TERHAD1 TERHADPEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)Manual P...
TERHAD2 TERHADKandunganBil. Perkara HalamanBAHAGIAN I : GURU1.0 Pengenalan 32.0 Objektif Penilaian 3 – 42.1 Kemahiran kogn...
TERHAD3 TERHAD1.0 PengenalanSemua calon STPM sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, dan calonpersendi...
TERHAD4 TERHAD2.3.8 menyedari dan menghargai tentang kepentingan isu ekonomi negara,2.3.9 boleh menjalankan kajian dengan ...
TERHAD5 TERHAD3.3.8 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Ekonomiberdasarkan garis panduan dan t...
TERHAD6 TERHAD3.3.24 Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon dengan menggunakanaplikasi e-submission yang tela...
TERHAD7 TERHAD3.4.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkanpenulisan kerja kursus (kerja pr...
TERHAD8 TERHAD3.5.12 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerah...
TERHAD9 TERHADTarikhPerancangan danPelaksanaan AktivitiTindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon Menghubungi agensi yangber...
TERHAD10 TERHADTarikhPerancangan danPelaksanaan AktivitiTindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon Menilai kemahiranmanipula...
TERHAD11 TERHAD5.5.3 Menguruskan surat-menyurat, seperti surat kebenaran penjaga, surat kebenarandari sekolah, Pejabat Pel...
TERHAD12 TERHAD8.0 Format Penulisan8.1 Calon digalakkan untuk menggunakan TMK bagi memperoleh maklumat tambahan.8.2 Calon ...
TERHAD13 TERHAD9.9 Penutup/Rumusan kajian – Rumusan mesti dikaitkan dengan objektif kajian9.10 Senarai rujukan – Mesti mel...
TERHAD14 TERHAD10.1 Penskoran Pembentangan Kerja Kursus (Individu)No Perkara Markah Markah Penuh1 Kerelevanan− Apa yang di...
TERHAD15 TERHAD11.0 Tanggungjawab Calon11.1 Memahami sukatan pelajaran Ekonomi dan tugasan untuk melaksanakan kerja kursus...
TERHAD16 TERHAD12.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kerja Projek) EkonomiTarikhPerancangan dan Pelaksanaa...
TERHAD17 TERHADTarikhPerancangan dan PelaksanaanAktivitiTindakan Calon Menulis penulisan kajian luar yanglengkap mengikut...
TERHAD18 TERHAD14.1 Abstrak − Tidak melebihi satu halaman dengan langkau 1.0. Dalam abstrak mestilahmengandungi ringkasan ...
TERHAD19 TERHADLampiran 1MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK...
TERHAD20 TERHADLampiran 2BPCMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PRO...
TERHAD21 TERHADLampiran 3BRKKCMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS (KERJA P...
TERHAD22 TERHADLampiran 4BMKKCMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013EKONOMI 944/4BORANG MARKAH...
TERHAD23 TERHAD23
TERHAD24 TERHADJawab satu soalan sahaja.Tema 1Tenaga buruh, guna tenaga dan pengangguran di Malaysia dari tahun 2000 hingg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual PBS Ekonomi Penggal 3 2013

12,540 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual PBS Ekonomi Penggal 3 2013

 1. 1. TERHAD1 TERHADPEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)Manual Pentaksiran Berasaskan SekolahKerja Kursus (Kerja Projek) EkonomiKertas 4 (944/4)Penggal 3 Tahun 2013PERINGATAN:Manual ini khusus untuk kegunaan guru/calon sahaja.__________________________________________________________________________________Manual ini terdiri daripada 24 halaman bercetak.© Majlis Peperiksaan Malaysia 2013MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
 2. 2. TERHAD2 TERHADKandunganBil. Perkara HalamanBAHAGIAN I : GURU1.0 Pengenalan 32.0 Objektif Penilaian 3 – 42.1 Kemahiran kognitif2.2 Kemahiran manipulatif2.3 Kemahiran insaniah (soft skills)3.0 Pelaksanaan Kerja Kursus Ekonomi 4 – 83.1 Arahan umum3.2 Tanggungjawab Pengetua3.3 Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan3.4 Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta3.5 Tanggungjawab Calon4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 8 – 105.0 Langkah Menjalankan Aktiviti di Luar Bilik Darjah 10 – 116.0 Kaedah Kajian 117.0 Peralatan dan Kegunaannya 118.0 Format Penulisan 129.0 Struktur Penulisan 12 – 1310.0 Penskoran 13 – 14BAHAGIAN II : CALON12.0 Tanggungjawab Calon 1513.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 16 – 1714.0 Format Penulisan 1715.0 Struktur Penulisan 17 – 18Lampiran 19 – 22Soalan Kerja Kursus (Kerja Projek) Ekonomi (944/4) 23 – 24
 3. 3. TERHAD3 TERHAD1.0 PengenalanSemua calon STPM sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, dan calonpersendirian individu yang mengambil mata pelajaran Ekonomi wajib melaksanakan KerjaKursus (Kerja Projek) Ekonomi sebagai satu daripada komponen pentaksiran. Wajaran markahbagi kerja kursus adalah sebanyak 20%. Markah pentaksiran kerja projek diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bertulis bagi tujuan penentuan markah keseluruhan danpenggredan.2.0 Objektif PenilaianPelaksanaan Kerja Kursus Ekonomi bertujuan untuk memenuhi matlamat pendidikan Ekonomiyang menyepadukan unsur kemahiran kognitif, kemahiran manipulatif, dan kemahiran insaniah.2.1 Kemahiran kognitif,2.1.1 mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan denganekonomi dan mencadangkan langkah untuk mengatasinya dalam kontekssetempat,2.1.2 menjelaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan manusia dan faktor