SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
Els nens i
XXVIII Curs  adolescents
de Formació  d’altes
continuada en capacitats
Pediatria   Quin és el paper
        dels pediatres?

        Maria Viñolas i Tolosa
        •Pediatra Hospital General
        de Vic
        •Experta universitària en
        Altes Capacitats
        •Presidenta Associació
        Atenció
        •Membre Fanjac-Vic
XXVIII Curs de
        Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                              continuada en
                              Pediatria
Els nens i adolescents
d’altes capacitats

  •  Qui són?
  •  Com són?
  •  Com es detecten?
  •  El paper de l’escola
  •  El paper de la família
  •  La tasca del pediatre
Els nens i adolescents d’altes capacitats  XXVIII Curs de
                               Formació
                               continuada en
                               Pediatria


         Qui són?Intel.ligència segons WECHSLER:

 Capacitat del subjecte d’actuar amb una finalitat,
 pensar racionalment i relacionar-se
 adequadament amb l’entorn.
XXVIII Curs de
       Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                             continuada en
                             Pediatria       Qui són?
    Diferents marcs conceptuals

• Teoria monofactorial
  • CI (Binet, Terman)

• Teories multifactorials
  • Intel.ligències múltiples (Gardner)
  • Estratègies o components cognitius (Stenberg)
  • Tres anells (Renzulli)
  • Variables no intel.lectuals i socials (Gagné-
   Tannembaum).
XXVIII Curs de
          Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                continuada en
                                Pediatria Qui són?      Diferents marcs conceptualsTeoria monofactorial: el quocient d’intel.ligència

  • Proves psicomètriques (tests d’intel.ligència)

  • CI>130
                CI: coeficient intel.lectual
                    Mitjana: 100
                  CI normal: 90-109
                 CI normal-alt: 110-119
                 CI alt: 120-129 (20%)
                   alt: 120-
                 CI molt alt: > 130 (2%)
                      alt:
             CI extremadament alt: >145 (2:1000)
                        alt:
XXVIII Curs de
       Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                             continuada en
                             Pediatria       Qui són?
    Diferents marcs conceptuals

• Teoria monofactorial
  • CI (Binet, Terman)

• Teories multifactorials
  • Intel.ligències múltiples (Gardner)
  • Estratègies o components cognitius (Stenberg)
  • Tres anells (Renzulli)
  • Variables no intel.lectuals i socials (Gagné-
   Tannembaum).
XXVIII Curs de
         Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                               continuada en
                               Pediatria

Qui són?    Diferents marcs conceptuals

Intel.ligències múltiples deGardner
XXVIII Curs de
         Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                               continuada en
                               Pediatria

Qui són?     Diferents marcs conceptuals

Teoria dels tres anells de Renzulli
XXVIII Curs de
           Els nens i adolescents d’altes capacitats    Formació
                                    continuada en
                                    Pediatria           Qui són?
 Conceptes
PRECOÇ    Desenvolupament precoç de les conductes i
       coneixements en algunes àrees
TALENTÓS   Capacitat de rendiment superior en una àrea o
       matèria determinada de la conducta humana:
       intel·lectual, creatiu, científic, social, mecànic,
       artístic.
PRODIGI   Realització d’una activitat extraordinària en relació a
       la seva edat. Rendiment similar a un adult.

GENI     Implica la realització d’una obra genial, mereixedora
       de reconeixement universal. Subjectes de capacitat
       il·limitada

EMINÈNCIA  Persona que degut a la perseverància, oportunitat,
       sort, atzar ha produït una obra genial sense que el
       nivell intel·lectual sigui el factor determinant

SUPERDOTAT  Combinació de superioritat cognitiva, creativitat i
       motivació en grau suficient per destacar de la
       majoria.
XXVIII Curs de
         Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                               continuada en
                               Pediatria
        Com són?
• Són precoços
• Poden aprendre de forma independent
• Senten passió per aprendre
• Disincronia del desenvolupament
  • intel.lectual-psicomotriu
  • intel.lectual-afectiva
  • social-escolar
• Intensitat intel.lectual, psicomotriu,
 emocional, sensorial, imaginativa (Dabrowski )
XXVIII Curs de
           Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                 continuada en
                                 Pediatria
  Com són? La precocitat
•  En parlar, llegir, somriure, caminar...
•  Criden l’atenció
•  Capacitat entre els 3-5 anys
   • pel pensament i raonament complexe
   • pel pensament simbòlic
   • veure relacions entre les coses, situcions
   • comprendre conceptes abstractes: vida, mort, el
    be, el mal, el temps
•  Gran sentit de l’humor
•  Independència, tenacitat
•  Gran sensibilitat
                         Alvino, 1989
•  Creativitat alta
XXVIII Curs de

    Com són? La precocitat
Desenvolupament                 Normal  Precoç
                                           Formació
                                           continuada en
                                           Pediatria

                        (mesos)  (mesos)

