Successfully reported this slideshow.

THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON

343

Share

Upcoming SlideShare
Pagbasa3
Pagbasa3
Loading in …3
×
1 of 23
1 of 23

THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON

343

Share

Download to read offline

I uploaded this thesis for the reference of the future researchers.
Entitled Wikang Filipino, sa makabagong panahon.
We tackled about the progress of Filipino language as time pass by. And the factors that affect it.
Enjoy and God bless! :)

I uploaded this thesis for the reference of the future researchers.
Entitled Wikang Filipino, sa makabagong panahon.
We tackled about the progress of Filipino language as time pass by. And the factors that affect it.
Enjoy and God bless! :)

More Related Content

THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON

 1. 1. Republika ng Pilipinas ICCT COLLEGES FOUNDATION, INC V.V. Soliven Avenue II, Cainta, Rizal WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON Ang Pananaliksik ay ipriniprisinta kay Mrs. Anita Boral Bilang Pagtupad sa isa sa mga Pangangailangan Ng Asignaturang Filipino2 (Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik) Ipriniprisinta nila: Joemar Baldon Crispin Joses A. Carolino Julie Ann C. Clitar Nick P. Felix Rochelle F. Gomez Lovely-Ann M. Infermo Armia P. Leonardo Benjie G. Ramos Melecio M. Vista Jr. E-3 Petsa November 2014
 2. 2. PASASALAMAT Ang mga mananaliksik ng paksang “Wikang Filipino, Sa Makabagong Panahon” ay taos pusong ipininaabot ang aming pasasalamat sa mga taong tumulong, nagkontribusyon at nagbigay-suporta sa reyalisasyon ng pamanahong papel na ito. Ang tagumpay ng pananaliksik na ito ay utang namin sa mga sumusunod:  Sa aming mga Magulang, na buong unawa kaming tinulungan at sinuportanhan sa aming mga pangangailangan.  Kay Gng. Anita Boral, ang aming matyagang guro na sumusuporta at nagtitiyagang magturo sa amin upang lubusang namin maintindihan ang aming asignatura.  Sa aming mga respondentes na nagbigay sa amin ng impormasyon na aming kinakailangan sa pananaliksik na ito.  sa aming kapwa mag-aaral na nagbahagi ng kanilang ideya at kaalaman tungkol sa aming pananaliksik.  At higit sa lahat sa Poong Maykapal, sa pagdinig sa aming mga dalangin, sa mga pagpapala at sa pagbibigay sa amin ng kalakasan.
 3. 3. PAGHAHANDOG Lubos ang pagpapasalamat ng aming grupo sa mga sumuporta at naging bahagi ng pananaliksik na ito. Kaya ito ay aming inihahandog sa mga taong naging aming inspirasyon sa paggawa nito. Sa aming mga magulang Guro mga kaibigan mga kamag-aaral kaeskwela sa mga susunod na gagamit ng proyektong ito at higit sa lahat sa Poong Maykapal.
 4. 4. TALAAN NG NILALAMAN Pasasalamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Paghahandog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii Kabanata 1 Panimula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paglalahad ng Suliranin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kahalagahan ng Pananaliksik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Depinisyon/Kahulugan ng mga Termino . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kabanata 2 Lokal na Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dayuhang Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kabanata 3 Disenyo ng Pananaliksik Paraan ng Pananaliksik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Mga Pokus ng Pag-aaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Mga Instrumentong Pananaliksik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tritment ng mga Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Kabanata 4 Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos . . . . . . . . . . . . . . 11
 5. 5. Kabanata 5 Lagom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Konklusyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rekomendasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Larawan ng Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kurikulum Bitey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 6. 6. KABANATA 1 ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NG PAG-AARAL PANIMULA Ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng mga mamamayan at nagbibigay tulong sa pag-unlad ng iba’t ibang aspeto sa isang bansa. Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan. Ang ekonomiya ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o nagkakaintindihan. Ang wikang Filipino sa makabagong panahon ay patuloy na umuunlad at nagbabago. Gumagamit na din tayo ng ibat-ibang paraan upang mas mapaikli ang pagbigkas o paggamit ng ating wika, ilang halimbawa ng pagpapalawak ng bokabularyo ay ang paggamit ng akronim o ang paggamit ng mga letra na nagprepresenta sa isang salita o tumatayo bilang kapalit ng salita. Sumunod na halimbawa ay ang pagpapalit ng mga arkayk na salita, sa pamamagitan nito pinapalitan ng mga makabagong salita ang mga salita na ginagamit noong unang panahon upang mas madaling gamitin at mas magandang bigkasin at pakinggan. At ang pinakauso sa panahon ngayon ay ang paggamit ng mga balbal na salita, ito ang pinakamababang antas ng wika na karaniwang ginagamit ng mga kabataan at mga bakla. Ang mga mag-aaral sa urban ay gumagamit ng ibat-ibang pagpapalawak ng bokabularyo na nakakaapekto din sa kanilang pamumuhay maging sa lipunan at ekonomiya.
 7. 7. PAGLALAHAD NG SULIRANIN Ang pa-aaral na ito ay ginawa upang maipakita ang pananaw ng mga mag-aaral sa kursong B.S. Education major in Filipino sa patuloy na pag-unlad ng wika sa paglipas ng panahon. At sila ay tinanong ng mga sumusunod na katanungan: 1.Sang ayon ka ba na umunlad ang wikang Filipino? 2.Ang makabagong teknolohiya ba ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa pag unlad ng wikang Filipino? 3.Mahalaga ba ang pag-unlad ng wika? 4.Mahalaga pa ba ang wikang Filipino sa kasalukuyan? 5.Ang paglipas ba ng panahon ay isa din sa mga naging dahilan sa pag-unlad ng wika? 6.Nakaaapekto ba ang pag-unlad ng wikang filipino sa kasalukuyan? 7.Nakakaimpluwensya ba ang pananakop ng ibang bansa sa pag-unlad ng ating wika? 8.Dapat na bang kalimutan ang lumang salita na ating minana mula sa ating wika? 9.Bilang mag-aaral, may maitutulong kaba sa pag-unlad ng wika? 10.Naging epektibo ba ang pag-unlad ng wika sa ating pamumuhay? 11.Naging epektibo ba ang pag-unlad ng wika sa ating lipunan? 12.Sang ayun ka bang tanggalin ang wilang filipino sa kurikulom ng kolehiyo? 13.Ang pagpapalit ng mga salitang arkayk ba ay talagang epektibo sa pakikipag komunikasyon? 14.Ang paggamit ng akronim ba ay isang epektibong paraan upang matandaan ng tao ang mga salita? 15.Sang ayon kaba sa paggamit ng mix-mix na lenguwahe sa paaralan?
 8. 8. KAHALAGAHAN NG PANANALIKSIK Ang wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa maging ng tao sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipakomunikasyon, pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan. Ito ay talang napakahalaga dahil kung wala ito ang ekonomiya ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o nagkakaintindihan. Kaya ang pag-aaral na ito ay magiging kapakipakinabang sa mga sumusunod: 1. Sa mga mag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa kanila upang kanilang malaman kung paano umuunlad ang wika at ang mga tamang paraan o salita na kanilang kailangang gamitin na makakatulong din sa pagtatagumpay ng kanilang pag-aaral. 