Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 2 sub modyul 2.4 paksa 1 sesyon 1 3

5,735 views

Published on

 • Be the first to comment

Modyul 2 sub modyul 2.4 paksa 1 sesyon 1 3

 1. 1. Sub-Modyul 2.4 Pagtataguyod sa Kagalingan ng Pamilyang Pilipino
 2. 2. Paksa1: Pangangasiwa ng Tahanan
 3. 3. Layunin:  Maipahayag ang kahalagahan ng wastong pangangasiwa ng oras para sa mahusay na paggampan sa gawaing tahanan;  Maipaliwanag ang kabutihan ng tamang pangangasiwa ng pera at ang kahalagahan ng pag-iipon; at  Malaman ang mga pamamaraan ng paghahanda ng mura ngunit masustansyang pagkain para sa
 4. 4. Sesyon I: Epektibong Pangangasiwa ng Oras
 5. 5. Layunin:  Maipahayag ang kahalagahan ng wastong pangangasiwa ng oras  Maipaalam sa mga magulang ang tamang pagganap sa mga gawaing bahay ayon sa tamang paglalatag ng oras sa bawat tungkulin
 6. 6. Pamamaraan:  Talakayan sa maliit na grupo  Laktura  Paggawa ng 24 hour calendar
 7. 7. Pangangasiwa ng Tahanan
 8. 8. Epektibong Pangangasiwa ng Oras Kaibahan ng gawain ng mga nanay at tatay. Bigyan diin kung saan nagkakaiba ang kanilang mga gawain. Bigyang diin ang ganitong paghahati ng gawain ay may kinalaman kung paano hinuhubog ng lipunan ang pag-iisip ng mga tungkol sa usapin ng babae at lalaki. Kadalasan, ang mga nanay o ang mga babae ay mas maraming gawain kaysa lalaki lalo na kapag
 9. 9. Dapat bigyan diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng buong pamilya sa gawaing bahay at ang pantay na hatian ng nanay at tatay. Mga gawain kung saan nagtutulungan ang mag- asawa at mga gawain kung saan ang mga anak ay maaari rin makatulong.
 10. 10. Mga dapat tandaan Mahalaga na mailaan o magamit ng wasto ang oras sa mga gawain upang magampanan ng mahusay ang mga tungkulin hindi lamang sa pamilya kundi gayundin sa gawaing pang-komunidad. Ang pagkakaroon ng panahon para sa sarili ay mahalaga sapagkat napapangalagaan niya ang kanyang katawan mula sa buong araw na ginugugol sa trabaho. agsasamahan.
 11. 11. Mga dapat tandaan Ang pagtutulungan ng buong pamilya sa gawain ay nakakatulong para mas maging mahigpit at matatag ang kanilang pagsasamahan.
 12. 12. Wastong Pangangasiwa ng Pera Ang pangangasiwa ng pera ay tungkulin pareho ng mag-asawa. Kinakailangan nitong magkasundo kung ano ang mga pangunahing dapat paggastusan at alin ang mga gastos ang maaaring ipagpaliban. Maaaring magkaroon ng impok ang pamilya kung ang pinagkakagastusan ay batay sa pangangailangan at hindi ayon sa gusto. Ang panggastos sa pang araw-araw ay parte na ng ating buhay.
 13. 13. Ang mahalaga ay malaman kung tama ba ang ating pinagkakagastusan? Naaayon ba ang ating gastos sa ating kinikita? Dapat ang gastos natin ay hindi lalabis sa ating hawak na pera. Hindi rin tama na tayo ay mangungutang sa mga bagay na layaw lamang at hindi pangunahing pangangailangan.
 14. 14. Kahalagahan ng Pag-iimpok Ang pag-iimpok ay posible kung ang paggastos ng pera ay planado at batay sa pangangailangan. Ang tamang paglalaan ng pinagkakagastusan ay nakakatulong sa pamilya upang magkaroon ng konting ipon na maaring magamit sa panahon ng kagipitan. Ang pagpapahalaga sa pera sa pamamagitan ng tamang paggastos at pag-iimpok ay nakakatulong sa pagpapataas ng antas ng kabuhayan.
 15. 15. Ang pag-iimpok ay isang pamaraan para meron salapi na naitatabi at magagamit sa panahon na may pangangailangan. Kahit kauniti lamang ang pwedeng maimpok sa araw- araw, pag ito ay naipon, malaking benepisyo din ito sa oras ng pangngailangan.
 16. 16. SALAMAT PO

×