yangmempengaruhinya,2.1.3 mengaplikasi dan membandingkan teori yang diajar di dalam bilik darjah dengankeadaan sebenar, dan2.1.4 mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang isu ekonomi.2.2 Kemahiran manipulatif,2.2.1 menghitung, mengukur, melakar, merekod, dan mengumpul pelbagai jenis datadan maklumat daripada sumber primer,2.2.2 menemu bual, melakukan pemerhatian, dan mengkaji selidik untuk mendapatkandata primer,2.2.3 mengumpul, mengelas, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekundermelalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta serta memuatturun bahan daripada sumber Internet,2.2.4 memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, merumus, danmenganalisis data dan maklumat yang diperoleh, dan2.2.5 mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh ke dalam bentuk grafik,jadual, rajah, dan carta. Calon digalakkan untuk menggunakan komputer bagimenganalisis dan mempersembahkan data.2.3 Kemahiran insaniah (soft skills),2.3.1 boleh berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan,2.3.2 boleh bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagaisatu pasukan,2.3.3 berupaya memimpin dan mengawal selia aktiviti di luar bilik darjah yangdilaksanakan secara berkumpulan,2.3.4 berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan,2.3.5 berupaya menyelesaikan masalah,2.3.6 berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif,2.3.7 boleh menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik,BAHAGIAN I : GURU
 4. 4. TERHAD4 TERHAD2.3.8 menyedari dan menghargai tentang kepentingan isu ekonomi negara,2.3.9 boleh menjalankan kajian dengan jujur, amanah, dan beretika, dan2.3.10 berupaya meningkatkan keyakinan diri dan motivasi.3.0 Pelaksanaan Kerja Kursus3.1 Arahan Umum3.1.1 Kerja kursus (kerja projek) Ekonomi wajib diambil oleh semua calon sekolahkerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calonpersendirian3.1.2 Kerja kursus (kerja projek) Ekonomi hendaklah dibuat dalam Penggal 33.2 Tanggungjawab Pengetua3.2.1 Mempengerusikan Mesyuarat Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) TingkatanEnam peringkat sekolah3.2.2 Memastikan ahli jawatan kuasa PBS sekolah menyediakan Fail Induk PBSTingkatan Enam dan setiap guru akademik tingkatan enam mempunyai Fail PBSbagi mata pelajaran masing-masing3.2.3 Memastikan calon dibimbing dan diselia oleh guru Ekonomi3.2.4 Memastikan bahawa semua hasil penulisan kerja kursus calon telah dinilai dandiberikan markah oleh guru mengikut perkara yang terdapat dalam borangmarkah yang disediakan3.2.5 Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan calon di bawah PeraturanPelancongan Sekolah 1957 dipatuhi oleh guru dan calon3.2.6 Memastikan keperluan logistik/bekalan untuk melaksanakan kerja kursusdipenuhi3.3 Tanggungjawab Guru Ekonomi Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan3.3.1 Memastikan bahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahanmenjalankan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi3.3.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus (kerjaprojek) Ekonomi3.3.3 Memuat turun Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus (KerjaProjek) Ekonomi dari laman Web MPM dan memperbanyak salinan Bahagian IIuntuk diedarkan kepada calon3.3.4 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:(a) Memilih tajuk kajian berdasarkan tema(b) Memahami skop tugasan dan membuat perancangan(c) Mengenal pasti asas kaedah penyelidikan3.3.5 Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti di luar bilikdarjah, memproses data, dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek)Ekonomi3.3.6 Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan dipatuhi oleh setiapcalon semasa menjalankan aktiviti di luar bilik darjah3.3.7 Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek)Ekonomi secara individu
 5. 5. TERHAD5 TERHAD3.3.8 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Ekonomiberdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada para 4.0Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kerja Projek)Ekonomi3.3.9 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus(kerja projek) Ekonomi mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaranEkonomi. Selain itu, guru hendaklah mengingatkan calon agar menyediakan satufolder PBS untuk menyimpan semua draf penulisan yang telah disemak oleh guruberserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerja kursus (kerja projek)Ekonomi3.3.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memprosesdata/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi3.3.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniahsemasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus (kerjaprojek) Ekonomi3.3.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkanpenulisan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi3.3.13 Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus (kerja projek) kepadaguru Ekonomi pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihaksekolah. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan penulisan kerja kursus(kerja projek) yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)3.3.