2. Sa mamamayan. Ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa kanila ng kaalaman ukol sa kahalagahan ng wika at kung paano ito makakatulong sa pag-unlad ng bayan. 3. Sa mga susunod pang henerasyon. Ang pag-aaral na ito ay ay maaari nilang balikan at ito ay magbibigay sa kanila ng ideya tungkol sa wika sa sinaunang panahon at kung paano ito nagbago. SAKLAW AT LIMITASYON NG PAG-AARAL Ang layunin ng pag-aaral ay upang malaman ang pagbabago ng wika noong sinauna hanggang ngayon at sa susunod pang henerasyon. Sa mga tuntunin ng paggamit ng wika at pag-unlad nito ay may mga limitasyon lang na dapat isaalanglang, ang dahilan nito ay upang mapanatili ang kaayusan ng pa-aaral ukol dito. Inawa ito upang malaman ang pananaw ng mga mag-aaral ng B.S Education Major in Filipino ng mga mag-aaral sa unang baiting ng Institute of Creative Computer Technology, taong
 9. 9. panuruan 2014-2015. Ang pagtitipon namin ng mga impormasyon at iba pang mga kinakailangan na impormasyon ay ginawa sa Institute of Creative Computer Technology. DEPINISYON/KAHULUGAN NG MGA TERMINO Upang mas mapaigi pa ang kaalaman sa pag-aaral na ito, ang mga sumusunod na salita ay binigyang kahulugan:  Wika – Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan.  Arkayk – Ay ang Lumang Tagalog na ginamit bago ang paggamit ng Filipino noong 1973. Ito ay kinabibilangan ng mga sinaunang anyo ng tagalog gayundin ng mga salitang inimbento ng mga purista na tila hindi na gaanong ginagamit sa kasalukuyang panahon.  Ekonomiya – binubuo ng mga sistemang ekonomiko ng isang bansa o ibang area: ang trabaho, puhunan, at mga pinagkukunang lupain at ang pagmamanupaktura, produksiyon, pangangalakal, distribusyon, at konsumpsiyon ng mga kalakal at serbisyo ng areang ito.  Balbal – o islang ay ang di-pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye.
 10. 10. KABANATA 2 MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA LOKAL NA LITERATURA Ayon kay Edward Sapir, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdain at mithiin. Si Carroll (1964) ay nagpapahayag na ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo at tinatanggap ng lipunan. Ito ay resulta ng unti -unting paglilinang sa loob ng maraming dantaon at nagbabago sa bawat henerasyon, ngunit, sa isang panahon ng kasaysayan, ito ay tinutukoy na isang set ng mga hulwaran ng gawi na pinag-aaralan o natutuhan at ginagamit sa iba’t ibang antas ng bawat kasapi ng pangkat o komunidad. Ayon kay Dr. Pamela Constantino sa artikulo niyang Tagalog Pilipino / Filipino: Do they Differ sa bisa ng Executive Order No 134 na nilagdaan ni Pangulong Quezon noong Ika-30 ng Disyembre, 1937 ay kinilala ang Tagalog bilang basehan ng pagbubuo ng Wikang Pambansa. Ayon kay Dr. Aurora Batnag ( Kabayan, 2001) sapagkat ang Pilipinas ay multilinggwal at multicultural, nabubuklod ang ating mga watak-watak na isla ng iisang mithiin na ipinapahayag hindi lamang sa maraming tinig ng iba’t- ibang rehiyon kundi gayon din sa isahang midyum na Wikang Filipino. Samakatuwid hindi matutumbasan ang papel ng wika sa pagtatangkang baguhin ang kalagayan ng lipunan ng isang bansa.
