Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga paraan ng pagpapakita ng paggalang at pagsunod sa mga magulang

54,096 views

Published on

Edukasyon sa Pagpapahalaga Grade 8 powerpoint presentation

Published in: Education
 • Login to see the comments

Mga paraan ng pagpapakita ng paggalang at pagsunod sa mga magulang

 1. 1.  1.Patungkol saan ang video na inyong napanood? 2.Ano ang inyong opinyon sa sagutan ng mag-ina? 3.Tama ba ang paraan ni Carla para maipabatid ang kaniyang saloobin? Bakit? Mga Tanong:
 2. 2.
 3. 3.  1.Patungkol saan ang video na inyong napanood? 2.Ano ang inyong opinyon sa sagutan ng mag-ina? 3.Tama ba ang paraan ni Carla para maipabatid ang kaniyang saloobin? Bakit? Mga Tanong:
 4. 4.  Mga Paraan ng Pagpapakita ng Paggalang at Pagsunod sa mga Magulang
 5. 5.  Halimbawa: Bago ka pumasok sa kwarto ng mga magulang mo, kumatok ka muna sa pinto bilang paggalang at pagsunod. 1. Pagkilala sa mga hangganan o limitasyon.
 6. 6.  Halimbawa: Yung mga gamit sa bahay na ipinundar nila simula ng sumuweldo sila sa una nilang trabaho. 2. Paggalang sa kanilang mga kagamitan.
 7. 7.  Halimbawa: Umuuwi nang maaga at di na kung saan-saan pa pupunta nang walang paalam. 3. Pagtupad sa itinakdang oras ng mga magulang.
 8. 8. Halimbawa: Kapag wedding anniversary nilang mag- asawa. 4. Pagiging maalalahanin sa mga magulang.
 9. 9.  Halimbawa: Kapag pinagsasabihan ka sa mga mali mong ginagawa. 5. Pagiging mapagmalasakit at mapagmahal
 10. 10.
 11. 11. Maglabas ng isang buong papel. Pagkatapos panoorin ang video, isulat sa papel ang iyong NARAMDAMAN, REYALISASYON at GAGAWIN upang maisabuhay nang may katarungan at pagmamahal ang paggalang at pagsunod sa iyong magulang.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.  Sa isang short bond paper with 1 inch margin, idikit ang larawan ng inyong mga magulang (nanay at tatay) o tagapangalaga. Sa paligid nito, isulat ang mga paraang ginawa mong paggalang at pagsunod sa kanila. TAKDANG ARALIN

×