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus (kerja projek)pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggaptidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi dan tidak mengambilkertas 944/4, seterusnya akan gagal dalam keseluruhan mata pelajaran EkonomiSTPM3.3.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang PerakuanCalon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama dengan kerja kursus(kerja projek) Ekonomi3.3.16 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon3.3.17 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod KerjaKursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasamembawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagimembincangkan penghasilan kerja kursus (kerja projek)3.3.18 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengancalon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kerja projek) calon3.3.19 Menghantar surat iringan, hasil penulisan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi,BMKKC, dan BRKKC bagi calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yangbaharu3.3.20 Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan oleh MPMketika mentaksir kerja kursus (kerja projek) Ekonomi calon3.3.21 Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi3.3.22 Menilai pembentangan calon dan memberi markah secara individu serta mengisimarkah pembentangan dalam Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)(Lampiran 4)3.3.23 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus (kerja projek) Ekonomi bagi setiapcalon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon(BMKKC) (Lampiran 4)
 6. 6. TERHAD6 TERHAD3.3.24 Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon dengan menggunakanaplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia(MPM). Kegagalan menghantar markah kerja kursus (kerja projek) calon akanmenyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek)Ekonomi dan tidak mengambil kertas 944/43.3.25 Mencetak Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) dan membuat semakansilang (cross checking) markah kerja kursus (kerja projek) calon bersama denganseorang lagi guru Ekonomi. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapatkesilapan dalam memasukkan markah calon.3.3.26 Memastikan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi, BPC, BMKKC, dan BRKKCbagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat (kabinet berkunci) bagitempoh selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM keseluruhandiumumkan3.4 Tanggungjawab Guru Ekonomi Sekolah Swasta3.4.1 Memastikan bahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahanmenjalankan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi3.4.2 Memastikan semua calon memahami keperluan untuk menjalankan kerja kursus(kerja projek) Ekonomi3.4.3 Memuat turun Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus (Kerjaprojek) Ekonomi dari laman Web MPM dan memperbanyak salinan Bahagian IIuntuk diedarkan kepada calon3.3.4 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:(a) Memilih tajuk kajian berdasarkan tema(b) Memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja, dan(c) Mengenal pasti asas kaedah penyelidikan3.4.5 Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti di luar bilikdarjah, memproses data, dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek)Ekonomi3.4.6 Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan dipatuhi oleh setiapcalon semasa menjalankan aktiviti di luar bilik darjah3.4.7 Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek)Ekonomi secara individu3.4.8 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Ekonomiberdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada para 4.0Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kerja Projek)Ekonomi3.4.9 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus(kerja projek) Ekonomi mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaranEkonomi. Selain itu, guru hendaklah mengingatkan calon agar menyediakan satufolder PBS untuk menyimpan semua draf penulisan yang telah disemak oleh guruberserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerja kursus (kerja projek)Ekonomi3.4.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memprosesdata/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi3.4.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniahsemasa pencarian/pengumpulan maklumat
 7. 7. TERHAD7 TERHAD3.4.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkanpenulisan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi3.4.13 Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus (kerja projek) kepadaguru Ekonomi pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihaksekolah. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan penulisan kerja kursus(kerja projek) yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)3.4.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus (kerja projek)pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggaptidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi dan tidak mengambilkertas 944/4, seterusnya akan gagal dalam keseluruhan mata pelajaran EkonomiSTPM3.4.