 11. 11. DAYUHANG LITERATURA Aram Noam Chomsky (1928), lahat ng tao ay may Language Acquisition Device (LAD. Idinagdag niya na everyone is born with some sort of universal grammar in their brains------basic rules which are similar across all languages. Antonio Piafetta noong 1525, mas maaga pa daw napormalisa ang wikang Filipino ngayon kaysa sa kasaysayan ng bansa. May mga pamilyar na salita ang luar na naiintindihan sa kahit saang dako ng Pilipinas. Katulad na lang ng mga salitang buhok at ngipin. Ibig sabihin nito ay nagkakaisa na tayo noon pa man sa usapin tungkol sa wika. Ayon din kay Archibald A. Hill sa kanyang papel na What is Language? Ang wika raw ay ang pangunahin at pinakaelaboreyt na anyo ng simbolikong gawaing pantao. Ang simbolon ito ay binubuo ng mga tunog na nalilikha ng aparato sa pagsasalita at isanasaayos sa ma klase at pattern nga lumilikha sa isang komplikado at simetrikal na istruktura. Ang mga simbolong ito ay mayroon ding kahulugang arbitraryo at kontrolado ng lipunan. Ayon kina Barker at Barker (1993), ikinukunekta ng wika ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Iniingatan din nito ang ating kultura at mga tradisyon. Maari raw mawala ang matatandang hehnerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika, naipapabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan, at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ang mga sumusunod at sumusunod pang henerasyon ay natututo o maaaring matuto sa nakalipas na karanasan at sa gayo’y maiiwasan ang muling pagkakamali o di naman
 12. 12. kaya ay naitutuwid o matutuwid ang mga dating pagkakamali. Masasabikung gayon na sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayo sa mga aspektong intelektwal, sikolohikal, at kultural. Ganito rin kaya ang mangyayari sa inyo kung babalikan natin at susuriin ang kasaysayan ng ating wikang Filipino?
 13. 13. KABANATA 3 METODOLOHIYA AT PARAAN NG PANANALIKSIK Sa kabanatang ito ay iprinisinta ang paraan ng pananaliksik, mga pokus ng pag-aaral, mga instrumentong pananaliksik at tritment ng mga datos DISENYO NG PANANALIKSIK Ang pag-aaral na ito ay isasagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang deskripto-analitik napamamaraan. Tatangkaing ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang Pag-unlad ng Wikang Filipino sa makabagong panahon., sa unang antas ng kursong B.S. Education major in Filipino sa taong panuruan 2014-2015 sa ICCT College ng pilipinas, lungsod ng Cainta, Rizal. PARAAAN NG PANANALIKSIK Ang pag-aaral na ito ay isasagawa sa papamagitan ng pagsasarbey. Ang mga mananaliksik ay maghahanda ng sarbey kwenstyuner na naglalayong makahanap ng mga datos upang malaman ang mga salik sa pag-unlad ng wikang Filipino sa makabagong panahon. Magsasagawa din ng pangangalap ng mga impormasyong ang mga mananaliksik sa iba·tibang hanguan, sa aklatan tulad ng mga aklat, dyaryo, magasin, at pamanahunang papel. Kukuha din ang mga mananaliksik ng ilang impormasyon sa internet.
 14. 14. MGA POKUS NG PAG-AARAL Ang mga pipiliing mga respondentee sa pag-aaral na ito ay ang mga nasa unang antas ng kursong B.S. Education major in Filipino sa taong panuruan 2014-2015 sa ICCT College ng pilipinas, lungsod ng Cainta, Rizal. Sa kasalukuyan ay may limampung respondentee kaming kinuha na kung saan ang mga mananaliksik ay gagamit ng quota sampling. Sila ay magpapamahagi ng animnapung na sarbey kwenstyuner at ang unang limampung respondente na unang makakatapos ang siyang automatikong magiging respondente. MGA INSTRUMENTONG PANANALIKSIK Ang sarbey kwestyoneyr ay ginamit upang maipakita ang mga datos na kinakailangan sa pag-aaral. Ang mga katanungan ay pinasagot sa mga mag-aaral sa unang baitang ng B.S. Education Major in Filipino. TRITMENT NG MGA DATOS ang pagtally at pagkukuha ng porsiyento ang kinakailangang gawin ng mgamananaliksik upang maibuod ang mga datos ng pag-aaral.
