Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TORAKAL VE LOMBER SPİNAL   YARALANMALAR    Dr.Aslı TÜRKAY   GÜTF Acil Tıp A.D.     Ekim 2009
SUNUM PLANIEpidemiyolojiAnatomiMekanizmaTanıKırık çeşitleriSpinal sendromlarTedaviVaka
EPİDEMİYOLOJİ Motorlu taşıt kazaları    %40-50 Yüksekten düşmeler      %20 Zeminden düşmeler      %10 İş...
EPİDEMİYOLOJİ8000-10000 vaka/yılHastaların %40 ında;  Lezyonun altında motor&duyu defisiti  4000 vaka/yıl (tetra/par...
EPİDEMİYOLOJİT1-T10  %16 nörolojik defisit riskiT11-L1  %52L1-L5  %32
ANATOMİ  7  12  5  5
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİTorasik vertebralar rijid yapıdadırTorasik vertebraların stabilitesinin bozulması daha güçtürSpinal kanal daha d...
ANATOMİ
ANATOMİLomber bölgede L1-2’den sonra omurilik yokturSpinal sinirler kauda equina olarak devam ederKonus bölgesi zedelen...
MEKANİZMA%80  Multipl travma%26  Maksilofasiyel travma%16  Major göğüs travması%10  Major batın travması%8  Uzu...
MEKANİZMABilinçsiz hastaYüksek enerjili travmaNörolojik defisiti olan hastaMultipl yaralanma SPİNAL TRAVMA DÜŞÜN!!!
MEKANİZMAKemik yapıdaki zedelenme ile spinal kord yaralanmasının derecesini tahmin etmek güçtürYaralanma mekanizması ver...
MEKANİZMASpinal kord; Kemik,ligament veya diske direkt kompresyon, Vasküler yapıların kesilmesi, Traksiyon ile zede...
MEKANİZMAMİNÖR:Transvers, spinöz, artiküler proçeslerin fraktürleriMAJOR: Kompresyon (wedge) kırıkları Burst fraktür...
MEKANİZMA
SPİNAL İMMOBİLİZASYONBoyunluk takHastanın düz bir zemin üzerinde (travma tahtası) taşı veya tespit etHastanın baş, boyu...
Torakolomber Radyografi       Endikasyonları  spinöz proçes hassasiyeti  nörolojik defisit(+)  servikal omur ...
Torakolomber Radyografi       Endikasyonları >55 yaş Metastatik hastalık (özellikle meme,akciğer,prostat kanseri)...
NORMAL GRAFİ  n spinous process  d pedicle  a body  t inf. end plate  s sup. end plate  cvj costovertebral j...
NORMAL GRAFİ  s sup. end plate  a body  t inf. end plate  v disk space  d pedicle  i interfacetal joint  pr ...
NORMAL GRAFİ * 12th rib d pedicle n spinous process tp transverse process p pars interarticularis r inf. art. proces...
NORMAL GRAFİ    o sup. art. process & facet    d pedicle    a body    r inf. art. process & facet    i...
FRAKTÜR TANISI  Paraspinal hatta genişleme  Psoas hattının silinmesi  Vertebral displacement  Skolyoz & kifoz  İ...
FRAKTÜR TANISI Düz grafilerdeki şüpheli yerden veya normal grafili hastalardan nörolojik defisit seviyesinde (2-3 segment...
FRAKTÜR TANISIMR Ligamentöz zedelenme ve kemik parçaları, travmatik disk hernisi, epidural hematom ve subluksasyon gib...
FRAKTÜR TANISITravma+sırt ağrısı+ FM de sırt hassasiyeti olan bütün hastalar: AP ve lateral grafilerÜst torasik bölge:CT...
İNSTABİLİTE BULGULARI• Anterior vertebral kolonda ≥%50 yükseklik kaybı• ≥%15 kompresyon• ≥%30 torakolomber kifoz• Birçok s...
FLEKSİYON-DİSTRAKSİYON KIRIKLARI• Genellikle T12-L1 etkilenir ve T12 anterior dislokasyonu sıklıkla eşlik eder• Distraksi...
FLEKSİYON-DİSTRAKSİYON KIRIKLARI•  .
FLEKSİYON-DİSTRAKSİYON KIRIKLARI
FLEKSİYON-DİSTRAKSİYON KIRIKLARI          MRI features of the sandwich sign. (A)          Sagittal STI...
