Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Noves tècniques per a reduïr   el fracàs escolarEstem investigant. Vols rebre formació i   experimentar a la classe? ...
ESTEM FENT QUELCOM MALAMENT Un 30% “crònic” (des de sempre) de fracàs escolar “reconegut” al final de l’ensenyament obli...
“Si volem resultats diferents, hemde fer coses diferents”     Albert Einstein     (Ulm, 1879 –1955)       ...
¿QUÈ ENTENEM PER FRACÀS ESCOLAR? Situació en la que l’estudiant no aconsegueix els objectius proposats pel seu nivell i ...
LES CAUSES DEL FRACÀS ESCOLAR (1) 1.-Factors aliens a l’escola i a l’estudiant  • Els pares: despreocupació, sobreprotec...
LES CAUSES DEL FRACÀS ESCOLAR (2) 2.- Factors del propi estudiant  • Dèficits educatius / formatius    • Coneixements...
LES CAUSES DEL FRACÀS ESCOLAR (3) 3.- Factors a l’escola • Centres grans, infraestructura deficient, alta ràtio alumne/p...
TÈCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (1) 1.- Realitzar activitats amb suport documental, enfocades a l’aplicació de compet...
CONCEPTUALITZANT LES COMPETÈNCIES  Avui donem més importància a les competències que els estudiantes    adquireixen ...
BLOCS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES        (definits per la LOE, la Unió Europea i altres disposicions educatives)o  C...
AUTOCONEIXEMENT               CREAR CONEIXEMENT                 AUTOAPRENENTATGEAUTOESTIMA ...
¿ÉS NECESSARI MEMORITZAR TANT AVUI EN DIA?                    igeix           que ex    ...
TÉCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (2) 2.- Reduïr al 50% els exàmens memorístics. ¿Per què no deixar  que els alumnes fa...
TAMBÉ SEGUIREM FENT           EXAMENS MEMORÍSTICS Quan vulguem avaluar la memòria dels estudiants i saber si h...
EN DEFINITIVA: REDUÏM AL 50% ELS EXÀMENS         MEMORÍSTICS Abans de posar un examen tinguem ben clar el que pr...
TÈCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (3) 3.- Preparació dels exàmens memorístics.o Examen d’entrenament (previ a “l’examen ...
TÈCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (4) 4.- Altres tècniques.o Graella d’assoliments, amb la llista dels aprenentatges que...
TÈCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (5) 5.- Detecció precoç, tractament i seguiment dels alumnes que poden caure en fracà...
… I PER SUPOSAT      TENIR EN COMPTE ELS PRINCIPIS     D’ APRENENTATGE I D’ENSENYAMENTo  Principis d’aprenent...
Més informació…•  CHISPAS TIC I EDUCACIÓ•  Tecnologia educativa. Web de Pere Marquès•  Grup de recerca DIM-UAB•  Recep...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar

1,989 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar

 1. 1. Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarEstem investigant. Vols rebre formació i experimentar a la classe? "Si volem resultats diferents, hem de fer coses diferents” (Albert Einstein, XX) Pere Marquès (2010/11). UAB - grup DIM http://peremarques.blogspot.com/ Versió catalana: Gemma Carreras
 2. 2. ESTEM FENT QUELCOM MALAMENT Un 30% “crònic” (des de sempre) de fracàs escolar “reconegut” al final de l’ensenyament obligatori hauria de ser quelcom INACEPTABLE pels docents, pels pedagogs, pels polítics, per les famílies… Fracassen => fracassem nosaltres o ¿Admetríem que els metges només curessin al 70% dels seus malalts ? o ¿Admetríem que els mecànics només arreglessin el 70% dels cotxes que arriben al seu taller?A més a més, un 40% dels joves entre 18 y 24 anys no tenen niel batxillerat ni la Formació Professionalitzadora: abandonen elsestudis. "El futur no és un regal, és una conquesta" (Jonh F. Kenedy, XX) Pere Marquès (2010)
 3. 3. “Si volem resultats diferents, hemde fer coses diferents” Albert Einstein (Ulm, 1879 –1955) Pere Marquès (2010)