Motor gruixut
Roda sobre si mateix………………………………………       3     2.1
S’asseu sol…………………………………………………….        7     4.9
Bipedestació…………………………………………………         11    7.7
Camina sol ……………………………………………………         12.5   8.8
Puja escales ………………………………………………..        18    12.6
Passa pàgines ………………………………………………        18    12.6
Corre be ……………………………………………………..         24    16.8
Salta amb ambdós peus ……………………………….       30    21
Utilitza pedals de la bici ……………………………….    36    25.2
Tira la pilota ……………………………………………….       48    33.6
Salta amb els peus alterns ……………………………     60    42
Motor fi
Juga amb el sonall……………………………………….       3     2.1
Reté objectes entre l’índex i el polze……………..  9     6.3
Garabateja espontàniament…………………………..      13    9.1
Dibuixa persones diferenciant cap i cos………….  48    33.6
Dibuixa persones amb un cos que es reconeix…  60    42
Dibuixa persones amb coll, mans i roba…………..  72    50.4Llenguatge
Vocalitza dos sons diferents…………………………….    2.3    1.6
Diu la primera paraula…………………………………..      7.9    5.5
Respon al seu nom………………………………………..       9     6.3
Parloteja amb entonació………………………………….      12    8.4
Vocabulari 4-6 paraules…………………………………      15    10.5
Anomena un objecte………………………………………        17.8   12.5
Vocabulari 20 paraules…………………………………..      21    14.7
Combina vàries paraules espontàniament…………   21    14.7
                                  Harrison, 1995
Fa frases simples…………………………………………..       24    16.8
Utilitza pronoms personals……………………………….     24    16.8
XXVIII Curs de
             Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                   continuada en
                                   Pediatria

   Com són?        Disincronies
Desenvolupament heterogeni de les capacitats
•  Grafo-motora:
   • mala lletra
   • dibuixos amb molts detalls però sense color
   • dificultats per escriure
   • ment més ràpida que la mà
       • frustració!!!
•  Social-escolar:
   • criteris cronològics vs capacitats
   • poca comprensió del grup coetari
   • baralles, comentaris feridors, impertinents
       • mala actitud, dificultats per aprendre,
        fracàs escolar
•  Intelectual-afectiva:
   • no pot integrar tota la informació afectiva que rep
      • por, fredor, conductes disruptives
XXVIII Curs de
             Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                   continuada en
                                   Pediatria

  Com són?         Perfil socioemocional

•  Intensitat emocional
•  Sensibilitat emocional
•  Empatia elevada
•  Gran perseverància
•  Idealisme
•  Sentit de l’humor
•  Alt nivell de perfeccionisme     •  Inclinació a la veritat i la
•  Elevades expectatives           igualtat
•  Por al fracàs             •  Elevat sentit de la justícia
•  Baixa tolerància a la frustració     social
•  Rebeldia               •  Coherència
                     •  Responsabilitat social
                     •  Incipient preocupació per la
                       mort i el sentit de la vida
                     •  Major independència de
                       pensament
                     •  Desenvolupament precoç del
                       locus de control intern
XXVIII Curs de
          Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                continuada en
                                Pediatria


  Com són?      Intensitat emocional

Intensificació de  Poca acceptació
  sentiments i    social de la
  emocions      intensitat
            emocional          Sensació de rebuig
Expressions
 emocionals     Sensació de ser        Sensació
 intensificades    diferents,          d’incomprensió
            d’alguna cosa
Expressions      anormal o
 psicosomàtiques   dolenta
 exagerades
                          Ocultació dels
                           sentiments
                          Rebuig dels
                           altres
XXVIII Curs de
          Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                continuada en
                                Pediatria


 Com són?       Intensitat psicomotriuExcés d’energia:
• Parlar ràpid
• Dificultat per desconectar a          Nen molest
 l’anar a dormir
• Molta excitació                Nen peculiar
• Tota l’estona en mobiment
• Molta competitivitat
• Menjar-se les ungles, tics


                          PROBLEMES A
                           L’ESCOLA I A
                           CASA
XXVIII Curs de
      Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                            continuada en
                            Pediatria


 Com són?   Intensitat imaginativaMolta imaginació
Molta inventiva
Poca tolerància a             Nen peculiar
 l’avorriment
Tendència al
 dramatisme
                      PROBLEMES A
                       L’ESCOLA I A
                       CASA
XXVIII Curs de
        Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                              continuada en
                              Pediatria


  Com són?   Intensitat sensorialGran capacitat sensorial:
•  olors
•  sabors
•  textures
                       Reaccions
•  sons
                       excesives
•  llums
                        PROBLEMES A
                         L’ESCOLA I A
                         CASA
XXVIII Curs de
          Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                continuada en
                                Pediatria


  Com són?       Intensitat intel.lectualGran activitat mental:
•  curiositat
•  concentració
                          Comportament
•  perseverància
                           peculiar
•  avidesa lectora
•  observació aguda
•  memòria visual detallada                           PROBLEMES A
                            L’ESCOLA I A
                            CASA
XXVIII Curs de
          Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                continuada en
                                Pediatria


 Com són?        MITES

• Bon rendiment escolar
  – 60-75% de fracàs escolar
• No necesiten ajuda
  – necessiten guies, mentors, referents
• Són torpons
  – la majoria bons atletes
  – Alguns tenen disincronies
• Ho fan tot be
  – Són nens, disincrònics, “tocaperes”
• Tenen males relacions amb els companys
  – Depèn de l’ajust psicològic i social
• Destaquen
  – La majoria passen desapercebuts
  – Les nenes es camuflen
  – Efecte pigmalió negatiu
XXVIII Curs de
            Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                  continuada en
                                  Pediatria


