Successfully reported this slideshow.

Modyul 2 sub modyul 2.2 paksa 4 sesyon 1 2 pag-unawa sa tamang pagpapalaki at

5,061 views

Published on

 • Be the first to comment

Modyul 2 sub modyul 2.2 paksa 4 sesyon 1 2 pag-unawa sa tamang pagpapalaki at

 1. 1. Masunurin at Lubos na Mapagbigay na Magulang- sunod lahat ng gusto at luho ng mga anak Awtokratiko/Mapagparusa na Magulang- mahigpit at strikto, dapat sundin ng mga anak ang lahat ng salita ng magulang
 2. 2. Demokratikong Magulang- may bukas na ugnayan at usapan sa pagitan ng magulang at anak, napag- uusapan ng mabuti ang mga problema Mapagpabaya na Magulang- hindi iniintindi ang mga anak, walang pakialam
 3. 3. Bawat bata ay magkakaiba ng katangian kung kayat walang isang istilo ng pagpapalaki ang tutugma sa lahat ng bata. Mahalaga na maunawaan ng mga magulang ang dinadaanang yugto ng bata sa kanyang pag-unlad at kung anong uri ng relasyon ang namamagitan sa pagitan ninyong dalawa. Ang kaalamang ito ay makakatulong para tukuyin kung ano ang angkop o
 4. 4. Ang palagian na komunikasyon at maayos na ugnayan ng anak at magulang ay makakatulong upang malagpasan nila ang mga hamon sa pagpapalaki ng anak. Ang tamang pagpapalaki ng bata ay naayon sa pangangailangan ng bawat anak. Maaaring pagsama-samahin ang tatlong kaparaanan (Masunurin, Awtokratiko, Demokratiko
 5. 5. Paglaki ng bata (child growth) Pag-unlad ng bata (child development)
 6. 6. Early childhood- (0-6 taon) Sa yugto na ito ay nangangailangan ang bata ng proteksyon ng magulang laban sa panganib, sapat na nutrisyon, sapat na atensyong pangkalusugan at nakatatandang kung kanino siya bubuo ng malapit na relasyon at gagawing ehemplo. Middle childhood- (7-12 taon)
 7. 7. Pisikal na aspeto- Pagtangkad, Paglaki at Pagbabago sa Pangangatawan Sosyal na aspeto- pakikisalamuha at pakikibagay sa kapwa tao o kalaro Intelektwal na aspeto- pag-unlad sa kaisipan, pag-aaral at talino
 8. 8. Emosyonal na aspeto – pag-unlad ng damdamin sa sarili at sa iba Moral at ispiritwal na aspeto- pag-unlad sa paniniwalang pangrelihiyon at tamang gawa sa lipunan
 9. 9. Likas na katangian ng bata- Sariling kaugalian mula pagkapanganak Katangian at uri ng pagpapalaki ng magulang- Kung paano naggabayan at pinalaki ng kanyang mga magulang Katangian ng kapaligiran ng bata- Kung saan lumaki at anong kapaligiran ang
 10. 10. Emosyonal na aspeto – pag-unlad ng damdamin sa sarili at sa iba Moral at ispiritwal na aspeto- pag-unlad sa paniniwalang pangrelihiyon at tamang gawa sa lipunan
 11. 11. Ang bawat bata ay magkakaiba; ang uri ng pag-unlad ay hindi magkakapareho dahil sa iba’t-ibang elemento tulad ng likas na komposisyon ng bata at ang uri ng pag-aaruga na natatanggap nya mula sa kanyang mga magulang at iba pang elemento sa kanyang kapaligiran. Ang limang aspeto ng pag-unlad ay magkakaugnay. Ang hindi pagtugon sa
 12. 12. Habang lumalaki at umuunlad ang bata, nag-iiba rin ang kanyang katangian at mga kayang gawin. Mahalaga na matugunan ng mga magulang ang pangangailangan ng mga anak sa bawat aspeto ng pag-unlad nang sa gayon ay makamit ng anak ang maayos na pag-unlad.
 13. 13. Kanta at tula- simula pagkabata (sanggol) ay nararanasan na nating kantahan ng ating mga magulang. Sa saliw ng awitin ni nanay o tatay ay mamamasdan na ang bata ay nasisiyahan Laruan- mahalagang pumili ng mga laruan kung saan may maaaring matutununan ang ating mga anak.
 14. 14. Palaro- mga larong pambata tulad ng patintero, sipa, tumbang preso, basagan palayok at marami pang iba. Dito ay natututo ang ating mga anak sa tamang pakikipaglaro at pakikisama sa ibang tao Pagkukuwento - mga kwentong pambata tulad ng alamat, mga hango sa banal na kasulatan at pabula.
 15. 15. Pagluluto- pagtulong sa kusina at pagiging responsable sa loob ng bahay Pagdadasal- ito ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad. Ang pagdadasal bago kumain at tuwing araw ng pagsamba ay magandang halimbawa ng mga magulang sa kanilang mga anak
 16. 16. Paliligo- ito ay nagtuturo na ang kalinisan ay kalusugan. Kapag ang tao ay malinis napapanatili ang kalusugan ng katawan. Pagtutupi ng damit- ay nakakatulong upang lumaking organisado ang isang bata Pagsasalu-salo sa pagkain- ang pagsasalo-salo sa pagkain ay nagpapaalala sa bata ng kahalagahan ng isang buo at
 17. 17. Ang pagkatuto ng bata ng mga batayang kasanayan at konsepto ay hindi nagsisimula sa pagpasok sa paaralan, ito ay natutunan mula sa karanasan na nakukuha mula sa mga simple at pang- araw-araw na gawain na nakikita o ginagawa sa tahanan. Ang simpleng pagtulong ng mga bata sa mga gawaing bahay ay malaking bahagi
 18. 18. Paliligo- ito ay nagtuturo na ang kalinisan ay kalusugan. Kapag ang tao ay malinis napapanatili ang kalusugan ng katawan. Pagtutupi ng damit- ay nakakatulong upang lumaking organisado ang isang bata Pagsasalu-salo sa pagkain- ang pagsasalo-salo sa pagkain ay nagpapaalala sa bata ng kahalagahan ng isang buo at

×