 4. 4. ¿QUÈ ENTENEM PER FRACÀS ESCOLAR? Situació en la que l’estudiant no aconsegueix els objectius proposats pel seu nivell i edat i existeix un desaprofitament real dels seus recursos intel·lectuals (es poden incloure: abandonament, baix rendiment…). Segons la WIKIPEDIA: el fet de no aconseguir el títol acadèmic mínim obligatori d’un sistema educatiu (A Espanya, l’ESO).o Part d’aquest problema es genera a Primària, on (segons un estudi del 2009 a Catalunya) més del 25% dels alumnes no adquireixen competències bàsiques imprescindibles.o Així poc a poc aquests alumnes es van frustrant i marginant del sistema educatiu. Molts passaran a ser “alumnes problema” a l’arribar a l’adolescència a Secundària. Pere Marquès (2010)
 5. 5. LES CAUSES DEL FRACÀS ESCOLAR (1) 1.-Factors aliens a l’escola i a l’estudiant • Els pares: despreocupació, sobreprotecció, males condicions de vida (excés d’activitats, manca d’horaris, poques hores de son…), poca col·laboració amb l’escola, nivell sociocultural, recursos disponibles… I el component genètic hereditari. • L’Administració Educativa: inadequada ordenació del sistema educatiu, manca de recursos per a les escoles, males polítiques educatives… • La societat: entorn sòcio-cultural tancat, exigent, molt competitiu; mercat de treball poc esperançador… Models de comportament que es presenten a través dels mitjans amb contravalors: individualisme, consumisme, immediatesa, rendiment fàcil, relativisme… … en comptes dels valors desitjables: esforç, constància, voluntat, compromís, solidaritat, cooperació, ajuda mútua, treball, inversió a mitjà i llarg termini, saber, capacitat d’adaptació… Pere Marquès (2010)
 6. 6. LES CAUSES DEL FRACÀS ESCOLAR (2) 2.- Factors del propi estudiant • Dèficits educatius / formatius • Coneixements i habilitats prèvies. Tècniques d’estudi. • Motivació per l’estudi (no li interessa). Autoestima, seguretat • Trastorns neurològics cognitius • TDA dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat (TDAH). • Dislèxia, discalculia… • T. de percepció, orientació espacio-temporal… • Coordinació psicomotriu (lateralitat, psicomotricitat fina…). • Problemes de memòria a llarg termini. • Dèficit intel·lectual (retard maduratiu o deficiència estructural). •Trastorns neurològics de personalitat / afectius / conductuals • Dificultat de socialització: escola, companys i professorat. • Manca de voluntat/constància. • Inestabilitat emocional: depressió, excés de passió… • Problemes conductuals greus: autisme, psicòtics… • Problemes físics • Salut: fatiga, dèficits alimentaris, somnolència, drogues, malaltia. •Deficiències físiques: visuals, auditives, motores… Pere Marquès (2010)
 7. 7. LES CAUSES DEL FRACÀS ESCOLAR (3) 3.- Factors a l’escola • Centres grans, infraestructura deficient, alta ràtio alumne/professor • Organització i gestió deficient: manca de coordinació, incompliment de les normes, pocs canals de comunicació i orientació familiar… • Currículum inadequat: massificació de continguts, lluny dels interessos de l’alumnat… • Professorat: poca capacitat o implicació per atendre la diversitat amb activitats motivadores adequades a diferents estils d’aprenentatge. • Grup classe poc solidari amb els alumnes que tenen dificultats o dominat per l’alumnat amb menys interès per l’aprenentatge. • Mètodes didàctics: magistralitat excessiva i rol receptiu de l’alumne, massificació de deures, sobrecàrrega de treball a classe • Avaluació eminentment sumativa, academicista, memorística… • Tutoria: poca atenció a l’acció tutorial i la relació amb les famílies… Cada alumne porta un bagatge (família, entorn, característiques personals, talents i carències, necessitats…) que li genera preocupacions que interfereixen a Marquès (2010) Pere l’escola.
