata lang ang nakasama) ni Virginia Euwer Wolff. Sa kuwentong ito, mararamdaman ang instinkt at pagpupunyagi ng isang labingpitong gulang na ina (Jolly) na maibalik ang buhay ng kanyang sanggol (Jilly) habang saksi ang isa pang anak (Jeremy) na wala pang tatlong taong gulang. Halimbawa, kagimbal-gimbal sa isang ama tulad ng manunulat ang ilang segundong pangingitim ng kanyang anak na si Bituin na tila dala’y kaandapan o higit pa dito sa buong kabahayan. Nagsimula ito sa matinding pagkaipit ng bata na lubhang nagpaiyak at nagpawala ng boses sa kanya hanggang ibagsak ang ulo upang panlawan ng ulirat at ipagkatuliro ng mga magulang. Katulad ng kanyang ina, si Jeremy ay isa ring bayani bagamat matagal-tagal pa upang ito’y kanyang maiintindihan. Mauunawaan sa kuwento ang kainaman ng kaalaman sa tamang pagbibigay ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. Napakabata pa ni Nhamo upang sapitin ang dusa ng pag-iisa sa isang isla at makipagtuos ng pisikal sa isang hayop o gorilya, bilang halimbawa. Lubha itong kasindak-sindak sa imahinasyon ninuman. Mababasa ito sa dalawang kabanata lamang ng A Girl Named Disaster ni Nancy Farmer. Tanging di-tunay o isang pekeng larawan ng kanyang ina na lamang ang pinahahalagahan ni Nhamo. Ito ay naging abo bandang huli na siyang dahilan upang ikabagsak ng kanyang katawan at ikalupaypay ng kanyang pagpupunyagi. Kahiwagahan ang nagpanumbalik sa kanyang diwa, nagbigay lakas upang harapin ang bawat araw at matuklasang wala na ang panganib. Malalim at may pinaghuhugutan sa nakaraan ang manunulat na si Graham Salisbury sa kanyang Under the Blood-Red Sun. Gusto ko lang naman malaman kung buhay pa si Papa… Kailangan ko lang malaman, Mama. Pinapangako ko, di ko na uulitin. Pinuntahan ni Tomi, isang Jap frogman, ang Sand Island upang tangkaing iligtas ang kanyang ama mula sa pagkakulong at posibleng kamatayan nito. Sa mura niyang katawan at angking kalakasang natural sa pagpupunyagi, nalangoy niya ang dagat ng palihim upang di mapansin ng mga guwardiya ang kanyang pagpasok dito. Tutol ang kanyang grandpa sapagkat ayon dito siya ay maaring mabaril at mamatay ng walang kalaban-laban. Mula sa kanyang lolo: They will shoot you! Ito ang madalas niyang maulinigan mula sa kanyang sarili sa bawat segundo ng kanyang pagtatangka sa maruming likido ng pakikipagsapalaran. Nakita ni Tomi ang kanyang ama at inuulat ng kuwento na sa banding huli ang kanyang ama ay inaresto, nabaril at wala ng buhay. Kinakailangan pang makulong upang matagpuan ni Jack Santos ang sarili sa kanyang sulating Hole in My Life. Sa kulungan niya natuklasan ang kagalingan at kayamanan mayroon siya sa pagsusulat habang kitang-kita ang pagpupunyagi naman ni Shabanu na mailigtas ang mag-inang kamelyo mula sa mga mandaragit at buwitre ng disyerto sa Shabanu, Daughter of the Wind ni Suzanne Fisher Staples. Katumbas ng mga kamelyo ay kinabukasang hatid sa kanyang sarili at kapatid na si Phulan samantalang sa gitna ng
 24. 24. mga pahina ng librong sinulat ni Dostoyevsky, The Brothers Karamazov (may kulay bughaw na tatak ng kulungan), ay naghihintay ang dalawang posibilidad: mabalam ang ninanais ni Jack o magtagumpay at tuluyan ng makapagtapos sa labas ng dilaw na piitan. 20
 25. 25. Higit sa Lahat, ang Laybraryan ay Isang Ebalweytor Ang laybraryan ay di lamang debeloper ng koleksyon kundi lalong higit bilang isang ebalweytor nito. Batid niya ang kahalagahan ng paggalang sa kalayaang intelektuwal at karapatan ng mag-aaral tungo sa otentikong pagkatuto nito. Hindi maaring ipilit ang sariling nais, may pagkiling, desisyong nakakapinsala - propesyunal man o hindi, administreytor o guro, magulang o kahit sinumang may bahagi- sa binubuong programa patungkol sa koleksyon ng laybrari sapagkat ito ay taliwas sa inaasahang mga perspektibong maaring may kaugnayan sa relihiyon, batas at yutilitaryanismo. Ayon sa American Library Association, “protektado ang karapatan ng bawat indibiduwal na makasumpong at matanggap ang impormasyong nais mula sa iba’t-ibang punto de vista ng walang restriksyon dahil sa kalayaang intelektwal mayroon ang lahat.” Dahil dito, obligado ang laybrayan na itaguyod ang karapatan sa walang restriksyon na akses at ipagsanggalang din ang karapatang pagtutol ng mga nasa sensura. Ang otentikong paraan ng pagkatuto ay inaasahang mangangailangan ng malikhaing programa damay ang koleksyon ng laybrari upang magbunga ng mga epektibong inidibiduwal, mag-aaral man o hindi, na makikinabang sa tamang paggamit ng kaalaman at impormasyon. (AASL/AECT) Tatlo sa mga susi ay kolaborasyon, liderato at teknolohiya ang maaaring gamitin ng laybraryan sa minimithing debelopment ng kanyang koleksyon. Hindi magandang larawan kung bigla-bigla na lamang aalisin ang napakapopular na libro ng Harry Potter, Of Mice and Men ni John Steinbeck, o di kaya ang Heather has Two Mommies ni Newman ng walang masusing imbestigasyon. Nararapat lamang na idulog ito, magkaroon ng talakayan at batayan kung mananatili o hindi ang isang materyal sa shelf ng laybrari upang maiwasan ang arbitraryong pagpapasiya. Ang pagpapahalaga sa prosesong may kinalaman sa pag-aanalisa ng koleksyon bagaman ito ay mahabang gawain, paulit-ulit at nakakabagot sa ilan, ay dumidepende sa pamumuno o liderato ng laybraryan. Ang layuning kaakibat ng gawaing ito ay kapuri- puri at kapakipakinabang lalo na kung babalikan at iisipin muli ang hamon ng otentikong pagkatuto ng mag-aaral at ang paggalang na maaring matamo ng sinumang kabahagi sa gawaing ito ng laybrari. Mararanasan na may mga katrabaho na gagamit ng kompyuter upang kumopya lamang ng softweyr para sa sariling gamit sa bahay. Hindi ba’t ito ay di ayon sa patakaran ng laybrari? Paano ito haharapin? Iminumungkahi ko sa laybrayan ang na gamitin o isagawa ang mga simulaing mayroon ang tinatawag na otentikong model sa pagkatuto ng isang adolt. 21
