SlideShare a Scribd company logo
 Tema: Zhvillimi i matematikës në shekuj.
 Lënda: Matematikë
 Fjala "matematikë" vjen nga gjuha e lashtë greke (μάθημαmáthema), që do të thotë
mësim, studim, shkencë, përveçkësaj ajo përgjatë kohëve ka marrë një kuptim më
tëngushtë dhe më teknik që do të thotë "studim matematik" .
 Matematika përbën një fushë të njohurive abstrakte tëndërtuara me ndihmën e
arsyetimeve logjike mbi konceptetë tilla si numrat, figurat, strukturat dhe
transformimet.
 Matematika dallohet nga shkencat tjera për një lidhje tëveçantë që ka ajo me
realitetin. Ajo është e një natyre të pastër intelektuale, e bazuar tek një seri
aksiomash të deklaruara të vërteta (do të thotë që aksiomat nuk i janë nënshtruar
asnjë eksperience por janë të frymëzuara ngaeksperienca) ose mbi disa ligje.
 Matematika merret me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve konkrete
dhe abstrakte, si dhe me studimin e formave hapësinore. Sipas Burbakistëve ajo është
shkencë që studion relacionet dhe në thelbin e saj është kuptimi i numrit. Matematika
është shkencë deduktive d.m.th përfundimet e saj janë të përgjithshme dhe janë
rrjedhim logjik i aksiomave.
 Në Greqinë antike matematika përjetoi një zhvillim të paparë nga një plejadë e tërë
matematikanësh siç janë : Pitagora,Talesi,Plutoi,Eudoksi,Euklidi,Arkimedi, etj. Grekët
e vjetër matematikën e kuptonin në sensin e gjeometrisë dhe të parët ishin ata që të
vërtetat matematikore të cilat ato i quanin teorema i vërtetonin. Njohuritë
matematikore të grekëve të vjetër më vonë i përvetësuan dhe i pasuruan arabët të
cilët quhen edhe themelues të algjebrës. Përkthimet arabe të veprave të
matematikanëve grekë në mesjetë depërtuan në Evropë.
Pastaj shtytjen dhe zhvillimin e matematikës e morën në dorë Evropianët.
 Matematikan dhe filozof grek, i cili ka jetuar afërsisht nga viti 570 deri në
495 para Krishtit. Pitagora është i njohur me teoremën e tij të Pitagorës dhe
është cilësuar nga Aristoteli si nga nismëtarët e parë në studimin dhe
zhvillimin e shkencës të matematikës. Historikisht është i njohur si
trekëndëshi kënddrejtë. Teorema e Pitagorës, është një rol kyç në matjet
moderne dhe pajisjet teknologjike dhe njihet si baza për teoritë dhe
teoremat e tjera në matematikë.
 Matematika është pika ku takohen dhe harmonizohen feja,shkenca dhe
arti.Për këtë doktrina e tij mund të jetë gjithësore dhe të përmbajë
harmonikisht, konceptin fetar, kërkimet shkencore dhe eksperimentin. Dhe
të gjitha këto janë të mbushura me një total rregullash etikë ku dhe ato
kanë të bëjnë me celësa matematikë dhe numra.Simbolet matematike kanë
një rëndësi të madhe në doktrinën Pitagoriene pasi nëpërmes tyre arrinin të
konsolidonin në botën e shfaqur gjithcka që kishin arritur të përvetsonin.
Domethënë mund të shkruanin , duke përdorur simbolet matematike, një
gjendje psikologjike ose një shprehje bukurie.
Teorema e Talesit:
Teorema e Talesit thotë
se: NëseA,B dhe C janë
pika të një vijerrethore
të tilla që segmenti
ACështë diametër i vijës
rrethoreatëherë këndi
ABC është kënd idrejtë.
Teorema e
anasjelltë e Talesit:
Hipotenuza e
trekëndëshit
kënddrejt është
diametër i rrethit
të jashtashkruar.
Talesi i Miletit lindi më 624p.e.s. dhe vdiq
më 552p.e.s., ishte filozof
dhematematikan antik. Autor iveprave
filozofike të cilat mëvonë nga
shumëshkencëtarë merren sipikënisje e
punës së tyre.HistoriaTales nuk është i
pari që ezbuloi teoremën, dihet sekëtë
teoremë e zotëroninEgjiptianët dhe
Babilonasit evjetër të cilët e përdornin
porpa e vërtetuar. Talesi është ipari që
dha vërtetimin e sajprandaj ajo sot mban
emrine tij.
 Euklidi rreth 365 – 275 p.e.s.)
është themelues i metodës
aksiomatike në gjeometri. Ai
tëgjitha njohuritë gjeometrike
por edhe matematike të kohës së
vet i përmblodhi dhe
isistematizoi në 13 libra të cillat
njihen me titullin Elementet.
Teorema e pare e Ekulidit
Ne trekendeshin
kenddrej,lartesia e hequr