 Com són?          MITES

• Solen tenir malalties mentals
  – No està demostrat
  – Més labilitat emocional si no estan atesos
  – Més factors de risc per desenvolupar-les
• Venen de famílies de classe alta
  – Repartits homogèniament en totes les ètnies i classes
   socials
  – Més afavorits en classes altes relacionades amb
   millors oportunitats socials, escolars
• La superdotació és estable
  – La no atenció a la capacitat excepcional l’anquilosa
  – La majoria dels nens es rendeixen del sistema
   educatiu als 10 anys
• Tots s’assemblen
  – Grup heterogeni
XXVIII Curs de
         Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                               continuada en
                               Pediatria
Com són?      PRINCIPALS PROBLEMES•  Fracàs escolar
•  Desajust emocional, psicològic
•  Aïllament social
•  Dificultat d’autoacceptació
•  Conductes disruptives
XXVIII Curs de
        Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                              continuada en
                              Pediatria
  Grups de risc

• Dones amb altes capacitats
• Joves extremadament superdotats
• Nens de minories ètniques culturals o socials
• Nens amb dificultats d’aprenentatge o
 transtorns associats
• Adolescents superdotats
XXVIII Curs de
         Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                               continuada en
                               Pediatria
   Factors de risc

•  No acceptació de la diferència
•  Desconeixement
•  La igualtat mal entesa
•  Manca de comprensió de la diversitat
XXVIII Curs de
           Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                 continuada en
                                 Pediatria


     Ajust psicològic

SP Factor protector SP Factor vulnerabilitat
 El major potencial        El major potencial cognitiu
 cognitiu permet als AC      els dóna major nivell de
 afrontar millor l’estrés i    sensibilitat front els
                  problemes interpersonals
 els conflictes de la vida     amb risc d’aïllament social
 quotidiana


   Els estudis orienten a que hi ha un bon ajust
   emocional i psicològic i que no presenten
   conductes desadaptatives en major percentatge
   que a la població general.
XXVIII Curs de
            Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                                  continuada en
                                  Pediatria


•  Intensitat emocional
•  Sensibilitat emocional
•  Empatia elevada
•  Gran perseverància
•  Idealisme
•  Sentit de l’humor
•  Inclinació a la veritat i la
  igualtat               • Pot afavorir una millor
•  Elevat sentit de la justícia
                      gestió de l’estrés i dels
  social                 conflictes intra i
•  Coherència
                      interpersonals
•  Responsabilitat social
•  Incipient preocupació per
  la mort i el sentit de la vida
•  Major independència de
  pensament
•  Desenvolupament precoç
  del locus de control intern
XXVIII Curs de
         Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                               continuada en
                               Pediatria
• Intensitat emocional
• Sensibilitat
                • Poden ser punts dèbils
 emocional
                • Provocar
• Alt nivell de          desajustaments
 perfeccionisme
• Elevades
 expectatives
• Por al fracàs          Cal ajudar-lo a conèixer i
                 reconeixer aquestes
• Baixa tolerància a la      característiques i les
 frustració           dificultats que poden
• Rebeldia            comportar
XXVIII Curs de
        Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                              continuada en
                              Pediatria
• Negació de la superdotació en la
 formació de l’autoconcepte
   – Ocultar, negar, reduïr la visibilitat de la
    superdotació per a obtenir l’acceptació social
XXVIII Curs de
         Els nens i adolescents d’altes capacitats   Formació
                                continuada en
                                Pediatria


              Ocultar un atribut de
Negació de la       l’autoconcepte
superdotació
               Conductes
               desadaptatives en
               l’ajust personal


               Simptomes
                internalitzats
      depressió      ansietat      somatitzacions
XXVIII Curs de
      Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                            continuada en
                            Pediatria
• Relació entre el nivell de negació
 de la superdotació i la presència
 de conductes desadaptades
 internalitzades tipus
 – Retraïment social
 – Ansietat
 – Depresió
 – Queixes somàtiques
XXVIII Curs de
        Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                              continuada en
                              Pediatria
 Com es detecten?
• S’arriva al diagnòstic per problemes
  • de conducta
   • a casa
   • a l’escola
  • de depressió
  • de desadaptació
• Escola 10-20%
• Pares: 80%
• Pediatres: ???
XXVIII Curs de
        Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                              continuada en
                              Pediatria
  El paper de l’escola

• Pràctica enfocada a la discapacitat
• No els veieuen, ni reconèixen, ni tracten
• Escola inclusiva per la discapacitat
• Dobles excepcionalitats: dislèxia, problemes
 sensorials, TDHA, Asperger
• Referents humans, mentors
• Ampliacions horitzontals, verticals,
 acceleracions, grups flexibes, enriquiment
 curricular, treball cooperatiu, comunitat
 educadora
XXVIII Curs de
Formació
continuada en
Pediatria
XXVIII Curs de
         Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                               continuada en
                               Pediatria
  El paper de la família