FRAKTÜR VE DİSLOKASYON
FRAKTÜR VE DİSLOKASYON       The bilateral paraspinous       hematoma (arrows) is an       obvious indir...
BURST FRAKTÜREn sık görülen torakolomber kırık tipidirAksiyel yüklenme ve fleksiyon sonucu oluşurÖn ve orta kolon etkil...
BURST FRAKTÜR
BURST FRAKTÜR
BURST FRAKTÜR s comminuted, depressed sup. end- plate ------- widened interpedicular distance fx vertical fracture li...
BURST FRAKTÜR s depressed fractue, sup. end-plate ac anterioly displaced ant. fragment(s) pc retropulsed post. fragm...
BURST FRAKTÜR ac anteriorly displaced ant. fragment pc retropulsed post. fragment(s) of comminuted sup. end- plate ...
BURST FRAKTÜR
KOMPRESYON KIRIKLARIÖn kolon etkilenir%50 den fazla hasar olmazsa spinal kord etkilenmezFleksiyon zorlaması ile oluşur...
KOMPRESYON KIRIKLARI
KOMPRESYON KIRIKLARI
KOMPRESYON KIRIKLARI
KOMPRESYON KIRIKLARI
KOMPRESYON KIRIKLARI      Epf fracture of anterior      aspect, superior end-      plate      Arro...
KOMPRESYON KIRIKLARI      Epf fracture, superior      end plate      Arrow impacted      fracture,...
KOMPRESYON KIRIKLARI      Arrow impaction of      lateral cortex is only      sign of fracture
DİĞER YARALANMALARHİPEREKSTANSİYON Çok nadir görülür Genellikle unstabildir ve ciddi kord yaralanmasına  neden olur...
VAKA 146Y erkek9haftadır bel ağrısı mevcutAğrısı motorlu araç kazası sonrası başlamış9gün hastanede yatan hasta taburc...
VAKA 1
VAKA 1
VAKA 1
VAKA 1
VAKA 1
VAKA 229y erkek1gün önce kalçası üzerine düşmüşAile hekimince değerlendirilmişKriopraktik tedavisi önerilmiş
VAKA 2
SPİNAL ŞOKYaralanmanın altında kalan seviyelerde ani refleks fonksiyon kaybıBulgular:  Bradikardi  hT  İskelet kas...
KOMPLET LEZYONLARSpinal travmanın en ciddi sonucu lezyon seviyesinin altında tüm nörolojik fonksiyonların kaybolduğu komp...
KOMPLET LEZYONLARMOTOR DEFİSİT : Spinal kord yaralanmalarında istemli hareketlerin  kaybolduğu üst motor nöron paraliz...
KOMPLET LEZYONLARDUYUSAL DEFİSİT : Komplet lezyonlarda lezyon altındakii  ağrı,ısı,dokunma,pozisyon ve taktil diskrimi...
KOMPLET LEZYONLAROtonomik defisit Vazomotor kontrol Ateş kontrolSfinkter bozukluğu
İNKOMPLET LEZYONLARAnterior servikal spinal kordSantral spinal kordBrown Sequard sendromuKauda equina sendromu
ANTERİOR SERVİKAL SPİNAL KORD         Spinal kordun ön 2/3 lük         kısmında olan fonksiyon      ...
SANTRAL SPİNAL KORD      Sıklıkla daha önceden servikal      spondilozu veya stenozu olan      hastalard...
BROWN SEQUARD SENDROMU       Genellikle faset kilitlenmeleri,       kompresyon kırıkları, penetran      ...
KAUDA EQUİNA SENDROMULomber, sakral ve koksigeal sinirlerin yaralanmasıdırPeriferik sinir hastalığıdırMesane ve rektum ...
TEDAVİÖnerilen protokol: Yaralanmadan 8 saat içinde başlanmış olacak Metilprednizolon (30 mg/kg) bolus/15 dk. 45 dk...
TEDAVİPENETRAN YARALANMA: Enfeksiyonu önle iv antibİyotik İlerleyen nörolojik defisitcerrahi Kurşunu çıkarma:Sta...
Acil cerrahi tedavi için endikasyonlar Nörolojik defisitlerde progresyon, MRG, BT veya myelografide omurilik basısına n...
