Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120301130350 qss5012 t1

338 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20120301130350 qss5012 t1

 1. 1. QSS 5012 – Pengurusan &Pengelolaan Kokurikulum Pengertian Kokurikulum
 2. 2. PengenalanKokurikulum ialah satu saluran pembelajaran yangberasaskan gerak kerja yang tersusun danterancang yang sebahagian besar aktivitinyadilakukan di luar bilik darjah. Aktiviti, proses dan isikandungan pengajaran dan pembelajarankokurikulum dilaksanakan samada melalui badanberuniform, persatuan, kelab, sukan danpermainan.
 3. 3. SejarahAktiviti kokurikulum di sekolah bermula sejak zamanpenjajahan British. 1909 - ditubuhkan pasukan Pengakap sekolah yang pertama di Singapura. 1956 - Penekanan aktiviti kokurikulum oleh Kementerian Pendidikan secara berkumpulan di dalam surat arahan School Course of Studies Regulation 1956. 1985 - Mata pelajaran kokurikulum yang mengambil masa 60 minit dimasukkan ke dalam jadual waktu persekolahan dalam KBSR.
 4. 4. Konsep Sekitar tahun 60-an dan 70-an umumnya kokurikulumdianggap sebagai aktiviti yang berasingan dan ia tidakbegitu penting dalam perkembangan dan prosespengajaran serta pembelajaran pelajar di sekolah. Kini diterima sebagai sebahagian daripada kurikulumsekolah tetapi masih kurang mendapat tempatsewajarnya berbanding kurikulum akademik. Realitinya di antara kokurikulum dan kurikulum salingberkaitan dan segala aktivitinya dapat mengukuhkan danmengayakan pembelajaran pelajar di dalam kelas.
 5. 5. FalsafahGerak kerja kokurikulum diasaskan atas kepercayaan bahawa :  Semua murid mempunyai bakat dan minat yang boleh dimajukan.  Semua murid boleh dididik dan boleh mendidik diri sendiri dan rakan sebaya.  Semua murid harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani.  Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid untuk keperluan masyarakat.  Masyarakat juga bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid.
 6. 6. Matlamat Menyemai perasaan muhibbah perpaduan dan integrasi nasional di kalangan generasi muda. Peningkatan disiplin pelajar. Pengalaman yang menyeluruh dan keseimbangan dengan pendidikan formal. Menanam, memupuk dan memberi latihan awal dari aspek kepimpinan, sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar. Menyumbangkan usaha membina iklim, budaya dan tempat yang menarik dan menyeronokkan.
 7. 7. Matlamat (sambungan) Perimbangan antara perkembangan intelek(akademik) dengan perkembangan jasmani,  rohani danemosi Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam gerak kerja kokurikulum Pengisian masa lapang dengan berfaedah.
 8. 8. Nilai pendidikan umum Aktiviti Persatuan Matlamat pendidikan dan khusus1. Kawat Semua pasukan pakaian Bekerjasama, Bekerjasama, seragam pancaindera, sihat, pancaindera, sihat, bertolak ansur, taat dan bertolak ansur, taat dan mematuhi pemimpin, mematuhi pemimpin, cergas, cekap dan cergas, cekap dan sebagainya. sebagainya.2. Perkhemahan Hampir semua pasukan Bekerjasama, sihat, Bekerjasama, sihat, pakaian seragam dan cergas, tolong-menolong, cergas, tolong-menolong, sesetengah persatuan siap sedia, berdikari, siap sedia, berdikari, berusaha dan berusaha dan sebagainya. sebagainya.3. Gotong-royong Hampir semua pasukan Bekerjasama, tolong Bekerjasama, tolong pakaian seragam dan menolong, berdikari, menolong, berdikari, sesetengah persatuan simpati dan menghormati simpati dan menghormati orang lain.
 9. 9. Nilai pendidikan umum Aktiviti Persatuan Matlamat pendidikan dan khusus4. Pengembaraan Pengakap, Pandu Puteri, Bekerjasama, sihat, cergas, Disiplin diri, cintakan alam Kadet, Kelab Kembara tolong-menolong, berdikari sekitar, perpaduan dan dan menyiasat. Bertanggungjawab5. Perbahasan Bahasa dan persuratan Kepimpinan, penggunaan Kepimpinan, penggunaan bahasa yang baik, bahasa yang baik, kesopanan, berfikiran kritikal, kesopanan, berfikiran kritikal, keyakinan diri dan berhujah keyakinan diri dan berhujah dan baik. dan baik.6. Permainan Bola Jaring, Olahraga dll. Pemikiran strategik, Pemikiran strategik, semangat kerjasama, semangat kerjasama, semangat kesukanan, semangat kesukanan, menghormati peraturan, menghormati peraturan, keyakinan diri dan tekun. keyakinan diri dan tekun.

×