TERHAD0 TERHADPEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)Manual P...
TERHAD1 TERHADKandunganBil Perkara HalamanBAHAGIAN I : GURU1.0 Pengenalan 22.0 Objektif Penilaian 23.0 Pelaksanaan Kerja K...
TERHAD2 TERHADBAHAGIAN I : GURU1.0 PengenalanSetiap calon, sama ada calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan...
TERHAD3 TERHAD3.3 Tanggungjawab Guru Pengajian Perniagaan Sekolah Kerajaan Dan SekolahBantuan Kerajaan3.3.1 Memberitahu ca...
TERHAD4 TERHAD3.3.20 Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan oleh MPMketika mentaksir kerja kursus...
TERHAD5 TERHAD3.4.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkanpenulisan kerja kursus3.4.13 Mem...
TERHAD6 TERHAD4.0 Jadual Perancangan dan PelaksanaanMASAPERANCANGANDANPERLAKSANAANAKTIVITITINDAKAN GURUTINDAKAN PELAJAR/CA...
TERHAD7 TERHADMASAPERANCANGANDANPERLAKSANAANAKTIVITITINDAKAN GURUTINDAKAN PELAJAR/CALON1 Ogoshingga20September2013Sesi pem...
TERHAD8 TERHAD6.0 Struktur PenulisanKerja kursus boleh dilakukan secara berkumpulan tetapi laporan kerja kursus hendaklahd...
TERHAD9 TERHAD8.0 Skema Penskoran Markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)Bil. Kriteria Markah Maksimum1 Pengenalan/Taj...
TERHAD10 TERHADBAHAGIAN II : CALON9.0 Tanggungjawab calon9.1 Calon STPM yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan...
TERHAD11 TERHAD10.0 Jadual Perancangan dan PelaksanaanMASAPERANCANGAN DANPERLAKSANAANAKTIVITITINDAKAN PELAJAR/CALON29 Meih...
TERHAD12 TERHAD11.0 Format Penulisan11.1 Calon digalakkan untuk menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bagime...
TERHAD13 TERHADmaklumat. Hasil kajian hendaklah dalam bentuk penulisan kajian dan boleh disokongdalam bentuk jadual, rajah...
TERHAD14 TERHAD14
TERHAD15 TERHADSoalan kerja kursus.Calon diminta membuat kajian ke atas sebuah organisasi awam atau swasta. Calon bolehmem...
TERHAD16 TERHADLAMPIRAN 1MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 3 TAH...
TERHAD17 TERHADLAMPIRAN 2BPCSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)Borang Perakuan Cal...
TERHAD18 TERHADLAMPIRAN 3BRKKCSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013PENGAJIAN PERNIAGAANBORANG REKOD KERJA KURSUS CALONNo...
TERHAD19 TERHADLAMPIRAN 4BMKKCSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013PENGAJIAN PERNIAGAANBORANG MARKAH KERJA KURSUS CALONN...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual PBS Peng Perniagaan Penggal 3 2013

9,745 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual PBS Peng Perniagaan Penggal 3 2013

 1. 1. TERHAD0 TERHADPEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)Manual Pentaksiran Berasaskan SekolahKerja Kursus Pengajian PerniagaanKertas 4 (946/4)Penggal 3 Tahun 2013PERINGATAN:Manual ini khusus untuk kegunaan guru/calon sahaja.______________________________________________________________________________Manual ini terdiri daripada 19 halaman bercetak.© Majlis Peperiksaan Malaysia 2013MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
 2. 2. TERHAD1 TERHADKandunganBil Perkara HalamanBAHAGIAN I : GURU1.0 Pengenalan 22.0 Objektif Penilaian 23.0 Pelaksanaan Kerja Kursus 23.1 Arahan Am 23.2 Tanggungjawab Pengetua 23.3 Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan Dan Sekolah BantuanKerajaan33.4 Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta 43.5 Tanggungjawab Calon 54.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 65.0 Format Penulisan 86.0 Struktur Penulisan 97.0 Penskoran Markah 98.0 Skema Penskoran Markah 10BAHAGIAN II : CALON9.0 Tanggungjawab Calon 1110.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 1211.0 Format Penulisan 1312.0 Struktur Penulisan 14Soalan Kerja Kursus (Kerja Projek) Pengajian Perniagaan 946/4 15Lampiran 18