 26. 26. Library Customer Care at ang S-E-R-V-E ng Singapore Hindi mainam kung ang laybraryan ay masusuya, palihim man o hindi, sa minsang hindi kagandahan ng ugali o kilos ng isang tagatangkilik. Ito ay tahimik na sandata ngunit isang makatotohanang banta na maaring di magdulot ng magandang relasyon ng laybrari sa kanyang mga mambabasa. Nasusulat sa bibliya ng pakikipag-ugnayan na ang pagkasuya o pagkainis sa isang kostumer ay di lingid bagkus ay natural na nararamdaman niya ito – bago, habang o kahit na tapos na ang pakikipagtalakayan o usapan. Nararapat lamang na lahukan pa ng isang laybraryan ang kanyang disiplina sa pakikipag-ayos ng kahit na payak na sining upang di maging negatibo o di otentiko ang pakikipagdaupang palad sa kanyang mga kostumer. Halimbawa: halatang-halata na di nagustuhan ni Flor, isang Inglisera at sopistikadang laybraryan, ang pagkain ng tsitsirya ni Honey, mag-aaral na galing sa isang mayamang pamilya, sa loob ng silid-aklatan. Dinig na dinig ang tagisan ng kanilang artikulasyon sa Ingles at matutunghayan ang kawalan ng mas malalim na layunin kung bakit nasasangkot. Hindi naging mabuti ang pakiramdam ng dalawang panig bagkus ito ay lagi na lang nagpapaalala sa isa’t-isa ng kakatwang pangyayari na di kalusog-lusog sa tuwing nagkukrus ang kanilang daan sa loob at labas ng pamantasan. Pangalawa, ikinabahala naman ng klerk ang galit ng isang bisita dahil sa hindi niya binigyan ng permiso ito na makagamit ng laybrari. Ang bisitang babae ay galing pa sa Las Pinas at dumating sa laybrari ng walang referral letter at lagpas sa takdang oras. Halos isumpa ang klerk at sinasabing masidhi ang kanyang nais na makapagsaliksik, hindi man lang siya pinagbigyang makapasok bagama’t handa naman siyang magbigay ng kaukulang bayad. Gamit ang model na S-E-R-V-E mula sa isang laybrari sa Singapore, maitataas ang antas ng uri ng pakikisalamuha sa mga tagatangkilik at mapapabilis ang hinahangad na tagumpay sa otentikong pakikipagkaibigan ng laybrari sa mga tagatangkilik. Nararapat na humingi ng paumanhin ang laybrayan sapagkat di naging kaaya-aya ang kalagayan ng tagatangkilik. Sa anumang sitwasyon, ang pag-aaruga ng tama sa mambabasa ay dapat na makita – maayos man ito o hindi sa serbisyong mayroon ang aklatan. (Say Sorry!) Maglaan kaagad ng solusyon at kalimutan pansamantala ang bigat ng problema. Sa harap ng isang umiiyak na mag-aaral na nawalan ng bag, sabihan at papuntahin ng mabilis ito sa palikuran ng mga babae upang masumpungan ang hinahanap. (Expedite the solution!) Maiinis nga naman ang propesor kung paghihintayin siya sa pagdating ng magdedesisyon kung pahihiramin siya ng higit sa limang libro o hindi gayong ang pagpapasiya ay nasa kamay naman ng mga di liban na mga kawani. (Respond immediately!) Kausapin ang kostumer ng may kahinahunan at ipaliwanag na sa ikalawang pagkakataon ay inaasahang dala niya ang kanyang library card at ito ay validated ng mga kinauukulan. (Victory for the customer!) 22
 27. 27. Mag-analisa ng mga naganap: nararapat bang humingi ng paumanhin o hindi? Baka di naman hinihingi ng sitwasyon o mas dapat pagtuuunan ng pansin ang tumpak na solusyon. Nakaramdam ka ba ng kabiguan sa gitna ng ngiti na mayroon ang iyong tagatangkilik? Pakatandaan na ang tagumpay (ngiti sa mga labi) niya ay tagumpay ng rin laybraryan at laybrari. (Evaluate the library experience.) Ang yutilisasyon ng S-E-R-V-E mula sa bansang Singapore ay pasado bilang isang otentikong learning model para sa laybraryan ng kasalukyang panahon. 23
 28. 28. Library Poverty Damang-dama ng nakararami ang library poverty na mayroon sa Pilipinas- mula sa badyet, kawalan ng bisibilidad sa World Wide Web o e-gap hanggang sa kakontian ng mga kawani sa laybrari. Banggitin na rin dito ang pag-uugali at uri ng pakikisalamuha sa kapwa manggagawa kung nasa bingit ng desisyon o gitna ng talakayan. Kitang-kita ang di-nakalulusog na kompetisyon lahok ay impluwensiya, pulitika at byuryukrasya. Ilan sa mga popular na karanasan na kung saan mapagmamasdan at mapapakinggan ang di nararapat mula sa tinatawag na mga propesyunal ng laybrari, pampubliko o pribadong tanggapan man: may akreditasyong nagaganap, tuwing may staff meetings, book week celebration, book fair, promosyon, official business, affiliations, sabskripsyon at marami pang iba. Hindi nga iyan makadalo sa isang pagpupulong sa labas dahil mayroon siyang pinahiyang mag-aaral dito sa laybrari at ito ay nakarating na sa administrasyon. Hinihintay na nga naming mapalitan na siya dahil tuwing bibili siya ng libro ay may komisyon siyang natatanggap. Head pa naman namin siya at di magandang halimbawa sa lahat. Sinasagot na nga namin iyan ng pabalang kasi ba naman kabastos-bastos naman siya. Nakakapagod na! Walang kwentang tagapanguna! (Laybraryan Mula sa Isang Pribadong Mababang Paaralan) Kapag nakita ko itong libro, anong gagawin ko sa iyo? Isasampal ko sa pagmumukha mo! (Isang Dekano Mula sa isang Pampublikong Pamantasan) Kumikita kasi sila sa bawat bidding na mayroon. (Hepe ng Isang Pampublikong Laybrari) Anong ibig mong sabihin? Pagbabantayin mo ako at magsasaway ng mga estudyante sa Museo! Sa estado kong ito bilang direktora ay di na yata nararapat ito. Di ko magagawa ang sinasabi mo. Naging prinsipal na ako at sa bahay ay marami akong katulong at pwede kong utusan ang asawa ko kung mayroon akong naisin ipagawa sa kanya. (LS Intern ng Silid-aklatan) Nagkamali nga ako kung bakit hinayaan kong maimpluwensiyahan ng dalawa sa desisyon kong i-promote siya. Madalas siyang liban at huli kung pumasok sa kanyang laybrari. Nahihiya ako sa iyo! (Ehekutibo Opiser ng pampublikong bangko) Hindi mo dapat sinusundo ang anak niya sa oras ng trabaho. Laybrayan ka, propesyunal at bawal iyan bilang empleyado ng gobyerno. Di kasama sa iyong job description ang pagiging yaya at tagahugas ng mga basong pinaggamitan nila. (Opiser ng Isang Asosasyon) May tatlong personalidad sa kasaysayan ang maaring tularan ng lahat upang maging kalusog-lusog di lamang sa pangangatawan bagkus pati sa kaluluwa at kaisipan ang bawat isa kung nasasangkot o nakararanas ng ilan tulad sa mga nabanggit. Basahin ang To Be Gentle Librarians at tuklasin ang mga inihayag na mga mantra na maaring gamitin mula Lunes hanggang Linggo para sa pang-araw-araw na kahinahunang kinakailangan ng mga propesyunal na kawani ng laybrari.