•  Reconèixer la diferència i acceptar-la
•  Entorn estable
•  Entorn amorós
•  Fomentar bones actituds i hàbits
•  Afavorir autoestima
•  Afavorir la comunicació
•  Predicar amb l’exemple
XXVIII Curs de
         Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                               continuada en
                               Pediatria
 El paper del pediatre
• Pràctica enfocada a la discapacitat
• No els veiem, ni reconeixem: gran oblidats de la
 nostra pràctica
• Pràctica influida pels mites: pitagorin,
 sabihondo, torpon, gafitas, excèntric
• Gran importància del pediatre
  • en diagnòstic precoç
  • en el diagnòstic diferencial: problemes a
   l’escola, avorriment, tdha, depressió
  • en la orientació als pares, al nen i fins i tot a
   l’escola
XXVIII Curs de
      Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                            continuada en
                            Pediatria
 Actituds i activitats
• Donar eines per acceptar-se
• Activitats extracurriculars
• Grups d’iguals
 – Necessitat de reconèixe’s en
  altres
 – Necessitats de ser iguals
 – Conservar la identitat
 – Prevenir l’aïllament social
 – Millorar l’autoestima
XXVIII Curs de
      Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                            continuada en
                            Pediatria
• Similitud amb altres col.lectius en
 risc d’exclusió social!
• Important canviar els estereotips
• Important canviar la imatge social
• Important canviar l’actitud dels
 professors
• Important canviar l’actitud dels
 companys
XXVIII Curs de
       Els nens i adolescents d’altes capacitats  Formació
                             continuada en
                             Pediatria
• Buscar-los (detecció)
• Explicar-los-ho (informació)
• Ajudar-los a acceptar-se
 – Alentar-los a ser ells mateixos
 – Alentar-los a fer coses noves
• Canviar-ne la imatge social
• Procurar un ambient favorable a
 les altes capacitats
AFAVORIR L’ACCEPTACIÓ DE LA
 DIVERSITAT

More Related Content

What's hot

La Variació Lingüística
La Variació LingüísticaLa Variació Lingüística
La Variació LingüísticaEpsa Llengues
 
Fitxa 42 san pietro in montorio (eva garcía)
Fitxa 42 san pietro in montorio (eva garcía)Fitxa 42 san pietro in montorio (eva garcía)
Fitxa 42 san pietro in montorio (eva garcía)Julia Valera
 
Rúbrica d'avaluació de textos escrits
Rúbrica d'avaluació de textos escritsRúbrica d'avaluació de textos escrits
Rúbrica d'avaluació de textos escritspratstutoria
 
L’Edat Mitjana: la lírica trobadoresca
L’Edat Mitjana: la lírica trobadorescaL’Edat Mitjana: la lírica trobadoresca
L’Edat Mitjana: la lírica trobadorescaDomenec Garrido
 
Normes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sordaNormes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sordaPsicoreeduca
 
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Carme Bové
 
La sardana, joan maragall
La sardana, joan maragallLa sardana, joan maragall
La sardana, joan maragalljoanmolar
 
LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
LA PÀTRIA Bonaventura Carles AribauLA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau282728
 
Disseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencialsJosep Bargalló Valls
 
Rúbrica per avaluar l’escriptura creativa
Rúbrica per avaluar l’escriptura creativaRúbrica per avaluar l’escriptura creativa
Rúbrica per avaluar l’escriptura creativaMarina García
 
Les oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesLes oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesFàtima
 
Història de la Música en el Romanticisme
Història de la Música en el RomanticismeHistòria de la Música en el Romanticisme
Història de la Música en el RomanticismeVMREVERT
 
Vegetació de catalunya 5è primària
Vegetació de catalunya  5è primàriaVegetació de catalunya  5è primària
Vegetació de catalunya 5è primàriaMarc Bellapart
 

What's hot (20)

Sectors de producció
Sectors de produccióSectors de producció
Sectors de producció
 
La Variació Lingüística
La Variació LingüísticaLa Variació Lingüística
La Variació Lingüística
 
Rúbrica per avaluar una entrevista
Rúbrica per avaluar una entrevistaRúbrica per avaluar una entrevista
Rúbrica per avaluar una entrevista
 
Trabajo+comunidad+valenciana
Trabajo+comunidad+valencianaTrabajo+comunidad+valenciana
Trabajo+comunidad+valenciana
 
Maria mercè marçal, power
Maria mercè marçal, powerMaria mercè marçal, power
Maria mercè marçal, power
 
Fitxa 42 san pietro in montorio (eva garcía)
Fitxa 42 san pietro in montorio (eva garcía)Fitxa 42 san pietro in montorio (eva garcía)
Fitxa 42 san pietro in montorio (eva garcía)
 
Rúbrica d'avaluació de textos escrits
Rúbrica d'avaluació de textos escritsRúbrica d'avaluació de textos escrits
Rúbrica d'avaluació de textos escrits
 
L’Edat Mitjana: la lírica trobadoresca
L’Edat Mitjana: la lírica trobadorescaL’Edat Mitjana: la lírica trobadoresca
L’Edat Mitjana: la lírica trobadoresca
 
El verb
El verbEl verb
El verb
 
Normes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sordaNormes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sorda
 
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
 
La sardana, joan maragall
La sardana, joan maragallLa sardana, joan maragall
La sardana, joan maragall
 
LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
LA PÀTRIA Bonaventura Carles AribauLA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
 
Disseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencials
 
Rúbrica per avaluar l’escriptura creativa
Rúbrica per avaluar l’escriptura creativaRúbrica per avaluar l’escriptura creativa
Rúbrica per avaluar l’escriptura creativa
 
Les oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesLes oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostes
 
4 La poesia trobadoresca
4 La poesia trobadoresca4 La poesia trobadoresca
4 La poesia trobadoresca
 
El text teatral
El text teatralEl text teatral
El text teatral
 
Història de la Música en el Romanticisme
Història de la Música en el RomanticismeHistòria de la Música en el Romanticisme
Història de la Música en el Romanticisme
 