KAYNAKLAR•  TINTINALLI6th ED 2004•  eMEDICINE EMERGENCY MEDICINE•  JOURNAL OF TRAUMA MANAGEMENT•  The Journal of the C...
Torakolomber spinal yaralanmalar (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Torakolomber spinal yaralanmalar (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Torakolomber spinal yaralanmalar (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Torakolomber spinal yaralanmalar (fazlası için www.tipfakultesi.org )

4,051 views

Published on

 • Be the first to comment

Torakolomber spinal yaralanmalar (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. TORAKAL VE LOMBER SPİNAL YARALANMALAR Dr.Aslı TÜRKAY GÜTF Acil Tıp A.D. Ekim 2009
 2. 2. SUNUM PLANIEpidemiyolojiAnatomiMekanizmaTanıKırık çeşitleriSpinal sendromlarTedaviVaka
 3. 3. EPİDEMİYOLOJİ Motorlu taşıt kazaları %40-50 Yüksekten düşmeler %20 Zeminden düşmeler %10 İş kazaları %18 Ateşli silah yaralanmaları %5-15 Spor kazaları %4 Diğerleri %3
 4. 4. EPİDEMİYOLOJİ8000-10000 vaka/yılHastaların %40 ında;  Lezyonun altında motor&duyu defisiti  4000 vaka/yıl (tetra/parapleji) 15-29 yaş arası genç erkek Ortalama yaş:33.5 yıl
 5. 5. EPİDEMİYOLOJİT1-T10 %16 nörolojik defisit riskiT11-L1 %52L1-L5 %32
 6. 6. ANATOMİ 7 12 5 5
 7. 7. ANATOMİ
 8. 8. ANATOMİ
 9. 9. ANATOMİTorasik vertebralar rijid yapıdadırTorasik vertebraların stabilitesinin bozulması daha güçtürSpinal kanal daha dardırKomplet yaralanma daha sıktırBeraberinde akciğer ve mediastinal dokularda hasarlanmalar sık görülür
 10. 10. ANATOMİ
 11. 11. ANATOMİLomber bölgede L1-2’den sonra omurilik yokturSpinal sinirler kauda equina olarak devam ederKonus bölgesi zedelenmeye cevap olarak omuriliğe benzer olup kalıcı barsak ve mesane fonksiyonlarının bozukluğu sıktır
 12. 12. MEKANİZMA%80 Multipl travma%26 Maksilofasiyel travma%16 Major göğüs travması%10 Major batın travması%8 Uzun kemik/pelvik kırığı
 13. 13. MEKANİZMABilinçsiz hastaYüksek enerjili travmaNörolojik defisiti olan hastaMultipl yaralanma SPİNAL TRAVMA DÜŞÜN!!!
 14. 14. MEKANİZMAKemik yapıdaki zedelenme ile spinal kord yaralanmasının derecesini tahmin etmek güçtürYaralanma mekanizması vertebral injurinin tipi ve nörolojik zedelenme hakkında fikir verir
 15. 15. MEKANİZMASpinal kord; Kemik,ligament veya diske direkt kompresyon, Vasküler yapıların kesilmesi, Traksiyon ile zedelenir
 16. 16. MEKANİZMAMİNÖR:Transvers, spinöz, artiküler proçeslerin fraktürleriMAJOR: Kompresyon (wedge) kırıkları Burst fraktürleri Fleksiyon-distraksiyon kırıkları (emniyet kemeri) Fraktür/dislokasyonlar
 17. 17. MEKANİZMA
 18. 18. SPİNAL İMMOBİLİZASYONBoyunluk takHastanın düz bir zemin üzerinde (travma tahtası) taşı veya tespit etHastanın baş, boyun ve gövde aynı eksende olacak şekilde çevirerek muayene et
 19. 19. Torakolomber Radyografi Endikasyonları spinöz proçes hassasiyeti nörolojik defisit(+) servikal omur yaralanması GKS < 10 alkol (+) değişen mental durum yüksekten düşme araçtan fırlama motosiklet kazası
 20. 20. Torakolomber Radyografi Endikasyonları >55 yaş Metastatik hastalık (özellikle meme,akciğer,prostat kanseri) Osteoporoz Multipl myelom Kronik steroid kullanımı Ankilozan spondilit Saptanan pyojenik enfeksiyon(iv ilaç kullanımı, DM)
 21. 21. NORMAL GRAFİ n spinous process d pedicle a body t inf. end plate s sup. end plate cvj costovertebral joint trp transverse process tr trachea lsb left stem bronchus da descending aorta pss paraspinal line