ngakulmi i kendit te drejte
eshte e mesme e
perpjesshme ndermejet te
kateteve me hipotenuzen.
CD2=AH*BH
Teorema e dyte e Euklidit
Ne trekendeshin
kenddrejt,cdo katet eshte i
mesem i perpjesshem
ndermjet hipotenuzes
dheprojeksionit te tij mbi
hipotenuze.
AC2=AD*AB
 Arkimedi jetoi rreth viteve 287 p.e.s. 212 p.e.s.qenjë matematikan
fizikant,inxhinier,astronom dhe filozof ilashtësise.Thuhet nga disa
historianë e matematikanë tëjetë matematikani më i madh i
lashtësisë.Mendohet tekete zbuluar parimin e dendesise dhe
pluskimit, i njohuredhe si "Parimi i Arkimedit" qe sipas gojedhenes e
zbuloindersa ai po lahej ne nje vaske (doli jashe neper rrugeduke
bertitur "Eureka (evrika)" - (E gjeta)
 Gjeometria është degë e matematikës që i studjon figurat e rrafshit dhe hapësirës dhe
relacionet në mes tyre. Fjala gjeometri vjen nga greqishtja dhe ka kuptimin "matje e tokës"
këtë fjalë e krijoi Herodoti. Gjeometria, është zhvilluar nga nevojat praktike të jetës së
përditshme. në Greqinë e vjetër, shkencëtarët grekë zbuluan metodën deduktive apo
aksiomatike të trajtimit të gjeometrisë (Talesi, Pitagora, etj). Ndërmjet shekujve VI dhe III
p.e.s., në shoqërine greke bëhet hap i madh dhe vendimtar duke i dhënë emprizimit
karakterin shkencor. Kështu, në këtë kohë, Talesit i bashkohen emrat e dijetartëve të njohur
grek si Pitagora, Herakliti i Efesit,Hipokrati i Kios, Eudoxi, Euklidi, Arkimedi, Apoloni, etj.
Rezultatet ishin të shumta, metodat e reja të çasjes problemeve ishin brilante ndërsa shkalla
e abstraksionit e shkëlqyeshme. Shqyrtimi i njohurive gjeometrike kaloi nga maestrot te
shkencëtarët e mirëfilltë. Qasja në njohuritë gjeometrike tani ishte një pçështje e vokacionit
dhe e studimit dhe jo çështje e rastit dhe nevojave parciale. Në këtë kohë, librat më të
njohur dhe më të rëndësishëm ishin libra e veprës “ELEMENTET” e Euklidit të cilët
përdoreshin nga nxënësit e Euklidit, në Aleksandri. Euklidi përfshin pjesë të madhe të
njohurive gjeometrike të asaj kohe duke mos u kufizuar vetëm në mbledhjen dhe redaktimin
e tyre por duke i strukturuar të gjitha ato njohuri në formën logjike-deduktive: koncepte
themelore, postulate, aksioma, teorema etj. Në këtë mënyrë Gjeometria arrin rangun
universal. Vepra “Elementet” konsolidohen në libra “definitiv”, prestigji dhe përdorimi i të
cilave nuk vie në pyetje gjat dy mileniumeve të ardhme të zhvillimit të civilizimit njerzor.
Vepra „Elementet“ paraqet një ndër veprat më të rëndësishme të njerëzisë.
 Matematika është një motivuese e shkëlqyeshme për të gjithë njerëzit.. sepse
karriera e saj fillon me zero, por nuk mbaron asnjëherë.
 Nëse njerëzit nuk besojnë se matematika është e thjeshtë , kjo ndodh sepse ata nuk e
kuptojnë se sa e komplikuar është jeta!
 Mendjet e vogla diskutojnë personat. Mendjet mesatare shqyrtojnë ngjarje! Mendjet e
medha shqyrtojnë idetë! Mendjet shumë të mëdha shqyrtojnë matematikën!
 Mësuesit e vjetër të matematikës nuk vdesin asnjëherë .. ata thjeshtë shkojnë drejt
infinitit!
 Matematika-Mbreti I Arteve dhe Mbretëresa e Shkencave!
 Matematika është arti që u jep të njëjtin emër gjërave të ndryshmë!
 Të gjithë e dinë që një gjë është e parealizueshme , derisa arrin një që nuk e di dhe
e realizon.
 Matematika është gjuha që Zoti përdori për te shkruajtur universin.
 Matematika është shkruajtur për matematicienët.
 Matematika është mbretëresha e shkencave dhe aritmetika është mbretëresha e
matematikës
 Matematika nuk përmban vetëm të vërtetën por edhe bukurinë supreme, bukuri e
ftohtë dhe e rreptë si ajo e shkrimit.
 Velzat e frymarrjes së Aritmetikës janë : Ambicioni, Hutimi, Keqtrajtimi dhe Tallja.
 Numri është ligji i Universit.
 E shkuara është një e dhënë matematikore, e tashmja është variabël dhe e ardhmja
është e panjohur që varet nga vetja.
 Natyra flet me gjuhen e matematikes ; germat e kesaj gjuhe jane rrathët trekendeshat
dhe figurat e tjera matematikore..