 29. 29. Filipiniana Librarianship Bahagi ng isang anunsyo mula sa Library Journal, isang popular na banyagang babasahin: upang makalikha ng katangi-tanging karanasan para sa mga mambabasa, kinakailangang palayain ang mga kawani ng laybrari. Kalagan sila mula sa ngipin ng pang-araw-araw na operasyon upang mapagtuunan ang pinakamahalaga: ito ay ang mga tagatangkilik o kostumer. Gamit ang kontent ng literatura sa Ingles ng mga Pilipino, maaaring isaganap ng laybraryan ang isang programa upang mapagyaman pa ang kanyang Readers’ Advisory 101 sa seksyon ng Filipiniana. Dito magagawa ang higit pa sa inaasahan at mababawasan ang dependensya ng laybraryan sa elektonikong katalogo. Iniiwasan ito dahil ayon kay Chelton (2003), “ginagamit ng laybraryan ang onlayn na katalogo o OPAC upang maging abala ang mga palad at mga mata gayong nararapat ang interaksyon bunsod ng isang tanong.” Ito ay mapapasigla pa ng mas malalim na sesyon sa pagsumpomg ng mambabasa sa ibat-ibang akda, anyo, paksa at kaligirang kasaysayan, damdamin na sumasalamin sa S.H.E. ng mga piyesang pinili ng laybraryan mula sa koleksyong pampanitikan ng mga Pilipino sa wikang Ingles ng laybrari. Ilan sa maaring bigyan ng repleksyon para sa RA 101 gamit ang PLE bilang kontent ng laybraryan: Tuliro ang mga mag-aaral sa paghinuha kung bakit Magnificence ang titulo ng maikling katha ni Estrella D. Alfon. Maibibigay ba ng kanyang dula With Patches of Many Hues ang payak na kasagutan o taliwas sa inaasahan? Istilo nga ba’y iisa o magkaiba? Sa anu- anong aspeto o bahagi? May kailangang gampanan si Alfredo sa isang babae lamang at sino ang kanyang iibigin ng habambuhay? Julia Salas o Esperanza ng Dead Stars ni Paz Marquez Benitez? Ganito rin ba ang kaguluhang emosyunal damay ang lipunan sa Canao o Wedding Dance ni Amador Daguio? Alin sa dalawa ang akda ni Wilfrido Ma. Guerrero: How my Brother Leon Brought Home A Wife o Three Rats? Sino ang sumulat ng El Consejo De Dios na isinalin sa Ingles na may pamagat na The Council of the Gods? Isa ka bang guro o administreytor na kabilang sa The Visitation of the Gods ni Gilda Cordero-Fernando? Anong personal na kahirapan sa buhay ang lihim na itinatago ng manggagamot sa Faith, Love, Time and Dr. Lazaro ni Gregorio C. Brillantes at ng Scent of Apples ni Bienvenido N. Santos? Lubhang kaybigat basahin ang Turn Red the Sea ni Wilfredo D. Nolledo at ang tulang Order for Masks ni Virginia R. Moreno. Malaya mo bang irerekomenda ang In Painful Memory of a Savage Town in Florentino Dauz sa mga bata o magdadalawang isip ka? Naaalala mo pa ba ang napakalungkot na dulang The World is an Apple ni Alberto S. Florentino at ang Cavort with Angels na isinapelikula ilang taon ang nakalilipas? May kamalayan ang laybraryan at ang mambabasa sa dayalogo na maaring mabuo. Mas mainam na makita mula sa huli ang kasabikang mahukay ang mga natatago o misteryo ng bawat naisulat sa nakaraan, patula man o tuluyan. Hinihimok ng laybraryan ang mas maapoy na talakayan at inilalarawan ang kaligirang kasyasayan nito upang mabuksan ang pinid na katotohanan mula sa nababasang piyesa ng literatura. 25
 30. 30. Ang perspektibo ito ay isang insentibo upang magkaroon ng mas maganda pang ugnayan ang laybraryan at ang mambabasa. Ang diskurso sa pagitan ng dalawa ay inaasahang skolastiko, nakadaragdag kalusugan at di isang bigatin sa sinuman. 26
 31. 31. Super Librando, Bagong Mukha ng Laybraryan Nakahanda ang laybraryan di lamang dahil may kaalaman siya sa mga elektronikong pagmumulan o tradisyunal na panggagalingan kundi isa rin siyang espesyalista na may kakayahang mapasigla ang sinuman baluti ang isang palaruan ng impormasyon o bilang isang aykon at Wonder Laybraryan ng Information Literacy na siyang inaasahang kaaway ng mga bandido at namimirata at pinakaiibig ang copyright law ng bansa: Super Librando, Isang Filipino, Wonder Man ng Silid-aklatan at Nang Ating Gobyerno! Hinihimok nito ang laybraryan gamit ang laybrari na makapaglagak ng ekselenteng serbisyo at makakabuo ng katagumpayan sa larangan ng paglilingkod. Hinahangaan siya bilang sayber-kanselor ng laybrari di lamang sa kanyang angking taglay sa teknolohiya bagkus maging sa uri ng kanyang pakikisalamuha dahil sa ang istilo ng kanyang komunikasyon sa laybrari ay bukas at hindi kailanman nakikipagtaguan, pinid o may tabing dahil ang kanyang bahay-gagamga ay hayag, otentiko ang pakikipag- ugnayan at ganap bilang modereytor ng isang komunidad. Si Librando, tulad ng mga superkids sa kasalukuyang panahon ay may pambihirang literasiya sa impromasayon. Nililingon, di lamang sa kanyang higit sa ordinaryong kasanayan sa paggamit ng teknolohiya kundi dahil na rin sa kanyang kapansin-pansin, propesyunal at superb na interpersonal na katangian kaugnayan ang mga kliyente. Napapangiti nito ang marami baon ang isang positibo at pangmatagalang alaala o karanasan dulot ni Super Librando.. Ngunit ano ang kanyang itsura? May maskara ba siyang suot-suot? Makapangyarihan? Nakakapa? Lumilipad! Inaasahang siya ay hahanapin di lamang ng mga bata kundi matatagpuan ng lahat ang pagkabili niya ng isang tumpak na lugar o karapatang magmay-ari sa Ikalawang Buhay o Second Life upang doon din ay maipamalas ang angking kagalingan. Ito ay isang hamon tungo sa kamangha-manghang pakikipagsapalaran ni Librando sa virtuwal na daigdig bilang isang Avatar - kaisa o instrumento ng mga indibiduwal na gusting-gusto ang biswal na teknolohiya, bilis ng takbo, eksena at kalantaran ng kaalaman bilang tugon sa anumang katanungan. Si Librando, isang Super Laybraryan ng kasalukuyang panahon, ay bahagi ng bawat nilalang na ang hanap ay impormasyon, hatid ay gabay sa pananaliksik ng bawat kabataan, mag-aaral man o hindi. 27
 32. 32. May portfolio ka ba? Ang Portfolio at ang Pagtuturo ng Lifelong Learning Pagiging reflektibo, kritikal at otentikong pagkaranas ang maaring idulot sa mga laybraryan ang pagkakaroon ng mga handang portfolio bilang durungawan o batayan ng mga serbisyong ihahandog ng laybrari kaakibat ang masusing ebalwasyon lalung-lalo na ng mga tumatangkilik dito. Halimbawa, maaaring isa itong pag-aanunsiyo at pagtawag ng sampung masugid na mambabasa upang makiisa bilang lupon na mangangatwiran, magbibigay ng puna o marka sa anumang programa ng laybrari gamit at isinasaalang- alang ang apat na mahahalagang proseso – koleksyon, organisasyon, refleksyon, at presentasyon (Wyatt III and Looper, 2004). Lubhang napakahalaga dito ang pakikipagtalakayan at paglilista ng mga datos sa ikagaganda ng portfolio at ikalalago ng laybraryan bilang tagaplano. Tinutulungan ng lupon ang laybraryan sa kanyang pansariling repleksyon upang makabuo ng isang mabuting portfolio – alternativong asesment at may kalidad na pamamaraan - ng mga isasakatuparang mga gawain ng laybrari. Nasasalamin sa portfolio ang pilosopiya, lalim ng pananaliksik, karanasang may interaksyon, piling mga aktividades, mga layunin ng laybraryan bilang isang propesyunal na individuwal na ang nais ay ang matagumpay na laybrari para sa kanyang komunidad na pinaglilingkuran. Una sa lahat, malaya ang laybraryan sa anumang komposisyon o laman mayroon ang kanyang portfolio salik dito ang kanyang kakaibang gamit ng imahinasyon at pagkamalikhain kasama ng mga ebidensya, materyales o artifacts ng mga naganap, ginagaganap at ihahain pa lamang. Kakaiba ang portfolio ng isang espesyalista tulad ng laybraryan kumpara sa mga popular na nalalaman - elektroniko man o hindi – sapagkat ito ay hypermedia, may onlayn at tradisyunal na pagmumulan. Pangalawa, pinakamainam na matanto ng laybraryan kung kahanga-hanga o hindi kaiga- igaya ang gamit niyang refleksyon sa ebidensya, materyales o artifacts ng mga naganap, ginagaganap at ihahain pa lamang ng kanyang portfolio. Kinakailangang pagtuunan ng pansin at balikan ang pinakadahilan kung bakit isinasailalim ang sarili sa paghahanda ng isang portfolio. Ito ay ang ikagalak ng puso ang katagumpayang natamo at magamit ito bilang inspirasyon o batayan para sa pagpaplano sa hinaharap. Matatagpuan sa portfolio ng laybraryan ang kahapon, ngayon at bukas ng isang laybari ng kasalukuyang panahon. 28