 3. 3. TERHAD2 TERHADBAHAGIAN I : GURU1.0 PengenalanSetiap calon, sama ada calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolahswasta, atau calon persendirian individu, mesti membuat satu tugasan pada Penggal 3, yangakan dinilai sebagai kerja kursus. Laporan tugasan berkenaan mesti disiap dan dikemukakanpada satu tarikh yang ditetapkan oleh MPM. Calon juga dikehendaki membuat pembentanganlisan yang akan diberikan penilaian. Calon yang gagal mengemukakan laporan tugasan dangagal hadir untuk membuat pembentangan lisan akan dianggap tidak memenuhi keperluan matapelajaran ini dan akan diberikan gred gagal (F) untuk keseluruhan mata pelajaran ini.Tugasan adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran PengajianPerniagaan STPM, berasaskan mana-mana atau gabungan tajuk 1 hingga 13.2.0 Objektif PenilaianTujuan tugasan ini adalah untuk menilai dan memperkukuh kemampuan calon untuk:2.1 Memahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalam subjek ini2.2 Menganalisis secara kritis dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu adadalam sebuah organisasi yang baik2.3 Mengaplikasi pengetahuan yang dipelajari daripada pelbagai topik pada organisasi kajiankes berkenaan2.4 Menerapkan domain kemahiran insaniah ke dalam mata pelajaran3.0 Pelaksanaan Kerja Kursus3.1 Arahan am3.1.1 Kerja Kursus Pengajian Perniagaan wajib diambil oleh semua calon, sama adacalon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, ataucalon persendirian3.1.2 Kerja kursus ini hendaklah dilaksanakan oleh semua calon STPM yang mengambilmata pelajaran Pengajian Perniagaan pada penggal 3 pengajian tingkatan enam3.1.3 Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran danpembelajaran yang berterusan3.2 Tanggungjawab Pengetua3.2.1 Mempengerusikan Mesyuarat Pentaksiran Berasaskan sekolah (PBS) TingkatanEnam peringkat sekolah3.2.2 Memastikan ahli jawatan kuasa PBS sekolah menyediakan Fail Induk PBSTingkatan Enam dan setiap guru akademik tingkatan enam mempunyai Fail PBSbagi mata pelajaran masing-masing3.2.3 Memastikan bahawa calon yang mengambil kertas 946/4 hendaklah dibimbing dandiselia oleh guru Pengajian Perniagaan3.2.4 Memastikan bahawa laporan kerja kursus calon telah dijalankan mengikutperaturan yang ditetapkan3.2.5 Memastikan bahawa semua hasil kerja kursus telah dinilai dan diberikan markaholeh guru mengikut peraturan pemarkahan yang ditetapkan
 4. 4. TERHAD3 TERHAD3.3 Tanggungjawab Guru Pengajian Perniagaan Sekolah Kerajaan Dan SekolahBantuan Kerajaan3.3.1 Memberitahu calon tentang arahan melaksanakan kerja kursus dan memastikanbahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahan menjalankan kerjakursus3.3.2 Memuat turun Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus (Kerjaprojek) Pengajian Perniagaan dari laman Web MPM dan memperbanyak salinanBahagian II untuk diedarkan kepada calon3.3.3 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaanberdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 JadualPerancangan dan Pelaksanaan3.3.4 Memberi taklimat kepada calon tentang tugasan dan perinciannya3.3.5 Membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan3.3.6 Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti di luar bilik darjah,memproses data, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Perniagaan3.3.7 Memaklumkan calon tentang elemen, aspek, dan kriteria penskoran yang terdapatdalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus3.3.8 Memastikan calon melaksanakan kerja kursus3.3.9 Memaklumkan calon tahap pencapaian yang diperoleh mereka supaya merekaboleh membaiki hasil kerja3.3.10 Membimbing calon untuk menghasilkan kerja kursus yang terbaik3.3.11 Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus PengajianPerniagaan secara individu3.3.12 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniahsemasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursusPengajian Perniagaan3.3.13 Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus kepada guru PengajianPerniagaan pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah.Muka hadapan penulisan kerja kursus (kerja projek) hendaklah digunakan mukahadapan yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)3.3.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yangtelah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakankerja kursus Pengajian Perniagaan dan tidak mengambil kertas 946/4 seterusnyaakan gagal dalam keseluruhan mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM3.3.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang PerakuanCalon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama dengan kerja kursusPengajian Perniagaan3.3.16 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon3.3.17 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod KerjaKursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasamembawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagimembincangkan penghasilan kerja kursus3.3.18 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengancalon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon3.3.19 Menghantar surat iringan, hasil penulisan kerja kursus Pengajian Perniagaan,BMKKC, dan BRKKC bagi calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yangbaharu