More Related Content

What's hot

Filozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
Denisa Caushi
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi
 
Mjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
Klarisa Klara
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
Ana Ana
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj
 
Historiku matematika
Historiku matematikaHistoriku matematika
Historiku matematika
Arjan Shahinlli
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Marinela Abedini
 
Mikrogjallesat
MikrogjallesatMikrogjallesat
Mikrogjallesat
ldddmk
 
Hidrocentralet
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
Ergi Nushi
 
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Rexhino Kovaci
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici
 
Rajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i ShqiperiseRajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i Shqiperiseinescela
 
Projekt Matematike
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
S Gashi
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka
 
Historia e numrit
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
jola cenollari
 
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
koralda
 

What's hot (20)

Filozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
 
Mjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
 
Historiku matematika
Historiku matematikaHistoriku matematika
Historiku matematika
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
 
Mikrogjallesat
MikrogjallesatMikrogjallesat
Mikrogjallesat
 
Hidrocentralet
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
 
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
 
Rajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i ShqiperiseRajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i Shqiperise
 
Projekt Matematike
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
Historia e numrit
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
 

Viewers also liked

Applying Bourdieu's Field Theory to MLS Curricula Development. Charlotte Nord...
Applying Bourdieu's Field Theory to MLS Curricula Development. Charlotte Nord...Applying Bourdieu's Field Theory to MLS Curricula Development. Charlotte Nord...
Applying Bourdieu's Field Theory to MLS Curricula Development. Charlotte Nord...
LIBER Europe
 
Piktura dhe fotografia 1
Piktura dhe fotografia 1Piktura dhe fotografia 1
Piktura dhe fotografia 1Lili Liljana
 
Fotografia
FotografiaFotografia
Fotografia
hcaslides
 
Syprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshitSyprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshit
Adelina Fejzulla
 
Teirema e pitagorëskl7
Teirema e pitagorëskl7Teirema e pitagorëskl7
Teirema e pitagorëskl7Besjona Jusufi
 
Pune me projekt pitagora
Pune me projekt pitagoraPune me projekt pitagora
Pune me projekt pitagoraDhimitër Boçe
 
