Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kemi för årskurs 7-9
Syror och baser
Lena Koinberg
Denna presentation innehåller
• Syror och baser introduktion
• Syror och baser fortsättning
Syror och baser Introduktion
pH-skala
• pH-värde runt 7: Neutral (t.ex. destillerat vatten)
• pH-värde lägre än 7: Sur
• pH-värde högre än 7: Basisk
• ...
Syror
• Syror har surt pH, d.v.s. pH-värde lägre än 7.
• Syror är vanliga i naturen och i vår mat.
• Exempel i naturen:
– ...
Starka syror
• De vanligaste starka syrorna:
– Saltsyra, HCl
– Svavelsyra, H2SO4
– Salpetersyra, HNO3
• De starka syrorna ...
SIV-regeln
• När syror späds med vatten så ska det göras
enligt SIV-regeln: Syra I Vatten
• Syra ska alltid hällas i vattn...
Svaga syror
• Citronsyra:
– Finns i citron och apelsin.
– Livsmedelstillsats
• Mjölksyra:
– Bildas i musklerna om de träna...
Baser
• Baser har basiskt pH-värde, d.v.s. pH-värde över 7.
• Baser är ovanliga i natur och mat.
• Baser känns hala mellan...
Starka baser
• Natriumhydroxid, NaOH
– Starkt frätande
– Löser proppar i avlopp
– Används vid tillverkning av tvål, tvättm...
Svaga baser
• Ammoniak
– Fönsterputs, ugnsrengöring
– Gödningsmedel
– Plaster
– Sprängämnen
– Kraftigt stickande lukt
• So...
Försurning
• Naturens normala pH är strax under 7.
• Svaveldioxid och kväveoxid släpps ut då vi
eldar med kol och olja.
• ...
Surt regn
• Surt regn: Svaveldioxid och kväveoxid är
lättlösliga i vatten. När de löser sig i regnvattnet
så bildas surt r...
Minska försurningsskador
• Basiskt kalkpulver kan spridas över försurade
områden för att höja pH-värdet.
• Minska utsläppe...
Syror och baser fortsättning
Några vanliga syror
Alla syror innehåller minst en väteatom.
Syra Kemisk formel
Svavelsyra H2SO4
Saltsyra HCl
Salpetersyra...
Fria vätejoner, H+
• I en vattenlösning med en syra så kan väteatomen
lossna från syramolekylen.
• Vätets elektron stannar...
Stark och svag syra
• I en stark syra avger nästan alla syramolekyler
sina vätejoner.
• I en svag syra avger kanske 10% av...
Koncentrerad och utspädd syra
• Koncentrationen beror på hur mycket vatten
syran är löst i.
• Koncentrerad syra: Mycket sy...
Syror
Vätejoner gör så att
– Syror har ett pH-värde under sju
– Syror smakar surt
– Starka syror är frätande
Baser
• När baser löses i vatten så bildas det fria
hydroxidjoner, OH-
• Exempel: Natriumhydroxid som löses i vatten
bilda...
Svag bas bildas
• Ammoniak är en svag bas.
• När ammoniak löses upp i vatten så plockar en
del ammoniakmolekyler åt sig vä...
Stark bas bildas
• Starka baser kan själva bilda hydroxidjoner.
• När man löser en stark bas i vatten så frigörs
det många...
Baser
Hydroxidjoner gör så att:
– Baser känns hala
– Baser har ett pH-värde över sju
– Starka baser är frätande
Utspädd bas
• Baser kan precis som syror spädas ut med
vatten.
• Desto mer utspädd basen är, desto mindre
basisk är den.
•...
Neutralisation
• När vätejoner från en syra reagerar med
hydroxidjoner från en bas så bildas det vatten.
Det kallas för en...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lena Koinberg | Kemi: Syror och baser

Presentation om syror och baser.