 5. 5. TERHAD4 TERHAD3.3.20 Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan oleh MPMketika mentaksir kerja kursus calon3.3.21 Menilai hasil kerja calon secara berterusan3.3.22 Menilai laporan akhir kerja kursus setiap calon3.3.23 Memastikan hasil kerja kursus calon adalah asli dan hasil karya sendiri. Calonperlu menyatakan sumber-sumber rujukan bagi setiap fakta dan juga maklumatyang diambil daripada mana-mana bahan atau tulisan3.3.24 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Perniagaan bagi setiap calondan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)(Lampiran 4)3.3.25 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).Kegagalan menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calondianggap tidak melaksanakan kerja kursus dan tidak mengambil kertas 946/43.3.26 Memastikan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Perniagaan, BPC, BMKKC, danBRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat (kabinet berkunci)bagi tempoh selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPMkeseluruhan diumumkan3.4 Tanggungjawab Guru Pengajian Perniagaan Sekolah Swasta3.4.1 Memastikan bahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahanmenjalankan kerja kursus Pengajian Perniagaan3.4.2 Memastikan semua calon memahami keperluan menjalankan kerja kursusPengajian Perniagaan3.4.3 Memuat turun Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus PengajianPerniagaan dari laman Web MPM dan memperbanyak salinan Bahagian II untukdiedarkan kepada calon3.4.4 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:(a) Memilih tajuk kajian berdasarkan tugasan(b) Memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja, dan(c) Mengenal pasti asas kaedah penyelidikan yang digunakan dalam tugasan3.4.5 Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti di luar bilik darjah,memproses data, dan menghasilkan penulisan kerja kursus3.4.6 Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan dipatuhi oleh setiap calonsemasa menjalankan aktiviti di luar bilik darjah3.4.7 Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus secara individu3.4.8 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus berdasarkan garis panduandan tempoh yang ditetapkan seperti pada para 4.0 Jadual Perancangan danPelaksanaan Kerja Kursus3.4.9 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursusmengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian Perniagaan.Selain itu, guru hendaklah mengingatkan calon agar menyediakan satu folder PBSuntuk menyimpan semua draf penulisan yang telah disemak oleh guru bersertamaklumat atau data yang berkaitan dengan kerja kursus3.4.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memprosesdata/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus3.4.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniahsemasa pencarian/pengumpulan maklumat
 6. 6. TERHAD5 TERHAD3.4.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkanpenulisan kerja kursus3.4.13 Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus kepada guru PengajianPerniagaan pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah.Muka hadapan penulisan kerja kursus hendaklah digunakan muka hadapan yangtelah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)3.4.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yangtelah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakankerja kursus Pengajian Perniagaan dan tidak mengambil kertas 946/4 seterusnyaakan gagal dalam keseluruhan mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM3.4.