 33. 33. Kyubikong Serbisyo at Hyperlinked na Silid-aklatan Mapapakinabangan ng bawat laybraryan ang pagpapamalas ni Michael Stephen ng isang balangkas upang makabuo ang sinuman ng isang rubikong presentasyon ng isang onlayn or web-based reader service na hindi lamang naglalaman ng serbisyong puro teksto o karaniwang higit pa dito bagkus nagtataglay ng karagdagan at marami pang inobasyon. Isang klasikong rubiko, Cube o bloke na maaring buuin na mahihinuha sa konseptong hyperlinked library ni Stephen ay maaring hati-hatiin sa anim na mukha na may siyam na padikit ang bawat isa na may pare-parehong kulay. Kinakailangan lamang na ang bawat mukha ng bloke ay buo at iisa na lamang ang kulay (Wikipedia, 2009): White, The Library is transparent; Red, The Library is participatory and harnesss user-generated content; Blue, The Library tells stories; Orange, The Library plays; Green, The Library makes connections; Yellow, The Library learns (http://tametheweb.com/)  Maaring patuloy na maragdagan nito di lamang ang pagtaas ng bilang ng mga indibiduwal na dumarako sa mga elektronikong pagmumulan ngunit pati na rin ang isang porsiyento sa kasalukuyan na ang inuunang tangkilikin ay ang elektronikong sayt ng laybrari. Nahahayaan at pinauunlakan ang mambabasa na maging modereytor o content provider sa isang padikit bilang diretsong pagpapahalaga sa maaring magawa nila sa serbisyong onlayn ng silid-aklatan o laybrari. May sariling sayber-kansilor ang sayt ng laybrari upang siyang maging tagapakinig sa anumang virtuwal na kalagayan mayroon ang kostumer na umaasang matutunghayan ang impormasyong nililiyag. Ang istilo ng komunikasyon ng laybrari ay bukas at hindi kailanman nakikipagtaguan, pinid o may tabing dahil ang bahay-gagamga ay hayag, otentiko ang pakikipag-ugnayan at ganap bilang isang komunidad. Pinayayaman nito ang karanasan ng bawat kasapi dahil na rin sa mga inobatibong serbisyo at pagsisilbi bilang daluyan ng mga talakayan, plataporma, at pagpapakilala di lamang ng mambabasa kundi kasama pati ang mga kawani ng laybrari. Inilalahok nito ang lahat sa isang pakikipagniig tungo sa kolektivong katalinuhan o kaalaman bunga ng pagiging newbie na may angking kasabikan, mga sariwang ideya at may kahandaang lumago sa bawat pakikipagsapalaran gamit ang sayt ng laybrari. Ang presensiya rin ng laybrari sa virtuwal na kalagayan di lamang sa kanyang kasalukuyang katayuan ay isang hamon tungo sa kagila-gilalas na mundo, ang Ikalawang Buhay o Second Life. Ang inisyatibo sa pagbili ng virtuwal na lupa o karapatan sa Ikalawang Buhay o Second Life ay isang katangi-tanging at inaasahang programa na kalulugdan lalong higit ng mga indibiduwal na gustong-gusto ang ang biswal na teknolohiya, bilis ng takbo, eksena at kalantaran ng kaalaman bilang tugon sa anumang katanungan.
 34. 34. Ang Reader Service at Internet Inaasahan na matutunghayan ninuman ang mga serbisyong pang-aklatan na mayroon ang laybraryan para sa kanyang mga mambabasa sa Internet o bahay-gagamga. Bahagi sa mga gawain ng laybraryan ay ang mga malikhaing pamamaraan upang maganyak ang mga tao na hanapin at tugunan ang mga pangangailan sa impormasyon saan man sila naroon. Hinahayag ito ng mga manggagawa ng mga silid-aklatan bilang reader services. Isang malaking puntos para sa isang silid-aklatan na handugan ang publiko ng mga katalogo at mga elektronikong panggagalingan o websites, dyornal, paksang patnubayan at iba pa ang kanyang mga mambabasa. Maipabatid nawa nito sa lahat ang isang hiling ng isang ama: maging palabasa sana si Julia bagama’t siya ay dalawang taon pa lamang ng sa gayon siya ay maging dalubhasa rin sa kultura. Unang larawan kanyang nakita ay mula sa akdang sinulat ni Luis Gatmaitan at ito ay ang Aba, May Baby sa Loob ng Tiyan ni Mommy!. Tuwang-tuwa si Julia tuwing bubuklatin ito ng kanyang ina. Pagkakita sa larawan ng nagdadalang-taong babae, kanyang titignan ang aking asawa at sabay ngiti pagkatapos sulyapan ang tiyan nito. Ayon sa ama, “si Julia ay bunga ng isang pangarap at hinihiling na sana ay walang depekto sa katawan…” Katulad ng ginagawa ng ilan, may talakayang nagaganap sa tulong na rin ng Internet. Dito di naiinip ang karamihan - mga estudyante sa kolehiyo bilang halimbawa - at di maiksi ang pasensiya sa talakayan. Ang biswal na teknolohiya, bilis ng takbo, eksena at tugon sa tanong ay mga hamon sa laybraryan upang mailantad kaagad kung anuman mayroon ang kanyang silid-aklatan upang mapagsilbihan ang nagangailangan. Ang kaalamang mayroon ang laybraryan sa koleksyon at proseso ng panaliksik ay nararapat lamang na mapaghuhusay pa gamit ang mga libre o may bayad na teknolohiya. Nawa’y pakatatandaan ng bawat laybraryan na ang karamihan sa ating mga tagatangkilik ay may kakaibang ekspektasyon - format agnostic, nomadic, multitasking; paraan sa pagkatuto - experiential, collaborative, integrated; at paniniwala - principled, adaptive, direct sa paggamit ng impormasyon Abram at Luther, 2004). 30
 35. 35. Ang Elektronikong Dyornal at Library Poverty Ang library poverty ay bunga rin ng inobasyon. Ayon kay Luecke (2003), ang inobasyon ay maaring makasira sa kadahilang maraming institusyon ang hindi nagtatagumpay na makasabay sa mga inobasyon at nawawala na lamang unti-unti na siya namang pinatotohanan ng Harvard Business Essentials (2003). Isang halimbawa ay ang pagkakaroon ng mga elektronikong dyornal sa mga silid-aklatan. Kakailanganin ng isang pang-akademikong silid-aklatan ang higit sa sampung libong dolyar o limang daang libong piso para magkaroon ng elektronikong dyornal sa pamagitan ng isang pagtutulungan, alyansa o consortium ng limang pampublikong paaralan. Maliban dito ay ang pagbabayad ng karagdagang limang porsyento o 480 na dolyares o mahigit na dalawampung libong piso kada taon upang magkamit ng karapatang makapagbukas, makapag-eksplor at makagamit ng pangkasalukuyang bilang na 175 na elektronikong dyornal na gawang banyaga. Pagtuunan ng pansin: pitong porsiyento lamang sa mga elektronikong dyornal na nakalista ang may kaugnayan sa Health Care Management, walo para sa Education Management at 85 ay Business, Management at Information Technology. Ang mga naunang nabanggit na porsiyento ay napakaliit sa inaasahang benepisyo na matatangap o siyang tutumbas sa halagang igugugol sa mga elektronikong dyornal ng mga paaralang ang konsentrasyon ay edukasyon at kalusugan. Halos lahat ay walang sapat na badyet para sa sa mga elektronikong database at ito ay nabanggit minsan ni Hickok (2007) mula sa daan-daang panayam na kanyang nagawa . Kahit na nga ang isang koleksyon na nagkakahalaga ng 4,050 na dolyares o 186,300 na libong piso para sa labing-apat na elektronikong dyornal pangkalusugan at medisina ay di mabibili para sa aming kliyente dahil sa mayroon lamang kaming 67 posiyento nito na nakalaan para sa e-journals at di pa kasama dito ang nabanggit na limang porsiyentong dagdag bawat taon na 202.50 na dolyares o 9, 315 na libong piso. Mahigit labingtatlong libo o 289 na dolyares bawat dyornal na lubhang napakamahal kumpara sa kopyang papel na hinahahanap ng 9 sa sampung mananaliksik sa silid-aklatan tubing Sabado. Tinanong ko minsan ang isang BSE na mag-aaral na naghihiram ng libro patungkol sa saligang batas. Nakagamit ka na ba ng e-journal? "Di pa po! Ano po yon? First year pa lang po ako!" tugon niya. 31
