Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otvaranje prodaje i privlacenje paznje kupca

919 views

Published on

Kako se otvara prodaja i započinje prodajni razgovor sa kupcem?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otvaranje prodaje i privlacenje paznje kupca

 1. 1. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Trener: Miodrag Kostić www.miodragkostic.com Otvaranje prodaje i privlacenje paznje kupca?
 2. 2. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com ??? Koje su faze prodajnog sistema? Recite koji su koraci u vašem prodajnom procesu? “Sistem će raditi za vas čak i kada se ni vi sami ne osećate da radite za sebe.” -- Ron Martin
 3. 3. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com 4 koraka 1. Attention (Pažnja) Otvaranje kanala komunikacije 2. Interest (Interesovanje) Otkrivanje želja i potreba 3. Desire (Želja) Povezivanje potreba sa proizvodom 4. Action ( Akcija ) Poziv na akciju Osnovni koraci u prodajnoj komunikaciji?
 4. 4. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com A - ( Attention) privuci pažnju ( P ) Osnovni koraci u prodajnoj komunikaciji?
 5. 5. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com 1. Pažnja (usaglašavanje, sticanje poverenja) PAŽNJA •Da li znate za koliko vremena naša svest stvara prvi utisak? •Koliko je važno ostvariti dobar prvi utisak na kupca? •Kako ostvariti (pravi) prvi utisak na kupca? Attention Iznenadite ga!
 6. 6. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Pažnja – (usaglašavanje, sticanje poverenja) PAŽNJA •Da li je otvaranjem razgovora otvoren i kanal komunikacije? •Zašto fudbalski sudija svira u pištaljku na utakmici? •Kako se otvara kanal komunikacije sa kupcem? Iznenadite ga, ali prijatno!
 7. 7. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Šta uverava sagovornika? 38% 7% 55% Govor tela Ton Reči
 8. 8. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Otvaranje prodajnog razgovora? 1. Zahvalnost (Hvala što ste me primili, znam da ste zauzeti, biću kratak) 2. Očekivanje (Naš štampač će vam smanjiti troškove štampanja za 30%) 3. Preokret (Nisam došao da prodajem već da vam postavim pitanja) 4. Problem (Troškovi štampanja su u porastu, pa vam možemo pomoći)
 9. 9. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Hvala na pažnji … ;) www.poslovnaznanja.com

×