Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekt Matematike

131,297 views

Published on

  • Be the first to comment

Projekt Matematike

  1. 1. Projekt:Matematicjenet e njohurLenda:Matematik.
  2. 2. Cfare eshte Matematika?Fjala "matematikë" vjen nga gjuha e lashtë greke që do tëthotë mësim,studim, shkencë, përveç kësaj ajo përgjatë kohëve kamarrë një kuptim më të ngushtë dhe më teknik që do të thotë "studimmatematik―Matematika përbën një fushë të njohurive abstrakte të ndërtuara mendihmën e arsyetimeve logjike mbi koncepte të tilla si numrat, figurat,strukturat dhe transformime.Ajo dallohet nga shkencat tjera për një lidhjetë veçantë që ka ajo me realitetin,ka një natyre të pastër intelektuale,ebazuar tek një seri aksiomash të deklaruara të vërteta ose mbi disapostulate përkohësisht të pranuara.Një pohim matematikor – i quajturpërgjithësisht teoremë ose propozicion konsiderohet i vërtetë nëseprocesi i vërtetimit formal që përcakton vlefshmërinë e saj respekton njëstrukturë arsyetuese logjike-deduktive.
  3. 3. PitagoraPitagora lindi afërsisht në vitin 592 p.e.s. dhe vdiq 486p.e.s., ishte matematikan dhe filozof grek. Që i vogëlshfaqi shumë dhunti të veçanta që më vonë do të krijojnënjë legjendë, që e do të jetë i biri i Apollonit.Pitagoraështë shumë i njohur me teoremëm e tij në matematikë,e cila njihet si "Teorema e Pitagorës" e cila shprehetme barazimin .
  4. 4. Arkimedi.Arkimedi jetoi rreth viteve 287 p.e.s. 212 p.e.s.qenjë matematikan fizikant,inxhinier,astronom dhe filozof ilashtësise.Thuhet nga disa historianë e matematikanë tëjetë matematikani më i madh i lashtësisë.Mendohet tekete zbuluar parimin e dendesise dhe pluskimit, i njohuredhe si "Parimi i Arkimedit" qe sipas gojedhenes e zbuloindersa ai po lahej ne nje vaske (doli jashe neper rrugeduke bertitur "Eureka (evrika)" - (E gjeta)
  5. 5. Talesi Teorema e TalesitTeorema e Talesit thotë se: NëseA,B dhe C janë pika të një vijerrethore të tilla që segmenti ACështë diametër i vijës rrethoreatëherë këndi ABC është kënd idrejtë.Teorema e anasjelltë e TalesitTeorema e anasjelltë e Talesit thotëse: Hipotenuza e trekëndëshitkënddrejt është diametër i rrethit tëjashtashkruar.Talesi i Miletit lindi më 624p.e.s. dhe vdiq më 552p.e.s., ishte filozof dhematematikan antik. Autor iveprave filozofike të cilat mëvonë nga shumëshkencëtarë merren sipikënisje e punës së tyre.HistoriaTales nuk është i pari që ezbuloi teoremën, dihet sekëtë teoremë e zotëroninEgjiptianët dhe Babilonasit evjetër të cilët e përdornin porpa e vërtetuar. Talesi është ipari që dha vërtetimin e sajprandaj ajo sot mban emrine tij.
  6. 6. Carl Friedrich GaussCarl Friedrich Gauss (30 prill1777 — 23 shkurt 1855) ishte njëmatematikan gjerman dhe shkencëtar që ndihmoi dukshëm në shumëfusha, duke përfshirë teorinë e numrave analizën gjeometrinëdiferenciale gjeodezinë magnetizmin astronominëdhe optikënNganjëherë i njohur si "princi i matematikës", Gausi pati një ndikim tëshquar në shumë fusha të matematikës dhe shkencës dhe ështërradhitur pranë Ojlerit,Njutonit dhe Arkimedit si një nga matematikanëtmë të mëdhenj të historisë.
  7. 7. Leonard EulerLeonhard Paul Euler, (15 Prill 1707 Basel, Zvicër– 7 shtator, 1783Saint Petersburg, Rusi), ishte matematikan dhe fizikan zviceran i cilikaloi pjesën më të madhe të jetës së tij në Rusi dhe Gjermani.Euler bëri zbulime të rëndësishme në fusha të ndryshme si Njehsimdiferencial dhe teoria e grafeve. Ai gjithashtu për herë të parë paraqitipjesën më të madhe të terminologjisë dhe nocioneve modernematematike, pjesërisht për analizën matematike, sikur është nocionii funksionit matematik.Gjithashtu është i njohur për punën e tijnë mekanikë, optikë dhe astronomi.Euler konsiderohet të jetë matematikani më i madh i shekullit të XVIIIdhe një ndër më të mëdhenjtë i të gjitha kohërave. Gjithashtu është mëfrytdhënësi, përmbledhja e punimeve të e tij përfshinë 60–80 vëllimefaqe çerekësh.Deklarata e dhënë nga Pierre-Simon Laplace shprehinfluencën që pati Euler në matematikë, ai thotë: "Lexojeni Eulerin,lexojeni Eulerin, ai është mësuesi i të gjithë neve."
  8. 8. EuklidiEuklidi rreth 365 – 275 p.e.s.) është themelues i metodës aksiomatike në gjeometri. Ai tëgjitha njohuritë gjeometrike por edhe matematike të kohës së vet i përmblodhi dhe isistematizoi në 13 libra të cillat njihen me titullin Elementet.Teorema e dyte e EukliditNe trekendeshinkenddrejt,cdo katet eshtei mesem i perpjesshemndermjet hipotenuzes dheprojeksionit te tij mbihipotenuzeAC2=AH*ABTeorema e pare e EkuliditNe trekendeshinkenddrej,lartesia e hequr ngakulmi i kendit te drejte eshte emesme e perpjesshmendermejet te kateteve mehipotenuzen.CH2=AH*BH
  9. 9. THENJE PER MATEMATIKEN1) Matematika eshte mbreteresha e shkences, kurse aritmetikambreteresha e matematikes. (K. GAUSS)2) Shkenca arrin persosjen vetem atehere kur arrin te perdorematematiken. (K.MARKS)3) Matematika është alfabeti që zoti ka shkruar universin.(Galileo Galilei)4) Matematika ëshë metafizika e arsyetimit, ndërsa feja ëshëmetafizika e zemrës (Gabriele Martufi)5) Dashuria është motorri i jetës, matematika është motori ishkencës (Gabriele Martufi)

×