 36. 36. Ang Copyright Law at DLSU Bilang Isang Huwaran Pinakaiibig ng isang laybraryan ang copyright law ng bansa. Upang maiwasan ang anumang uri ng paglabag sa batas, ang Republic Act 8293 ay isang sandigan upang maging palagay at walang agam-agam ang laybraryan sa gitna ng pagpapasiya na may kaugnayan sa patas na karapatan ng manunulat at ng mambabasa. Nakatutuwang pansinin ang bagong video na gawa ng DLSU para sa kanilang library orientation na may kaakibat na paalala patungkol sa copyright law. Ito ay mapapanood din sa tamang panahon kung bubuksan ang http://www.dlsu.edu.ph/library/ at nawa’y tularan ng lahat ng mga nakasaksi at maaring tanggapin bilang panimulang pagpapahayag at pakikiisa laban sa walang habas na duplikasyon o replikasyon ng mga babasahin (elektroniko man o hindi) na ayon sa ilan ay nagyayari dahil na rin sa ito ay ginagawa ng karamihan, pagsasamantala dahil walang nakakakita, at minsan lang naman bilang rason ng iba . Maliban sa pagbebenta ng manlilikha o ng isang tagalimbag, ang pagpapaalam, pagsusupling o pagpapahiram sa publiko ng isang orihinal na kopya ay isang paraan na rin upang tangkilikin ang pagkabuo ng isang akda. Ang mga laybraryan taglay ang yaman ng silid-aklatan, gamit ang kanilang sining at disiplina, ay may laang proteksyon sa mga orihinal na akdang intelektwal sa artistikong larangan o pampanitikan gawa man ito ng gobyerno, isang indibiduwal, may kasugpong sa pagsulat o kolektiv at iba pa. Mainam na basahin muli ang kabuoan ng Intellectual Property Code of the Philippines o Republic Act No. 8293 na maaring matagpuan sa http://www.photo.net.ph/ipcode/ at bigyang pansin ang Section 188 patungkol sa Reprographic Reproduction by Libraries. Mula sa mga pamantayang nakalagay sa kanilang web sites, apat sa sampung unibersidad sa Pilipinas ang hindi pumapayag sa pagseroks ng mga di-nalimbag tulad ng tesis at disertasyon (SPUQC;ISU;ADNU;TUP) habang dalawa dito ay pinahihintulutan ang kanilang mambabasa na makapagseroks ng abstract, review of literature, at bibliography o ng labinlimang pahina lamang mula dito para sa mga mananaliksik mula sa graduate program (UPLB;UST). Apat sa kanila ay nagbibigay ng oras upang makapag-photocopy ang kanilang kliyente sa loob ng labinlimang minuto (BulSU); tatlumpung minuto (TUP;ISU); at isang oras (CDU). Limitado rin kung djornal naman. Dalawang artikulo lamang sa bawat isyu (IRRI) at sampung porsiyento naman ng libro ang pwedeng iseroks (SPUQC). Isa sa sampu ay kawani ng silid-aklatan ang nag-seseroks at hindi ang kostomer o ang sinuman. 32
 37. 37. Walang Nakapasa sa L Classification Literacy Test Walang nakapasa sa ginawang classification literacy test para sa L o Education information sources na may 60 porsiyentong mag-aaral mula sa ikadalawang taon at 40 porsiyento naman mula sa ikaapat na taon sa kursong Edukasyon. Natamo ang 65 porsiyento bilang pinakamataas nang puntos o tatlong tamang sagot na lamang ang kinakailangan upang maipasa ang nabanggit na literacy test. Ang pagsusulit na ito ay isang parte lamang sa ginagawang pananaliksik tungo sa pagsuri, pagkilala upang makamit ang isang hanay ng mga inaasahang kaalaman o learning outcomes sa pagtantiya sa karunungang mayroon ang mga mag-aaral patungkol sa klasipikasyong Library of Congress, lalung-lalo na ang L o klasipikasyong Edukasyon sa kanilang pagpili ng mga panggagalingan ng mga impormasyon. Umaasa ang ACRL o American Library Association na ang isang indibiduwal na may literasiya sa impormasyon ay nakakapili ng pinakatamang sistema sa pagkuha ng mga ninanais na impormasyon. Ito ay isang indikasyong hinihingi sa pagganap ng mga pamanatayan ukol sa mga kasanayan para sa Information Literacy at inaasahang ipinamamalas na mabuti na may kagalingan ng bawat mag-aaral. Natuklasan na isa sa mga pinakamahirap na aytem ay ang pagkaalam sa kasalukuyang bilang o dami ng bibliographic entries na mayroon ang elektronikong katalogo o talaan sa Edukasyon. Kasama dito ang pagkaalam din sa bilang ng mga sangay ng karunungan na nakaugnay sa klasipikasyong Library of Congress; di matunghayang gamit ng I, O, W, X at Y; at interpretasyon ng decimal point sa paghanay ng mga libro at ibang babasahin sa istante. Batid ng mga mag-aaral na ang L ay ang tamang letra o klasipikasyon na may kaugnayan sa kursong Edukasyon at hindi H - para sa mga agham panlipunan- o P - para naman sa lingguwistika at literatura. May kamalayan ang mga mag-aaral na hindi nahahati sa sampu lamang ang klasipikasyong kanilang nakikita sa aklatan bagaman hindi alam na ito ay binubo ng dalampu’t-isang sangay mula sa klasipikasyong Library of Congress sapagkat mas hayag sa kanila ang sistema at klasipikasyong Dewey Decimal mula elementarya hanggang hayskul. Nakatutuwang banggitin na 50 porsiyento sa mga mag-aaral ay alam kung ilan ang bibliographic entries na mayroon ang elektronikong katalogo o talaan ang ALLAN C. ORNSTEIN, manunulat ng Strategies for Effective Teaching. Maging ang libro na ang pamagat ay The Magna Carta for Public School Teachers ay naihahanay at nakapuwesto nga sa LB at hindi sa LA. Mahihinuha mula sa dalawampung aytem na inihanda ang mga kahinaan at kalakasan patungkol sa kamalayan o kaalaman ng mga mag-aaral sa kanilang pagpili ng mga panggagalingan ng mga impormasyon gamit ang L o klasipikasyong Edukasyon. Pagpapatunay at bilang isang halimbawa, Teaching Science as Continuous Inquiry, Rowe ay matatagpuan sa LB 1585 ng klasipikasyong Library of Congress habang ang Essentials of Elementary Science, Dobey ay nakahanay sa Q 181. Parehong silang nakategorya bilang mga Science information sources sa DDC ngunit may pagbabago kung ang gamit naman ay LC. 33
 38. 38. Introduction to University Life Ang pagkakaroon ng isang kurso tulad ng Introduction to University Life ng California State University o Introduction to Lifelong Learning bilang programa para sa mga mababa at mataas na paaaralan sa Pilipinas ay hudyat upang maisakatuparan ang pagyakap ng mga laybraryan sa kampanyang kinakailangan ng Information Literacy. Ang teacher identity ng laybraryan ng anumang tanggapan ay lubhang maitataguyod dahil na rin sa ang pagtuturo, ayon kay Rockman (2004), ay isang katangi-tanging inaasahang kasanayan na mayroon ang propesyong laybraryan sa kasalukuyang panahon habang dumarami ang hamong nakaakibat sa paghahanap, pagkuha, ebalwasyon at pangangasiwa sa impormasyon mula sa walang tigil na pagdaloy ng iba’t-iba at nagbabagong pagmumulan – elektroniko man o tradisyunal – na siyang haharapin ng lahat ng tao. Nakapaloob sa konsepto ng teacher identity ang maraming salik tulad ng preparasyon sa pagtuturo, suporta ng administrasyon, multiple demands at stereotyping bilang isang guro at laybraryan. (Walter, 2005) Bagamat abala ang mga laybrayan sa pagdidisenyo ng kanyang serbisyo - paghahanap, pagkuha, ebalwasyon at pangangasiwa sa impormasyon at metadata – ang katangi- tanging inaasahang kasanayan gamit ay teaching portfolios ay ginagantimpalaan din at magbubunga ng tagumpay para sa kampanya ng Information Literacy hatid ng isang malusog na kultura ng pagtuturo o healthy culture of teaching sa organisasyong kinabibilangan. Nararapat lamang na bigyan-diin o palalimin pa ng laybraryan ang kanyang nalaman sa pedagogiya, banghay sa pagtuturo at ebalwasyon ng pagkatuto ng mag-aaral upang maging epektibong mga guro na maghahatid ng literasiya sa impormasyon. Ayon kay Goodin (1991), ang mga mag-aaral na naturuan ng mga kasanayan sa konteksto ng information literacy ay pumuntos ng higit sa pangkalahatang pagsusulit kaysa sa mga mag-aaral na di naturuan. Ng ituro ang mga kasanayan sa konteksto ng pagbibigay lunas sa mga suliranin gamit ang impormasyon sa mga asignatura, naging positibo ang epekto nito sa pagkatuto at gawi ng mga mag-aaral. (Todd, 1995) 34
