Razvijanje kompetentnega e učenca pri pouku glasbe

1,255 views

Published on

Razvijanje kompetentnega e učenca pri pouku glasbe

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
131
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.
 • Razvijanje kompetentnega e učenca pri pouku glasbe

  1. 1. Razvijanje kompetentnega e-učenca pri pouku glasbe<br />Oliver Buček, prof.<br />
  2. 2. E-GRADIVA<br />Možno jih je obravnavati z različnih vidikov.<br />PO NAMENU<br />Glavni namen: učenje in poučevanje v živo, učenje in poučevanje na daljavo, virtualno učenje, kombinirano učenje,<br />Drugi nameni: razvoj IKT spretnosti, pridobivanje kompetenc za vseživljenjsko učenje, igra, zabava<br />
  3. 3. E-GRADIVA<br />Podajanje informacij na daljavo predstavlja izziv tako za učitelje kot tudi za učence, ki pri takem načinu pridobivanja znanja pomembno sooblikujejo ta proces.<br />Pomembna cilja e-gradiv sta predvsem samostojno učenje in povečanje aktivnosti vseh udeleženih v projektu.<br />
  4. 4. E-GRADIVA<br />Učitelji in učenci uporabljajo različna e-gradiva pri poučevanju in učenju: <br />didaktična programska oprema<br />CD-ji in DVD-ji<br />e-gradiva na internetu (spletne strani, spletne učilnice, spletne aplikacije) <br />priročniki, vodniki, navodila za delo<br />
  5. 5. E-GRADIVA<br />Od leta 2006 nastajajo obsežnejša e-gradiva na internetu. <br />Cilj novih projektov e-gradiv je sicer širša: <br />razviti nove pristope poučevanj in učenja ter jih realizirati z novimi e-gradivi ter uvajati med učitelje in učence.<br />
  6. 6. Ključne kompetence za vseživljensko učenje <br />Kompetence so splet vedenja, spretnosti in stališč, ki omogočajo uspešno vključevanje otrok v svet dela in učenja.<br />Spletna učilnica za glasbo<br />http://www.e-sola.mladinska.com/<br />Spletna učilnica OŠ Breg<br />http://www.os-breg.si/eucilnica/<br />Spletni učilnici omogočata otrokom razvijanje kompetenc kot so: zbiranje, analiza in organizacija informacij, posredovanje idej in informacij, načrtovanje in organizacija aktivnosti, delo z drugimi in timsko delo<br />
  7. 7. Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje <br />Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – Evropski referenčni okvir:<br />sporazumevanje v maternem jeziku<br />sporazumevanje v tujih jezikih<br />matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji<br />digitalna pismenost<br />učenje učenja<br />socialne in državljanske kompetence<br />samoiniciativnost in podjetnost<br />kulturna zavest in izražanje<br />
  8. 8. Kompetenca digitalna pismenost<br />Opredeljena kot tista, ki vključuje varno in kritično uporabo tehnologij informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju.<br />Razvoj kompetence vključuje kognitivni (pridobivanje vednosti), funkcionalni (razvoj spretnosti) in vzgojno-socializacijski vidik (odnos do sočloveka, skupnosti in okolja, razvoj odgovornosti in avtonomnosti). <br />
  9. 9. Vključevanje IKT v programe osnovnošolskega izobraževanja pri pouku glasbene vzgoje.<br />Učenci pri pouku glasbene vzgoje spoznavajo vlogo IKT sredstev za: <br />iskanje, <br />zbiranje, <br />obdelavo, <br />oblikovanje in predstavitev informacij, <br />učenje,<br />reševanje nalog (kvizov). <br />
  10. 10. Sredstva IKT pri pouku glasbe<br />Sredstva IKT, ki pridejo v poštev pri pouku glasbene vzgoje:<br />računalnik, <br />Internet,<br />projektor,<br />digitalna kamera,<br />digitalni fotoaparat,<br />interaktivna tabla<br />video<br />radio s CD predvajalnikom<br />
  11. 11. Vključevanje IKT v programe osnovnošolskega izobraževanja pri pouku glasbene vzgoje.<br />Skupaj z učiteljem in tudi samostojno učenci spoznajo IKT sredstva, njihovo uporabo, rokovanje z njimi in medsebojno povezanost. <br />Pri tem prevzemajo aktivnejšo vlogo. <br />
  12. 12. Kompetence učitelja – kompetence učencev<br />UČITELJI<br />uporabljajo IKT kot sredstvo oz. pripomoček za poučevanje, administracijo (zbiranje in obdelava podatkov), komuniciranje z učenci, starši in drugimi učitelji, pripravi materialov , načrtovanje pouka, učenju na daljavo, iskanju različnih virov informacij<br />UČENCI<br />Gre za vprašanje kako in kje informacijo pridobiti ter kako jo koristno uporabiti in kritično ovrednotiti<br />
  13. 13. Možnosti uporabe IKT<br />večkratne ponovitve demonstracije (video posnetki)<br />vpogled v informacijo doma preko spleta<br />priprave nalog, vezanih na praktično delo pri pouku<br />predstavitve svojih izdelkov, njihove poprave in dopolnjevanja<br />predstavljanje svojega znanja sošolcem, staršem, učiteljem <br />učenje na daljavo<br />
  14. 14. Ključne kompetence obsegajo:<br />delo z viri (razporejanje časa, denarja, materiala, prostora in zaposlenih),<br />medosebne spretnosti (sodelovanje v skupinah, poučevanje drugih, vodenje, pogajanje, medkulturnost),<br />delo s podatki (iskanje, pridobivanje vrednotenje in uporaba podatkov, organizacija in vzdrževanje dokumentacije, predstavitve znanja, uporaba informacijske tehnologije),<br />uporaba tehnologije (izbira in uporaba ustreznih tehnologij za posamezne naloge ter njihovo vzdrževanje).<br />
  15. 15. Omenjene kompetence temeljijo na:<br />osnovnih spretnostih (npr. branje, pisanje, aritmetika in matematika, govorno izražanje in poslušanje),<br />miselnih spretnostih (npr. ustvarjalno razmišljanje, reševanje problemov, poznavanje zakonitosti učenja, iskanje in sprejemanje odločitev),<br />osebnostnih lastnostih (npr. osebna odgovornost, samopodoba, socialnost, samoorganiziranost in integriteta).<br />
  16. 16. E-zbornica<br />http://www.os-breg.si/zbornica/<br />Virtualno središče učiteljskega zbora, ki nudi informacijsko podporo zaposlenim pri svojem strokovnem delu. Učilnica je namenjena tudi neformalnim dejavnostim.<br />nadomeščanja,<br />odsotnosti učiteljev,<br />sodelovanje s starši,<br />e-tajništvo<br />
  17. 17. E-zbornica<br />Učiteljeva strokovna usposobljenost?<br />zahtevam in potrebam učinkovitega načina poučevanja je možno slediti le z ustrezno usposobljenimi učitelji<br />

  ×