Kemi för årskurs 7-9.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Lena Koinberg | Kemi: Syror och baser

 1. 1. Kemi för årskurs 7-9 Syror och baser Lena Koinberg
 2. 2. Denna presentation innehåller • Syror och baser introduktion • Syror och baser fortsättning
 3. 3. Syror och baser Introduktion
 4. 4. pH-skala • pH-värde runt 7: Neutral (t.ex. destillerat vatten) • pH-värde lägre än 7: Sur • pH-värde högre än 7: Basisk • Indikatorer visar om ett ämne är surt, neutralt eller basiskt. • BTB är en vanlig indikator. – Sur: Gul – Neutral: Grön – Basisk: Blå • pH-papper visar ungefärligt pH-värde. • pH-meter visar pH-värdet digitalt
 5. 5. Syror • Syror har surt pH, d.v.s. pH-värde lägre än 7. • Syror är vanliga i naturen och i vår mat. • Exempel i naturen: – Surt regn – Sur mark – Försurade sjöar • Exempel i maten: – Citroner – Rabarber – Apelsiner – Vindruvor – Fil • Citronsyra, mjölksyra och ättiksyra är vanliga i växter och djur.
 6. 6. Starka syror • De vanligaste starka syrorna: – Saltsyra, HCl – Svavelsyra, H2SO4 – Salpetersyra, HNO3 • De starka syrorna är starkt frätande. • Starka syror används som råvara vid framställning av t.ex. konstgödsel, plaster, färger, sprängämnen och pappersmassa. • Saltsyra finns naturligt i magsäcken. Den behövs för att maten ska kunna sönderdelas. Den dödar även bakterier och virus.
 7. 7. SIV-regeln • När syror späds med vatten så ska det göras enligt SIV-regeln: Syra I Vatten • Syra ska alltid hällas i vattnet, aldrig tvärtom! • Om man gör tvärtom så kan det börja koka och stänka.
 8. 8. Svaga syror • Citronsyra: – Finns i citron och apelsin. – Livsmedelstillsats • Mjölksyra: – Bildas i musklerna om de tränar hårt. – Bildas även i mjölk som surnar. • Ättiksyra – Ättika är utspädd ättiksyra. – Används vid inläggning av mat. • Kolsyra: – Koldioxid löst i vatten – Tillsätts i läsk och mineralvatten – Kolsyra bildas också i blodet då koldioxid transporteras från celler till lungorna. • Myrsyra – Myrors försvar – Brännässlor – Finns i människans svett. – Används vid konservering av djurfoder.
 9. 9. Baser • Baser har basiskt pH-värde, d.v.s. pH-värde över 7. • Baser är ovanliga i natur och mat. • Baser känns hala mellan fingrarna. • Tvål och rengöringsmedel är oftast basiska. • Bakpulver är basiskt.
 10. 10. Starka baser • Natriumhydroxid, NaOH – Starkt frätande – Löser proppar i avlopp – Används vid tillverkning av tvål, tvättmedel och papper • Kaliumhydroxid, KOH – Används i batterier
 11. 11. Svaga baser • Ammoniak – Fönsterputs, ugnsrengöring – Gödningsmedel – Plaster – Sprängämnen – Kraftigt stickande lukt • Soda – Har använts i tusentals år – Framställdes tidigare ur aska – Tvättmedel – Tvål – Råvara i glastillverkning – Används i snus för att fräta på tandköttet så att nikotinet lättare tas upp av blodet
 12. 12. Försurning • Naturens normala pH är strax under 7. • Svaveldioxid och kväveoxid släpps ut då vi eldar med kol och olja. • Avgaser från bilar innehåller också svaveldioxid och kväveoxid.
 13. 13. Surt regn • Surt regn: Svaveldioxid och kväveoxid är lättlösliga i vatten. När de löser sig i regnvattnet så bildas surt regn. När det regnet når marken så sjunker pH i jord och vatten. • Surt regn löser metallföreningar i jorden. Det gör att aluminium och tungmetaller har ökat i vissa brunnar så att vattnet blivit odrickbart. • När pH-värdet sjunker så blir det försämrad miljö för växter och djur. • Fortplantningen störs och återväxten minskar.
