Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklam

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reklam

 1. 1. Minimal InvasiveSurgery<br />Tolgay Satana, MD<br />OrthopediandTraumaSurgeon<br />Istanbul<br />TURKEY<br />
 2. 2. MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ<br />Dr. Tolgay Şatana<br />Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı<br />ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />
 3. 3. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Minimal İnvaziv Cerrahi<br />Mikroskopik<br />Endoskopik<br />Mini insizyonel<br />Perkutan<br />Robot kullanımı<br />MİNİMAL İNSİZYON MAKSİMAL EFEKT<br />
 4. 4. Disc Herniation <br />Mild or moderate herniation corresponding to annular pressure and fissuring<br />Fissuring can progress to frank tears<br />Frank tears usually not be healled itself<br />It is responsible for chronic back pain and dissability of life <br />
 5. 5. Percutaneous Automated Disc Decompression (PADD)<br />Disadvantages<br /><ul><li>Anatomic structures within spinal canal could not be visualised and removed
 6. 6. Intradiscaly blind procedure and subannuler decompresion is not possible
 7. 7. It could not be indicated with sequestered disc with canal compromise
 8. 8. Higher incidence of recurrence over Dallas 3</li></ul>Minimally invasive methods Dallas grade 2-3 disc degeneration<br />Procedure is designed to reduce intradiscal pressure considerably with removal of nucleus pulposus. <br />Advantages<br /><ul><li>Easy aplication, same day out-patient
 9. 9. Low morbidity: Minimum dissection of muscle, bone and ligaments
 10. 10. Less epidural scaring
 11. 11. Obese patient may be operated
 12. 12. Less Annular Damage</li></li></ul><li>Percutaneous Endoscopic Discectomy (in side-out side)<br />Allows us<br /><ul><li>Annular Debridment and remove interpositions: Torn fibers could be excised
 13. 13. Endoscopic Neurolysis and Nerve roots inspection
 14. 14. Partial decortication of vertebral plates for pain releive
 15. 15. Possible application of prosthesis and cages</li></ul>According to Kambin, <br />3 Patient Type fell into PEDD<br />Disc prolapsus occupying spinal canal up to %50<br />Extremely lateral disc Herniation<br />Lateral recess stenosis<br />
 16. 16. HEDEF KÜÇÜLTMEK<br />Uzağı görmek<br />İleriyi düşünmek<br />İLERİ GÖRÜŞ<br />ÖN SEZİ<br />BASİRET<br />
 17. 17. Hipokrat<br />Primum Nil Nocere<br />Önce Zarar Verme<br />Divinum Est Opus Sedare Dolarem<br />Ağrıyı Dindirmek Tanrısal Sanattır<br />Doğa Herşeyin İlacı<br />
 18. 18. İmhotep<br />“Barışla Gelen”<br />İlk Cerrah<br />İlk beyin ameliyatı<br />Mesane taşı<br />Apandektomi<br />
 19. 19. Orthos Pedos<br />Orthos:düzeltmek<br />Pedos:Çocuk-ayak<br />Nicholas Andry 1741<br />
 20. 20. Ortopedi ve Travmatoloji<br />Lokomotor Sistem Hastalıkları ve Cerrahisi<br />Deformiteler (Doğuştan ve Edinsel)<br />Kırık-Çıkık-Ezilmeler<br />Sınırları???<br />
 21. 21. Klasik cerrahi Yöntemler<br />
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. Minimal İnvaziv<br />Klasik Cerrahiyi küçük insizyonla yapmak<br />Klasik Cerrahiyi Mikroskopik yapmak<br />Klasik Cerrahiyi Endoskopik Yapmak<br />Klasik Cerrahi dışında tedaviyi endoskopik yapmak<br />Endoskopik Cerrahi ile tedavi yapmak<br />
