Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Medpredmetno povezovanje – ugotavljanje onesnaženosti okolja s kovinami
Marjana Pograjc Debevec, GESŠ Trbovljemarjana.pogr...
Variante vrednoti računalnik, dijaki pa so jih analizirali.
2
Metoda dela – izbor in opis variant
Uvod
Medpredmetno povezovanje - didaktični pristop
učitelj obravnava vsebino celostno
problem osvetli z različnih vidikov...
4
Načrt timskega poučevanja
5
6
Načrt timskega poučevanja
Načrt timskega poučevanja
7
8
Načrt timskega poučevanja
Metoda dela – odločitveni model
Odločitveni model s pomočjo orodja za večparametrsko odločanje DEXi za ugotavljanje Cd, Pb...
Dijaki kriterijem dodajo zaloge vrednosti urejene od najslabše do najboljše
razlikuje se po utežeh, ki jih zavzamejo krit...
Načrt timskega poučevanja
11
12
Načrt timskega poučevanja
Načrt timskega poučevanja
13
14
Načrt timskega poučevanja
Zaključek
S pomočjo številnih informacij dostopnih tudi preko IKT, dijaki oblikovali odločitveni model za ugotavljanje Hg,...
16
Literatura
Bohanec, M., Jereb, E., Rajkovič, V. (2003). Dexi: Računalniški program za večparametrsko odločanje, Moderna...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Medpredmetno povezovanje

Predstavitev medp

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medpredmetno povezovanje

 1. 1. Medpredmetno povezovanje – ugotavljanje onesnaženosti okolja s kovinami Marjana Pograjc Debevec, GESŠ Trbovljemarjana.pograjc@gess.si Darja Užmah, GESŠ Trbovljedarja.uzmah@gess.si Sirikt2010
 2. 2. Variante vrednoti računalnik, dijaki pa so jih analizirali. 2 Metoda dela – izbor in opis variant
 3. 3. Uvod Medpredmetno povezovanje - didaktični pristop učitelj obravnava vsebino celostno problem osvetli z različnih vidikov Primer načrtovanja timskega poučevanja dva učitelja poučujeta sočasno izvajata različne, posredno povezane dejavnosti Primer izvedbe medpredmetnega povezovanja preizkušanje različnih rešitev in pristopov oblikovanje pravil timskega dela obogatitev znanja in pedagoških izkušenj učiteljev 3
 4. 4. 4
 5. 5. Načrt timskega poučevanja 5
 6. 6. 6 Načrt timskega poučevanja
 7. 7. Načrt timskega poučevanja 7
 8. 8. 8 Načrt timskega poučevanja
 9. 9. Metoda dela – odločitveni model Odločitveni model s pomočjo orodja za večparametrsko odločanje DEXi za ugotavljanje Cd, Pb in Hg s skupnimi kriteriji zalogami vrednosti 9
 10. 10. Dijaki kriterijem dodajo zaloge vrednosti urejene od najslabše do najboljše razlikuje se po utežeh, ki jih zavzamejo kriteriji glede na posamezen element. 10 Metoda dela – urejanje uteži
 11. 11. Načrt timskega poučevanja 11
 12. 12. 12 Načrt timskega poučevanja
 13. 13. Načrt timskega poučevanja 13
 14. 14. 14 Načrt timskega poučevanja
 15. 15. Zaključek S pomočjo številnih informacij dostopnih tudi preko IKT, dijaki oblikovali odločitveni model za ugotavljanje Hg, Cd in Pb v človeku. Dvig ekološke zavesti vsak posameznik lahko najde izhodišče za razmišljanje o svojih navadah, ki pripomorejo k večji kvaliteti življenja. Povezovanje predmetov (BIO-INF) cilj: širjenje znanja o dani problematiki, dvig ekološke zavesti in posledično ozaveščanje o kvaliteti okolja 15
 16. 16. 16 Literatura Bohanec, M., Jereb, E., Rajkovič, V. (2003). Dexi: Računalniški program za večparametrsko odločanje, Moderna organizacija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj. Hodnik, Čadež, T., Filipčič, T.( 2005): 2005 – letnik 20, Povzetki številke 3-4 (7.1.2010). Dostopno na svetovnem spletu: http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/povzetki/po05-3-4.html. Debevec, A., Krajnc, M., Topole, M., Užmah, D., Savinek, K. (2009). Določanje vsebnosti težkih kovin v laseh zasavskih srednješolcev, raziskovalna naloga, Gibanje znanost mladini. Eržen, I. (2004). Stopnja izpostavljenosti prebivalcev Slovenije vnosu svinca, kadmija in živega srebra s hrano, doktorska disertacija Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

×