 14. 14. Minska försurningsskador • Basiskt kalkpulver kan spridas över försurade områden för att höja pH-värdet. • Minska utsläppen: – Rena bilavgaserna – Rena industriutsläppen – Minska användningen av olja • Utsläpp är globala. De sprids med luften över landsgränserna.
 15. 15. Syror och baser fortsättning
 16. 16. Några vanliga syror Alla syror innehåller minst en väteatom. Syra Kemisk formel Svavelsyra H2SO4 Saltsyra HCl Salpetersyra HNO3 Kolsyra H2CO3
 17. 17. Fria vätejoner, H+ • I en vattenlösning med en syra så kan väteatomen lossna från syramolekylen. • Vätets elektron stannar kvar i syramolekylen. • Väteatomen blir en fri vätejon H+ • Det är de fria vätejonerna H+ som ger syrorna deras egenskaper.
 18. 18. Stark och svag syra • I en stark syra avger nästan alla syramolekyler sina vätejoner. • I en svag syra avger kanske 10% av syramolekylerna sina vätejoner. • Det finns alltså fler fria väteatomer i en stark syra än i en svag syra. • Starka syror har lägre pH än vad svaga syror har.
 19. 19. Koncentrerad och utspädd syra • Koncentrationen beror på hur mycket vatten syran är löst i. • Koncentrerad syra: Mycket syra i lite vatten. • Utspädd syra: Lite syra i mycket vatten. • Både starka och svaga syror kan vara koncentrerade eller utspädda. • En syra blir mindre sur när den är utspädd. • Desto mer utspädd syran är, desto mindre sur är den.
 20. 20. Syror Vätejoner gör så att – Syror har ett pH-värde under sju – Syror smakar surt – Starka syror är frätande
 21. 21. Baser • När baser löses i vatten så bildas det fria hydroxidjoner, OH- • Exempel: Natriumhydroxid som löses i vatten bildar natriumjoner och hydroxidjoner. • NaOH Na+ + OH- • Hydroxidjoner i en basisk lösning kan bildas på två sätt. Det ena sättet bildar en svag bas och det andra sättet bildar en stark bas. Bas Kemisk formel Natriumhydroxid NaOH Kaliumhydroxid KOH Kalciumhydroxid Ca(OH) 2
 22. 22. Svag bas bildas • Ammoniak är en svag bas. • När ammoniak löses upp i vatten så plockar en del ammoniakmolekyler åt sig vätejoner från vattnet. Då bildas positiva ammoniumjoner och negativa hydroxidjoner. • NH3 + H2O NH4 + + OH- • Det är bara en del ammoniakjoner som plockar åt sig vätejoner och det blir därför en svag bas.
 23. 23. Stark bas bildas • Starka baser kan själva bilda hydroxidjoner. • När man löser en stark bas i vatten så frigörs det många hydroxidjoner. • Lösningen blir starkt basisk med ett högt pH- värde. • Exempel: Natriumhydroxid som löses i vatten bildar positiva natriumjoner och negativa hydroxidjoner. • NaOH + H2O Na+ + OH-
 24. 24. Baser Hydroxidjoner gör så att: – Baser känns hala – Baser har ett pH-värde över sju – Starka baser är frätande
 25. 25. Utspädd bas • Baser kan precis som syror spädas ut med vatten. • Desto mer utspädd basen är, desto mindre basisk är den. • Det har inte skett någon reaktion det är bara mer vatten och mindre bas.
 26. 26. Neutralisation • När vätejoner från en syra reagerar med hydroxidjoner från en bas så bildas det vatten. Det kallas för en neutralisation. • H+ + OH- H2O

×