Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sesi 3 peranan & tanggungjawab seorg pemimpin

2,911 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sesi 3 peranan & tanggungjawab seorg pemimpin

 1. 1. OLEHOLEHZULKAFLI BIN ARIFINZULKAFLI BIN ARIFININSTITUT PERGURUAN TUN HUSSEININSTITUT PERGURUAN TUN HUSSEINONN, BATU PAHAT, JOHOR.ONN, BATU PAHAT, JOHOR.
 2. 2. SYARAT UTAMA :SYARAT UTAMA :Fahami dan Patuhi serta HargaiFahami dan Patuhi serta HargaiPersetiaan dan Undang-Undang PengakapPersetiaan dan Undang-Undang Pengakap
 3. 3. Bahawa dengan sesungguhnya,saya berjanji dan bersetiayang sayadengan seberapa daya upaya sayaakan :Taat kepada Tuhan, Raja, dan Negara;Menolong orang pada setiap masa;Menurut Undang-undang Pengakap.
 4. 4. UNDANG UNDANG PENGAKAPDipercayaiTaat bergunaBersaudara berbudiKasihkan binatangMenurut perintahTabah hati berjimatSuci fikiranSuci perkataanSuci perbuatan
 5. 5. 1. Sifat Seorang PemimpinPatuh kepada tujuan kepimpinan, membentuk generasiPatuh kepada tujuan kepimpinan, membentuk generasiakan datang.akan datang.Berminat, sabar, tabah, beryakinan serta jujur.Berminat, sabar, tabah, beryakinan serta jujur.Ikhlas, berfikiran terbuka, sedia memberi danIkhlas, berfikiran terbuka, sedia memberi danmenerima teguran.menerima teguran.Sentiasa menambah pengetahuan.Sentiasa menambah pengetahuan.Tidak berkepentingan diri.Tidak berkepentingan diri.Berkemampuan & berwibawa.Berkemampuan & berwibawa.
 6. 6. 2. Tugas Awal Pemimpin Menubuhkan kumpulan – PEK dan Sekawan. Memilih, melantik dan membentuk Ketua Sekawan. Menasihati Majlis Ketua Sekawan. Merujuk kepada Pesuruhjaya Daerah, Negeri bagimendapat nasihat serta pandangan. Mendaftarkan kumpulan dan keahlian setiap tahun. Menubuhkan jawatankuasa bagi pengendaliankumpulan dan berkerjasama dengan pemimpin lain. Merapatkan hubungan antara pemimpin.
 7. 7. 2. Tugas Awal Pemimpin Merancang aktiviti tahunan, semester, mingguan. Menyediakan bilik untuk kumpulan / latihan /menyimpan alatan latihan kumpulan. Merancang aktiviti bersama JK kumpulan bagimendapatkan sumber kewangan. Merancang bersama JK kumpulan untukmelaksanakan pelbagai aktiviti - kemasyarakatan /berkhemah / mengembara serta lain-lain. Merekodkan semua aktiviti / perkara di dalam BukuLog Kumpulan.
 8. 8. 3.3. PenyesuaianPenyesuaianHendaklah bijak menyesuaikan diri dan mempunyaiHendaklah bijak menyesuaikan diri dan mempunyaikemahiran hubungan awam (PRO) yang baik.kemahiran hubungan awam (PRO) yang baik.Bersifat ramah mesra, berfikiran terbuka, menerima buahBersifat ramah mesra, berfikiran terbuka, menerima buahfikiran daripada pihak lain seperti daripada pemimpin-fikiran daripada pihak lain seperti daripada pemimpin-pemimpin lain.pemimpin lain.Tidak sombong, bersifat berwaspada, tenang serta sabar.Tidak sombong, bersifat berwaspada, tenang serta sabar.
 9. 9. 4.4. Pemimpin Menjadi TeladanPemimpin Menjadi TeladanTunaikan kewajipan diri, keluarga, masyarakat.Tunaikan kewajipan diri, keluarga, masyarakat.Berbudi pekerti sempurna, berhemah tinggi, baik tuturBerbudi pekerti sempurna, berhemah tinggi, baik tuturkata serta bersopan.kata serta bersopan.Sentiasa berpakaian kemas, sopan.Sentiasa berpakaian kemas, sopan.Memiliki perawakan yang baik, menawan.Memiliki perawakan yang baik, menawan.Amanah, jujur, bertanggung jawab.Amanah, jujur, bertanggung jawab.
 10. 10. 5.5. MatlamatMatlamatMelahirkan generasi akan datang sebagai warganegarayang berguna.Membentuk disiplin yang baik.Membentuk pelajar sebagai warganegara yang patriotisdan faham dasar-dasar negara.
 11. 11. KERJA KUMPULANKERJA KUMPULAN• K1 - Membincangkan peranan pemimpinPKK dalam kumpulan.• K2 - Membincangkan tanggungjawabpemimpin dalam daerah & negeri• K3 – Membahaskan komitmen pemimpindalam organisasi pengakapkeseluruhannya.Masa – 30 minit dengan persembahan
 12. 12. SEKIAN …TERIMA KASIH

×