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod KerjaKursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasamembawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagimembincangkan penghasilan kerja kursus (kerja projek)3.4.16 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengancalon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kerja projek) calon3.5 Tanggungjawab Calon3.5.1 Memahami sukatan pelajaran Ekonomi dan tugasan untuk melaksanakan kerjakursus (kerja projek)3.5.2 Melaksanakan kerja kursus (kerja projek) dalam tempoh yang ditetapkan3.5.3 Mematuhi semua prosedur dan peraturan keselamatan sebelum, semasa, danselepas kerja kursus (kerja projek) dijalankan3.5.4 Menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) secara individu3.5.5 Berdasarkan tema yang dipilih, calon perlu;(a) Memilih tajuk kerja projek berdasarkan tema,(b) Memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja, dan(c) Mengenal pasti asas kaedah penyelidikan3.5.6 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisankerja kursus (kerja projek)3.5.7 Mengukuhkan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasapencarian/pengumpulan data/maklumat3.5.8 Mengelak diri daripada menciplak atau meminta orang lain menulis penulisankerja kursus (kerja projek)3.5.9 Menggunakan muka hadapan kerja kursus (kerja projek) yang telah ditetapkanoleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus (kerja projek)calon3.5.10 Menghantar hasil kerja kursus (kerja projek) kepada guru Ekonomi pada masa dantarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah. Kegagalan menghantarkerja kursus (kerja projek) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihaksekolah akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus(kerja projek) Ekonomi dan tidak mengambil kertas 944/4, seterusnya akan gagaldalam keseluruhan mata pelajaran Ekonomi STPM3.5.11 Mengakui kerja kursus (kerja projek) Ekonomi yang dihasilkan ialah hasil kerjacalon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC)(Lampiran 2)
 8. 8. TERHAD8 TERHAD3.5.12 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guruEkonomi pada setiap kali pertemuan antara calon dengan guru bagimembincangkan proses penghasilan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi3.5.13 Membentangkan hasil kerja kursus (kerja projek) pada sesi pembentangan padatarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru/pihak sekolah3.5.14 Memastikan kerja kursus (kerja projek) yang dihasilkan ialah hasil usaha calonsendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan danmencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam penulisan kerjakursus (kerja projek)3.5.15 Menyediakan satu folder PBS untuk menyimpan semua draf penulisan yang telahdisemak oleh guru berserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerjakursus (kerja projek) Ekonomi4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kerja Projek) Ekonomi4.1 Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus (kerja projek)Ekonomi ini bagi semua calonnya berdasarkan tugasan yang disediakan oleh MajlisPeperiksaan Malaysia4.2 Cadangan jadual perancangan dan pelaksanaan kerja kursus (kerja projek) Ekonomiadalah seperti berikut:TarikhPerancangan danPelaksanaan AktivitiTindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon28 Meihingga9 Jun 2013MPM memuat naikbahan berikut dalamportal MPM(www.mpm.edu. my)pada 28 Mei 2013:i. Manual PBS yangmengandungiBahagian I: Guru,Bahagian II : Calon,dan soalan tugasanii. Kriteria penilaiandan pemarkahan Mesyuarat penyelarasanperingkat negeri antara PNdengan PD dan seterusnyamesyuarat penyelarasanperingkat daerah antara PDdengan guru-guru(bermula 28 Mei 2013) Memuat turun ManualPBS berserta kriteriapenilaian dan pemarkahan10 Junhingga28 Jun 2013Pengenalan kerjakursus dan penentuantajuk kerja kursus Memberi taklimat tugasankepada calon Memilih soalan danmenetapkan lokasi kajian Merancang jadual kerja Membuat tinjauan awallokasi Memohon kebenaranlawatan/kajian luardaripada JPN (jika perlu) Menyediakan surat-menyurat Mendapatkan sumberkewangan Mendapatkankebenaran ibubapa/penjaga Membincangkanjadual kerja bersama-sama ahli kumpulan Mengagihkan kerjadan membentukstruktur organisasikumpulan
 9. 9. TERHAD9 TERHADTarikhPerancangan danPelaksanaan AktivitiTindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon Menghubungi agensi yangberkaitan Mengagihkan calonmengikut kumpulan Menyediakanpengangkutan dan gurupengiring Menyediakan peralatandan instrumen kajian Mengurus sumberkewangan Menjelaskan calon tentangelemen kemahiranmanipulatif dan kemahiraninsaniah yang akan dinilai Menilai kemahiraninsaniah Menyediakankerangka tugasan Menyediakanperalatan daninstrumen sepertiborang soal selidik Mencari sumberrujukan seperti sumberprimer dan sekunder10 Junhingga28 Jun 2013Perlaksanaan kajiandi luar bilik darjah,atau pencarian datasekunder yangberkaitan Membimbing calonmelaksanakan aktiviti diluar bilik darjah Membimbing calon untukmencari data sekunder Menilai kemahiranmanipulatif Menilai kemahiraninsaniah Mengumpul data danmaklumat melaluipemerhatian,pencerapan,pengukuran, temubual, dan kaji selidik Memperoleh data danmaklumat dari sumbersekunder1 Julaihingga31 Julai2013Penulisan kerja kursussetelah kembalidaripada aktiviti di luarbilik darjah Menjelaskan item-itemyang dinilai dalampenulisan kajian Membimbing calonmenulis penulisan kerjakursus mengikut formatyang ditetapkan Menilai progres/kemajuanhasil penulisan calonsecara berterusan Membaiki kelemahan danmembimbing calonmembuat penambahbaikan Menetapkan tarikh akhirpenghantaran laporankajian luar mengikutarahan Majlis PeperiksaanMalaysia Menyusun dapatan(data dan maklumat)mengikut keutamaandan struktur tugasan Memproses, mentafsir,manganalisis, danmerumus data danmaklumat Mempersembahkandata dan maklumatdalam bentuk peta,jadual, graf, carta,dan lain-lain yangbersesuaian Membincangkandapatan hasil kajiandan menghubungkaitdengan teori yangdipelajari