 39. 39. Bibliographic Powers ng Isang Laybraryan Nakamamangha ang bibliographic powers ng isang laybraryan sa kasalukuyang panahon. Ito ang nagbibigay sa kanya ng distinksyon bilang isang propesyunal sa larangan ng impormasyon. Tila isa siyang manggagamot na may handang preskrispsyon sa sinumang maghahanap ng lunas sa sakit na taglay. Nakatutuwa na dina mabilang ang mga datos na kanyang isinulat sa aking library card bilang katibayan ng kanyang kagalingan. Tinanong ko siya minsan kung nasaan ang mga libro sa Kurikulum at walang pikit mata niyang inilagay ang LB 1570 at LB 2806.15 na siyang aking ikinagulat. Hindi man lamang niya kinosulta o dutdutin ang desk top na may online public access catalog sa kanyang harapan. Ang bahagi ng silid-aklatan na ito ay may higit na 4,764 na babasahin o information sources sa Edukasyon, at madalas akong bumibisita dito para sa aking mga pananaliksik. May mga options pa nga siyang binabangit. Naghahanap ako minsan ng mga counseling books at nabanggit niya kung ito ay “counseling across all professions” o “counseling for an education course.” Sapagkat sa unang nabanggit, ayon sa kanya, matatagpuan ang mga libro sa kabilang silid at BF 637 ang klasipikasyon habang ang huli ay dito nga sa seksyon ng Edukasyon na nakahanay sa LB 1027.5. Siyam kami na nakapila, ikapito ako at nasaksihan ko ang bawat datos na kanyang isinusulat sa bawat libary card. Ayon sa kanya, ang LB 1025 ay para sa Teaching strategies; LB 3025, Classroom Management; LB 1051, Educational Psychology; LB 15, Encyclopedia of Education kasama ang mga dictionaries; LB 3051 naman ay Measurement & Evaluation. Hiningi niya ang aking e-mail address at kung nais ko raw ay padadlahan niya ako ng mga e-journals sa Edukasyon na open access, free full-text, quality controlled scientific at scholarly journals na isa-isa niyang binanggit na aming ikinagalak na marinig dahil libre, pwedeng i-download, buo ang teksto, may kalidad at scholarly nga. 80 porsiyentong literasiya sa L o Education information sources ay sapat na upang ikagalak ng mga mambabasa ang kahusayan ng isang laybraryan sa kasalukuyang panahon. Sa anumang proseso, kasanayan o serbisyo, tulad sa sitwasyong inilarawan, inaasahan na magagampanan ng laybraryan ito ng labis-labis at batid niya na nasa tagatangkilik ang pinal na ebalwasyon. Kinakailangan ang masusing assessment upang matukoy at malaman ang lawak ng kaalaman o kakayahan gamit ang isang rubriko bilang batayan para sa pansariling pagsukat, repleksyon at pagsusuri kasama ng iba. 35
 40. 40. Ang Library Poverty na Kita sa Karamihan “Wala kaming desk top. Matagal na naming ni-request ngunit hanggang ngayon ay di pa rin sinasagot ng administrasyon. Mahirap kayang maging cybraryan sa gitna ng lumalalang krisis sa decision-making ng mga nasa itaas. Kompyuter lang naman di pa maibigay! Kay laking ginhawa ang dulot nito sa aming mga laybraryan sapagkat mauuna kami at mapapadali ang pagtugon sa anumang hinihiling na impormasyon ng bawat kliyente namin sa araw-araw. Ito ay natural na mga wika ng isang laybraryan sa kasalukuyang panahon na ang nais lamang mapabilis ang paghahanap ng mga bibliographic entries sa pamagitan ng isang on-line public access catalog.” “Inalis ng aming prinsipal ang Internet facility na mayroon ang aking kompyuter. Naka- anim na buwan din ito sa silid-akltan at nakatulong sa akin sa paghahanap ng mga databases upang mapadami ko ang serbisyo nito. Hindi ko na nga ma-eeksplor ang http://www.skoool.ph/ ng libre. Ito ay ang bagong hypermedia na gawa ng Intel, Adopt- A-School at ng DepEd. Nagiging tampulan kasi ito ng mga intriga kasama ng inggit ng iba pang miyembro ng komunidad. Ang sabi nila na may mga guro sa Departamento ng Agham ang hindi umaayon sa paglalagak ng computer unit sa silid-aklatan. Nararapat lamang daw na ito ay ilagay sa nabanggit na departamento upang maging bahagi ng kanilang programa.” Sayang ang aking mga db blogs at hindi na ito mapapakinabangan ng mga mag-aaral dito sa pamantasan. Isesentralays na kasi ang mga computers sa isang lugar. Ibabalik na ang aking desk top bilang OPAC unit at maaantala ang desktop publishing ng Library Daily gamit ang Microsoft Publisher na aking tinatapos. Mahirap pa namang dumako sa kabilang gusali para sa libreng gamit ng computers at 15 minutes din iyon – panaog at pabalik. Mahal ngayon ang USB at pambili din iyon ng diaper ng aking mga anak o 14 kilos ng bigas sa pilahan ng NFA rice sa palengke tuwing alas dos.” “Nag-kakatalog na naman siya ng libro para sa kanyang part-time work gamit ang oras niya dito at Internet kaya di ako makapag-Access. Minsan inuuwi niya ang laptop ng library dala hanggang Bataan para sa kanyang consultative work doon. Ang pagkakaalam ko mali ito sa code of ethics ng mga laybraryan." Mayroong kamalayan sa Library 2.0 ang mga nagsasalitang ito at mababanaag ang kahirapang dulot ng pagkadarahop sa pangunahing information tool ng kasalukuyang panahon – ang mga kompyuter, pasilidad sa Internet, gawi at iba pa. Ilan lang ito sa maaring sumalamin sa library poverty na mayroon sa buong kapuloan. 36
 41. 41. Ang Lipunan, Pagkatuto at Information Literacy Tatlo lamang sa pagkahalatang gawain ang kinakailangang ganapin ng isang laybraryan para sa kasalukuyang panahon. Una, ang pagtatalaga o paglalaan ng mga serbisyo o pagtuturo na may kaugnayan sa pagpapalaganap ng literasiya sa paggamit ng impormasyon o information literacy. Maaaring simulan ito sa pamamagitan ng mga modyuls na may kinalaman sa Libary 1.0 at Library 2.0. Ang mga modyul, bilang halimbawa, ay magtatampok ng mga layunin na may kaugnayan sa hypermedia, klasipikasyong L para sa mga guro, plagiarism, elektronikong dyornal, tutorials at iba pa. Malayang maisasakatuparan ang mga layunin batay sa interes o pagpili ng modyul ng sinuman. Pangalawa, matunghayan ng bawat laybraryan ang demonstrasyon ng malayang pagkatuto o independent learning ng mga tumatangkilik sa mga silid-aklatan tungo sa Ikalawang Buhay o Second Life. Ayon kay Barton, “kitang-kita sa kanila ang pagpupumilit na mahanap ang impormasyon at ang kahusayan sa paggamit ng teknolohiyang pang-impormasyon. Dahil dito, kanilang binubuo unti-unti ang mga personal na landas tungo sa karunungan at makalikha ng kulturang mapag-usisa na nagbibigay-diin sa paglikom at paggamit ng datos o anumang uri ng kaalaman tungkol sa kahit anong bagay. (Wikipedia) Mababatid na sa panahong ito, ang mga laybraryan at silid aklatan ay handang tumungo kung nasaan sila upang maipaalam ang anumang serbisyong angkin at malaman na rin kung ano ang gusto at di gusto ng mga tagatangkilik. Ikatlo ay maipamalas ng bawat indibiduwal ang awtentikong pagkalinga sa lipunang kanyang ginagalawan o social responsibility taglay ang literasiya sa impormasyon. Lahat ng mga sangkap, koleksyon, pondo at bisyon, ayon kay Andersen, ay taglay na ng mga silid-aklatan at laybraryan. Kinakailangan na lamang ang kadalub-hasaan sa pagtuturo, pagsasanay at makagawa ng mga “information literacy power material packages” para sa lahat. Sa angking kagalingan ng mga tagatangkilik sa aspeto ng paggamit ng impormasyon, kasama ng iba’t-ibang teknolohiya ay nararapat lamang na isaalang-alang ang utilitarianismo, perspektibo ng batas, maging ang relihiyon o paniniwalang ispirituwal ng kapwa at iba pa. Ito ay lubhang ninanais sa gitna ng pagsibol ng bagong henerasyon na nagpapakilala ng mga anyo ng ekspektasyon, ugali sa pagkatuto at sariling paniniwala. 37
