Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OPIS AKTIVNOSTI V ŠOL.LETU 2012/2013 (PO MESECIH) 
SEPTEMBER/OKTOBER 2012: 
- Učenci vseh partnerskih šol bodo ustvarjali ...
- Evalvacija 1. projektnega sestanka (videokonferenca, krajši evalvacijski vprašalniki, 
namenjeni sodelujočim učencem, nj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Načrt dela 2012-13 comenius po mesecih

176 views

Published on

Načrt dela 2012-13 comenius po mesecih

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Načrt dela 2012-13 comenius po mesecih

  1. 1. OPIS AKTIVNOSTI V ŠOL.LETU 2012/2013 (PO MESECIH) SEPTEMBER/OKTOBER 2012: - Učenci vseh partnerskih šol bodo ustvarjali projektni logotip (natečaj). - Oblikovanje projektne spletne strani. - Priprava predstavitev šol, mest in držav, ki sodelujejo pri projektu in ogled le-teh preko spleta ali DVD-jev (seznanitev s partnerskimi šolami). - Predstavitev projekta na šolah (t.i. Comenius kotički, delovni sestanki na vsaki šoli za učitelje in učence glede ciljev projekta in dejavnosti). - Izbor projektnega logotipa (najboljša rešitev je nagrajena). - Izdelava podrobnega načrta projektnih aktivnosti. - Izdelava uvodnega (spletnega) vprašalnika za učence, učitelje in starše, ki bo med drugim ugotavljal stopnjo spletnega nasilja (t.i. cyber bullying), drugih vrst nasilja med mladimi in stopnjo zavedanja o (ne) varni uporabi interneta. NOVEMBER, DECEMBER2012: - Izpolnjevanje zgoraj omenjenih vprašalnikov in analiza odgovorov. - Seznanitev z in ozaveščanje varne uporabe interneta s spletnimi izobraževalnimi igrami in s pomočjo internetnih strani ter delovnih listov, ki skrbijo za odgovorno rabo interneta (pri pouku – v računalnici, doma). - Izdelava posterjev na vseh partnerskih šolah, ki promovirajo varno uporabo interneta. - Izmenjava božično-novoletnih voščilnic (tradicionalnih in elektronskih), ki jih izdelajo učenci, ter objava e-voščilnic na projektni spletni strani oz. razstava voščilnic na vidnih mestih v šoli. JANUAR IN FEBRUAR 2013: - Priprava na 1. projektni sestanek (izbor učencev & učiteljev, potrebna dokumentacija, načrtovanje programa, vabila strokovnjakom idr.) MAREC /APRIL2013: Prvo projektno srečanje v Sloveniji:  Predstavitev partnerskih držav (kulturno-zabavni program ob sprejemu).  Primerjava analiz in rezultatov vprašalnikov in objava le-teh na projektni spletni strani.  Oblikovanje večjezikovnega slovarja, ki bo vseboval osnovno besedišče in sporazumevalne fraze vseh partnerskih jezikov.  Organizacija delavnic, na katerih učenci učijo odrasle (ali mlajše učence), kako uporabljati računalnike, internet in mobitele (tudi t.i. pametne telefone), odrasli/starejši pa nudijo podporo mlajšim (jih učijo o bontonu, vodijo kakšno umetniško delavnico, kuharsko delavnico ipd.)  Predavanja strokovnjakov s področja varne uporabe interneta z okroglo mizo ali debatami in igrami vlog učencev (lahko tudi povabimo žrtev, ki je pripravljena spregovoriti o svojih izkušnjah) – vabljeni bodo vsi udeleženci (učenci, starši, stari starši, učitelji, predstavniki lokalnih in državnih ustanov, mediji)  Promocija varne uporabe interneta s spletnimi izobraževalnimi igrami.  Začetek oblikovanja e-priročnika (brošure)“ e-Behaviour Code” (zbiranje in zapis prvih idej).  Ekskurzija/e.
  2. 2. - Evalvacija 1. projektnega sestanka (videokonferenca, krajši evalvacijski vprašalniki, namenjeni sodelujočim učencem, njihovim staršem in učiteljem). - Predstavitev rezultatov in fotografij s 1. projektnega srečanja na projektni spletni strani. - Priprava na 2. projektno srečanje APRIL/MAJ 2013: Drugo projektno srečanje v Turčiji: • praznovanje festivala otrok (v Turčiji je 23. april otroški praznik, ki ga je vsem otrokom podaril nekdanji predsednik Mustafa Kemal Atatürk); • predstavitev ljudskih plesov vseh sodelujočih držav; • organizacija piknika za učence, njihove starše in stare starše ter učitelje; • predavanja in delavnice na temo spletnega nasilja in varne uporabe interneta (povabljeni bodo predstavniki lokalnih ali državnih ustanov, ki skrbijo za varnost in uresničevanje zakonodaje, prav tako je načrtovano, da bodo spregovorile žrtve spletnega nasilja); • posodabljanje e-priročnika; • ekskurzija/e. JUNIJ 2013: - Evalvacija 2. projektnega sestanka (videokonferenca, krajši evalvacijski vprašalniki, namenjeni sodelujočim učencem, njihovim staršem in učiteljem). Tretje projektno srečanje v Španiji: • Delavnice na temo internetnega bontona (t.i. netiquette); • primerjava različnih vrst nasilja (spletno, verbalno, fizično, domače) in ugotavljanje, katero nasilje je bolj razširjeno in škodljivo (s pomočjo anket, raziskav, študij, debat, intervjujev…). • organizacija piknika za učence, njihove starše in stare starše ter učitelje; - Evalvacija 3. projektnega sestanka (videokonferenca, krajši evalvacijski vprašalniki, namenjeni sodelujočim učencem, njihovim staršem in učiteljem). - Izdelava in reševanje delovnih listov o tem, kako preprečiti zasvojenost z internetom (pri in po pouku). - Izdelava vmesnega poročila (lahko tudi v obliki biltena), ki bo predstavilo enoletno delo v projektu.

×