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod KerjaKursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasamembawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagimembincangkan penghasilan kerja kursus3.4.16 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengancalon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon.3.5 Tanggungjawab calon3.5.1 Calon STPM yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan wajibmelaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan3.5.2 Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan kerja kursus dari awal penggal3 sehingga tamat penggal tersebut3.5.3 Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk danpelaksanaan kajian3.5.4 Calon digalakkan untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi(TMK) bagi mencari dan mengumpul fakta3.5.5 Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi laporan hasil kajianmestilah disediakan secara individu3.5.6 Hasil kerja kursus calon hendaklah asli dan hasil karya sendiri. Calon perlumenyatakan sumber-sumber rujukan bagi setiap fakta dan juga maklumat yangdiambil daripada mana-mana bahan atau tulisan3.5.7 Calon diwajibkan membentangkan laporan secara lisan dan menggunakan alatbantuan pembentangan, sebagai contoh Ms Powerpoint3.5.8 Bagi calon persendirian, calon bebas untuk memilih mana-mana pembimbing atastanggungan sendiri3.5.9 Untuk mendapat taklimat berkaitan dengan kerja kursus, calon persendirianhendaklah menyemak portal MPM untuk mendapat maklumat tentang tarikh,tempat, dan waktu
 7. 7. TERHAD6 TERHAD4.0 Jadual Perancangan dan PelaksanaanMASAPERANCANGANDANPERLAKSANAANAKTIVITITINDAKAN GURUTINDAKAN PELAJAR/CALON29 Meihingga9 Jun 2013Tugasan kerja kursusditerima Taklimat tugasan kursuskepada calon (sila rujukmanual kerja kursus) Menerima arahan tugasan.Semakhttp://www.mpm.edu.my Memahami skop tugasankerja kursus Merancang jadual kerja10 Junhingga28 Jun2013Persiapan awalsebelum ke lapangan Membincangkan danmembimbing pemilihantajuk, responden kajian,dan jadual kerja Penyediaan surat-menyurat Menyemak keperluanperalatan dan instrumenkajian Menjelaskan kepadapelajar tentang elemenkemahiran insaniah (softskills) yang akan dinilaiMembuat persiapan awal: Keperluan kewangan Pengesahan sekolah dankebenaran penjaga Perancangan kerja Penyediaan peralatan daninstrumen seperti borangsoal selidik Mengenal pasti sumberrujukan, seperti sumbersekunder,sumber Internet,dan sumber-sumber lain.10 Junhingga28 Jun2013Pelaksanaan tugasanlapangan Membimbing pelajarmelaksanakan aktivitilapangan Membantu penyelesaianmasalah yang timbul Memantauperkembangan tugasan Mengumpul data danmaklumat melaluipemerhatian, pencerapan,pengukuran, temu bual dankaji selidik Memperoleh data danmaklumat dari sumbersekunder1 Julaihingga31 Julai2013Penyediaan danpenulisan laporan kerjakursus untuk sesipenilaian Menjelaskan item-itemyang mungkin dinilaidalam penulisan laporankerja kursus Membimbing pelajaruntuk menulis laporanmengikut format yangditetapkan Memperbaiki kelemahandan membimbingpelajar membuatpenambahbaikan Menyusun dapatan (datadan maklumat) mengikutkeutamaan dan strukturtugasan Memproses, mentafsir,menganalisis, dan merumusdata dan maklumat Mempersembahkan datadan maklumat dalam bentukyang sesuai, seperti petalokasi, jadual, graf, cartadan lain-lain Membincangkan dapatanhasil kajian danmenghubung kait denganprinsip dan teori yangdipelajari Berlatih membuatpembentangan mengikutformat yang sesuai
 8. 8. TERHAD7 TERHADMASAPERANCANGANDANPERLAKSANAANAKTIVITITINDAKAN GURUTINDAKAN PELAJAR/CALON1 Ogoshingga20September2013Sesi pembentangandan penilaian Memeriksa dan memberimarkah laporan kerjakursus danpembentangan Hantar laporan bertulis Sesi pembentangan(10 minit hingga 15 minitsahaja untuk setiap calon)23Septemberhingga11Oktober2013Penskoran kerjakursus dan hantaranmarkah ke MPM Menghantar markah keMPM14Oktoberhingga3November2013Penyelarasan markah PBS oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan/Penyelaras Negeri/Penyelaras DaerahOgos 2014 Pelupusan evidens kerja kursus (enam bulan dari tarikh keputusan STPM dikeluarkan)5.0 Format Penulisan5.1 Calon digalakkan untuk menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bagimencari maklumat tambahan5.2 Calon digalakkan untuk menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajianmengikut format berikut:(a) Saiz kertas: A4 putih sahaja(b) Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci(c) Tulisan: Times New Roman (font 12)(d) Langkau (spacing): 1.5(e) Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk dengan konsisten5.3 Panjang penulisan sekurang-kurangnya 3,500 patah perkataan dan tidak melebihi6,000 patah perkataan termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai rujukanyang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran5.4 Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan.5.5 Susunan penulisan kerja kursus adalah seperti berikut:(a) Kulit hadapan kerja kursus calon (Lampiran 1)(b) Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)(c) Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)(d) Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)(e) Penulisan kertas kerja kursus Pengajian Perniagaan5.6 Laporan kerja kursus hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak danberjilid
