Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lena Koinberg | FBK Fysik: Ljud

1,218 views

Published on

Presentation om ljud.
Fysik för förberedelseklass årskurs 7-9.

Published in: Education
 • Can You Spare 1 Minute Per Day? If you have a few spare minutes per day, we have some very exciting news for you! ●●● https://tinyurl.com/1minweight4u
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Lena Koinberg | FBK Fysik: Ljud

 1. 1. Fysik för förberedelseklass Ljud Lena Koinberg
 2. 2. Ljudets egenskaper
 3. 3. Ljud skapas av vibrationer • När en gitarrsträng vibrerar så skapas det ljud. • När strängen rör sig uppåt så pressar den samman luften på ovansidan av strängen. Vi säger då att luften förtätas. • Samtidigt så kommer luftmolekylerna på undersidan av strängen så längre ifrån varandra. Vi säger då att luften förtunnas. • Så länge strängen vibrerar så skapas ljud. • När strängen slutar vibrera så försvinner ljudet.
 4. 4. Ljudkällor • En gitarr är en ljudkälla. • Alla ljudkällor gör att luften börjar vibrera. • När vi pratar så vibrerar våra stämband och det skapas ljud.
 5. 5. Ljudvågor • Vibrationer som breder ut sig i luften kallas för ljudvågor. • Ljudvågor är omväxlande förtätningar och förtunningar av luften. • Förtätningarna bildas när luften pressas ihop och luftmolekylerna ligger tätare. • Förtunningar bildas när det är glesare mellan luftmolekylerna. • Ljudvågor sprider sig åt alla håll. • I rymden är det tyst. Ljud kan inte sprida sig i vakuum då det inte finns några luftmolekyler.
 6. 6. Ljudets hastighet • Ljudets hastighet i luft är 340 m/s. • Vid åska så ser du först en blixt, några sekunder senare hör du ljudknallen. Det beror på att ljusets hastighet är snabbare än ljudets hastighet.
 7. 7. Eko • Eko är ett ljud som har studsat och sedan kommer tillbaka. • Står du en bit ifrån en bergvägg och ropar så hör du efter någon sekund ett eko av ditt rop. Ljudet har rört sig till bergväggen, studsat och kommer sedan tillbaka till dig.
 8. 8. Djur använder ultraljud som ekolod • Fladdermöss, näbbmöss och valar använder ultraljud som ekolod. • Fladdermusen skickar ut ljudstötar. Den lyssnar sedan på ekot för att upptäcka byten eller hitta vägen i trånga, mörka gångar.
 9. 9. Ekolod • Båtar använder ekolod för att kolla hur djupt vattnet är. • Ekolodet skickar en ljudstöt ner mot botten. Ekolodet registrerar hur lång tid det tar innan ljudets eko kommer tillbaka och räknar sedan ut hur djupt vattnet är.
 10. 10. Ljudvågor
 11. 11. Oscilloskop • Ett oscilloskop ritar upp en bild av ljudvågorna på sin skärm. • Ljudet visas som en våg. Förtätningar syns som vågtoppar och förtunningar syns som vågdalar.
 12. 12. Frekvens • Frekvens är hur många svängningar det går på en sekund. • Frekvensen mäts i hertz, som förkortas Hz. • En gitarrsträng som vibrerar med frekvensen 500 Hz svänger fram och tillbaka 500 gånger på en sekund. På oscilloskopet visas det som 500 vågtoppar (förtätningar) på en sekund.
 13. 13. Ljusa och mörka toner • En ljus ton har en hög frekvens, den vibrerar mycket snabbt fram och tillbaka. • En mörk ton har en lägre frekvens än vad en ljus ton har. En mörk ton vibrerar inte lika snabbt.
 14. 14. Resonans förstärker ljudet • Resonans är medsvängning. • En stämgaffel som hålls i luften låter ganska tyst. Sätter man stämgaffeln mot ett bord så låter det högre. Det beror på resonans. Hela bordsskivan har börjat svänga i samma takt som stämgaffeln och förstärker därför ljudet.
 15. 15. Hörseln
 16. 16. Öronen • Ljudvågor gör att trumhinnan börjar vibrera. • Trumhinnans vibrationer skickas vidare till hjärnan. Hjärnan tolkar signalerna som ljud. • Människan kan höra ljud med frekvenser mellan 20 Hz och 20 000 Hz.
 17. 17. Ultraljud • Ljud med högre frekvens än 20 000 Hz kallas ultraljud. • Människan kan inte höra ultraljud. • Många djur kan höra ultraljud. • Ultraljud används inom sjukvården för att undersöka foster i mammans livmoder.
 18. 18. Infraljud • Ljud med frekvenser under 20 Hz kallas för infraljud. • Människan kan inte höra infraljud. • En del djur kommunicerar med infraljud. Det gäller t.ex. elefanter och valar.
 19. 19. Ljudnivå • Ljudnivå mäts i decibel, som förkortas dB. • När ljudnivån går upp 10 dB så uppfattar vi det som att ljudet blivit dubbelt så starkt. • Exempel: Vi uppfattar 90 dB som dubbelt så starkt som 80 dB. • På oscilloskopet så ger en stark ton höga vågtoppar och en svag ton låga vågtoppar.

×