Projekt matematike
Projekt matematikeProjekt matematike
Projekt matematikeUeda Rrukaj
 
Pitagora
PitagoraPitagora
Pitagora
jola cenollari
 
Trekendeshat dhe simbolet
Trekendeshat dhe simboletTrekendeshat dhe simbolet
Trekendeshat dhe simbolet
Lediø Bøjka
 
Matematicienë të shquar
Matematicienë të shquarMatematicienë të shquar
Matematicienë të shquarKlea Vyshka
 
Shkenca e matematikes Biografi te matematikaneve te shquar
Shkenca e matematikes Biografi te matematikaneve te shquarShkenca e matematikes Biografi te matematikaneve te shquar
Shkenca e matematikes Biografi te matematikaneve te shquarDiana Lamaj
 
Projekt matematike
Projekt matematike Projekt matematike
Projekt matematike XhuLia Muca
 

Viewers also liked (13)

Applying Bourdieu's Field Theory to MLS Curricula Development. Charlotte Nord...
Applying Bourdieu's Field Theory to MLS Curricula Development. Charlotte Nord...Applying Bourdieu's Field Theory to MLS Curricula Development. Charlotte Nord...
Applying Bourdieu's Field Theory to MLS Curricula Development. Charlotte Nord...
 
Piktura dhe fotografia 1
Piktura dhe fotografia 1Piktura dhe fotografia 1
Piktura dhe fotografia 1
 
Fotografia
FotografiaFotografia
Fotografia
 
Syprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshitSyprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshit
 
Teirema e pitagorëskl7
Teirema e pitagorëskl7Teirema e pitagorëskl7
Teirema e pitagorëskl7
 
Pune me projekt pitagora
Pune me projekt pitagoraPune me projekt pitagora
Pune me projekt pitagora
 
Projekt matematike
Projekt matematikeProjekt matematike
Projekt matematike
 
Pitagora
PitagoraPitagora
Pitagora
 
Trekendeshat dhe simbolet
Trekendeshat dhe simboletTrekendeshat dhe simbolet
Trekendeshat dhe simbolet
 
Pitagora
PitagoraPitagora
Pitagora
 
Matematicienë të shquar
Matematicienë të shquarMatematicienë të shquar
Matematicienë të shquar
 
Shkenca e matematikes Biografi te matematikaneve te shquar
Shkenca e matematikes Biografi te matematikaneve te shquarShkenca e matematikes Biografi te matematikaneve te shquar
Shkenca e matematikes Biografi te matematikaneve te shquar
 
Projekt matematike
Projekt matematike Projekt matematike
Projekt matematike
 

Similar to matematika projekt

matematika ne shekuj dhe sot.pdf shum e
matematika ne shekuj dhe sot.pdf shum ematematika ne shekuj dhe sot.pdf shum e
matematika ne shekuj dhe sot.pdf shum e
zamira54
 
MATEMATIKA PROJEKT BY ELDA VLADI
MATEMATIKA PROJEKT BY ELDA VLADI MATEMATIKA PROJEKT BY ELDA VLADI
MATEMATIKA PROJEKT BY ELDA VLADI
Emiljano Vladi
 
MATEMATIKA
MATEMATIKAMATEMATIKA
MATEMATIKA
Emiljano Vladi
 
Matematika dhe historia e saj KL 7.pptx
Matematika dhe historia e saj KL 7.pptxMatematika dhe historia e saj KL 7.pptx
Matematika dhe historia e saj KL 7.pptx
RejanJara
 
Historia e matematikës p
Historia e matematikës pHistoria e matematikës p
Historia e matematikës p
Arjan Hoxha
 
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
#MesueseAurela Elezaj
 
FILOZOFIA
FILOZOFIA FILOZOFIA
Historia e filozofise
Historia e filozofiseHistoria e filozofise
Historia e filozofise
YlliBeka
 
PORTOFOLI I PROJEKTIT ...GAUSI
PORTOFOLI I PROJEKTIT ...GAUSI PORTOFOLI I PROJEKTIT ...GAUSI
PORTOFOLI I PROJEKTIT ...GAUSI
#MesueseAurela Elezaj
 
