Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lena Koinberg | Biologi: Evolution

3,829 views

Published on

Presentation om evolutionen. Biologi årskurs 7-9.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lena Koinberg | Biologi: Evolution

 1. 1. Biologi för årskurs 7-9 Evolution – Livets utveckling Lena Koinberg
 2. 2. Denna presentation innehåller • Evolution är förändring • Bevis för evolution • Livets utveckling på jorden
 3. 3. Evolution är förändring Lena Koinberg
 4. 4. Ett gemensamt ursprung • Det har funnits liv på jorden i 3500 miljoner år. • Allt liv på jorden kommer från en mycket enkel form av liv som sedan har utvecklats till bakterier, arkéer, växter, svampar och djur. • Den långsamma utvecklingen från enkla varelser vill mer utvecklade varelser kallas för evolution.
 5. 5. Jordens miljöer ändras hela tiden • Jordens miljöer ändras hela tiden. • Ibland sker katastrofer som innebär stora förändringar på ganska kort tid. • För 65 miljoner år sedan skedde en sådan förändring som gjorde att dinosaurierna dog ut. • När miljön förändras måste arterna anpassa sig. De arter som inte kan anpassa sig dör ut. Ibland bildas också nya arter.
 6. 6. Naturligt urval • Syskon liknar varandra, men är ändå olika. Föräldrarnas gener har kombinerats på lite olika sätt. • Några individer är lite bättre anpassade till miljön än de andra, de kan t.ex. ha lite längre ben och därför springa lite snabbare. • De individer som är bäst anpassade till miljön har störst sannolikhet att överleva och få egna ungar. Detta kallas för det naturliga urvalet.
 7. 7. Mutation • En mutation är en plötslig och slumpmässig förändring av generna. • De flesta mutationer påverkar inte en individs chans att överleva. • En del mutationer minskar en arts chans att överleva. • En del mutationer ökar en arts chans att överleva. När den individen får ungar så kan mutationen föras vidare till ungarna.
 8. 8. Arter utvecklas och nya arter bildas • Naturligt urval och mutationer gör att en arts gener förändras. • När två grupper av samma art skiljs åt (t.ex. bor på varsin kontinent) så kan grupperna utvecklas åt olika håll så att de till slut är två olika arter. • Det naturliga urvalet och mutationer driver evolutionen.
 9. 9. Bevis för evolutionen Lena Koinberg
 10. 10. Charles Darwin • Charles Darwin (1809-1882) upptäckte evolutionen. • Darwin reste runt i världen och såg hur djur och växter hade anpassat sig till miljön. • Darwin kom bl.a. fram till att fåglarna på fyra olika öar kom från samma anfader. Fåglarna hade anpassat sig till miljön på de olika öarna och såg numera olika ut. • Folk hade svårt att acceptera Darwins evolutionslära. Framförallt så hade många svårt att acceptera att människan är släkt med apan.
 11. 11. Evolutionen är bevisad • Forskarna har de senaste hundra åren hittat massor av bevis för evolutionen. • Fossiler och DNA-teknik har bevisat evolutionen. • Man kan också se att ryggradsdjuren har en gemensam anfader på att ryggradsdjurens foster är väldigt lika i början av deras fosterutveckling.
 12. 12. Fossil • Fossil är avtryck från döda växter och djur. • Fossiler kan åldersbestämmas med kol 14- metoden eller genom att mäta hur djupt ner i berget de ligger. • Fossiler ger en bild av hur livet på jorden har förändrats.
 13. 13. DNA-teknik • DNA-analys kan användas för att avgöra hur nära besläktade olika organismer är. • Människan har till 40% samma gener som växter. • Människan har till över 90% samma gener som en schimpans. • Människan och schimpansens utvecklingsgrenar skiljdes åt för cirka 5 miljoner år sedan.
 14. 14. Livets utveckling på jorden Lena Koinberg
 15. 15. Livets utveckling på jorden • 4,5 miljarder år sedan: Jorden bildades • 3,5 miljarder år sedan: Första organismerna bildades i haven • 3 miljarder år sedan: Blågröna bakterier utvecklades. De blågröna bakterierna är de första cellerna med fotosyntes. Syrehalten steg på jorden. • 700 miljoner år sedan: Flercelliga organismer • Liv på land har bara funnits en liten del av jordens historia. • Växter var de första organismerna på land. • De första djuren på land var mångfotingar och insekter. • Ryggradsdjuren utvecklades i havet. • De första ryggradsdjuren på land var grodor.
 16. 16. Tidslinje över livets utveckling
 17. 17. Människans utveckling • Aporna har samma ursprung som människan. • De första människoliknande varelserna fanns i Afrika för 3-4 miljoner år sedan. • Fossiler har visat att det tidigare har funnits flera olika människoarter, t.ex. Neanderthalare och Homo Erectus. • Dagens människa heter Homo Sapiens. Det är latin och betyder den tänkande människan. • Homo Sapiens utvecklades i Afrika för 200 000 år sedan. • Från Afrika har Homo Sapiens spridit sig ut över jorden.

×