Vegetació de catalunya 5è primària
Vegetació de catalunya  5è primàriaVegetació de catalunya  5è primària
Vegetació de catalunya 5è primària
 

Viewers also liked

Power Point Girafa
Power Point GirafaPower Point Girafa
Power Point Girafajgonza77
 
Un dia al menjador de l'Escola Santa Anna, 16 de desembre de 2008
Un dia al menjador de l'Escola Santa Anna, 16 de desembre de 2008Un dia al menjador de l'Escola Santa Anna, 16 de desembre de 2008
Un dia al menjador de l'Escola Santa Anna, 16 de desembre de 2008ampaescolasantaanna
 
[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitatsGrup d'Altes Capacitats - ICE UB
 
El petit tigre i els seus amics
El petit tigre i els seus amicsEl petit tigre i els seus amics
El petit tigre i els seus amicsjosegkast
 
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitatsGrup d'Altes Capacitats - ICE UB
 
Dermatologia NN i del lactant petit 2017
Dermatologia NN i del lactant petit 2017Dermatologia NN i del lactant petit 2017
Dermatologia NN i del lactant petit 2017Pediatriadeponent
 

Viewers also liked (11)

ejercicio discalculia
ejercicio discalculiaejercicio discalculia
ejercicio discalculia
 
Power Point Girafa
Power Point GirafaPower Point Girafa
Power Point Girafa
 
Un dia al menjador de l'Escola Santa Anna, 16 de desembre de 2008
Un dia al menjador de l'Escola Santa Anna, 16 de desembre de 2008Un dia al menjador de l'Escola Santa Anna, 16 de desembre de 2008
Un dia al menjador de l'Escola Santa Anna, 16 de desembre de 2008
 
[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats
 
[Grup d'Altes Capacitats] Esquemes Altes Capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Esquemes Altes Capacitats[Grup d'Altes Capacitats] Esquemes Altes Capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Esquemes Altes Capacitats
 
El petit tigre i els seus amics
El petit tigre i els seus amicsEl petit tigre i els seus amics
El petit tigre i els seus amics
 
Treball WISC-IV
Treball WISC-IVTreball WISC-IV
Treball WISC-IV
 
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
 
treballem el cos humà
treballem el cos humàtreballem el cos humà
treballem el cos humà
 
Celiaquia 2017. Consens.
Celiaquia 2017. Consens.Celiaquia 2017. Consens.
Celiaquia 2017. Consens.
 
Dermatologia NN i del lactant petit 2017
Dermatologia NN i del lactant petit 2017Dermatologia NN i del lactant petit 2017
Dermatologia NN i del lactant petit 2017
 

Similar to Els nens i adolescents d'altes capacitats

PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS acanet3
 
Practica docent competencial
Practica docent competencialPractica docent competencial
Practica docent competencialNuria Alart
 
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarPERE MARQUES
 
Competències Segle XXI
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXINuria Alart
 
Im Cb Trobada Ice 1 09
Im Cb Trobada Ice 1 09Im Cb Trobada Ice 1 09
Im Cb Trobada Ice 1 09Nuria Alart
 
IM Orientació Tutor
IM Orientació TutorIM Orientació Tutor
IM Orientació TutorNuria Alart
 
IM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegsIM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegsNuria Alart
 
L’atenció precoç en els trastorns del neurodesenvolupament . 2018
L’atenció precoç en els trastorns del neurodesenvolupament . 2018L’atenció precoç en els trastorns del neurodesenvolupament . 2018
L’atenció precoç en els trastorns del neurodesenvolupament . 2018Pediatriadeponent
 
Intel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesNuria Alart
 
Itineraris Formatius i Competències del docent en la Societat del Coneixement
Itineraris Formatius i Competències del docent en la Societat del Coneixement Itineraris Formatius i Competències del docent en la Societat del Coneixement
Itineraris Formatius i Competències del docent en la Societat del Coneixement Montserrat González Vera
 
Tema 5 2 Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament
Tema 5 2 Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupamentTema 5 2 Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament
Tema 5 2 Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupamentMiriiam Fdez Sirvent
 
IM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreNuria Alart
 
Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Nuria Alart
 

Similar to Els nens i adolescents d'altes capacitats (20)

PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
PROTOCOL D’IDENTIFICACIÓ DE NENS AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
 
Nous reptes xxi
Nous reptes xxiNous reptes xxi
Nous reptes xxi
 
Sóc intel.ligent?
Sóc intel.ligent?Sóc intel.ligent?
Sóc intel.ligent?
 
