Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lena Koinberg | Biologi: Bioteknik

1,531 views

Published on

Presentation om bioteknik.
Biologi för årskurs 7-9.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lena Koinberg | Biologi: Bioteknik

 1. 1. Biologi för årskurs 7-9 Bioteknik Lena Koinberg
 2. 2. Bioteknik Bioteknik är när man använder levande celler eller delar av celler för att exempelvis: • tillverka olika produkter • bota sjukdomar • forska
 3. 3. Bioteknik i matlagning • Människan har länge använt sig av bioteknik vid matlagning. • Encelliga svampar i jäst får deg att jäsa. • Bakterier används vid tillverkning av – Öl – Vin – Surströmming – Fil – Yoghurt – Ost
 4. 4. Genteknik • Genteknik är en form av bioteknik. • I genteknik så förändrar man arvsanlagen hos olika organismer. • I genteknik så kan man även flytta gener från en organism till en annan organism. • Organismer med förändrade arvsanlag kallas för genmodifierade organismer, GMO.
 5. 5. Livsmedel • Vid genteknik av livsmedel så ”klipper man ut” en gen från en organism och ”klistrar in” den genen hos en annan organism. • Många växter har genmodifierats för att minska behovet av insekts- och ogräsmedel. • Många personer i Asien blir blinda p.g.a. brist på A-vitamin. Genmodifierat ris som innehåller extra mycket A-vitamin kan råda bot på detta.
 6. 6. Skog och miljö • Genom att genmodifiera träd så kan man få träd som växer snabbare. • Nackdelen med genmodifierade träd är att den biologiska mångfalden minskar. • Bakterier bryter ner kompost till jord. • Bakterier renar vatten i reningsverk. • Bakterier kan framställa biogas från organiskt material. Biogas kan användas som bränsle och för uppvärmning av hus. • Bakterier kan bryta ner olja och andra miljögifter som kommit ut i naturen. • Bakterier används för att konservera djurfoder.
 7. 7. Vaccin • Vaccin är bioteknik som använts i mer än 200 år. • Engelske läkaren Edward Jenner gjorde den första vaccinationen i slutet av 1700-talet. • Jenner upptäckte att kvinnor som haft kokoppor aldrig fick smittkoppor. Han gav därför sina patienter en liten kokoppsinfektion. Patienternas immunförsvar utvecklade då motståndskraft även mot smittkoppor. • Vaccinationer har räddat miljontals med liv.
 8. 8. Penicillin • Penicillin är en typ av antibiotika. • Antibiotika hjälper mot bakterieinfektioner, som t.ex. halsfluss. • Penicillin är bioteknik. • 1928 upptäckte skotten Alexander Fleming penicillin. Han märkte att penicillin från mögelsvamp bromsar tillväxten av bakterier.
 9. 9. Läkemedel • Sedan 1980-talet används genteknik för att framställa läkemedel. • En mänsklig gen förs in i en bakterie. Den genmanipulerade bakterien kan sedan tillverka ett ”mänskligt” ämne. • Genmodifierade bakterier tillverkar insulin till diabetiker. • Genmodifierade bakterier tillverkar även tillväxthormon för människa.
 10. 10. Transplantation och blodgivning • Vid transplantation så flyttas ett organ eller en del av ett organ från en människa till en annan. • Hjärta, lungor och lever är exempel på organ som kan transplanteras. • När en människa får blod så får den miljontals med celler från en annan människa.
 11. 11. DNA- och fosterdiagnostik • Vid DNA-diagnostik så kartlägger man en persons gener för att ta reda på om personen har anlag för vissa svåra sjukdomar. • Vid fosterdiagnostik så gör man DNA-diagnostik på celler i fostervattnet för att ta reda på om fostret har förändrade arvsanlag. • Polisen använder bioteknik i form av DNA-analys för att hitta brottslingar. • DNA-analys används även för att identifiera avlidna personer och avgöra faderskapsmål.
 12. 12. Växt- och djurförädling • Växt- och djurförädling är inte bioteknik. • Växtförädling är att vi tar frön från de växter som har bäst egenskaper, t.ex. ger störst skörd. Nästa år använder vi oss av dessa frön. • Djurförädling är att vi avlar på de djur som har bäst egenskaper, t.ex. de kor som ger mest mjölk.

×