Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Bank Hapoalim B.M. - Financial Analysis Review
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt

Download to read offline

Nyheter i AX 2009 AX dagen 2010

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt

 1. 1. Microsoft Dynamics AX 2009 Nyheter
 2. 2. En milstolpe Bokföring i balansräkning av fast pris Integration med MS Project Server Hierarkiska aktiviteter Användardefinierade projektfaser Centraliserade betalningar Centraliserade inbetalningar Centraliserade kundutdrag Elimineringar Koncerninterna allokeringar Företagsmodell Återföring av ekonomiska poster Compliance Center Ytterligare ekonomiska dimensioner Trevägsmatchning Arbetsflöde Historik för budgetändringar Mer än 30 rollsidor Kategorier för redovisningskonton Tillägg Returhantering Inköpsrekvisition Inköpsrekvisition Följesedelsbaserade fakturor Gantt-diagram för serviceorder Serviceförbrukningsrapporter Effektiviserad plockningsprocess Kostnadsredovisning för flera platser (multisite) Kostnadsredovisning för artiklar med flera versioner Aktivering av påfyllningstransport med lastpall Prisgrupper för projekt Projektkontroll Global adressbok Förskottsbegäranden Integration med transportföretag Stöd för tidszoner 1 Mer än 400 nya funktioner och förbättringar 2 Kraftigt förbättrad skalbarhet och bättre resultat 3 Innovation på en högre nivå Microsoft Dynamics AX 2009: benchmark för snabbare transaktioner med komprimering på SQL Server 2008 Skalbarhet för genomflöde + + Skräddarsytt gränssnitt Enhetlig kommunikation Digital signatur RealWorld SOA + + o.s.v…
 3. 3. Microsoft Dynamics AX 2009 Mål: AX 2009: <ul><ul><ul><li>Arbeta effektivare </li></ul></ul></ul>30+ new Role Center, new UI, List Pages,Workflow <ul><ul><ul><li>Förbättrat beslutsunderlag </li></ul></ul></ul>Färdiga BI kuber, integration Performance Point Server <ul><ul><ul><li>Enklare ändra rapporter </li></ul></ul></ul>SRS Reporting <ul><ul><ul><li>Samarbeta </li></ul></ul></ul>Stöd för Unified Communication, integration MS Project Server <ul><ul><ul><li>Enklare access </li></ul></ul></ul>Enterprise portal, Dynamics Client for Office, Mobil klient <ul><ul><ul><li>Ökad skalbarhet </li></ul></ul></ul>SQL Server 2008, Ny batchhantering, Parallella processer, 64-bitars AOS, AOS med möjl. till multipla Time Zones <ul><ul><ul><li>En applikationsrelease jmf AX 4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>plattformsrelease </li></ul></ul></ul>Över 400 nyheter
 4. 4. Möter Kravställarnas Behov Verksamhets chefer / Partners Projekt lönsamhet Finansiell status Verksamhets utveckling Ekonomi avdelningen Fakturering, Ekonomisk status, Inköp, Lön, Kund- & Leverantörs reskontra Team medlemmar Samarbete och framgångsrapportering Omkostnads rapportering Resursansvariga Kompetens baserad fakturerings möjlighet Effektiv ledning Klienter Projekt status Tid Budget Projekt Ledare Resursplanering Förändringar Lönsamhets analys
 5. 5. Rollbaserat system
 6. 6. Rollspecifikt Gränssnitt <ul><li><Screen Shot> </li></ul>
 7. 7. Enterprise Portal
 8. 8. Förbättrad Business Intelligence-funktion Microsoft Dynamics AX- databas Reporting Services Rollcenter i Microsoft Dynamics AX Excel
 9. 10. Översikt över workflow Arbetsflödesmall Arbetsflöde Arbetsflödesinstans Jim registrerar en utgiftsrapport Pelare 1 Konfiguration Design Arbetsflödet inleds Utgifts-godkännande Utgifts-rapporten bokförs Arbetsflödet slutfört Frank godkänner alla fall Sue godkänner om >50 000 SEK Ann godkänner om >100 000 SEK