Sociologjia - SlideShare
Sociologjia - SlideShareSociologjia - SlideShare
Sociologjia - SlideShare
Doniza Maliqi
 
Greqia e lashte projekt
Greqia e lashte projekt Greqia e lashte projekt
Greqia e lashte projekt
Klodjan Hoxha
 
Kultura dhe civilizimi
Kultura dhe civilizimiKultura dhe civilizimi
Kultura dhe civilizimiDonart Geci
 
Filozofia
FilozofiaFilozofia
Filozofia
Fitore Fazliu
 

Similar to matematika projekt (13)

matematika ne shekuj dhe sot.pdf shum e
matematika ne shekuj dhe sot.pdf shum ematematika ne shekuj dhe sot.pdf shum e
matematika ne shekuj dhe sot.pdf shum e
 
MATEMATIKA PROJEKT BY ELDA VLADI
MATEMATIKA PROJEKT BY ELDA VLADI MATEMATIKA PROJEKT BY ELDA VLADI
MATEMATIKA PROJEKT BY ELDA VLADI
 
MATEMATIKA
MATEMATIKAMATEMATIKA
MATEMATIKA
 
Matematika dhe historia e saj KL 7.pptx
Matematika dhe historia e saj KL 7.pptxMatematika dhe historia e saj KL 7.pptx
Matematika dhe historia e saj KL 7.pptx
 
Historia e matematikës p
Historia e matematikës pHistoria e matematikës p
Historia e matematikës p
 
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
 
FILOZOFIA
FILOZOFIA FILOZOFIA
FILOZOFIA
 
Historia e filozofise
Historia e filozofiseHistoria e filozofise
Historia e filozofise
 
PORTOFOLI I PROJEKTIT ...GAUSI
PORTOFOLI I PROJEKTIT ...GAUSI PORTOFOLI I PROJEKTIT ...GAUSI
PORTOFOLI I PROJEKTIT ...GAUSI
 
Sociologjia - SlideShare
Sociologjia - SlideShareSociologjia - SlideShare
Sociologjia - SlideShare
 
Greqia e lashte projekt
Greqia e lashte projekt Greqia e lashte projekt
Greqia e lashte projekt
 
Kultura dhe civilizimi
Kultura dhe civilizimiKultura dhe civilizimi
Kultura dhe civilizimi
 
