Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mga Hanguan ng Paksa
Sarili
Dyaryo at Magasin
Radyo, TV
• Mga Awtoridad,
Kaibigan at Guro
•Internet
•Aklatan
Mga Konsiderasyon sa
Pagpili ng Paksa
Kasapatan ng Datos
Limitasyon ng Panahon
Kakayahang Pinansyal
•Kabuluhan ng Paksa
•Interes ng Mananaliksik
Paglilimita ng Paksa
 Panahon
Edad
Kasarian
Perspektib
• Lugar
• Propesyon o grupong
kinabibilangan
• Anyo o Uri
• Partikular na Halimbawa o
Kaso
• Kumbinasyon ng dalawa o
higit pang batayan
Pagdidisenyo ng Pamagat-
Pampananaliksik
Halimbawa:
1. Sa Kabataang Pilipino
Pangangalap ng mga Datos
Mga hanguan ng Impormasyon
o Datos
 Hanguang Primarya
a. Mga indibidwal o
awtoridad
b. Mga grupo o organisasyon
c. Mga ki...
• Hanguang Sekundarya
a. Mga Aklat
b. Mga Nalathalang
Artikulo
c. Mga Tisis, Disertasyon at
Pag-aaral na Pisibiliti
d. Mga...
Hanguang Elektroniko
Ilang Payo sa Pagkuha ng Mga
Hanguang Elektroniko
A. Anong uri ng website?
B. Sino ang May-akda?
C. Ano ang Layunin?
D. Paano Inilahad ang
Impormasyon?
E. Makatotohanan ba ...
Pangangalap ng mga Impormasyon
o Datos
 Dapat Isaalang-alang:
1. Tukuyin kung anong uri ng datos
ang kailangan
2. Tukuyin...
Tatlong Yugto ng Pananaliksik sa
Silid-aklatan
 Panimulang Paghahanap
 Pagsusuri
 Pagbabasa at Pagtatala
Paghahanap sa Kard Katalog
 Kard ng Paksa (Subject Card)
 Kard ng Awtor (Author Card)
 Kard ng Pamagat ( Title Card)
Halimbawa ng Kard ng Paksa
PHILIPPINE POETRY (FILIPINO)
F
PL
6165.4.R9 Rubin, Ligaya Tiamson
P11 Paano Tumutula ang Isang ...
Halimbawa ng Kard ng Awtor
RUBIN, L. T.
F
PL
6165.4.R9 Rubin, Ligaya Tiamson
P11 Paano Tumutula ang Isang
Ina:Tula ng Buha...
Halimbawa ng Kard ng Pamagat
Paano Tumutula ang Isang Ina: Tula ng Buhay
F
PL
6165.4.R9 Rubin, Ligaya Tiamson
P11 Paano Tu...
Mga Gabay na Tanong sa
Pagsusuri sa mga Nakalap na
Sanggunian
1. Ano ang kaugnayan nito sa
paksa?
2. Mapagkakatiwalaan ba ang
May-akda at Tagapaglathala?
3. Makatotothanan ba ito?
INTERBYU
 Isang uri ng Pasalitang
diskurso ng dalawang tao o
ng isang pangkat at isang
indibidwal
Pagpili ng Interbyuwi
 May malawak na Kaalaman
 Relayabol
 Abeylabol
Mga Hakbangin sa Pormal na
Interbyu
Bago Mag-interbyu
 Sa Takdang Oras
 Sa Oras ng Pag-uusap
 Pagkatapos ng Pag-uusap
Ang Sarbey-kwestyoner
 Isang malawakang paraan ng
pagkuha ng mga datos o
impormasyon sa isang
deskriptibong pananaliksik
Mga Adbentahe at
Disadbentahe ng Kwestyoner
Mga Tagubilin sa Paggawa ng
Kwestyoner
A. Simulan ito sa isang talatang
magpapakilala sa …
1. mga mananaliksik
2. layunin ...
3. kahalagahan ng matapat at
akyureyt na sagot ng mga
respondente
4. takdang araw na inaasahang
maibabalik sa mananaliksik...
5. Garantiya ng anonimiti
6. pagpapasalamat , at iba
pa…
B. Tiyaking malinaw ang lahat
ng panuto at direksyon
C. Tiyaking ...
D. Iwasan ang mga may
pagkiling na katanungan
E. Itala ang lahat ng posibleng
sagot bilang mga pagpipilian
F. Tiyaking nau...
G. Iayos ang mga tanong sa
lohikal na pagkakasunud-
sunod.
H. Iwasan ang mga tanong na
nangangailangan ng mga
kumpidensyal...
I. Ipaliwanang at bigyang
halimbawa ang mga
mahihirap na tanong.
J. Iayos ang mga espasyong
pagsasagutan sa isang hanay
la...
K. Panatilihing anonimus ang
mga respondente
Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datos
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datos