 22. 22. NORMAL GRAFİ s sup. end plate a body t inf. end plate v disk space d pedicle i interfacetal joint pr post. ribs, superimposed rs rib shadow dia diaphragm
 23. 23. NORMAL GRAFİ * 12th rib d pedicle n spinous process tp transverse process p pars interarticularis r inf. art. process & facet o sup. art. process & facet i interfacetal joint space lcm lateral cortical margin, body s sup. end-plate t inf. end-plate ils interlaminar space
 24. 24. NORMAL GRAFİ  o sup. art. process & facet  d pedicle  a body  r inf. art. process & facet  i interfacetal joint space  o1 sup. art. process, subjacent vertebra  v disk space  S1 first sacral segment
 25. 25. FRAKTÜR TANISI Paraspinal hatta genişleme Psoas hattının silinmesi Vertebral displacement Skolyoz & kifoz İnterspinöz aralıklarda genişleme İntervertebral disk aralıklarında anormallik Apofiziyel eklem aralıklarında genişleme İnterpedinküler mesafede artış
 26. 26. FRAKTÜR TANISI Düz grafilerdeki şüpheli yerden veya normal grafili hastalardan nörolojik defisit seviyesinde (2-3 segment üstü içine alacak şekilde) BT çekilirKemik anatomiyi ve spinal kanalı detaylı olarak gösterir
 27. 27. FRAKTÜR TANISIMR Ligamentöz zedelenme ve kemik parçaları, travmatik disk hernisi, epidural hematom ve subluksasyon gibi spinal kanal basısı hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Ayrıca omurilik kesisi, hematomiyeli, kontüzyon, iskemi ve ödem gibi lezyonlarda görülebilir. Kauda equina lifleri hakkında da değerli bilgiler verir
 28. 28. FRAKTÜR TANISITravma+sırt ağrısı+ FM de sırt hassasiyeti olan bütün hastalar: AP ve lateral grafilerÜst torasik bölge:CTCiddi sırt, boyun ağrısı+normal film:CTSubluksasyon, kemik hasarı:CTNörolojik defisit:CTSpinal kanala uzanım şüphesi:CT
 29. 29. İNSTABİLİTE BULGULARI• Anterior vertebral kolonda ≥%50 yükseklik kaybı• ≥%15 kompresyon• ≥%30 torakolomber kifoz• Birçok seviyede spinal fraktür• Posterior vertebral line ve yükseklikte herhangi bir değişiklik• Posterior kolon kırıkları(transvers ve spinöz proçes hariç)• Vertebral body dislokasyonu• İnterspinöz alanda,facet eklemlerde ve interpedinküler aralıkta genişleme• Grade 3-4 spondilolistezis
 30. 30. FLEKSİYON-DİSTRAKSİYON KIRIKLARI• Genellikle T12-L1 etkilenir ve T12 anterior dislokasyonu sıklıkla eşlik eder• Distraksiyon etkisiyle posterior yapılarda yaralanma oluşurken fleksiyon etkisiyle ön ve orta kolonda kompresyon oluşur• Transvers çıkıntı veya pedikülden geçen kırık hattı lezyon için patognomoniktir• Unstabildir ve sıklıkla nörolojik defisit meydana gelir
 31. 31. FLEKSİYON-DİSTRAKSİYON KIRIKLARI• .
 32. 32. FLEKSİYON-DİSTRAKSİYON KIRIKLARI
 33. 33. FLEKSİYON-DİSTRAKSİYON KIRIKLARI  MRI features of the sandwich sign. (A) Sagittal STIR MR image (2915/30/150) shows the sandwich sign (black arrow): an area of low-signal-intensity hemorrhage within the pedicular fracture, encased by a rim of edema. Note the linear areas of edema in the 2 adjacent injured vertebral bodies (white arrows). (B) Sagittal T2-weighted turbo SE image (5000/120) shows a horizontal fracture in the pedicle of T12, with linear adjacent zones of high and low signal intensity that produce a sandwich sign (arrow). The fracture extends into the vertebra and is associated with an anterosuperior wedge-shaped fracture of the vertebral body. (Courtesy of Groves CJ, Cassar-Pullicino VN, Tins BJ, et al: Chance- type flexion-distraction injuries in the thoracolumbar spine: MR imaging characteristics. Radiology 236:601– 608, 2005. Radiological Society of North America.)