Filozofia
FilozofiaFilozofia
Filozofia
 

matematika projekt

 • 1.  Tema: Zhvillimi i matematikës në shekuj.  Lënda: Matematikë
 • 2.  Fjala "matematikë" vjen nga gjuha e lashtë greke (μάθημαmáthema), që do të thotë mësim, studim, shkencë, përveçkësaj ajo përgjatë kohëve ka marrë një kuptim më tëngushtë dhe më teknik që do të thotë "studim matematik" .  Matematika përbën një fushë të njohurive abstrakte tëndërtuara me ndihmën e arsyetimeve logjike mbi konceptetë tilla si numrat, figurat, strukturat dhe transformimet.  Matematika dallohet nga shkencat tjera për një lidhje tëveçantë që ka ajo me realitetin. Ajo është e një natyre të pastër intelektuale, e bazuar tek një seri aksiomash të deklaruara të vërteta (do të thotë që aksiomat nuk i janë nënshtruar asnjë eksperience por janë të frymëzuara ngaeksperienca) ose mbi disa ligje.  Matematika merret me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve konkrete dhe abstrakte, si dhe me studimin e formave hapësinore. Sipas Burbakistëve ajo është shkencë që studion relacionet dhe në thelbin e saj është kuptimi i numrit. Matematika është shkencë deduktive d.m.th përfundimet e saj janë të përgjithshme dhe janë rrjedhim logjik i aksiomave.
 • 3.  Në Greqinë antike matematika përjetoi një zhvillim të paparë nga një plejadë e tërë matematikanësh siç janë : Pitagora,Talesi,Plutoi,Eudoksi,Euklidi,Arkimedi, etj. Grekët e vjetër matematikën e kuptonin në sensin e gjeometrisë dhe të parët ishin ata që të vërtetat matematikore të cilat ato i quanin teorema i vërtetonin. Njohuritë matematikore të grekëve të vjetër më vonë i përvetësuan dhe i pasuruan arabët të cilët quhen edhe themelues të algjebrës. Përkthimet arabe të veprave të matematikanëve grekë në mesjetë depërtuan në Evropë. Pastaj shtytjen dhe zhvillimin e matematikës e morën në dorë Evropianët.
 • 4.  Matematikan dhe filozof grek, i cili ka jetuar afërsisht nga viti 570 deri në 495 para Krishtit. Pitagora është i njohur me teoremën e tij të Pitagorës dhe është cilësuar nga Aristoteli si nga nismëtarët e parë në studimin dhe zhvillimin e shkencës të matematikës. Historikisht është i njohur si trekëndëshi kënddrejtë. Teorema e Pitagorës, është një rol kyç në matjet moderne dhe pajisjet teknologjike dhe njihet si baza për teoritë dhe teoremat e tjera në matematikë.  Matematika është pika ku takohen dhe harmonizohen feja,shkenca dhe arti.Për këtë doktrina e tij mund të jetë gjithësore dhe të përmbajë harmonikisht, konceptin fetar, kërkimet shkencore dhe eksperimentin. Dhe të gjitha këto janë të mbushura me një total rregullash etikë ku dhe ato kanë të bëjnë me celësa matematikë dhe numra.Simbolet matematike kanë një rëndësi të madhe në doktrinën Pitagoriene pasi nëpërmes tyre arrinin të konsolidonin në botën e shfaqur gjithcka që kishin arritur të përvetsonin. Domethënë mund të shkruanin , duke përdorur simbolet matematike, një gjendje psikologjike ose një shprehje bukurie.
 • 5. Teorema e Talesit: Teorema e Talesit thotë se: NëseA,B dhe C janë pika të një vijerrethore të tilla që segmenti ACështë diametër i vijës rrethoreatëherë këndi ABC është kënd idrejtë. Teorema e anasjelltë e Talesit: Hipotenuza e trekëndëshit kënddrejt është diametër i rrethit të jashtashkruar. Talesi i Miletit lindi më 624p.e.s. dhe vdiq më 552p.e.s., ishte filozof dhematematikan antik. Autor iveprave filozofike të cilat mëvonë nga shumëshkencëtarë merren sipikënisje e punës së tyre.HistoriaTales nuk është i pari që ezbuloi teoremën, dihet sekëtë teoremë e zotëroninEgjiptianët dhe Babilonasit evjetër të cilët e përdornin porpa e vërtetuar. Talesi është ipari që dha vërtetimin e sajprandaj ajo sot mban emrine tij.