 26. 26. Endoskopi<br />(…..)Skopi<br />Artro-skopi<br />Teno-skopi<br />Foramino-skopi<br />Torako-skopi<br />
 27. 27. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Artroskopi<br />
 28. 28. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Minimal İnvaziv Omurga<br />Mikroendoskopi-Mikroskopik Cerrahi<br />Perkutan teknikler<br />Transpediküler girişimler Kifoplasti-Vertebroplasti-Perkutan tespit (Sextant, Biyopsi)<br />Transforaminal füzyon<br />Intradiskal Tedaviler (Kimopapain, Lazer, RF, Nükleotomi)<br />Endoskopik Cerrahi (Transforaminal, Ekstraforaminal, İnterlaminar, Myeloskopik)<br />
 29. 29. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />MISS KURUMLARI<br />
 30. 30. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Tarihçe<br />1973 Kambin<br />1977 Hijikata Perkutan Endoskopik Diskektomi<br />1978 Williams Mikroskopu klasik diskektomide kullandı<br />1980 Anthony Yeung (Wolf:YESS)<br />
 31. 31. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Spinal Cerrahi Evrimi <br />Açık Cerrahi<br />Total Disk<br />Replasmanı<br />Füzyon<br />Nükleus<br />Replasmanı<br />Az İnvaziv Cerrahi<br />(Less Invasive) (LISS)<br />Nükleus<br />Replasmanı<br />Perkutan<br />Nükleus<br />Replasmanı<br />Minimally İnvaziv<br />(MISS)<br /> Perkutan Endoskopik Lumbar Diskektomi<br />Dünya çapında 100,000 den fazla başarılı Endoskopik MISS uygulandı<br />
 32. 32. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Kifoplasti<br />
 33. 33. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Mikroskopik-Mikroendoskopik<br />Klasik cerrahi daha küçük insizyonla, büyüterek, daha az travmatize edilerek yapılabilir.<br />Pür diskektomide, Laminotomi-Flavum ekstraksiyonu uygulandığından fibrozis-kanama-araknoidid riski azalmakla beraber devam eder.<br />
 34. 34. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Perkutan İntradiskal Tedavi<br />Kimopapain-Nörit<br />IDET:annuloplasti-dekompresyon<br />Laser disk dekompresyonu-PLDD<br />1300 Joul enerji total (IR Holmium)<br />Multidiode LLT<br />Radyofrekans nükleoplasti (Koblasyon)<br />Mekanik-Otomatik Diskektomi<br />
 35. 35. ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Perkutan Endoskopik Diskektomi Evrimi<br /><ul><li>Santral Dekompresyon
 36. 36. Kemonükleozis
 37. 37. Nükleotomi
 38. 38. Otomatik Nükleotomi
 39. 39. Laser Ablasyon</li></li></ul><li>Perkutan Endoskopik Diskektomi Kavramları<br /><ul><li>Hijikata ve Kambin:SpinalArtroskopi
 40. 40. Yeung: Spinal Endoskopi-Biportal
 41. 41. Knight: Endoskopik Lumbar
 42. 42. Foraminoplasti (ELF)Foraminoskopi
 43. 43. SpinalProbing, Annuloplasti
 44. 44. Leu-HooglandAnnulus iyileşmesi
 45. 45. Sang-Ho Lee: Annulus onarımı
 46. 46. Epiduroskopi
 47. 47. LaserAssisted Endoskopi (LASE)</li></li></ul><li>ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Perkutan Endoskopi<br />Myeloskopi <br />Hiatus sakralis <br />Epidural yapışıklık, biyopsi vs <br /><ul><li>Epiduroskopi
 48. 48. Transforaminal
