Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Konsten att agera på fakta

Download to read offline

Hur ser du till att få någon som helst utväxling på nyvunnen fakta och skapa den lönsamhet, som än så länge bara finns på papperet?

Konsten att agera på fakta

 1. 1. 1 Acando AB© © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617 © Acando AB
 2. 2. Hur kommer det sig att vi i ibland inte agerar på uppenbara fakta?2 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 3. 3. Fakta är en modell av verkligheten3 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 4. 4. Komplexitet Complicatedness index 1955 1982 2010 Complexity index4 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 5. 5. Fakta Litar inte på siffrorna Excel Hamnar mellan stolarna A B C För många mål Mental trötthet Förenklingar5 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 6. 6. Hur gör man då?● Elefanten● Ryttaren● StigenMetafor: Jonathan Haidt6 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 7. 7. Problem just nu – kapitalbindning.7 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 8. 8. Förändringsledning - SwitchmodellenKälla: Switch how to change things when change is hard, Chip & Dan Heath, Crown publishing group 2010.8 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 9. 9. Vi har för många artiklar! 263 Antal artikelnummer av tvättmaskiner som vi sålt under 2009: (ej totalt antal)9 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 10. 10. Change management – The Switch modelKälla: Switch how to change things when change is hard, Chip & Dan Heath, Crown publishing group 2010.10 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 11. 11. Vi har för många artiklar! 24 Antal artikelnummer av tvättmaskiner som det borde vara: (ej totalt antal)11 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 12. 12. Change management – The Switch model12 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 13. 13. Vi gör som IKEA Omsättningsvinnare TB-vinnare SORTIMENTSSTRATEGI Prisvinnare UTMANARE !13 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 14. 14. Change management – The Switch model14 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 15. 15. Alltså?● Motivera elefanten● Instruera ryttaren● Forma stigen15 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 16. 16. Det du kanske inte visste omelefanten”Företagsledare, i likhet med de flestaandra, har sedan länge föreställningen attmänniskor framför allt är intresserade av attförstärka sina materiella intressen.Evolutionsbiologer och psykologer har funnitneurala och genetiska belägg för enmänsklig benägenhet att vilja samarbeta” Yochai Benkler, HBR juli-augusti 2011 Professor, Harvard Law School16 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 17. 17. Det du kanske inte visste omryttarenAlla vill göra ett bra jobb.Det som ser ut som motstånd kan helt enkeltvara brist på tydlighet.17 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 18. 18. Det du kanske inte visste om stigenDet som ser ut som ett individuellt problemär oftast strukturellt.Deming Ohno Barret Heskett, Love (94/6) (TPS) (CTT) man, m fl. (SPC)18 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 19. 19. Tack – ibland kan det vara bra att tänka på elefanterKent Lidbom© Acando AB AB © Acando
 20. 20. Del II Praktikfall Luna ABC-analys- Hur gjorde Luna?- Vad man bör tänka på vid enABC-implementering? 20
 21. 21. Råd: Gör Er ”hemläxa” före implementering av affärssystem/beslutsstöd (Grunden för en ABC-kalkyl = Korrekt grunddata och genomtänkt styrmodell)1. Kartläggning av styrmodell 3. Informationsanalys• Vision och strategi • Vilken information behövs för att styra• Organisation (legal / operativ) verksamheten.• Objekt (produkt, marknad, kund, projekt etc) • Vilka informationsbehov finns på olika• Ansvarsfördelning (resultatansvar etc.) nivåer i organisationen.• Mål, mått, nyckeltal • Beakta styreffekter och sträva efter mål-• Kontoplan, kontogrupperingar kongruens• Budget, prognos- och bokslutsprocess • Konkretisera informationsbehovet genom att upprätta en mått/objektsmatris.2. Kvalitetssäkra styrmodell• Koppling mellan vision/strategi och mål/mått 4. Rapportplan• Vertikal och horisontell styrning • Fastställ rapportplan initialt.• Styreffekter • Producera rapportspecifikationer 5. Fastställ principer för: • Periodisering, fördelning, internhandel, värdering, definitioner etc. 21
 22. 22. ABC-modellen Kostnadsställen Resurser Aktiviteter & processer Kostnadsdrivare Indirekta Kostnader Direkta kostnader Kalkyl- objekt Artiklar: ca 160.000 (tot 235.000 inkl Norge Grunda/Gigant) Aktiva artiklar: ca 40.000 (tot ca 50.000 inkl Norge Grunda/Gigant) Leverantörer / Försäljnings- Kedjor / Aktiva leverantörer: 470 st Artiklar ordrar Kunder Aktiva varumärken: 260 st Aktiva kundnummer – Sverige 2.000 st – Norge 700 st Säljorderrader: 1,8 miljoner orderrader – Lunaartiklar 22
 23. 23. Projektaktiviteter Luna ABC-projektProjektaktiviteter Uppdateringsaktiviteter(c:a fyra kalendermånader) (c:a en kalendermånad)• Utkast – modelldesign • Ladda org.data och intäkt/kostnader för året• Installation av Prodacapo • Uppdatera kostnadsfördelning till• Def. grunddata i ABC-modellen kostnadsdrivare • Konto/kostnader till kostnadsdrivare • Ladda kostnadsdrivarstatistik• Definiera kalkylobjektdimensioner • Specialberäkningar/klassningar/uppdateringar• Bygga ABC-modell i Prodacapo • Kalkylera/processa/producera rådata • Konfigurering av aktiviteter • Validera indata och resultat • Kontoplan • Ev. korrigera indata och processa om • Organisation • Kostnader • Artiklar • Kunder • Kostnadsdrivare• Skapa grupperad kostnadsinformation• Skapa standardrapporter/analysvyer• Utbildning och utrullning 23
 24. 24. Hemligheten…för ett lyckat ABC-projekt! 24
 25. 25. Projektverktyg Projektplatsen.se – Dokumenthantering/filer  Excel-mallar – manuellt indata  Definitionsformulär – kostnadsdrivare  Etc. – Projektplan / att-göra Webb-konferens (Microsoft Livemeeting) – https://www.livemeeting.com/cc/acandofrontec/meet/ 25
 26. 26. Praktikfall: ABC-analys för Luna Acando Styrkraft i Göteborg Mattias Kylner 23 november, 2011 26
 • BoukevanderGaast

  Jul. 28, 2017

Hur ser du till att få någon som helst utväxling på nyvunnen fakta och skapa den lönsamhet, som än så länge bara finns på papperet?

Views

Total views

1,898

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×