 15. 15. ICCT COLLEGES FOUNDATION, INC V.V. Soliven Avenue II, Cainta, Rizal Survey for Thesis Filipino-02 Name:____________________________ Course:___________ Date:___________ Panuto: Lagyan ng tsek ang kahon ng iyong napiling sagot. 1. Sang-ayon ka ba na umuunlad ang wikang Filipino? Oo Hindi 2. Ang makabagong teknolohiya ba ay isa sa mga factor na nakakaapekto sa pag-unlad ng wikang Filipino? Oo Hindi 3. Mahalaga ba ang pag-unlad ng wikang Filipino? Oo Hindi 4. Mahalaga pa ba ang wikang Filipino sa kasalukuyan? Oo Hindi 5. Ang paglipas ba ng panahon ay isa din sa mga naging dahilan sa pag-unlad ng wika? Oo Hindi 6. Nakaaapekto ba ang pag-unlad ng wikang Filipino sa kasalukuyan? Oo Hindi 7. Nakaimpluwensya ba ang pananakop ng ibang bansa sa pag-unlad ng ating wika? Oo Hindi 8. Dapat na bang kalimutan ang mga lumang salita na ating minana mula sa ating mga ninuno? Oo Hindi 9. Bilang mag-aaral, may maitutulong kaba sa pag-unlad ng wika? Oo Hindi 10. Naging epektibo ba ang pag-unlad ng wika sa ating pamumuhay? Oo Hindi 11. Naging epektibo ba ang pag-unlad ng wika sa ating lipunan? Oo Hindi 12. Sang ayon ka bang tanggalin ang wikang Filipino sa kurikulum ng kolehiyo? Oo Hindi 13. Ang pagpapapalit ng mga salitang arkayk ba ay talagang epektibo sa pakikipag komunikasyon? Oo Hindi 14. Ang paggamit ng akronim ba ay isang epektibong paraan upang matandaan ng tao ang mga salita? Oo Hindi 15. Sang-ayon ka ba sa paggamit ng Mix-mix na lengguwahe sa paaralan? Oo Hindi
 16. 16. KABANATA 4 PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Sa kabanatang ito ay ipapakita ang mga datos na nakalap mula sa mga mag-aaral sa unang baitang ng B.S. Education Major in Filipino tungkol sa pagbabago at pag-unlad ng wikang Filipino sa makabagong panahon at ang kahalagahan nito sa pa-unlad ng ekonomiya. 1. Ano ang mga factor na nakakaapekto sa pagbabago o pag-unlad ng wikang Filipino? Table 1 Mga factor na nakakaapekto sa pag-unlad ng wika Filipino Mga Factor Respondente Percentage % Teknolohiya 35 70 Paglipas ng panahon 10 20 Pagsakop ng ibang bansa 5 10 Ipinapakita ng table 1 na Teknolohiya ang pangunahing factor na nakaapekto sa pagbabago o pag-unlad ng wikang Filipino para sa respondente sa unang antas ng kursong B.S. Education major in Filipino na may 35 respondente o 70% nang kabuuan ng respondente. Sinundan ito ng Paglipas ng panahon na may 10 respondente o 20% nang kabuuan ng respondente. At ang pangatlo ay pagsakop ng ibang bansa na may 5 respondente o 10% nang kabuuan ng respondente. 2. Saan mas naging epektibo ang pag-unlad o pagbabago ng wikang Filipino?
 17. 17. Table 2 Mga aspeto kung saan naging epektibo ang pag-unlad ng wikang Filipino Aspeto Respondente Percentage % Ekonomiya 23 46 Pag-aaral 22 45 Lipunan 5 10 Ipinapakita ng table 2 na Ekonomiya ang pangunahing aspeto kung saan mas naging epektibo ang pag-unlad o pagbabago ng wikang Filipino. Ito ay sinang-ayunan ng 23 respondente o 46% nang kabuuan ng respondente. Sinundan ito ng Pag-aaral na may 22 respondente o 45% nang kabuuan ng respondente. At ang pangatlo ay lipunan na may 5 respondente o 10% nang kabuuan ng respondente. 3. Bakit kailangan umunlad ang wikang Filipino? Table 3 Mga Dahilan kung bakit kailangan umunlad ang wikang Filipino Dahilan Respondente Percentage % Mas malinaw na Komunikasyon 22 44 Magamit sa pag-aaral 17 34 Mapaunlad ang ekonomiya 11 22 Ayon sa table 3 ang Mas malinaw na komunikasyon ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan ang pag-unlad o pagbabago ng wikang Filipino. Ito ay sinang-ayunan ng 22 respondente o 44% nang kabuuan ng respondente. Sinundan ito ng dahilan na magagamit sa pag-aaral na may 17 respondente o 34% nang kabuuan ng respondente. At ang pangatlo ay upang mapaunlad a na may 5 respondente o 10% nang kabuuan ng respondente.