 42. 42. Library 2.0 Ayon kay Limpin (2004), ang literasiya sa paggamit ng impormasyon ay base sa pilosopiya na nagtataguyod na ang impormasyon ay kapangyarihan. Sinumang mayroon o namamahala nito ay kinakailangan may taglay na kasanayan sa paggamit nito. Ang mga laybraryan, kailanman, ay hindi nakakalag sa pagtuturo ng literasi sa impormasyon. Kailangan nating ituro ito. Inaasahan ang lahat na ipakikilala ang mga konsepto at ituturo ang pagsasama ng mga kadalub-hasaan nakapaloob sa Library 1.0 at Library 2.0. Ang Library 2.0, bilang isang bahagi, ay pagpapairal ng mga teknolohiyang dulot ng bahay-gagamga o web hain ay interaksyon o talakayan, kolaborasyon, at multi-media at iugnay ang mga ito sa bahay-gagamga o web ng ating mga silid-aklatan- paglilingkod at koleksyon. At the local scene, college librarians regret the abolition of LS 2 which corresponds to the teaching of reference sources requiring all freshmen students to earn at least 3 units. This is a one-time, one semester instruction information literacy course for Library 1.0 skills. For example, if one has no specialized instruction on library classification scheme being used, this can result to low classification literacy causing poor shelf-reading and shelving habits of students. Graduate students won’t be able to know that library sections of Edilberto P. Dagot Hall have wealth on education resources- published or unpublished collection of the university- if one has fears/anxiety over the use of the on-line public access catalog due to lack of some know-how. Between OPAC and its 3-decade ago version, graduate students excite themselves by browsing ATHENA for its best feature- e-catalogs while librarians are being consulted for other more researcher options from packed screen and open windows. This environment permits both the librarian and her clients to demonstrate a key skill to multitask and achieve a blend of traditional and e-reference bibliographic services. With a single information inquiry by a reader, for example, both multiple applications and/or results come at hand. These include students’ productive readership and librarians’ improved work environment. Nora, a Linguistics graduate student, is assured that the next time she visits the Serials Section, appropriate lists and well-searched periodical articles have been readied for her thesis. (Improved Scenario) Nora, a Linguistics graduate student, receives annotations and abstracts of related literature gathered from Philippine e-Lib. (Best Scenario)Nora, a Linguistics graduate student, e-consults and e-discusses with her professional librarian regularly. (Virtual Scenario) Kung hindi man ituro ng mga laybraryan ang literasiya sa impormasyon, nararapat lamang ang pagtatalaga o paglalaan ng mga serbisyo na may kaugnayan dito 38
 43. 43. Managing Libraries on the Four Pillars of Learning Ang hamon ng pagbabago gamit ang apat na mga haligi ng pagkatuto ni Delors- pagkatuto upang makalam, makagawa, mabuhay kasama ang iba at maging ganap - ay tumutulak sa mga silid-aklatan at humihimok sa mga laybraryan na harapin ang pagbabago. Batid ng lahat ang eksplosyon ng impormasyon at ang pangangailangan ng tamang literasiya dala na rin ng apat na nabanggit na mga haligi ng pagkatuto mula sa UNESCO. Ito ay binalangkas maraming taon ng nakalilipas upang ihanda ang sangkatauhan sa isang rebolusyon na inaasahang darating. LEARNING TO KNOW WHAT TO ACQUIRE Digitization and technologies are costly. The acquisition of electronic resources, in particular, for a library/media center is burdensome and will make coffers empty. Dizon (2005) said that the national government should invest more in ICT structures necessary to access info via the Internet and increase the budget for education sector, especially for the public libraries. School and library administrators will have to learn to understand the information world and its revolution around them, in order for their people to live with improved library work environments and serve their customers completely at the least possible time without any runaround. But, it isn’t enough for everyone to simply listen to the world’s call for libraries and librarians to digitize, thereby, making any attempt pointless. LEARNING TO DO REFERENCE WORK IN A DIGITAL ENVIRONMENT This new paradigm shift compels the information specialists and their reference services to effect technological changes on the teaching and learning environment of both mentors and students. Computer technology is at the very heart of reference activities and goals. Library professionals, specifically, know that the most significant tool in improving reference service is something they already know intuitively: computers. Information professionals’ multitasking in reference work is inevitable.Between Online Public Access Catalog (OPAC) and its decades ago version, librarians excite themselves by browsing ATHENA for its best feature – e-catalogs – while being consulted for other more research options from packed screen and open windows. This environment permits the librarian to demonstrate a key skill to multitask and achieve a blend of traditional and e- reference bibliographical services (e-BI). With a single information inquiry by a reader, for example, both multiple applications and/or results come at hand. LEARNING TO LIVE AND NETWORK TOGETHER Online portals and meta- networks have generated tremendous influences over collaborative efforts of both state and private, educational and non-educational, business and non-enterprising offices. They create ICT infrastructures and electronic highways in support of the government’s plan in making the Philippines as the “Knowledge Center of Asia.” ICT means many things for the Philippines – jobs for our young people, a driver of investments, a tool for mass education and as instrument for good government (GMA 2005). When people work together on exciting projects which involve them in unaccustomed forms of action, differences and even conflicts between individuals tend to pale and sometimes disappear. A new form of identity is created by these projects, which enable people to transcend the routines of their personal lives and attach value to what they have in common as against what divides them (UNESCO). SUCs and Philippine’s educationalconsortia, for example, have electronic visions to introduce and can move beyond what they already have achieved in an environment having a world for zeroes and ones.
