Modyul 2 sub modyul 2.4 paksa 2. sesyon 1 pag-iwas sa karahansan sa loob ng tahanan

1,768 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bago po natin talakayin kung pano natin maiiwasan ang karahasan sa loob ng tahanan, magkaroon muna tayo ng konteng talakayan kung ano ba ang kahulugan ng Karahasan Laban sa Kababaihan Umpisahan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng ng isang activity kung saan makikita o maririnig ang ibat ibang panananaw sa Karahasan Laban sa Kababaihan o Violenc Against Women.
 • Isa sa mga anyo ng karahasan laban sa kababaihan ay ang tinatawag na doemstice violence o and karahasan sa loob ng tahanan. Ito ay isang uri ng karahasan na nagaganap sa pagitan ng magkapamilya dahilan sa pang-aabuso ng isa sa taglay niyang kapangyarihan at sa pagtingin sa inaapi bilang mababa o walang pantay na karapatan. Ang karaniwang gamit na termino ay patungkol sa pang-aabuso ng lalaki sa kaniyang asawa o kinakasama, ngunit ito rin ay maaaring gamitin kaugnay sa karahasan ng kapatid sa kapatid, ng magulang sa anak, ng anak sa magulang o anumang relasyong kakikitaaan ng di –pantay na pagtingin. (International Women’s Development Agency. Hulagpos) It is a form of violence where the victim and perpetrator are related to each other by blood of affinity. They may or may not live in the same place or belong to the same household. It must be noted here that this definition follows the legal definition of the family as provided for in the Family Code: a) relationship between husband and wife b) relationship between parents and children c) Relationship among descendants and ascendants (e.g. grandparents and grandchildren) d) relations among brothers and sisters. Source: UP Center for Women’s Studies, Breaking the Silence
 • May ibat ibang anyo ang karahasan sa loob ng tahanan. Isa ang pisikal
 • Kahit anong sekwal na akto kagaya ng mga sumusunod:   A) Rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, pagtrato sa babae o sa kanyang anak bilang sex object, pagbitiw ng mga salitang sekwal na nakasisira ng dignidad, pisikal na pag-atake sa mga sekswal na parte ng katawan ng biktima, puwersahang pagpapanood o pagpapabasa sa biktima ng malalaswang palabas o babasahin, puwersahang pagpapagawa ng malalaswang akto at/o mga pelikula nito, pagpuwersa sa asawang biktima at kalaguyo na tumira sa bahay ng mag-asawa at magsiping kasama ng asawang nang-abuso  
 • Kahit anong sekwal na akto kagaya ng mga sumusunod:   A) Rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, pagtrato sa babae o sa kanyang anak bilang sex object, pagbitiw ng mga salitang sekwal na nakasisira ng dignidad, pisikal na pag-atake sa mga sekswal na parte ng katawan ng biktima, puwersahang pagpapanood o pagpapabasa sa biktima ng malalaswang palabas o babasahin, puwersahang pagpapagawa ng malalaswang akto at/o mga pelikula nito, pagpuwersa sa asawang biktima at kalaguyo na tumira sa bahay ng mag-asawa at magsiping kasama ng asawang nang-abuso  
 • B) Pagpuwersa o pagtangkang pagpuwersa sa biktima na gawin ang anumang sekswal na akto sa pamamagitan ng dahas, pisikal o anumang pananakit, pamimilit o mga pagbabanta   A)  Pagpasok sa babae o sa kanyang anak sa prostitusyon  
 • Ito ay mga akto o pagpapabaya na nagdudulot ng mental o emosyonal na pasakit sa biktima tulad ng pananakot, panggugulo, stalking o pag-aabang/pag-aantabay sa mga galaw ng biktima, pa-ninira ng ari-arian, pagpapahiya sa publiko, paulit-ulit na pang-aabusong berbal, pangangaliwa. Kasama rin dito ang pagpapanood sa biktima ng pisikal, sekwal o sikolohikal na pang-aabuso ng kapamilya, pagpapanood sa biktima ng anumang klaseng kalaswaan, pananakit o pagpapanood ng pananakit sa alagang hayop ng biktima at di makatarungang pagkait ng karapatang alagaan o bisitahin ang kanilang anak.  
 • Ito ay mga akto o pagpapabaya na nagdudulot ng mental o emosyonal na pasakit sa biktima tulad ng pananakot, panggugulo, stalking o pag-aabang/pag-aantabay sa mga galaw ng biktima, pa-ninira ng ari-arian, pagpapahiya sa publiko, paulit-ulit na pang-aabusong berbal, pangangaliwa. Kasama rin dito ang pagpapanood sa biktima ng pisikal, sekwal o sikolohikal na pang-aabuso ng kapamilya, pagpapanood sa biktima ng anumang klaseng kalaswaan, pananakit o pagpapanood ng pananakit sa alagang hayop ng biktima at di makatarungang pagkait ng karapatang alagaan o bisitahin ang kanilang anak.  
 • Ito ay ang mga aktong ginagawang palaasa ang babae tulad ng:   · Pagkait ng pinansiyal na suporta · Pagpigil sa biktima na pumasok sa lehitimong trabaho, negosyo o gawain · Pagkait ng karapatan sa ari-arian ng mag-asawa, ito man ay conjugal, community o co-ownership · Paninira ng ari-ariang pambahay at pagkontrol sa sariling pera o ari-arian ng biktima.  
 • Karaniwang ang ng Domestic Violence(DV) ay nagmumula sa "stress“ o galit na nagreresulta sa pagiging marahas sa panig ng nang-aabuso. Base rin sa mga pag-aaral at reports, kalalakihan ang kadalasang gumagawa o perpetrator ng domestic violence. May mga paraan upang ma-manage at control ang anger o galit ng isang tao na maaaring mauwi sa pananakit. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:
 • Modyul 2 sub modyul 2.4 paksa 2. sesyon 1 pag-iwas sa karahansan sa loob ng tahanan