 34. 34. FRAKTÜR VE DİSLOKASYON
 35. 35. FRAKTÜR VE DİSLOKASYON  The bilateral paraspinous hematoma (arrows) is an obvious indirect sign of the fracture-dislocation manifested by suble malalignment and rotation of the lower vertebra evidenced by displacement of their spinous process ( * )
 36. 36. BURST FRAKTÜREn sık görülen torakolomber kırık tipidirAksiyel yüklenme ve fleksiyon sonucu oluşurÖn ve orta kolon etkilenir
 37. 37. BURST FRAKTÜR
 38. 38. BURST FRAKTÜR
 39. 39. BURST FRAKTÜR s comminuted, depressed sup. end- plate ------- widened interpedicular distance fx vertical fracture line t fracture, infer. end- plate
 40. 40. BURST FRAKTÜR s depressed fractue, sup. end-plate ac anterioly displaced ant. fragment(s) pc retropulsed post. fragment t depressed fracture, inf. end-plate
 41. 41. BURST FRAKTÜR ac anteriorly displaced ant. fragment pc retropulsed post. fragment(s) of comminuted sup. end- plate paf post. arch fracture
 42. 42. BURST FRAKTÜR
 43. 43. KOMPRESYON KIRIKLARIÖn kolon etkilenir%50 den fazla hasar olmazsa spinal kord etkilenmezFleksiyon zorlaması ile oluşurYaşlı hastalarda osteoporoza bağlı olarak spontan gelişebilirVertebral body de yükseklik kaybı vardır
 44. 44. KOMPRESYON KIRIKLARI
 45. 45. KOMPRESYON KIRIKLARI
 46. 46. KOMPRESYON KIRIKLARI
 47. 47. KOMPRESYON KIRIKLARI
 48. 48. KOMPRESYON KIRIKLARI  Epf fracture of anterior aspect, superior end- plate  Arrow impacted fracture, anterosuperi or aspect of body  Nc normal cortex, mid- body
 49. 49. KOMPRESYON KIRIKLARI  Epf fracture, superior end plate  Arrow impacted fracture, anterosuperior aspect of body  NB the apophyseal joint is normal on this minimally impacted wedge fracture
 50. 50. KOMPRESYON KIRIKLARI  Arrow impaction of lateral cortex is only sign of fracture
 51. 51. DİĞER YARALANMALARHİPEREKSTANSİYON Çok nadir görülür Genellikle unstabildir ve ciddi kord yaralanmasına neden olurAÇIK YARALANMALAR Ateşli silah yaralanmaları sıklıkla nedendir Damar zedelenmesi,direk vertebral yaralanma ile hasar meydana gelir
 52. 52. VAKA 146Y erkek9haftadır bel ağrısı mevcutAğrısı motorlu araç kazası sonrası başlamış9gün hastanede yatan hasta taburculuğunda da ağrısının olduğunu söylüyor
 53. 53. VAKA 1
 54. 54. VAKA 1
 55. 55. VAKA 1
 56. 56. VAKA 1
 57. 57. VAKA 1
 58. 58. VAKA 229y erkek1gün önce kalçası üzerine düşmüşAile hekimince değerlendirilmişKriopraktik tedavisi önerilmiş
 59. 59. VAKA 2
 60. 60. SPİNAL ŞOKYaralanmanın altında kalan seviyelerde ani refleks fonksiyon kaybıBulgular:  Bradikardi  hT  İskelet kaslarında flask paralizi  Somatik duyu kaybı  Mesane disfonksiyonuYaralanmadan saatler sonra ortaya çıkıp dakikalar veya aylar sürebilir
 61. 61. KOMPLET LEZYONLARSpinal travmanın en ciddi sonucu lezyon seviyesinin altında tüm nörolojik fonksiyonların kaybolduğu komplet transvers myelopatidir(quadriplejiparapleji)Mesane ve barsaklarda da otonomik disfonksiyon meydana gelebilir
 62. 62. KOMPLET LEZYONLARMOTOR DEFİSİT : Spinal kord yaralanmalarında istemli hareketlerin kaybolduğu üst motor nöron paralizisi oluşur Kas tonusu artmıştır ve hiperrefleksi vardır
