Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 1 paksa 3 sesyon 1 3

1,627 views

Published on

 • Be the first to comment

Modyul 1 paksa 3 sesyon 1 3

 1. 1. Paksa 3 Pagkilalala sa aking Sarili: Bilang Tao
 2. 2. Layunin ng Sesyon • Matukoy ang sariling kalakasan at kahinaan na nakakatulong o nakakasagabal sa kanilang pag- unlad; • Maipaliwanag ang kabuluhan ng isang Pamilya at ang hamon nito sa papel na ginagampanan ng magulang; at • Mailahad ang kanilang mga tungkulin at resposibilidad bilang benepisyaryo ng programa
 3. 3. Sesyon #1. Sino Ako? “Harapan, Talikuran”  Mag-isip ng 3 pangunahing kalakasan na sa tingin mo ay magpapakilala sa iyong sarili. Isulat ng malaki sa papel na hawak.  Isulat naman ngayon ang 3 mong kahinaan na madalas ring sinasabi sa iyo ng ibang tao.  Idikit ang papel na may nakasulat na kalakasan sa iyong harapan. Ilagay naman sa likod ang may nakasulat na kahinaan. Magpatulong sa iyong katabi para maikabit ito sa iyong likod.
 4. 4. Workshop 2: “Akong-Ako ito at Kakayanin Ko!” “Akong, ako ito” (Mga Positibong Katangian) “Kakayanin kong baguhin sa pamamagitan ng…” (Mga Negatibong Katangian * Pwede ring mag-drowing
 5. 5. Paksa 3 Pagkilalala sa aking Sarili: Bilang Bahagi ng Pamilya
 6. 6. Layunin ng Sesyon • Matukoy ang sariling kalakasan at kahinaan na nakakatulong o nakakasagabal sa kanilang pag- unlad; • Maipaliwanag ang kabuluhan ng isang Pamilya at ang hamon nito sa papel na ginagampanan ng magulang; at • Mailahad ang kanilang mga tungkulin at resposibilidad bilang benepisyaryo ng programa
 7. 7. Sesyon # 2: “Ako at ang Pamilyang Pilipino” Mga Layunin  Maipaliwanag kung ano ang kahulugan at kahalagahan ng pamilya  Matukoy ang mga tungkulin o gawain ng pamilya  Matukoy ang mga hadlang sa pagpapaunlad ng pamilya  Matuloy ang mga positibong katangian ng pamilya
 8. 8. Workshop 1: “Ang Aking Pamilya” Group 1 : Iguhit ang kanilang kahulugan (o konsepto) ng Pamilya at ipaliwanag ang kanilang kahulugan ng Isang pamilya Group 2 : Ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng Pamilyang pilipino Group 3 : Tukuyin ang mga suliranin na nagbabanta sa katatagan ng pamilya sa kasalukuyan
 9. 9. Paksa 3 Pagkilalala sa aking Sarili: Bilang Benepisyaryo ng Pantawid Pamilya
 10. 10. Layunin ng Sesyon • Matukoy ang sariling kalakasan at kahinaan na nakakatulong o nakakasagabal sa kanilang pag- unlad; • Maipaliwanag ang kabuluhan ng isang Pamilya at ang hamon nito sa papel na ginagampanan ng magulang; at • Mailahad ang kanilang mga tungkulin at resposibilidad bilang benepisyaryo ng programa
 11. 11. Sesyon # 3: “Ako bilang Kasapi ng Programang Pantawid” Mga Layunin  Matukoy ang mga tungkulin ng mga benepisyaryo sa programa  Maipaliwanag ang kahalagahan ng kanilang tungkulin  Matukoy ang kanilang mahalagang bahagi sa pagpapatibay ng Programang Pantawid Pamilya
 12. 12. Workshop 1: “Ako bilang Benepisyaryo at Kasapi sa Pagpapatupad ng Programang Pantawid Pamilya” Group 1: Maglista ng 5 tungkulin at responsibilidad ng benepisyaryo sa Pantawid at ipaliwanag. Magbigay ng halimbawa batay sa tunay ng ginawa. Banggitin din kung anong problema ang kanilang kinaharap sa paggampan ng kanilang mga tungkulin.
 13. 13. “Ako bilang Benepisyaryo at Kasapi sa Pagpapatupad ng Programang Pantawid Pamilya” Group 2: Magtukoy ng 5 mahalagang tungkulin ng pamilya sa pagpapaunlad ng komunidad. Magbigay ng mga halimbawa na sa tingin nila ay kanilang ginampanan. Tukuyin rin kung anong suporta pa ang kailangan sa Pantawid para maayos na magampanan ang kanilang tungkulin sa komunidad.
 14. 14. “Ako bilang Benepisyaryo at Kasapi sa Pagpapatupad ng Programang Pantawid Pamilya” Group 3: Pag-usapan ng mga kalahok ang kanilang karanasan bilang benepisyaryo ng Pantawid at isulat ang mga tungkulin at responsibilidad na sa tingin nila ay hindi maliwanag.
 15. 15. SALAMAT

×