 18. 18. KABANATA 5 LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng lagom ng pag-aaral at ang konklusyon at rekomendasyon para sa solusyon sa problemang naitala sa pag-aaral na ito ay maibibigay. LAGOM Ang paglalathala ng pag-aaral tungkol sa Wikang Filipino, sa makabagong panahon para sa mga BS Education major in Filipino ay naganap. Limampung respondente ang sumagot sa mga katanungan na aming pinamigay. At ang resulta ay ang mga sumusunod: 1. Karamihan sa mga respondente ay naniniwala na teknolohiya ang pinakaunang factor sa pagbabago ng wika. Ito ay sinangayunan ng 70 posyento. 2. At para sa kanila sa Ekonomiya mas naging epektibo ang pag-unlad o pagbabago ng wikang Filipino na nakakuha ng 46 porsyento. 3. Mas malinaw na Komunikasyon ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan umunlad ang wikang Filipino ayon ito sa 44 porsyento ng kabuuang respondente.
 19. 19. KONKLUSYON Ayon sa lagom ng pag-aaral, ang mga sumusunod ay nakita. 1. Mas malinaw na Komunikasyon ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan pang mas mapa-unlad ang wikang Filipino. 2. Mas maaapektuhan ang Ekonomiya sa pag-unlad ng ating wika. 3. Karamihan sa mga respondente ay naniniwala na teknolohiya ang pinakaunang factor sa pagbabago ng wika, sa pag-unlad ng panahon kasabay din ng pag-unlad ng wika. REKOMENDASYON Matapos ang masusing pagkalap ng mga kailangang datos nabuo ng mananaliksik ang mga rekomendasyong ito. 1. Sa paggamit ng ating sariling wika sa mga transaksyon sa ekonomiya, mas magiging madali para sa mga mamamayang Pilipino ang makahikayat upang makisali sa pakikipagtalastasan at mga transaksyon sa loob ng ating ekonomiya. 2. Maaaring paunlarin ang wika ngunit dapat iwasan ang paggamit ng mga salitang gaya balbal upang mas maging pormal ito. 3. Kahit nasaan pa man tayo dapat nating mahalin at ipagmalaki ang ating sariling wika, dahil bukod sa ito na ang ating kinagisnan, ito din ang magiging daan para sa ating tagumpay sa hinaharap. Katulad nga ng sinami ni Gat Jose Rizal: ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda.
 20. 20. LARAWAN NG GRUPO
 21. 21. KURIKULUM BITEY Name: Armia P. Leonardo Address: Taytay, Rizal Contact No.: 09056346386 Email Address: armia_leonardo@yahoo.com Birthdate: September 27,1993 Age: 21 Gender: Female Course: B.S. Accountancy Name: Melecio M. Vista Jr. Address: Blk. 4, Lot 4, Carissa Homes East 2C, Brgy. Dalig, Teresa, Rizal Contact No.: 0943-728-7117 Email Address: Birthdate: February 20, 1981 Age: 33 Gender: Male Course: B.S. Education Name: Lovely-Ann Infermo Address: Taytay, Rizal Contact No.: 09161545895 Email Address: lhobly_20@yahoo.com Birthdate: Nov. 20,1990 Age: 24 Gender: Female Course: BSBA
 22. 22. Name: Julie Ann C. Clitar Address: Pasig City Contact No.: 09268648672 Email Address: julieannclitar25@yahoo.com Birthdate: October 25,1996 Age: 18 Gender: Female Course: BS Accountancy Name: Benjie G. Ramos Address: Taytay, Rizal Contact No.: 09079417648 Email Address: bhenjramos@gmail.com Birthdate: Feb. 9,1993 Age: 21 Gender: Male Course: BSC Name: Joemar C. Baldon Address: Quezon City Contact No.: - Email Address: joemar_baldon@yahoo.com Birthdate: August 9,1993 Age: 21 Gender: Male Course: BS Accountancy
 23. 23. Name: Crispin Joses A. Carolino Address: Antipolo City Contact No.: 09102976358 Email Address: criscarolino11@gmail.com Birthdate: October 11,1986 Birth place: Age: 28 Gender: Male Course: BSIT Name: Rochelle F. Gomez Address: Cainta, Rizal Contact No.: 09109099290 Email Address: chellleefries@yahoo.com Birthdate: December 19,1995 Age: 19 Gender: Female Course: A.C.T Name: Nick P. Felix Address: Angono, Rizal Contact No.: 09353620757 Email Address: nickfelix99@yahoo.com Birthdate: July 16,1986 Age: 28 Gender: Male Course: BSBA

×