 8. 8. TÈCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (1) 1.- Realitzar activitats amb suport documental, enfocades a l’aplicació de competències: o Realitzar durant tot el curs (i també en alguns exàmens) activitats d’aprenentatge amb suport documental (xuletes, llibres, Internet…). En moltes activitats d’aprenentatge allò essencial NO és memoritzar, son les altres competències, és pensar, fer... o Considerar totes les competències i els objectius educatius de Bloom, no només la “memòria” és important. “El que hem d’aprendre ho aprenem fent" (Aristòtil, -IV) Pere Marquès (2010) Pere Marquès (2010)
 9. 9. CONCEPTUALITZANT LES COMPETÈNCIES Avui donem més importància a les competències que els estudiantes adquireixen (= saber fer) que als coneixements memoritzats.o Competència: Realitzar una tasca amb eficàcia, en un context.o Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds(que son com els àtoms que composen les mol·lècules-competència) de manera integrada……en el marc de la personalitat (interessos, emocions) i experiència de cadascú. Sovint amb el suport de recursos i ajudes.o S’ adquireixen mitjançant experiències daprenentatge integradores sobre problemes reals i propers, que exigeixen aplicar allò après i solen admetre varies respostes.o S’evidencien en l’acció i savaluen amb activitats d’aplicació ( cartilla de competències, FR) Les manifestacions observables d’una actuació competent s’anomenen indicadors; s’utilitzen en les pautes d’avaluació. APTITUD: “Capacitat per operar competentment en una determinada activitat” CAPACITAT: “Aptitud, talent, qualitat que disposa a algú per la bona activitat de quelcom”COMPETÈNCIA: “Perícia, aptitud, idoneïtat per fer quelcom o intervenir en un assumpte” (RAE)
 10. 10. BLOCS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES (definits per la LOE, la Unió Europea i altres disposicions educatives)o Competències bàsiques: les imprescindibles per a tots. Les classifiquem en 8 blocs que s’organitzen en dimensions. Es solen definir de forma descontextualizada). o Comunicació lingüística. o Cultural i artística. o Tractament de la informació i món digital. o Matemàtica. o Aprendre a aprendre. o Autonomia i iniciativa personal. o Coneixement i interacció amb el món físic. o Social i ciutadana.Primària i ESO hauria d’organtizar el seu currículum per àrees /assignatures en àmbits pluridisciplinaris en funció d’objectius d’aprenentatge definits en competències. “Un home no es més que el que sap” (Francis Bacon, XVI) Pere Marquès (2008)
 11. 11. AUTOCONEIXEMENT CREAR CONEIXEMENT AUTOAPRENENTATGEAUTOESTIMA CRÍTIC CURIÓS SER CONTROL SABER IDIOMES EMOTIU LA CULTURA INTERPRETAR ADAPTACIÓ INFORMAR-SE RESPONSABLE TIC EXPRESSAR-SECREATIU COMUNICAR-SE ÚS DE TIC RESPECTE CONVIURE FER RESOLDRE PROBLEMES SOCIABILITAT INICIATIVA COOPERACIÓ MOTIVACIÓ PERSISTÈNCIA SOLIDARITAT Pere Marquès (2002)
 12. 12. ¿ÉS NECESSARI MEMORITZAR TANT AVUI EN DIA? igeix que ex la única ; lesEn les activitats d’aprenenetatge, els alumnes han: me moritzar eixen• RECORDAR, reproduir, reconèixer, localitzar… altres exig pensar• COMPRENDRE, conceptualitzar, exemplificar, relacionar, interpretar…• ANALITZAR, comparar, classificar, ordenar…• SINTETITZAR, descriure, resumir, integrar, reunir …• APLICAR, experimentar, resoldre problemes (hipòtesis, deducció, inducció), calcular…• VALORAR (amb criteris), jutjar, seleccionar, criticar, debatre• CREAR, idees innovadores, imaginar, predir, transferir…• PLANIFICAR i organitzar projectes…Implicant altres competències instrumentals:• Buscar / seleccionar informació en l’entorn, Internet…• Expressar / comunicar: oral, escrita, multimèdia…• Altres: idiomes, ús d’eines TIC…Competències personals: treball autònom, metacognicióI competència social: treball col·laboratiu Esquema basat en la taxonomía d’activitats cognitives (Bloom/Anderson) Pere Marquès (2010)