73,423 views

Published on

 • Be the first to comment

Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datos

 1. 1. Mga Hanguan ng Paksa Sarili Dyaryo at Magasin Radyo, TV
 2. 2. • Mga Awtoridad, Kaibigan at Guro •Internet •Aklatan
 3. 3. Mga Konsiderasyon sa Pagpili ng Paksa Kasapatan ng Datos Limitasyon ng Panahon Kakayahang Pinansyal
 4. 4. •Kabuluhan ng Paksa •Interes ng Mananaliksik
 5. 5. Paglilimita ng Paksa  Panahon Edad Kasarian Perspektib
 6. 6. • Lugar • Propesyon o grupong kinabibilangan • Anyo o Uri • Partikular na Halimbawa o Kaso
 7. 7. • Kumbinasyon ng dalawa o higit pang batayan
 8. 8. Pagdidisenyo ng Pamagat- Pampananaliksik Halimbawa: 1. Sa Kabataang Pilipino
 9. 9. Pangangalap ng mga Datos
 10. 10. Mga hanguan ng Impormasyon o Datos  Hanguang Primarya a. Mga indibidwal o awtoridad b. Mga grupo o organisasyon c. Mga kinagawiang Kaugalian d. Mga Pampublikong Kasulatan o Dokumento
 11. 11. • Hanguang Sekundarya a. Mga Aklat b. Mga Nalathalang Artikulo c. Mga Tisis, Disertasyon at Pag-aaral na Pisibiliti d. Mga Monograp, Manwal, Polyeto, at iba pa
 12. 12. Hanguang Elektroniko
 13. 13. Ilang Payo sa Pagkuha ng Mga Hanguang Elektroniko
 14. 14. A. Anong uri ng website? B. Sino ang May-akda? C. Ano ang Layunin? D. Paano Inilahad ang Impormasyon? E. Makatotohanan ba ang Teksto? F. Ang Impormasyon ba ay napapanahon?
 15. 15. Pangangalap ng mga Impormasyon o Datos  Dapat Isaalang-alang: 1. Tukuyin kung anong uri ng datos ang kailangan 2. Tukuyin ang klasipikasyon ng datos kung saan matatagpuan sa silid-aklatan
 16. 16. Tatlong Yugto ng Pananaliksik sa Silid-aklatan  Panimulang Paghahanap  Pagsusuri  Pagbabasa at Pagtatala
 17. 17. Paghahanap sa Kard Katalog  Kard ng Paksa (Subject Card)  Kard ng Awtor (Author Card)  Kard ng Pamagat ( Title Card)
 18. 18. Halimbawa ng Kard ng Paksa PHILIPPINE POETRY (FILIPINO) F PL 6165.4.R9 Rubin, Ligaya Tiamson P11 Paano Tumutula ang Isang Ina: Tula ng Buhay at Bayan 2000 Ligaya Tiamson-Rubin.- Manila:De La Salle University Press, Inc. C2000 179 p. 23 cm ISBN 971-555-335-4 1. Philippine Poetry (Filipino).I. Title
 19. 19. Halimbawa ng Kard ng Awtor RUBIN, L. T. F PL 6165.4.R9 Rubin, Ligaya Tiamson P11 Paano Tumutula ang Isang Ina:Tula ng Buhay at bayan 2000 Ligaya Tiamson-Rubin.- Manila: De La Salle University Press, Inc. C2000 179 p. 23 cm ISBN 971-555-335-4 1. Philippine Poetry (Filipino). I. Title
 20. 20. Halimbawa ng Kard ng Pamagat Paano Tumutula ang Isang Ina: Tula ng Buhay F PL 6165.4.R9 Rubin, Ligaya Tiamson P11 Paano Tumutula ang Isang Ina: Tula ng Buhay at Bayan 2000 Ligaya Tiamson-Rubin.- Manila: De La Salle University Press, Inc. C2000 179 p. 23 cm ISBN 971-555-335-4 1. Philippine Poetry (Filipino). I. Title
 21. 21. Mga Gabay na Tanong sa Pagsusuri sa mga Nakalap na Sanggunian
 22. 22. 1. Ano ang kaugnayan nito sa paksa? 2. Mapagkakatiwalaan ba ang May-akda at Tagapaglathala? 3. Makatotothanan ba ito?
 23. 23. INTERBYU  Isang uri ng Pasalitang diskurso ng dalawang tao o ng isang pangkat at isang indibidwal
 24. 24. Pagpili ng Interbyuwi  May malawak na Kaalaman  Relayabol  Abeylabol
 25. 25. Mga Hakbangin sa Pormal na Interbyu Bago Mag-interbyu  Sa Takdang Oras  Sa Oras ng Pag-uusap  Pagkatapos ng Pag-uusap
 26. 26. Ang Sarbey-kwestyoner  Isang malawakang paraan ng pagkuha ng mga datos o impormasyon sa isang deskriptibong pananaliksik
 27. 27. Mga Adbentahe at Disadbentahe ng Kwestyoner
 28. 28. Mga Tagubilin sa Paggawa ng Kwestyoner A. Simulan ito sa isang talatang magpapakilala sa … 1. mga mananaliksik 2. layunin ng pagsasarbey
 29. 29. 3. kahalagahan ng matapat at akyureyt na sagot ng mga respondente 4. takdang araw na inaasahang maibabalik sa mananaliksik ang nasagutang kwestyoner
 30. 30. 5. Garantiya ng anonimiti 6. pagpapasalamat , at iba pa… B. Tiyaking malinaw ang lahat ng panuto at direksyon C. Tiyaking tama ang gramar ng lahat ng pahayag sa kwestyoner
 31. 31. D. Iwasan ang mga may pagkiling na katanungan E. Itala ang lahat ng posibleng sagot bilang mga pagpipilian F. Tiyaking nauugnay ang lahat ng tanong sa lohikal na pagkakasunud-sunod
 32. 32. G. Iayos ang mga tanong sa lohikal na pagkakasunud- sunod. H. Iwasan ang mga tanong na nangangailangan ng mga kumpidensyal na sagot o nakahihiyang impormasyon
 33. 33. I. Ipaliwanang at bigyang halimbawa ang mga mahihirap na tanong. J. Iayos ang mga espasyong pagsasagutan sa isang hanay lamang. Iminumungkahing ilagay iyon s akaliwa ng mga pagpipilian.
 34. 34. K. Panatilihing anonimus ang mga respondente

×