 44. 44. LEARNING TO BE SUPER IN ICT The information playground – having both CD- ROM and online information sources of DLSU System, http://www.dlsu. edu.ph/., Ateneo de Manila University, http://www.admu. edu.ph/, University of the Philippines, http://www.up. edu.ph/., JRU, http://www.jru. edu.ph/., etc. is superb. These, at the forefront, have superior university library service. Theirs is a complete database industry. They have laboratories of modern facilities for research experiments and subscribe to colossal information databases while other libraries subscribe to them. These super libraries, also, acquire and introduce both externally and internally produced educational software packages and have ICT utilities and capabilities like network computer teleconferencing, video conferencing and the like. Their markets don’t get scared by computer technologies but want to know more about ICT. They find it helpful not only for work related tasks but also subdue and maximize its versatility and power for their professional development and personal use. 40
 45. 45. Handa ang Laybraryan sa Mga Bagong Hamon ng Panahon Ang mga bagong panukala ay kailangan ipamalas pagkatapos makaranas ng mga pagbabago. (Garcia, 2006) Mula sa isang pamantayang sosyal hangggang maging kasanayan, "ang pagsalin ng inobasyon at teknolohiya ay nagdulot ng panibagong pakikibahagi ang laybraryan higit bilang tagapaghatid o tagapamagitan ng impormasyon. Ito ay bunga ng pagiging MALIKHAIN, pagkakaroon ng malalim na PAGNANAIS kaakibat ang angking IMAHINASYON at kakayahang MAKIPAGSAPALARAN o MAGBAGO ay ilan lamang sa mga personal na umuudyok sa isang laybraryan upang hanapin ang sarili at magtagumpay. Naniniwala ang pangkasalukyang laybraryansa sinabi ni Edward de Bono, "sinuman ang nabubuhay sa nakaraan, siya ay walang kinabukasan." Ang laybraryan, upang mapabilang, umasam at higit sa lahat, makabuo ng pagbabago ay kinakailangang matuto paano makaalam kaalinsabay nito ang pagkatuto sa pagbabago na kinakailangan maganap sa mga aklatan. (Garcia, 2006) Ito ay pinapatotohanan ng laybraryan mismo sa pagbuo ng mga mabubuti at karaniwang palakad at pinakamahusay na mga kasanayan sa bawat layuning natuklasan mula sa teknolohiya na kanyangginagamit upang ang sobrang paggastos ay maiwasan, magkaroon ng tamang pamumuhunan sa oras, at maragdagan ang kahusayan at kakayahan sa paggawa. Kinakailangan at isang katotohanan na malaki ang nagagawa para sa mga aklatan ang pagpapaalam sa komunidad ng anumang serbisyo na mayroon ang mga ito. Inilalagay nito sa isipan ng balana na ang aklatan ay puntahan o lugar para sa impormasyon at matutulungan sila na maunawaan ang iba pang maaaring tangkilikin mula dito. (Arlante, 2006) 41
 46. 46. Job Description ng Laybrayan Hindi maikakaila na isa ang laybraryan sa mga propesyon na nakikisabay sa pagbabago at pagtataguyod sa anumang dala ng kasaluyang panahon. Nagbabago ang kanyang anyo at uri ng paglilingkod para sa balana. Batid nito ang lawak at angking benepisyo na kanyang dulot sa sinumang magtatanong o hihingi ng impormasyon bunga na rin ng mga teknolohiyang dala ng digital age. Ayon sa Fairview Public Library, hindi kailanman nagkaroon ang kanilang staff ng anumang training bago nagkaroon ng Internet. Ang pagtuturo na may kaugnayan sa Internet bilang isang gawain ay kakailanganin ng isang malaking paghahanda kaakibat ang mas malalim na pagpapahalaga. Ang mga laybraryan, sa panahon na kung saan ang mga robots ay waging-waging sa mga bata, ay tinatawag sa iba’t-bang pangalan: cybraryan, information specialist, at virtual librarian ay tatlo sa mga ito na makikita sa mga E-zines, blogs at dyornals. Ang mga nadaragdag na mga tungkulin at bagong katawagan ng mga laybraryan ay maaring magbigay balangkas sa marami pang gampanin dulot na rin ng teknolohiya. Marami sa kanila ang gumagamit nito sa kanilang trabaho kahit walang nagaganap na pagbabago sa kanilang job description at katawagan bilang mga laybraryan. Ginagamit ng laybraryan mula Reference ang Internet, ang online library catalog at online databases upang tulungan ang sinuman sa paghahanap ng materyales. Nasabi ni Brown (2002) na patuloy na ginagampanan ng mga laybraryan ang kanilang mga gawain at ang pagkakaiba lamang ay mayroon siyang karagdagang mga gamit o tools para dito. SPECIMEN: Librarian 1 (Arts and Social Sciences/Periodical Section) Supervises and manages the reading area of the Section (supervision, instruction, guidance, instruction, bibliography, assessment) 1. ROOM Initiates a marketing brand to sell services of the Section such as: Fast Access, Create Success is adopted primarily to: a. accelerate reference service b. recognize the power of access, not only the strength of holdings c. promote productive and excellent readership One library has Excellent Product, Excellent Delivery System, Excellent Mindset while Ateneo libraries have In-line with the Past, On-line with the Future. This is necessary for all libraries. Creates a flow-chart/model of library routine for room management and discipline like: R-S-B-P plus D means Registration-Statistics-Book Borrowing-Photocopy Request plus Discipline;
 47. 47. Assists through OPAC and with an internet facility for search assistance; Produces an in-house brochure; Keeps books in the shelves and/or organizes; a classification literacy test is done to evaluate readers’ utilization and shelving habits. 2. PEOPLE (student assistants, LS interns, faculty, etc.) Introduces a model or a routine cycle/framework in carrying his tasks daily for a warm and courteous reception to a client’s request as a sign of recognition of the value of a client to the service; and, immediate response to the client’s request and the completion of the service at the least possible time without any runaround: Example: S – Say sorry E – Expedite the Solution R – Respond immediately to the Customer V – Victory for the Customer E – Evaluate the Library Experience SOURCE: Building Customer Loyalty by Michael S.G. Boey, 1997 Prepares/writes articles for a library newsletter and/or produces a weekly newsleaf and informs reader newly acquired reading materials, etc. (The Library Chronicle, The PNU Post, The PNU-LISAA Newsletter with articles like: Oops: Why the Librarians Gain Public Respect, At the Charging Desk, Professional Ethics: The Librarian and His Constituents and His Co-workers, etc.) Assists students, faculty and administrative employees in their library research by having continuous classification literacy campaign in their use of B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N; general orientation on the use of the PNU library; allows maximum use of the collections by the adoption of an open access system; Supervises student assistants and Library Science interns by orienting them through Powerpoint presentation of their Circulation Work and activities and adopt the Librarian’s Mantras (How to Be Gentle Librarians) in approaching behavioral problems in the Section. Interns are provided with options before embarking on reference work and serial work. First, create things to do- an LS intern is permitted to suggest, generate, initiate relevant tasks. If her list is not enough, a second option is given. The librarian prescribes and gives specific activities to accomplish to the intern. Supervises in repair and covering of books; 43

×