 13. 13. TÉCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (2) 2.- Reduïr al 50% els exàmens memorístics. ¿Per què no deixar que els alumnes facin ALGUNS exàmens amb “xuleta”? O amb els seus apunts, el llibre de text o Internet.o Examen amb xuleta autoritzada, elaborada pel propi alumne (es pot reduir els seu tamany a mesura que avança el curs).o Examen amb apunts o llibre de text o Internet.  Per resoldre problemes complexes de física o matemàtiques podem deixar-los les fórmules.  Per fer comentaris de texts literaris podem deixar-los els apunts sobre mètrica, rima i figures estilístiques.  Per comparar la societat de l’Alta Edat Mitjana amb la del Renaixement pot ser puguem deixar-los consultar el llibre de text…o Examen amb consulta limitada . Es reparteix l’examen i es deixen 10 minuts perquè els alumnes el llegeixin i vegin “el que no saben”. A continuació es permet consultar apunts o Internet durant uns altres 10 min. Tot seguit ja es fa l’examen sense més suports.MOLT IMPORTANT. Durant el curs s’haurien de fer habitualment aquestes activitats ala classe per què els alumnes “aprenguin” a utilitzar aquests suports. Pere Marquès (2010)
 14. 14. TAMBÉ SEGUIREM FENT EXAMENS MEMORÍSTICS Quan vulguem avaluar la memòria dels estudiants i saber si han memoritzat les fórmules de física, els posarem un examen memorístic de formules, “sense xuleta”. I ja està. No estem apostant per l’abandonament de l’activitat memorística. Les persones necessitem saber coses de memòria.o Necessitem tenir un ampli vocabulari per parlar o escriure. Tot i que tinguem tota la informació a l’abast des de el nostre mòbil amb el Google, necessitem conèixer conceptes i fets bàsics per comunicar-nos amb agilitat i fins i tot per buscar a Internet més informació.o Tot i que tinguem calculadores, necessitem tenir càlcul mental per operacions simples.o Tot i que treballem amb editors de text i correctors ortogràfics, necessitem saber escriure amb lletra llegible i sense faltes d’ortografia."No necessito saber-ho tot; només necessito saber on trobar el que em faci falta, quan ho necessiti. “ (Albert Einstein) Pere Marquès (2010)
 15. 15. EN DEFINITIVA: REDUÏM AL 50% ELS EXÀMENS MEMORÍSTICS Abans de posar un examen tinguem ben clar el que pretenem mesurar i no barregem en un mateix examen les “preguntes memorístiques” amb altres activitats cognitives: analitzar, sintetitzar, aplicar, valorar… Així, si posem 2 exàmens, un de “fórmules sense xuleta” i un altre de “problemes amb xuleta”, l’alumne que no memoritzi les fórmules suspendrà l’examen de fórmules, però potser aprovarà l’examen de problemes. I evitarem que els alumnes que no recordin les fórmules queden automàticament suspesos, sense opció a demostrar si saben analitzar, raonar i solucionar els problemes. D’aquesta manera alumnes hiperactius, poc donat a concentrar-se i memoritzar però que sí comprenen bé les coses, disposant de les fórmules podran resoldre els problemes i aprovaran els exàmens. Fer activitats amb suports, igual que memoritzar, requereix esforç. “Sóc el que he après. Seré el que sigui capaç d’aprendre.” (Javier Martínez Aldanondo, XXI) Pere Marquès (2010)