Practica docent competencial
Practica docent competencialPractica docent competencial
Practica docent competencial
 
Power article 7
Power article 7Power article 7
Power article 7
 
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
 
Competències Segle XXI
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXI
 
Im Cb Trobada Ice 1 09
Im Cb Trobada Ice 1 09Im Cb Trobada Ice 1 09
Im Cb Trobada Ice 1 09
 
IM Orientació Tutor
IM Orientació TutorIM Orientació Tutor
IM Orientació Tutor
 
IM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegsIM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegs
 
L’atenció precoç en els trastorns del neurodesenvolupament . 2018
L’atenció precoç en els trastorns del neurodesenvolupament . 2018L’atenció precoç en els trastorns del neurodesenvolupament . 2018
L’atenció precoç en els trastorns del neurodesenvolupament . 2018
 
Intel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologies
 
Itineraris Formatius i Competències del docent en la Societat del Coneixement
Itineraris Formatius i Competències del docent en la Societat del Coneixement Itineraris Formatius i Competències del docent en la Societat del Coneixement
Itineraris Formatius i Competències del docent en la Societat del Coneixement
 
Tema 5 2 Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament
Tema 5 2 Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupamentTema 5 2 Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament
Tema 5 2 Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament
 
Tema 5 2 val
Tema 5 2 valTema 5 2 val
Tema 5 2 val
 
IM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors Centre
 
Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1
 
El Cervell i les seves possibilitats
El Cervell i les seves possibilitatsEl Cervell i les seves possibilitats
El Cervell i les seves possibilitats
 
Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010
 
Intel multiples
Intel multiplesIntel multiples
Intel multiples
 

More from Pediatriadeponent

Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024Pediatriadeponent
 
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdfRinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdfPediatriadeponent
 
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdfPsicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdfPediatriadeponent
 
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024Pediatriadeponent
 
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?Pediatriadeponent
 
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdfSalut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdfPediatriadeponent
 
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfTira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfPediatriadeponent
 
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdfPROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdfPediatriadeponent
 
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCALa alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCAPediatriadeponent
 
Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaDermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaPediatriadeponent
 
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPediatriadeponent
 
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Pediatriadeponent
 
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Pediatriadeponent
 
Nou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurNou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurPediatriadeponent
 
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Pediatriadeponent
 
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaIndicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaPediatriadeponent
 
Canvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaCanvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaPediatriadeponent
 
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Pediatriadeponent
 
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Pediatriadeponent
 
Circuit d'atenció a la dislèxia
Circuit d'atenció a la dislèxiaCircuit d'atenció a la dislèxia
Circuit d'atenció a la dislèxiaPediatriadeponent
 

More from Pediatriadeponent (20)

Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
 
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdfRinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
 
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdfPsicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
 
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
 
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
 
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdfSalut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
 
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfTira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
 
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdfPROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
 
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCALa alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
 
Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaDermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
 
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
 
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
 
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
 
Nou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurNou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematur
 
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
 
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaIndicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
 
Canvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaCanvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infància
 
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
 
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
 
Circuit d'atenció a la dislèxia
Circuit d'atenció a la dislèxiaCircuit d'atenció a la dislèxia
Circuit d'atenció a la dislèxia
 