 9. 9. TERHAD8 TERHAD6.0 Struktur PenulisanKerja kursus boleh dilakukan secara berkumpulan tetapi laporan kerja kursus hendaklahdisediakan secara individu. Oleh itu, satu laporan kerja kursus yang lengkap perlu dibuat.Laporan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:(a) Pengenalan/Tajuk dan AbstrakTajuk kerja kursus, iaitu pernyataan tentang apa yang dikaji.(b) Objektif kajianPernyataan tentang objektif kajian yang dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telahditentukan.(c) Latar belakang/Lokasi kajianHuraian ringkas tentang keluasan, kedudukan, letakan serta ciri alam sekitar fizikal danalam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian yang dijalankan.(d) Kaedah kajianHuraian tentang cara kajian dilakukan, seperti pengukuran, pencerapan, soal-selidik, temutemubual, dan pemerhatian untuk memperoleh data primer. Data sekunder diperolehmelalui kajian di perpustakaan, semakan bahan daripada sumber Internet, dan mengumpullaporan agensi kerajaan serta swasta.(e) Dapatan kajian dan perbincanganPembentangan dan perbincangan tentang dapatan kajian yang telah dianalisis, merangkumipunca, proses, dan impak serta membandingkan, membezakan, dan menilai fakta danmaklumat. Hasil kajian hendaklah dalam bentuk penulisan kajian dan boleh disokongdalam bentuk jadual, rajah, dan graf.(f) PenutupMeliputi kesimpulan kajian dan cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan(g) Senarai rujukan(h) Lampiran7.0 Penskoran markahPenilaian kerja kursus dibuat ke atas laporan bertulis dan pembentangan lisan hasil kerja calon.Calon mestilah menyenaraikan sumber rujukan dalam senarai rujukan laporan yangdikemukakan sekiranya hasil kerja calon melibatkan petikan mana-mana sumber luar. Penilaianbagi calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan akan dibuat oleh guru mata pelajaranberkenaan. Penilaian bagi calon sekolah swasta, persendirian individu, dan sekolah integritiakan dibuat oleh penilai yang dilantik oleh MPM.
 10. 10. TERHAD9 TERHAD8.0 Skema Penskoran Markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)Bil. Kriteria Markah Maksimum1 Pengenalan/Tajuk dan Abstrak 32 Objektif Kajian 23 Latar belakang/lokasi kajian 64 Kaedah Kajian 75 Dapatan Kajian dan Perbincangan(i) Susunan dan kekemasan laporan 10(ii) Kecukupan, ketepatan, dan kesesuaian maklumat 15(iii) Analisis dan pentafsiran 15(iv) Gaya dan bahasa 56 Penutup, Rumusan kajian, dan cadangan 107 Rujukan 38 Lampiran 39 Pembentangan(i) Kerelevanan 2(ii) Soal jawab 2(iii) Kebahasaan 2(iv) Kreativiti 2(v) Keterampilan 210 Kemahiran Manipulatif 511 Kemahiran Insaniah 6JUMLAH MARKAH 100
 11. 11. TERHAD10 TERHADBAHAGIAN II : CALON9.0 Tanggungjawab calon9.1 Calon STPM yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan wajib melaksanakankerja kursus Pengajian Perniagaan9.2 Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan kerja kursus dari awal penggal 3sehingga tamat penggal tersebut9.3 Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk dan pelaksanaankajian9.4 Calon digalakkan untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) bagimencari dan mengumpul fakta9.5 Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi laporan hasil kajian mestilahdisediakan secara individu9.6 Hasil kerja kursus calon hendaklah asli dan hasil karya sendiri. Calon perlu menyatakansumber-sumber rujukan bagi setiap fakta dan juga maklumat yang diambil daripadamana-mana bahan atau tulisan9.7 Calon diwajibkan membentangkan laporan secara lisan dan menggunakan alat bantuanpembentangan, sebagai contoh Ms Powerpoint9.8 Bagi calon persendirian, calon bebas untuk memilih mana-mana pembimbing atastanggungan sendiri9.9 Untuk mendapat taklimat berkaitan dengan kerja kursus, calon persendirian hendaklahmenyemak portal MPM untuk mendapat maklumat tentang tarikh, tempat, dan waktu