 16. 16. TÈCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (3) 3.- Preparació dels exàmens memorístics.o Examen d’entrenament (previ a “l’examen de veritat”) que orientarà als estudiants cap a “allò més important” i els permetran practicar i posar a prova els seus coneixements.Tot i que “l’examen de veritat” vagi a ser memorístic, aquest examen d’entrenament podria realitzar-se amb suports documentals, o per parelles.Fer-ho bé podria proporcionar “un punt de regal” a sumar a la nota de “l’examen de veritat”.o Els alumnes preparen preguntes per l ‘examen i després les llegeixen a tota la classe perquè els companys vegin si s’entenen bé els enunciats i de pas mirin de contestar-les. L’ examen que prepari el professor inclourà un 25% d’aquestes preguntes. o Donar pistes als alumnes sobre el que sortirà a l’examen. “Tot el que se’n diu estudiar i aprendre no és una altra cosa que recordar” (Platón, -V) Pere Marquès (2010)
 17. 17. TÈCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (4) 4.- Altres tècniques.o Graella d’assoliments, amb la llista dels aprenentatges que s’han de realitzar. Cada alumne té la seva, on es va anotant la data en que els assoleix.o Avaluació a la carta. Es reserva un 25% de la nota final a la valoració de diverses activitats escollides per cada alumne (d’una llista que proposa el professor). Els treballs es poden anar desant en un portafoli.o Treballs individuals o en grup amb presentació pública a la pissarra digital (exposar un tema, projecte, webquest…) es valora: • El treball (pot haver-hi rúbrica). • La presentació oral i defensa. • Les respostes a les preguntes del professor.o Els alumnes adopten el rol de professor: • Es preparen un tema i l’expliquen a tota la classe (o a alumnes de cursos inferiors). • Busquen recursos (imatges, vídeos curts, simuladors…) i els presenten i comenten als companys a la pissarra digital. • Corregeixen l’examen dels companys (segons pautes del professor) Pere Marquès (2010)
 18. 18. TÈCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (5) 5.- Detecció precoç, tractament i seguiment dels alumnes que poden caure en fracàs escolar - Veure si va malament en (quasi) tot o tan sols en algunes matèries. Identificar les causes aparents. - Aplicar un tractament personalitzat que suposi per l’alumne fer quelcom factible (“si vol, pot”) i que suposi un esforç assumible per a ell. Finalment motivar-lo per a que vulgui (fonts de motivació: aprendre, èxit, autoestima, reconeixement, aprovar…). - Fer seguiment, valorant especialment l’esforç i ajustant les activitats a cada alumne, per què arribi a l’èxit. - Implicar a altres estudiants (“company tutor”) perquè facin aquest seguiment. És una forma de “servei-aprenentatge” (com ho és encarregar-se d’algunes tasques de la classe o del centre o de l’entorn): resulta motivador veure la utilitat del treball, el servei a la comunitat… i s’adquireix responsabilitat i s’aprèn..Atendre també als estudiants que van bé, proposant-los nous reptes per a que no es desmotivin (com passa a vegades amb alumnes d’altes capacitats). Pere Marquès (2010)
 19. 19. … I PER SUPOSAT TENIR EN COMPTE ELS PRINCIPIS D’ APRENENTATGE I D’ENSENYAMENTo Principis d’aprenentatge: les claus per a que l’alumne pugui, sàpiga i vulgui aprendre VEUREo Principis d’ensenyament: aspectes clau a tenir en compte per a realitzar una bona acció docent. VEURE
 20. 20. Més informació…• CHISPAS TIC I EDUCACIÓ• Tecnologia educativa. Web de Pere Marquès• Grup de recerca DIM-UAB• Receptes per acabar amb el 50% del fracàs escolar: posa exàmens més fàcils (síntesis)• Receptes per acabar amb el 50% del fracàs escolar: jo sóc jo i el meu ordinador (síntesis)• Servei de Neurologia - Hospital Sant Joan de Déu. (2010). L’ aprenentatge a la infancia i l’adolescència. Claus per evitar el fracàs escola . Barcelona: Observatori FAROS• AAVV (2010). Monogràfic sobre fracàs escolar. A Educaweb, 221.• AAVV (2010).Desenvolupament del currículum basat en competències i millora dels aprenentatges. A Monogràfics Escuela, octubre 2010.• MARTINEZ, S. (2009). Fracàs escolar, PISA i la difícil ESO. Revista de l’Associació de Sociologia de l’Educació vol. 2, nº 1 , pp. 56-85,. Marquès (2008) PD Pere

×