 10. 10. TERHAD10 TERHADTarikhPerancangan danPelaksanaan AktivitiTindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon Menilai kemahiranmanipulatif Menilai kemahiraninsaniah Menulis penulisankerja kursus yanglengkap mengikutformat yang ditetapkan Menyemak danmembuatpenambahbaikanpenulisan kerja kursus1 Ogoshingga20September2013 Penilaian laporankerja kursus Pembentangan hasilkerja kursus olehsemua calon Menerima penulisan kerjakursus daripada setiapcalon Membuat penilaian danpemarkahan bagi setiapcalon mengikut kriteriapenilaian yang ditetapkanoleh MPM Menilai kemahiranmanipulatif Menilai kemahiraninsaniah Menilai kebolehan dankeupayaan setiap calondalam kemahiran yangdiperlukan Menghantar penulisankerja kursus masing-masing kepada guru Membentangkan hasilkerja kursus secaraindividu23Septemberhingga11 Oktober2013 Penyemakan silang markah PBS Pengisian dan penghantaran markah PBS ke MajlisPeperiksaan Malaysia melalui perisiane-submissionTidak berkenaan14 Oktoberhingga3November2013Penyelarasan markah PBS oleh Ketua PenyelarasKebangsaan/Penyelaras Negeri/Penyelaras DaerahTidak berkenaanOgos 2014Pelupusan evidens kerja kursus (enam bulan dari tarikhkeputusan STPM dikeluarkan)Tidak berkenaan5.0 Langkah menjalankan aktiviti di luar bilik darjah5.1 MPM memberikan dua tema berdasarkan sukatan pelajaran Ekonomi STPM.5.5 Sebelum menjalankan aktiviti di luar bilik darjah, guru membuat persiapan awal sepertiberikut:5.5.1 Menentukan lokasi dan melakukan tinjauan awal yang bersesuaian dengan soalantugasan5.5.2 Menentukan kumpulan calon
 11. 11. TERHAD11 TERHAD5.5.3 Menguruskan surat-menyurat, seperti surat kebenaran penjaga, surat kebenarandari sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)5.5.4 Menghubungi agensi-agensi yang hendak dikunjungi5.5.5 Menyediakan pengangkutan dan guru pengiring5.5.6 Menyediakan peralatan dan instrumen yang diperlukan termasuklah borang soalselidik5.5.7 Memberikan taklimat kepada calon yang meliputi tugasan kumpulan, aspek kajian,jumlah responden yang ingin ditemu bual/soal selidik, taklimat kawalankeselamatan dan lain-lain yang bersesuaian5.6 Semasa menjalankan aktiviti di luar bilik darjah, calon menjalankan pemerhatian,pencerapan, pengukuran, temu bual, dan soal selidik mengikut item-item tugasan yangtelah dipilih (calon mesti mendapatkan data primer atau data sekunder semasamenjalankan aktiviti di luar bilik darjah).5.7 Sekembali daripada menjalankan aktiviti di luar bilik darjah, calon melaksanakan tugasanberikut:5.7.1 Menyusun dapatan (data dan maklumat) yang diperoleh mengikut keutamaan ataumengikut item yang telah dipecahkan daripada soalan yang telah dipilih5.7.2 Memproses maklumat – mentafsir, menganalisis, dan membuat hubung kait antaradapatan yang diperoleh5.7.3 Mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual, graf, carta, dan rajahbagi mana-mana item yang relevan dan sesuai5.7.4 Membincangkan dapatan/hasil kajian – menghubungkaitkan dapatan yangdiperoleh dengan teori yang telah dipelajari di dalam bilik darjah5.7.5 Menyiapkan penulisan kerja kursus mengikut format yang ditetapkan oleh MajlisPeperiksaan Malaysia5.7.6 Membentangkan hasil kerja kursus masing-masing. Tempoh pembentangan dansoal jawab hendaklah tidak melebihi 10 minit bagi setiap calon5.7.7 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pembentanganadalah digalakkan6.0 Kaedah kajian6.1 Maklumat diperoleh daripada dua jenis sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder6.2 Bagi mendapatkan maklumat primer, kaedah berikut digunakan: kaedah mencerap,memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, menemu bual, pemerhatian, danmengkaji selidik6.3 Bagi mendapatkan maklumat sekunder, kaedah berikut digunakan: kaedah mengumpul,merekod, menyalin, kajian di perpustakaan, mengumpul laporan agensi kerajaan danswasta serta muat turun sumber Internet7.0 Peralatan dan kegunaannyaBagi menjalankan aktiviti di luar bilik darjah, peralatan/bahan berikut boleh digunakan:7.1 Borang soal selidik yang telah disediakan sebelum ke lokasi kajian7.2 Kamera digunakan untuk merakam foto sebagai bukti lokasi itu dan bahan sokongankajian7.3 Alat perakam suara, jika perlu