 • 6.  Euklidi rreth 365 – 275 p.e.s.) është themelues i metodës aksiomatike në gjeometri. Ai tëgjitha njohuritë gjeometrike por edhe matematike të kohës së vet i përmblodhi dhe isistematizoi në 13 libra të cillat njihen me titullin Elementet. Teorema e pare e Ekulidit Ne trekendeshin kenddrej,lartesia e hequr ngakulmi i kendit te drejte eshte e mesme e perpjesshme ndermejet te kateteve me hipotenuzen. CD2=AH*BH Teorema e dyte e Euklidit Ne trekendeshin kenddrejt,cdo katet eshte i mesem i perpjesshem ndermjet hipotenuzes dheprojeksionit te tij mbi hipotenuze. AC2=AD*AB
 • 7.  Arkimedi jetoi rreth viteve 287 p.e.s. 212 p.e.s.qenjë matematikan fizikant,inxhinier,astronom dhe filozof ilashtësise.Thuhet nga disa historianë e matematikanë tëjetë matematikani më i madh i lashtësisë.Mendohet tekete zbuluar parimin e dendesise dhe pluskimit, i njohuredhe si "Parimi i Arkimedit" qe sipas gojedhenes e zbuloindersa ai po lahej ne nje vaske (doli jashe neper rrugeduke bertitur "Eureka (evrika)" - (E gjeta)
 • 8.  Gjeometria është degë e matematikës që i studjon figurat e rrafshit dhe hapësirës dhe relacionet në mes tyre. Fjala gjeometri vjen nga greqishtja dhe ka kuptimin "matje e tokës" këtë fjalë e krijoi Herodoti. Gjeometria, është zhvilluar nga nevojat praktike të jetës së përditshme. në Greqinë e vjetër, shkencëtarët grekë zbuluan metodën deduktive apo aksiomatike të trajtimit të gjeometrisë (Talesi, Pitagora, etj). Ndërmjet shekujve VI dhe III p.e.s., në shoqërine greke bëhet hap i madh dhe vendimtar duke i dhënë emprizimit karakterin shkencor. Kështu, në këtë kohë, Talesit i bashkohen emrat e dijetartëve të njohur grek si Pitagora, Herakliti i Efesit,Hipokrati i Kios, Eudoxi, Euklidi, Arkimedi, Apoloni, etj. Rezultatet ishin të shumta, metodat e reja të çasjes problemeve ishin brilante ndërsa shkalla e abstraksionit e shkëlqyeshme. Shqyrtimi i njohurive gjeometrike kaloi nga maestrot te shkencëtarët e mirëfilltë. Qasja në njohuritë gjeometrike tani ishte një pçështje e vokacionit dhe e studimit dhe jo çështje e rastit dhe nevojave parciale. Në këtë kohë, librat më të njohur dhe më të rëndësishëm ishin libra e veprës “ELEMENTET” e Euklidit të cilët përdoreshin nga nxënësit e Euklidit, në Aleksandri. Euklidi përfshin pjesë të madhe të njohurive gjeometrike të asaj kohe duke mos u kufizuar vetëm në mbledhjen dhe redaktimin e tyre por duke i strukturuar të gjitha ato njohuri në formën logjike-deduktive: koncepte themelore, postulate, aksioma, teorema etj. Në këtë mënyrë Gjeometria arrin rangun universal. Vepra “Elementet” konsolidohen në libra “definitiv”, prestigji dhe përdorimi i të cilave nuk vie në pyetje gjat dy mileniumeve të ardhme të zhvillimit të civilizimit njerzor. Vepra „Elementet“ paraqet një ndër veprat më të rëndësishme të njerëzisë.
 • 9.  Matematika është një motivuese e shkëlqyeshme për të gjithë njerëzit.. sepse karriera e saj fillon me zero, por nuk mbaron asnjëherë.  Nëse njerëzit nuk besojnë se matematika është e thjeshtë , kjo ndodh sepse ata nuk e kuptojnë se sa e komplikuar është jeta!  Mendjet e vogla diskutojnë personat. Mendjet mesatare shqyrtojnë ngjarje! Mendjet e medha shqyrtojnë idetë! Mendjet shumë të mëdha shqyrtojnë matematikën!  Mësuesit e vjetër të matematikës nuk vdesin asnjëherë .. ata thjeshtë shkojnë drejt infinitit!  Matematika-Mbreti I Arteve dhe Mbretëresa e Shkencave!  Matematika është arti që u jep të njëjtin emër gjërave të ndryshmë!  Të gjithë e dinë që një gjë është e parealizueshme , derisa arrin një që nuk e di dhe e realizon.  Matematika është gjuha që Zoti përdori për te shkruajtur universin.  Matematika është shkruajtur për matematicienët.  Matematika është mbretëresha e shkencave dhe aritmetika është mbretëresha e matematikës  Matematika nuk përmban vetëm të vërtetën por edhe bukurinë supreme, bukuri e ftohtë dhe e rreptë si ajo e shkrimit.  Velzat e frymarrjes së Aritmetikës janë : Ambicioni, Hutimi, Keqtrajtimi dhe Tallja.  Numri është ligji i Universit.  E shkuara është një e dhënë matematikore, e tashmja është variabël dhe e ardhmja është e panjohur që varet nga vetja.  Natyra flet me gjuhen e matematikes ; germat e kesaj gjuhe jane rrathët trekendeshat dhe figurat e tjera matematikore..