  1. 1. Sesyon 1. Pag-iwas sa Karahasan sa Loob ng Tahanan .
  2. 2. TAMA , MALI , DI SIGURADO
  3. 3. Ang babae ay dapat turuan ng leksiyon ng kanyang asawa o partner sa hindi niya pagtupad sa kanyang tungkulin bilang asawa
  4. 4. Ang “rape” ay hindi nangyayari sa mag- asawa
  5. 5. Ang ugat ng karahasan laban sa kababaihan ay alak at droga
  6. 6. Dapat lamang saktan ng asawa o partner ang kaniyang asawa kung ito ay hindi pa nakapagluluto bago siya dumating galing sa trabaho
  7. 7. KARAHASAN LABAN SA KABABAIHAN (Violence Against Women)
  8. 8. Ang Karahasan Laban sa Kakabihan ay kahit na anong akto o gawang marahas na ang basehan ay kasarian na nagdudulot o maaaring makapagdulot ng pisikal, sekwal o sikolohikal na pinsala o sakit sa babae, kabilang dito ang pananakot na gagawa ng marahas na aksiyon, pamimilit o pagtanggal ng kalayaan, nangyayari man ito sa publiko o pribadong buhay ng babae
  9. 9. KARAHASAN SA LOOB NG TAHANAN O DOMESTIC VIOLENCE Isang uri ng karahasan na nagaganap sa pagitan ng magkapamilya dahilan sa pang-aabuso ng isa sa taglay niyang kapangyarihan at sa pagtingin sa inaapi bilang mababa o walang pantay na karapatan. Ang karaniwang gamit na termino ay patungkol sa pang-aabuso ng lalaki sa kaniyang asawa o kinakasama, ngunit ito rin ay maaaring gamitin kaugnay sa karahasan ng kapatid sa kapatid, ng magulang sa anak, ng anak sa magulang o anumang relasyong kakikitaaan ng di –pantay na pagtingin.
  10. 10. PISIKAL Ito ay ang pananakit sa katawan ng biktima
  11. 11. SEKSWAL ♦ Rape ♦ sexual harassment ♦ acts of lasciviousness ♦ pagtrato sa babae o sa kanyang anak bilang sex object ♦ pagbitiw ng mga salitang sekwal na nakasisira ng dignidad ♦ pisikal na pag-atake sa mga sekswal na parte ng katawan ng biktima
  12. 12. SEKSWAL ♦ puwersahang pagpapanood o pagpapabasa sa biktima ng malalaswang palabas o babasahin ♦ puwersahang pagpapagawa ng malalaswang akto at/o mga pelikula nito ♦ pagpuwersa sa asawang biktima at kalaguyo na tumira sa bahay ng mag-asawa at magsiping kasama ng asawang nang-abuso
  13. 13. SEKSWAL Pagpuwersa o pagtangkang pagpuwersa sa biktima na gawin ang anumang sekswal na akto sa pamamagitan ng dahas, pisikal o anumang pananakit, pamimilit o mga pagbabanta Pagpasok sa babae o sa kanyang anak sa prostitusyon
  14. 14. SIKOLOHIKAL Ito ay mga akto o pagpapabaya na nagdudulot ng mental o emosyonal na pasakit sa biktima tulad ng: ♦ Pananakot ♦ Panggugulo ♦ stalking o pag-aabang/pag-aantabay sa mga galaw ng biktima ♦ pa-ninira ng ari-arian ♦ pagpapahiya sa publiko ♦ paulit-ulit na pang-aabusong berbal ♦ pangangaliwa.
  15. 15. SIKOLOHIKAL ♦ pagpapanood sa biktima ng pisikal, sekwal o sikolohikal na pang-aabuso ng kapamilya ♦ pagpapanood sa biktima ng anumang klaseng kalaswaan ♦ pananakit o pagpapanood ng pananakit sa alagang hayop ng biktima ♦ di makatarungang pagkait ng karapatang alagaan o bisitahin ang kanilang anak.
  16. 16. EKONOMINKO O PINANSIYAL ♦ Pagkait ng pinansiyal na suporta ♦ Pagpigil sa biktima na pumasok sa lehitimong trabaho, negosyo o gawain ♦ Pagkait ng karapatan sa ari-arian ng mag- asawa, ito man ay conjugal, community o co-ownership ♦ Paninira ng ari-ariang pambahay at pagkontrol sa sariling pera o ari-arian ng biktima.
  17. 17. Pag-iwas sa Karahasan sa Loob ng Tahanan ♦ Understand the roots of your anger by focusing less in the person but on your feeling and ponder on the situation that caused your anger. ♦ Learn tools and techniques to control your anger positively ♦ Redirect your feeling of anger to positive or productive tasks
  18. 18. ♦ Control emotions by remaining calm and avoiding the temptation to engage in an argument. ♦ Apologize if necessary if it is your fault. Do not try to defend yourself rather let other person see your affirmation and recognition of your fault. ♦ Solve the problem immediately if necessary .
  19. 19. Bilang Isang “Advocate” ♦ Makilahok sa mga gawain na makakadagdag kaalaman bilang isang magulang ♦ Irespeto ang karapatan ng mga anak at asawa/partner ♦ Maglaan ng oras/panahon at maging mabuting tagapakinig sa pamilya ♦ Makilahok sa mga programa sa komunidad upang maiwasan ang karahasan sa loob ng tahanan

  ×