Els nens i adolescents d'altes capacitats

 • 1. Els nens i XXVIII Curs adolescents de Formació d’altes continuada en capacitats Pediatria Quin és el paper dels pediatres? Maria Viñolas i Tolosa •Pediatra Hospital General de Vic •Experta universitària en Altes Capacitats •Presidenta Associació Atenció •Membre Fanjac-Vic
 • 2. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Els nens i adolescents d’altes capacitats • Qui són? • Com són? • Com es detecten? • El paper de l’escola • El paper de la família • La tasca del pediatre
 • 3. Els nens i adolescents d’altes capacitats XXVIII Curs de Formació continuada en Pediatria Qui són? Intel.ligència segons WECHSLER: Capacitat del subjecte d’actuar amb una finalitat, pensar racionalment i relacionar-se adequadament amb l’entorn.
 • 4. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Qui són? Diferents marcs conceptuals • Teoria monofactorial • CI (Binet, Terman) • Teories multifactorials • Intel.ligències múltiples (Gardner) • Estratègies o components cognitius (Stenberg) • Tres anells (Renzulli) • Variables no intel.lectuals i socials (Gagné- Tannembaum).
 • 5. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Qui són? Diferents marcs conceptuals Teoria monofactorial: el quocient d’intel.ligència • Proves psicomètriques (tests d’intel.ligència) • CI>130 CI: coeficient intel.lectual Mitjana: 100 CI normal: 90-109 CI normal-alt: 110-119 CI alt: 120-129 (20%) alt: 120- CI molt alt: > 130 (2%) alt: CI extremadament alt: >145 (2:1000) alt:
 • 6. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Qui són? Diferents marcs conceptuals • Teoria monofactorial • CI (Binet, Terman) • Teories multifactorials • Intel.ligències múltiples (Gardner) • Estratègies o components cognitius (Stenberg) • Tres anells (Renzulli) • Variables no intel.lectuals i socials (Gagné- Tannembaum).
 • 7. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Qui són? Diferents marcs conceptuals Intel.ligències múltiples deGardner
 • 8. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Qui són? Diferents marcs conceptuals Teoria dels tres anells de Renzulli
 • 9. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Qui són? Conceptes PRECOÇ Desenvolupament precoç de les conductes i coneixements en algunes àrees TALENTÓS Capacitat de rendiment superior en una àrea o matèria determinada de la conducta humana: intel·lectual, creatiu, científic, social, mecànic, artístic. PRODIGI Realització d’una activitat extraordinària en relació a la seva edat. Rendiment similar a un adult. GENI Implica la realització d’una obra genial, mereixedora de reconeixement universal. Subjectes de capacitat il·limitada EMINÈNCIA Persona que degut a la perseverància, oportunitat, sort, atzar ha produït una obra genial sense que el nivell intel·lectual sigui el factor determinant SUPERDOTAT Combinació de superioritat cognitiva, creativitat i motivació en grau suficient per destacar de la majoria.
 • 10. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? • Són precoços • Poden aprendre de forma independent • Senten passió per aprendre • Disincronia del desenvolupament • intel.lectual-psicomotriu • intel.lectual-afectiva • social-escolar • Intensitat intel.lectual, psicomotriu, emocional, sensorial, imaginativa (Dabrowski )
 • 11. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? La precocitat • En parlar, llegir, somriure, caminar... • Criden l’atenció • Capacitat entre els 3-5 anys • pel pensament i raonament complexe • pel pensament simbòlic • veure relacions entre les coses, situcions • comprendre conceptes abstractes: vida, mort, el be, el mal, el temps • Gran sentit de l’humor • Independència, tenacitat • Gran sensibilitat Alvino, 1989 • Creativitat alta
 • 12. XXVIII Curs de Com són? La precocitat Desenvolupament Normal Precoç Formació continuada en Pediatria (mesos) (mesos) Motor gruixut Roda sobre si mateix……………………………………… 3 2.1 S’asseu sol……………………………………………………. 7 4.9 Bipedestació………………………………………………… 11 7.7 Camina sol …………………………………………………… 12.5 8.8 Puja escales ……………………………………………….. 18 12.6 Passa pàgines ……………………………………………… 18 12.6 Corre be …………………………………………………….. 24 16.8 Salta amb ambdós peus ………………………………. 30 21 Utilitza pedals de la bici ………………………………. 36 25.2 Tira la pilota ………………………………………………. 48 33.6 Salta amb els peus alterns …………………………… 60 42 Motor fi Juga amb el sonall………………………………………. 3 2.1 Reté objectes entre l’índex i el polze…………….. 9 6.3 Garabateja espontàniament………………………….. 13 9.1 Dibuixa persones diferenciant cap i cos…………. 48 33.6 Dibuixa persones amb un cos que es reconeix… 60 42 Dibuixa persones amb coll, mans i roba………….. 72 50.4 Llenguatge Vocalitza dos sons diferents……………………………. 2.3 1.6 Diu la primera paraula………………………………….. 7.9 5.5 Respon al seu nom……………………………………….. 9 6.3 Parloteja amb entonació…………………………………. 12 8.4 Vocabulari 4-6 paraules………………………………… 15 10.5 Anomena un objecte……………………………………… 17.8 12.5 Vocabulari 20 paraules………………………………….. 21 14.7 Combina vàries paraules espontàniament………… 21 14.7 Harrison, 1995 Fa frases simples………………………………………….. 24 16.8 Utilitza pronoms personals………………………………. 24 16.8
 • 13. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? Disincronies Desenvolupament heterogeni de les capacitats • Grafo-motora: • mala lletra • dibuixos amb molts detalls però sense color • dificultats per escriure • ment més ràpida que la mà • frustració!!! • Social-escolar: • criteris cronològics vs capacitats • poca comprensió del grup coetari • baralles, comentaris feridors, impertinents • mala actitud, dificultats per aprendre, fracàs escolar • Intelectual-afectiva: • no pot integrar tota la informació afectiva que rep • por, fredor, conductes disruptives
 • 14. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? Perfil socioemocional • Intensitat emocional • Sensibilitat emocional • Empatia elevada • Gran perseverància • Idealisme • Sentit de l’humor • Alt nivell de perfeccionisme • Inclinació a la veritat i la • Elevades expectatives igualtat • Por al fracàs • Elevat sentit de la justícia • Baixa tolerància a la frustració social • Rebeldia • Coherència • Responsabilitat social • Incipient preocupació per la mort i el sentit de la vida • Major independència de pensament • Desenvolupament precoç del locus de control intern
 • 15. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? Intensitat emocional Intensificació de Poca acceptació sentiments i social de la emocions intensitat emocional Sensació de rebuig Expressions emocionals Sensació de ser Sensació intensificades diferents, d’incomprensió d’alguna cosa Expressions anormal o psicosomàtiques dolenta exagerades Ocultació dels sentiments Rebuig dels altres
 • 16. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? Intensitat psicomotriu Excés d’energia: • Parlar ràpid • Dificultat per desconectar a Nen molest l’anar a dormir • Molta excitació Nen peculiar • Tota l’estona en mobiment • Molta competitivitat • Menjar-se les ungles, tics PROBLEMES A L’ESCOLA I A CASA