 12. 12. TERHAD11 TERHAD10.0 Jadual Perancangan dan PelaksanaanMASAPERANCANGAN DANPERLAKSANAANAKTIVITITINDAKAN PELAJAR/CALON29 Meihingga9 Jun 2013Tugasan kerja kursus diterima  Menerima arahan tugasan. Semakhttp://www.mpm.edu.my Memahami skop tugasan kerja kursus Merancang jadual kerja10 Junhingga28 Jun 2013Persiapan awal sebelum kelapanganMembuat persiapan awal: Keperluan kewangan Pengesahan sekolah dan kebenaran penjaga Perancangan kerja Penyediaan peralatan dan instrumen sepertiborang soal selidik Mengenal pasti sumber rujukan, sepertisumber sekunder,sumber Internet, dansumber-sumber lain.10 Junhingga28 Jun 2013Pelaksanaan tugasan lapangan  Mengumpul data dan maklumat melaluipemerhatian, pencerapan, pengukuran,temu bual dan kaji selidik Memperoleh data dan maklumat darisumber sekunder1 Julaihingga31 Julai 2013Penyediaan dan penulisanlaporan kerja kursus untuksesi penilaian Menyusun dapatan (data dan maklumat)mengikut keutamaan dan struktur tugasan Memproses, mentafsir, menganalisis, danmerumus data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumatdalam bentuk yang sesuai, seperti petalokasi, jadual, graf, carta dan lain-lain Membincangkan dapatan hasil kajian danmenghubung kait dengan prinsip dan teoriyang dipelajari Berlatih membuat pembentangan mengikutformat yang sesuai1 Ogoshingga20 September2013Sesi pembentangan danpenilaian Hantar laporan bertulis Sesi pembentangan(10 minit hingga 15 minit sahaja untuksetiap calon)
 13. 13. TERHAD12 TERHAD11.0 Format Penulisan11.1 Calon digalakkan untuk menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bagimencari maklumat tambahan11.2 Calon digalakkan untuk menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajianmengikut format berikut:(a) Saiz kertas: A4 putih sahaja(b) Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci(c) Tulisan: Times New Roman (font 12)(d) Langkau (spacing): 1.5(e) Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk dengan konsisten11.3 Panjang penulisan sekurang-kurangnya 3,500 patah perkataan dan tidak melebihi6,000 patah perkataan termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai rujukanyang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran11.4 Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan11.5 Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut:(a) Kulit hadapan kerja kursus calon (Lampiran 1)(b) Borang perakuan calon (Lampiran 2)(c) Borang rekod kerja kursus calon (Lampiran 3)(d) Borang markah kerja kursus calon (Lampiran 4)(e) Penulisan kertas kerja kursus11.6 Laporan kerja kursus hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak danberjilid12.0 Struktur PenulisanKerja kursus boleh dilakukan secara berkumpulan tetapi laporan kerja kursus hendaklahdisediakan secara individu. Oleh itu, satu laporan kerja kursus yang lengkap perlu dibuat.Laporan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:(a) Tajuk dan PengenalanTajuk kerja kursus, iaitu pernyataan tentang apa yang dikaji.(b) Objektif kajianPernyataan tentang objektif kajian yang dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telahditentukan.(c) Latar belakang/Lokasi kajianHuraian ringkas tentang keluasan, kedudukan, letakan serta ciri alam sekitar fizikal danalam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian yang dijalankan.(d) Kaedah kajianHuraian tentang cara kajian dilakukan, seperti pengukuran, pencerapan, soal-selidik, temubual, dan pemerhatian untuk memperoleh data primer. Data sekunder diperoleh melaluikajian di perpustakaan, semakan bahan daripada sumber Internet, dan mengumpul laporanagensi kerajaan serta swasta.(e) Dapatan kajian dan perbincanganPembentangan dan perbincangan tentang dapatan kajian yang telah dianalisis, merangkumipunca, proses, dan impak serta membandingkan, membezakan, dan menilai fakta dan
 14. 14. TERHAD13 TERHADmaklumat. Hasil kajian hendaklah dalam bentuk penulisan kajian dan boleh disokongdalam bentuk jadual, rajah, dan graf.(f) PenutupMeliputi kesimpulan kajian dan cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan(g) Senarai rujukan(h) Lampiran
 15. 15. TERHAD14 TERHAD14
 16. 16. TERHAD15 TERHADSoalan kerja kursus.Calon diminta membuat kajian ke atas sebuah organisasi awam atau swasta. Calon bolehmemilih organisasi yang terlibat dalam aktiviti berasaskan produk atau berasaskanperkhidmatan.Calon dikehendaki mengumpul, menyusun, menganalisis, menjelaskan, dan menuliskanlaporan lengkap berkaitan perkara-perkara yang berikut:(a) Reka bentuk organisasi(b) Proses pengorganisasian(c) Konsep pengorganisasian(d) Gaya kepimpinan pemimpin tertinggi organisasi tersebutNota: Laporan kajian mestilah berpandukan Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)STPM baharu.