 49. 49. İnterlaminar</li></li></ul><li>ANKARA ANITTEPE ROTARY 2006<br />Hasta pozisyonu<br />Cerrahın alışkın olduğu pozisyon tercih edilmeli<br />Prone: Kalça 30 derece fleksiyonda, dizler hafif fleksiyonda<br />Lateral dekübit: Hasta için daha rahat<br />
 50. 50. MISS Endikasyon<br />Kompresif-iritatif radikülopati<br />Ağrının ön planda olduğu disk ekstrüsyonu<br />Radiküler ağrılı dejeneratif omurga<br />Faset enjeksiyonuna rağmen azalmayan nonradiküler ağrı<br />Lateral reses stenozu (kompresif-dinamik)<br />Başarısız Omurga Cerrahisi (Failed back<br />12 haftalık konservatif tedaviye rağmen ağrı<br />Spondilolitikspondilolistesis<br />Foraminal disk hernisi (semptomatik)<br />Diskografi pozitif<br />EMG pozitif<br />Çok seviyeli disk hernisi<br />İlerleyici nörolojik defisit<br />Konservatif tedavinin başarısız olması<br />Belirgin olmayan ancak hayatı etkileyen paresteziler<br />Ataklarla seyreden ve yılda üç kezdenfazla istirahat gerektiren durumlar<br />
 51. 51. Perkutan Spinal Endoskopi<br />Perkutan endoskopik lumbar diskektomi (PELD)= <br />Lumbar foraminoskopik<br />Ekstraforaminal uzak lateral<br />İnterlaminar<br />Transiliak<br />
 52. 52. Perkutan Endoskopik Lumbar Diskektomi<br />Foraminal:<br />Foraminoskopi<br />Foraminal ligament<br />Osteofit eksizyonu: <br />Foraminoplasti<br />Foraminal-Uzak Lateral:<br />Kök Muayenesi<br />Osteofit eksizyonu<br />Disk probing<br />Foraminal-İnterlaminar (L5-S1):<br />Epiduroskopi (İpsilateral-kontralateral)<br />Sekestre eksizyonu<br />
 53. 53. Perkutan Endoskopi Enerji Kullanımı<br />Endoskopik Lazer Diskektomi<br />Side-fire 12-30 W (1500J-12-20 Hz)<br />Açık Lazer: Strait-fire 7-10 W (800-1000 J- 8-12 Hz)<br />Radyofrekans Problar: (Ellman) Kanama kontrolü-annuloplasti<br />
 54. 54. Biportal Girişim<br />Standart çalışma kanalları 3.9 mm kadar mekanik aletleri alabilir.<br />Biportalde karşı taraf tüp 7mm kadar kaba aletler kullanılabilir.<br />Nukleus protezi <br />
 55. 55. PELD Avantajları<br />Selektif fragmantektomi<br />Annulus iyileşme kapasitesini arttırma<br />Disk içi-dışı dekompresyon<br />Provokatif muayene <br />Root muayenesi (probing)<br />Foraminoplasti<br />Epiduroskopi<br />Ekstraforaminal ve uzak lateral inceleme<br />
 56. 56. Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi<br />İyileşme 10 kat↑<br />Kan Kaybı 10 kat↓<br />Yatarak Tedavi<br /> Diskektomi 2 – 5 gün<br /> Dekompresyon 5 – 10 gün<br /> Füzyon 5 – 14 Days<br />MISS 0 – 1 gün<br />Cerrahi Maliyet<br /> Diskektomi6,500 YTL<br />Dekompresyon 8,000 YTL<br /> Füzyon14,000 YTL<br />MISS 1500-4000 YTL<br />Komplikasyon –Ek Harcamalar↓<br />Koroner Tromboz<br />Serebrovasküler Atak<br />DVT<br />Pulmoner Embolizm<br />Pulmonerenfeksiyonu<br />UrinerEnfeksiyon<br />
 57. 57. 3–7 kat güvenli<br />10 kat hızlı hasta iyileşmesi ve memnuniyeti<br />10 kat kan kaybı azalır<br />Maliyet %50 düşer<br />Hastane<br />Sigorta<br />Düşük Maliyet<br />Düşük Cerrahi Maliyet<br />Boş yatak artması<br />İşe dönüş Hızı<br />Hasta memnuniyeti<br />Hasta İyileşme Hızı<br />Gelir artışı<br />İşveren<br />Çalışan Yokluğu Azalması<br />Sigorta Harcamaları azalması<br />MISS Avantajları<br />Hasta<br />Risk<br />İyileşme<br /> Mobilizasyon<br />

×