 • 17. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? Intensitat imaginativa Molta imaginació Molta inventiva Poca tolerància a Nen peculiar l’avorriment Tendència al dramatisme PROBLEMES A L’ESCOLA I A CASA
 • 18. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? Intensitat sensorial Gran capacitat sensorial: • olors • sabors • textures Reaccions • sons excesives • llums PROBLEMES A L’ESCOLA I A CASA
 • 19. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? Intensitat intel.lectual Gran activitat mental: • curiositat • concentració Comportament • perseverància peculiar • avidesa lectora • observació aguda • memòria visual detallada PROBLEMES A L’ESCOLA I A CASA
 • 20. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? MITES • Bon rendiment escolar – 60-75% de fracàs escolar • No necesiten ajuda – necessiten guies, mentors, referents • Són torpons – la majoria bons atletes – Alguns tenen disincronies • Ho fan tot be – Són nens, disincrònics, “tocaperes” • Tenen males relacions amb els companys – Depèn de l’ajust psicològic i social • Destaquen – La majoria passen desapercebuts – Les nenes es camuflen – Efecte pigmalió negatiu
 • 21. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? MITES • Solen tenir malalties mentals – No està demostrat – Més labilitat emocional si no estan atesos – Més factors de risc per desenvolupar-les • Venen de famílies de classe alta – Repartits homogèniament en totes les ètnies i classes socials – Més afavorits en classes altes relacionades amb millors oportunitats socials, escolars • La superdotació és estable – La no atenció a la capacitat excepcional l’anquilosa – La majoria dels nens es rendeixen del sistema educatiu als 10 anys • Tots s’assemblen – Grup heterogeni
 • 22. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com són? PRINCIPALS PROBLEMES • Fracàs escolar • Desajust emocional, psicològic • Aïllament social • Dificultat d’autoacceptació • Conductes disruptives
 • 23. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Grups de risc • Dones amb altes capacitats • Joves extremadament superdotats • Nens de minories ètniques culturals o socials • Nens amb dificultats d’aprenentatge o transtorns associats • Adolescents superdotats
 • 24. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Factors de risc • No acceptació de la diferència • Desconeixement • La igualtat mal entesa • Manca de comprensió de la diversitat
 • 25. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Ajust psicològic SP Factor protector SP Factor vulnerabilitat El major potencial El major potencial cognitiu cognitiu permet als AC els dóna major nivell de afrontar millor l’estrés i sensibilitat front els problemes interpersonals els conflictes de la vida amb risc d’aïllament social quotidiana Els estudis orienten a que hi ha un bon ajust emocional i psicològic i que no presenten conductes desadaptatives en major percentatge que a la població general.
 • 26. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria • Intensitat emocional • Sensibilitat emocional • Empatia elevada • Gran perseverància • Idealisme • Sentit de l’humor • Inclinació a la veritat i la igualtat • Pot afavorir una millor • Elevat sentit de la justícia gestió de l’estrés i dels social conflictes intra i • Coherència interpersonals • Responsabilitat social • Incipient preocupació per la mort i el sentit de la vida • Major independència de pensament • Desenvolupament precoç del locus de control intern
 • 27. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria • Intensitat emocional • Sensibilitat • Poden ser punts dèbils emocional • Provocar • Alt nivell de desajustaments perfeccionisme • Elevades expectatives • Por al fracàs Cal ajudar-lo a conèixer i reconeixer aquestes • Baixa tolerància a la característiques i les frustració dificultats que poden • Rebeldia comportar
 • 28. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria • Negació de la superdotació en la formació de l’autoconcepte – Ocultar, negar, reduïr la visibilitat de la superdotació per a obtenir l’acceptació social
 • 29. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Ocultar un atribut de Negació de la l’autoconcepte superdotació Conductes desadaptatives en l’ajust personal Simptomes internalitzats depressió ansietat somatitzacions
 • 30. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria • Relació entre el nivell de negació de la superdotació i la presència de conductes desadaptades internalitzades tipus – Retraïment social – Ansietat – Depresió – Queixes somàtiques
 • 31. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Com es detecten? • S’arriva al diagnòstic per problemes • de conducta • a casa • a l’escola • de depressió • de desadaptació • Escola 10-20% • Pares: 80% • Pediatres: ???
 • 32. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria El paper de l’escola • Pràctica enfocada a la discapacitat • No els veieuen, ni reconèixen, ni tracten • Escola inclusiva per la discapacitat • Dobles excepcionalitats: dislèxia, problemes sensorials, TDHA, Asperger • Referents humans, mentors • Ampliacions horitzontals, verticals, acceleracions, grups flexibes, enriquiment curricular, treball cooperatiu, comunitat educadora
 • 34. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria El paper de la família • Reconèixer la diferència i acceptar-la • Entorn estable • Entorn amorós • Fomentar bones actituds i hàbits • Afavorir autoestima • Afavorir la comunicació • Predicar amb l’exemple
 • 35.
 • 36.
 • 37. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria El paper del pediatre • Pràctica enfocada a la discapacitat • No els veiem, ni reconeixem: gran oblidats de la nostra pràctica • Pràctica influida pels mites: pitagorin, sabihondo, torpon, gafitas, excèntric • Gran importància del pediatre • en diagnòstic precoç • en el diagnòstic diferencial: problemes a l’escola, avorriment, tdha, depressió • en la orientació als pares, al nen i fins i tot a l’escola
 • 38. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria Actituds i activitats • Donar eines per acceptar-se • Activitats extracurriculars • Grups d’iguals – Necessitat de reconèixe’s en altres – Necessitats de ser iguals – Conservar la identitat – Prevenir l’aïllament social – Millorar l’autoestima
 • 39. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria • Similitud amb altres col.lectius en risc d’exclusió social! • Important canviar els estereotips • Important canviar la imatge social • Important canviar l’actitud dels professors • Important canviar l’actitud dels companys
 • 40. XXVIII Curs de Els nens i adolescents d’altes capacitats Formació continuada en Pediatria • Buscar-los (detecció) • Explicar-los-ho (informació) • Ajudar-los a acceptar-se – Alentar-los a ser ells mateixos – Alentar-los a fer coses noves • Canviar-ne la imatge social • Procurar un ambient favorable a les altes capacitats AFAVORIR L’ACCEPTACIÓ DE LA DIVERSITAT