 12. 12. TERHAD12 TERHAD8.0 Format Penulisan8.1 Calon digalakkan untuk menggunakan TMK bagi memperoleh maklumat tambahan.8.2 Calon digalakkan untuk menggunakan komputer bagi menyediakan penulisan kerjakursus mengikut perkara berikut:8.2.1 Saiz kertas: A4 putih sahaja8.2.2 Margin : Atas, bawah, kiri,dan kanan 2.54cm8.2.3 Tulisan: Times New Roman font 12 poin ditaip pada sebelah muka surat sahaja8.2.4 Langkau (spacing): 1.58.2.5 Panjang penulisan: tidak melebihi 25 muka surat termasuk jadual, rajah, graf,carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran8.3 Calon juga boleh menghasilkan kerja kursus dengan tulisan tangan.8.4 Penulisan kerja kursus mestilah disokong dengan pembuktian foto, data, hasil temu bual,dan lain-lain.8.5 Susunan laporan kerja kursus adalah seperti berikut:8.5.1 Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)8.5.2 Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)8.5.3 Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)8.5.4 Borang Markah Kerja Kursus Calon Sekolah (BMKKC) (Lampiran 4)8.5.5 Penulisan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi8.6 Penulisan kerja kursus (kerja projek) yang telah siap hendaklah diserahkan kepada gurudalam bentuk bercetak dan berjilid.9.0 Struktur PenulisanCalon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi laporan hasil kajian mestilahdisediakan secara individu. Oleh itu, satu penulisan kerja kursus yang lengkap perlu dibuatsekembali daripada menjalankan aktiviti di luar bilik darjah. Penulisan itu hendaklahmengandungi perkara-perkara berikut:9.1 Abstrak − Tidak melebihi satu halaman dengan langkau 1.0. Dalam abstrak mestilahmengandungi ringkasan tentang objektif, kaedah kajian, dan hasil kajian.9.2 Isi kandungan9.3 Latar belakang kajian – Gambaran umum tentang tajuk/skop kajian dan penjelasan katakunci9.4 Pernyataan masalah – Huraian tentang apa yang dikaji dan mengapa kajianperlu/penting dilakukan9.5 Tujuan/objektif kajian – Menyatakan dua atau lebih objektif9.6 Kaedah kajian – Huraian tentang cara kajian dilakukan, seperti pengukuran, pencerapan,soal selidik, temu bual, dan pemerhatian untuk memperoleh data primer. Data sekunderdiperoleh melalui kajian kepustakaan, muat turun bahan dari sumber Internet, danmengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta. Seterusnya calon hendaklahmenjelaskan kaedah analisis data yang digunakan.9.7 Hasil kajian dan perbincangan – Menjawab persoalan kajian/objektif kajian secaraberfokus dengan menggunakan data/maklumat sebagai bukti9.8 Cadangan – Mencadangkan dan menjelaskan sekurang-kurangnya dua langkah
 13. 13. TERHAD13 TERHAD9.9 Penutup/Rumusan kajian – Rumusan mesti dikaitkan dengan objektif kajian9.10 Senarai rujukan – Mesti melebihi empat rujukan. Rujuk format Gaya Dewan seperticontoh berikut:Jamaluddin Md. Jahi. 1996. Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Anuwar Ali dan Rajah Rasiah. 1996. Perindustrian dan Pembangunan Ekonomidi Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.9.11 Lampiran – Mesti melebihi dua lampiran. Terdiri daripada borang soal selidik, foto,maklumat-maklumat lain yang penting yang tidak dimasukkan dalam teks10.0 PenskoranBil Aspek Pemarkahan Markah penuh1 Tajuk kajian dan abstrak 22 Pengenalan: Latar belakang kajian 33 Pernyataan masalah 24 Tujuan/objektif kajian 25 Kaedah kajian 46 Hasil kajian dan perbincangan 207 Cadangan 48 Penutup/rumusan kajian 29 Senarai rujukan 110 Lampiran 211 Kemahiran manipulatif 312 Kemahiran insaniah 513 Pembentangan 10JUMLAH MARKAH 60
 14. 14. TERHAD14 TERHAD10.1 Penskoran Pembentangan Kerja Kursus (Individu)No Perkara Markah Markah Penuh1 Kerelevanan− Apa yang dibentang oleh pelajar samaatau tidak dengan yang dihasilkan dalamkerja kursus.2102 Kreativiti− Calon menggunakan alat bantuan sepertiOHP, manila kad, flash kad, “powerpoint”, dan lain-lain23 Keterampilan− Keyakinan calon semasa pembentangan− Pakaian yang sesuai− Sahsiah diri24 Kebahasaan− Calon menggunakan istilah ekonomisemasa pembentangan25 Soal jawab− Calon respon terhadap soalan guru2
 15. 15. TERHAD15 TERHAD11.0 Tanggungjawab Calon11.1 Memahami sukatan pelajaran Ekonomi dan tugasan untuk melaksanakan kerja kursus(kerja projek)11.2 Melaksanakan kerja kursus (kerja projek) dalam tempoh yang ditetapkan11.3 Mematuhi semua prosedur dan peraturan keselamatan sebelum, semasa, dan selepaskerja kursus (kerja projek) dijalankan11.4 Menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) secara individu11.5 Berdasarkan tema yang dipilih, calon perlu;(a) Memilih tajuk kerja kursus berdasarkan tema,(b) Memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja, dan(c) Mengenal pasti asas kaedah penyelidikan11.6 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerjakursus11.7 Mengukuhkan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasapencarian/pengumpulan data/maklumat11.8 Mengelak diri daripada menciplak atau meminta orang lain menulis penulisan kerjakursus (kerja projek)11.9 Menggunakan muka hadapan kerja kursus (kerja projek) yang telah ditetapkan olehpihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus (kerja projek) calon11.10 Menghantar hasil kerja kursus (kerja projek) kepada guru Ekonomi pada masa dantarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah. Kegagalan menghantar kerjakursus (kerja projek) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah akanmenyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Ekonomidan tidak mengambil kertas 944/4, seterusnya akan gagal dalam keseluruhan matapelajaran Ekonomi STPM11.11 Mengakui kerja kursus (kerja projek) Ekonomi yang dihasilkan ialah hasil kerja calonsendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)11.12 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC)(Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru Ekonomi pada setiap kalipertemuan antara calon dengan guru bagi membincangkan proses penghasilan kerjakursus (kerja projek) Ekonomi11.13 Membentangkan hasil kerja kursus (kerja projek) pada sesi pembentangan pada tarikh,waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru/pihak sekolah11.14 Memastikan kerja kursus (kerja projek) yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiridengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumbermaklumat tersebut dengan betul dalam penulisan kerja kursus (kerja projek)11.15 Menyediakan satu folder PBS untuk menyimpan semua draf penulisan yang telahdisemak oleh guru berserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerja kursus(kerja projek) EkonomiBAHAGIAN II : CALON
 16. 16. TERHAD16 TERHAD12.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kerja Projek) EkonomiTarikhPerancangan dan PelaksanaanAktivitiTindakan Calon28 Meihingga9 Jun 2013MPM memuat naik bahan berikutdalam portal MPM(www.mpm.edu. my) pada28 Mei 2013:i. Manual PBS yangmengandungi Bahagian I :Guru, Bahagian II : Calon,dan soalan tugasanii. Kriteria penilaian danpemarkahan Menerima soalan tugasan Memahami skop tugasan kajian luar10 Junhingga28 Jun 2013Pengenalan kerja kursus danpenentuan tajuk kerja kursus Mendapatkan sumber kewangan Mendapatkan kebenaran ibubapa/penjaga Membincangkan jadual kerjabersama-sama ahli kumpulan Mengagihkan kerja dan membentukstruktur organisasi kumpulan Menyediakan kerangka tugasan Menyediakan peralatan daninstrumen seperti borang soal selidik Mencari sumber rujukan sepertisumber primer dan sekunder10 Junhingga28 Jun 2013Perlaksanaan kajian di luar bilikdarjah, atau pencarian datasekunder yang berkaitan Mengumpul data dan maklumatmelalui pemerhatian, pencerapan,pengukuran, temu bual, dan kajiselidik Memperoleh data dan maklumatdari sumber sekunder1 Julaihingga31 Julai2013Penulisan kerja kursus setelahkembali dari aktiviti di luar bilikdarjah Menyusun dapatan (data danmaklumat) mengikut keutamaandan struktur tugasan Memproses, mentafsir,manganalisis, dan merumus datadan maklumat Mempersembahkan data danmaklumat dalam bentuk peta,jadual, graf, carta, dan lain-lainyang bersesuaian Membincangkan dapatan hasilkajian dan menghubungkaitdengan teori yang dipelajari
 17. 17. TERHAD17 TERHADTarikhPerancangan dan PelaksanaanAktivitiTindakan Calon Menulis penulisan kajian luar yanglengkap mengikut format yangditetapkan Menyemak dan membuatpenambahbaikan penulisankajian luar1 Ogoshingga20September2013 Penilaian laporan kerja kursus Pembentangan kerja kursusoleh semua calon Menghantar penulisan kerja kursusmasing-masing kepada guru Membentangkan hasil kerja kursussecara individu13.0 Format Penulisan13.1 Calon digalakkan menggunakan TMK untuk memperoleh maklumat tambahan.13.2 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan penulisan kerja kursusmengikut perkara berikut:13.2.1 Saiz kertas: A4 putih sahaja13.2.2 Margin : Atas, bawah, kiri,dan kanan 2.54cm13.2.3 Tulisan: Times New Roman font 12 poin ditaip pada sebelah muka surat sahaja13.2.4 Langkau (spacing): 1.513.2.5 Panjang penulisan: tidak melebihi 25 muka surat termasuk jadual, rajah, graf,carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran13.3 Calon juga boleh menghasilkan kerja kursus dengan tulisan tangan.13.4 Penulisan kerja kursus mestilah disokong dengan pembuktian foto, data, hasil temu bual,dan lain-lain.13.5 Susunan laporan kerja kursus adalah seperti berikut:13.5.1 Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)13.5.2 Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)13.5.3 Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)13.5.4 Borang Markah Kerja Kursus Calon Sekolah (BMKKC) (Lampiran 4)13.5.5 Penulisan kerja kursus (kerja projek) Ekonomi13.6 Penulisan kerja kursus (kerja projek) yang telah siap hendaklah diserahkan kepada gurudalam bentuk bercetak dan berjilid.14.0 Struktur PenulisanCalon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi laporan hasil kajian mestilahdisediakan secara individu. Oleh itu, satu penulisan kerja kursus yang lengkap perlu dibuatsekembali daripada menjalankan aktiviti di luar bilik darjah. Penulisan itu hendaklahmengandungi perkara-perkara berikut:
 18. 18. TERHAD18 TERHAD14.1 Abstrak − Tidak melebihi satu halaman dengan langkau 1.0. Dalam abstrak mestilahmengandungi ringkasan tentang objektif, kaedah kajian, dan hasil kajian.14.2 Isi kandungan14.3 Latar belakang kajian – Gambaran umum tentang tajuk/skop kajian dan penjelasankata kunci14.4 Pernyataan masalah – Huraian tentang apa yang dikaji dan mengapa kajianperlu/penting dilakukan14.5 Tujuan/objektif kajian – Menyatakan dua atau lebih objektif14.6 Kaedah kajian – Huraian tentang cara kajian dilakukan seperti pengukuran, pencerapan,soal selidik, temu bual, dan pemerhatian untuk memperoleh data primer. Data sekunderdiperoleh melalui kajian kepustakaan, muat turun bahan dari sumber Internet, danmengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta. Seterusnya calon hendaklahmenjelaskan kaedah analisis data yang digunakan.14.7 Hasil kajian dan perbincangan – Menjawab persoalan kajian/objektif kajian secaraberfokus dengan menggunakan data/maklumat sebagai bukti14.8 Cadangan – Mencadangkan dan menjelaskan sekurang-kurangnya dua langkah14.9 Penutup/Rumusan kajian – Rumusan mesti dikaitkan dengan objektif kajian14.10 Senarai rujukan – Mesti melebihi empat rujukan. Rujuk format Gaya Dewan seperticontoh berikut:Jamaluddin Md. Jahi. 1996. Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Anuwar Ali dan Rajah Rasiah. 1996. Perindustrian dan Pembangunan Ekonomidi Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.14.11 Lampiran – Mesti melebihi dua lampiran. Terdiri daripada borang soal selidik, foto,maklumat-maklumat lain yang penting yang tidak dimasukkan dalam teks
 19. 19. TERHAD19 TERHADLampiran 1MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)PENGGAL 3 TAHUN 2013MATA PELAJARAN/KOD: EKONOMI 4 (944/4)TAJUKNAMA CALONNOMBORKAD PENGENALANANGKA GILIRANALAMAT SEKOLAHNAMA GURUTANDATANGANGURUTARIKHMARKAH
 20. 20. TERHAD20 TERHADLampiran 2BPCMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)PENGGAL 3 TAHUN 2013MATA PELAJARAN/KOD: EKONOMI 4 (944/4)BORANG PERAKUAN CALONBorang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru yang memeriksa kerja kursus calon,dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru. Kegagalan calonmenandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarangmarkah untuk kerja kursus yang dihasilkan.Nama CalonNo. Kad Pengenalan CalonAngka Giliran CalonNama Pusat PBS CalonMakluman kepada calon:Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. Kerjakursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain ataumembenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, ataucalon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus(kerja projek) Ekonomi (944) tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali denganpenerangan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Ekonomi di sekolah.Tandatangan CalonTarikhPerakuan oleh Guru/Pemeriksa:Saya mengesahkan bahawa kerja kursus (kerja projek) Ekonomi (944) telah dihasilkanmengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus (kerja projek)calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus (kerja projek)tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon.Tandatangan GuruNama GuruTarikhAlamat
 21. 21. TERHAD21 TERHADLampiran 3BRKKCMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)PENGGAL 3 TAHUN 2013MATA PELAJARAN/KOD: EKONOMI 4 (944/4)BORANG REKOD KERJA KURSUS CALONNo. Pusat/Angka Giliran : ………………………… No. Kad Pengenalan : ………………………TarikhAktivitiAktiviti dalamPenghasilanKerja Kursus(Untuk diisi oleh calon)Ulasan GuruTandatanganCalonTandatanganGuru(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)Pengesahan Guru EKONOMISaya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalampenghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Ekonomi STPM 2013 mengikut peraturan yangditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.Tandatangan Guru: ………………..………………………………Nama Guru: ……….……………………………………………….Tarikh : …………………............................................................Cop Sekolah:Catatan: Borang ini hendaklah dibawa setiap kali pertemuan antara guru-calon dan dilampirkanpada bahagian depan (sebelum kerja kursus calon) apabila kerja kursus dihantar kepadaguru untuk dinilai.
 22. 22. TERHAD22 TERHADLampiran 4BMKKCMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013EKONOMI 944/4BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALONNama Calon : ……………………………...... Angka Giliran ………………………………No. Kad Pengenalan : ……………………………...(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)Bil Kriteria Penilaian Markah PenuhMarkah Guru atauPemeriksaMarkahPenyelarasA. Kerja Kursus1 Tajuk/Abstrak 22 Latar belakang kajian 33 Penyataan masalah 24 Tujuan/objektif kajian 25 Kaedah kajian 46 Hasil kajian dan perbincangan 207 Cadangan 48 Penutup/rumusan 29 Senarai rujukan 110 Lampiran 211 Kemahiran manipulatif 312 Kemahiran insaniah 5B. Pembentangan1 Kerelevanan 22 Soal jawab 23 Kebahasaan 24 Kreativiti 25 Keterampilan 2JUMLAH 60PENGAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARASSaya memperakui bahawa markahdan butiran di atas adalah benar.Saya memperakui bahawa markah danButiran di atas adalah benar.Tandatangan Guru/Pemeriksa:………………… Tandatangan Penyelaras: ……………………Nama : ………………………………………… Nama : ………………………………………No. Kad Pengenalan : ………………………… No. Kad Pengenalan : ………………………Tarikh : ……………………………………….. Tarikh : ……………………………………..No. Telefon (sekolah) : ………………………(bimbit) : ……………………….No. Telefon (sekolah) : ……………………(bimbit) : …………………….Nota: Jumlah markah yang diperoleh calon hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia denganmenggunakan perisian e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan.
 23. 23. TERHAD23 TERHAD23
 24. 24. TERHAD24 TERHADJawab satu soalan sahaja.Tema 1Tenaga buruh, guna tenaga dan pengangguran di Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun2012. [60]Tema 2Perbelanjaan kerajaan persekutuan Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun 2012. [60]944/4

×