 63. 63. KOMPLET LEZYONLARDUYUSAL DEFİSİT : Komplet lezyonlarda lezyon altındakii ağrı,ısı,dokunma,pozisyon ve taktil diskriminasyon duyuları kesilir Visseral duyu kaybı da vardır Ara sıra da lezyon altında hiperestezi,hiperaljezi görülebilir
 64. 64. KOMPLET LEZYONLAROtonomik defisit Vazomotor kontrol Ateş kontrolSfinkter bozukluğu
 65. 65. İNKOMPLET LEZYONLARAnterior servikal spinal kordSantral spinal kordBrown Sequard sendromuKauda equina sendromu
 66. 66. ANTERİOR SERVİKAL SPİNAL KORD  Spinal kordun ön 2/3 lük kısmında olan fonksiyon kaybı söz konusudur  Disloke kemik fragmanı veya travmatik disk hernisinin bası yapması sonucu oluşur  Zedelenme seviyesinin altında bilateral paralizi, ağrı ve ısı duyuları kaybolmuştur ama pozisyon duyusu ve vibrasyon duyusu (posterior kolon) korunmuştur  Prognoz kötü
 67. 67. SANTRAL SPİNAL KORD  Sıklıkla daha önceden servikal spondilozu veya stenozu olan hastalarda akut hiperekstansiyon hareketi sonucu oluşur  Üst ekstremitede distalde daha belirgin olmak üzere kuvvet kaybı  İlerlerse veya ciddi ise alt extremitede daha az, üst ekstremitede daha belirgin olmak üzere kuvvet kaybı  Lezyon seviyesinin altında değişik derecede duyu bozukluğu  Sfinkter bozukluğu (genellikle üriner retansiyon)  Geç dönemde myelopatik bulgular
 68. 68. BROWN SEQUARD SENDROMU  Genellikle faset kilitlenmeleri, kompresyon kırıkları, penetran travma, nadiren disk hernisi ve radyasyon myelopatisi sonucu oluşur  En sık servikalde  İpsilateral: Lezyon seviyesinin altında motor paralizi ve vibrasyon ve pozisyon duyusunun kaybı  Kontralateral: Lezyonun 1-2 segment aşağısından başlayan ağrı ve ısı duyusunun kaybı ipsilateral ve kontralateral yolların varlığından dolayı yüzeyel dokunma duyusu korunmuştur
 69. 69. KAUDA EQUİNA SENDROMULomber, sakral ve koksigeal sinirlerin yaralanmasıdırPeriferik sinir hastalığıdırMesane ve rektum disfonksiyonu , alt extremitede motor ve duyu kaybı, perinede ağrı duyusu kaybıiyileşme potansiyeli omuriliğe göre daha iyidir
 70. 70. TEDAVİÖnerilen protokol: Yaralanmadan 8 saat içinde başlanmış olacak Metilprednizolon (30 mg/kg) bolus/15 dk. 45 dk ara 5.4 mg/kg/sa infüzyon (23 saat) Penetran travmada yararsız!!!
 71. 71. TEDAVİPENETRAN YARALANMA: Enfeksiyonu önle iv antibİyotik İlerleyen nörolojik defisitcerrahi Kurşunu çıkarma:Stabil servikal ve torakal yaralanmalarda nörolojik duruma çok etkili değil; ancak torakolomber bölgede motor iyileşmeyi çok arttırır Analjezi
 72. 72. Acil cerrahi tedavi için endikasyonlar Nörolojik defisitlerde progresyon, MRG, BT veya myelografide omurilik basısına neden olan spinal kanalda kemik parçası veya yumuşak doku elemanlarının (disk, hematom gibi) görülmesi, Omurganın penetran travması, Akut anterior omurilik sendromu, Omurilik basısına neden olan disloke faset kilitlenmesinin redükte edilememesi
 73. 73. KAYNAKLAR• TINTINALLI6th ED 2004• eMEDICINE EMERGENCY MEDICINE• JOURNAL OF TRAUMA MANAGEMENT• The Journal of the CCA / Volume 35 No. 1 / March 1991• SPINAL INJURIES-AHMAD MARIE JULY/2009• www.scribd.com/cpradheep• Dr. Sertaç Güler 2008 sunumu• Dr. Cüneyt Hocagil 2007 sunumu

×