 17. 17. TERHAD16 TERHADLAMPIRAN 1MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAPENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 3 TAHUN 2013MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (946/4)TAJUKNAMA CALONNOMBORKAD PENGENALANANGKA GILIRANALAMAT SEKOLAHNAMA GURUTANDATANGANGURUTARIKHMARKAH
 18. 18. TERHAD17 TERHADLAMPIRAN 2BPCSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)Borang Perakuan CalonMata pelajaran: Pengajian PerniagaanBorang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursuscalon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/pemeriksa.Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikansebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan.Nama CalonNo. Kad Pengenalan CalonAngka Giliran CalonNama Pusat PBS CalonMakluman kepada calon:Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. Kerja kursuscalon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkancalon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipudalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus (kerjaprojek) Pengajian Perniagaan (946) tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali denganpenerangan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Pengajian Perniagaan di sekolah(untuk sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan).Tandatangan CalonTarikhPerakuan oleh Guru/Pemeriksa:Saya mengesahkan bahawa kerja kursus (kerja projek) Pengajian Perniagaan (946) telah dihasilkanmengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus (kerja projek) calondan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus (kerja projek) tersebut telahdihasilkan sendiri oleh calon.Tandatangan Guru/PemeriksaNama Guru/PemeriksaTarikhAlamat
 19. 19. TERHAD18 TERHADLAMPIRAN 3BRKKCSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013PENGAJIAN PERNIAGAANBORANG REKOD KERJA KURSUS CALONNo. Pusat/Angka Giliran : ……………………....... No. Kad Pengenalan : ………………………TarikhAktivitiAktiviti dalamPenghasilanKerja Kursus(Untuk diisi oleh calon)Ulasan GuruTandatanganCalonTandatanganGuru(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)Pengesahan Guru Pengajian PerniagaanSaya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalampenghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM 2013 mengikut peraturanyang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.Tandatangan Guru: ………………..………………………………Nama Guru: ……….……………………………………………….Tarikh : …………………............................................................Cop Sekolah:Catatan: Borang ini hendaklah dibawa setiap kali pertemuan antara guru-pelajar dan dilampirkan padabahagian depan (sebelum kerja kursus calon) apabila kerja kursus dihantar kepada guru untukdinilai.
 20. 20. TERHAD19 TERHADLAMPIRAN 4BMKKCSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013PENGAJIAN PERNIAGAANBORANG MARKAH KERJA KURSUS CALONNama Calon : ……………………………............... Angka Giliran : ……………………………No. Kad Pengenalan : ……………………………(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)Kriteria PenilaianMarkahPenuhMarkahGuruMarkahPenyelaras1. Pengenalan / Tajuk dan Abstrak 32. Objektif Kajian 23. Latar belakang / Lokasi kajian 64. Kaedah Kajian 75. Dapatan Kajian dan Perbincangan(a) Susunan dan kekemasan laporan 10(b) Kecukupan, ketepatan dankesesuaian maklumat15(c) Analisis dan pentafsiran 15(d) Gaya dan bahasa 56. Penutup rumusan kajian dan cadangan 107. Rujukan 38. Lampiran 39. Pembentangan(a) Kerelevanan 2(b) Soal jawab 2(c) Kebahasaan 2(d) Kreativiti 2(e) Keterampilan 210. Kemahiran Manipulatif 511. Kemahiran Insaniah 6Jumlah Markah 100PENGAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARASSaya memperakui bahawa markahdan butiran di atas adalah benar.Saya memperakui bahawa markah danButiran di atas adalah benar.Tandatangan Guru/Pemeriksa:……………………… Tandatangan Penyelaras: ………………………Nama : ……………………………………………… Nama : ………………………………………….No. Kad Pengenalan : ……………………………… No. Kad Pengenalan : ………………………….Tarikh : …………………………………………….. Tarikh : …………………………………………No. Telefon (sekolah) : …………………………… No. Telefon (sekolah) : ……………………….Nota: Jumlah markah yang diperoleh calon hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia denganmenggunakan perisian e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan.

×