 10. 11. Multisitestruktur <ul><li>Produktionsdimension </li></ul><ul><li>Unik för varje plats </li></ul><ul><li>Geografisk placering </li></ul><ul><li>Begränsning: endast inom företaget </li></ul><ul><li>Länkad till ekonomisk dimension </li></ul><ul><li>Måste finnas inom en plats </li></ul><ul><li>Unikt inom företaget </li></ul><ul><li>Kan inte delas </li></ul><ul><li>Innehåller lager </li></ul>
 11. 12. Multisitefunktioner <ul><li>Möjliggör </li></ul><ul><li>God insyn i råmaterial, lager och transaktioner för flera platser </li></ul><ul><li>Försäljning och inköp för flera platser </li></ul><ul><ul><li>Spårning av försäljning och inköpsorder på olika platser samt rörelser för material och lager mellan platser </li></ul></ul><ul><ul><li>Platsspecifika leverantörer </li></ul></ul><ul><ul><li>Platsspecifika orderinställningar </li></ul></ul><ul><li>Platsspecifik produktion </li></ul><ul><ul><li>Strukturlista och flöde per plats </li></ul></ul><ul><ul><li>Parametrar för platsspecifik produktion </li></ul></ul><ul><ul><li>Huvudplanering över flera platser </li></ul></ul><ul><li>Decentraliserad plockning/packning/leverans per plats </li></ul><ul><li>Kostnadskontroll per plats </li></ul>
 12. 13. Multisiteplanering Plats 1 Plats 2 Försäljnings- order Tillverknings- order Inköps- order Överförings- order Inköps- order Tillverknings- order Pulsmonitor Klocka Enclosure Enclosure RM-metall
 13. 14. Nya viktiga funktioner <ul><li>Reseräkning (endast Enterprise Portal) </li></ul><ul><li>Hantering av kundreturer </li></ul><ul><li>Kvalitetskontroll och -hantering </li></ul><ul><li>Förbättrade anskaffningsfunktioner </li></ul><ul><ul><li>Inköpsrekvisitioner </li></ul></ul><ul><ul><li>Anbudsförfrågningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Trevägsmatchning </li></ul></ul><ul><li>Betydligt förbättrad hantering av leveranskedjan </li></ul><ul><ul><li>Planering och schemaläggning </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbete och integration mellan tekniker, operativ personal, försäljning och ekonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Förbättrade körningsprocesser </li></ul></ul>
 14. 15. Nya viktiga funktioner <ul><li>Förbättrad CRM </li></ul><ul><ul><li>Hantering av leads och affärsmöjligheter i Enterprise Portal </li></ul></ul><ul><ul><li>Förbättrad integration med Microsoft Exchange </li></ul></ul><ul><li>Förbättrade funktioner för projektplanering </li></ul><ul><ul><li>Integration med Produktion </li></ul></ul><ul><ul><li>Integration med Microsoft Project </li></ul></ul><ul><ul><li>Integration med Inköpsorder och Utgifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Kassaflöde per projekt </li></ul></ul>
 15. 16. <ul><li>När jämför anpassad kan 3 versioner visas, Ctrl+G </li></ul><ul><ul><li>Original / Ny version / Anpassad version </li></ul></ul><ul><li>No conflict </li></ul><ul><ul><li>Microsoft did not change, the user did not change </li></ul></ul><ul><ul><li>Microsoft did not change, the user did change, e.g. add a field </li></ul></ul><ul><li>  Auto resolvable conflict </li></ul><ul><ul><li>Microsoft did change, the user did not change </li></ul></ul><ul><li>Real conflict </li></ul><ul><ul><li>Microsoft changed, the user changed to something else </li></ul></ul>Koduppgradering
 16. 17. Compare tool, 3 versioner, Ctrl+G
 17. 18. Uppskattning, tid för uppgradera kod
 18. 19. Fast pris Våren 2010
 • qvistmik

  Feb. 23, 2010

Nyheter i AX 2009 AX dagen 2010

Views

Total views

3,102

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

31

Actions

Downloads

36

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×