SlideShare a Scribd company logo
1
© Acando AB
    © Acando AB
           Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
UTAN SKYMMADE HINDER
 ÄR DET LÄTT ATT FATTA RÄTT BESLUT
• Framgångsrika företag arbetar               AGENDA:
                              •  2% av kunderna står för 35% av lönsamheten! Vad kan
  målmedvetet med att kontinuerligt
                                jag göra av det?
  undanröja hinder som skymmer målet.
                              •  Återförsäljarnas inflytandeområde sträcker sig 60 km
• Insikten och metoder för att bibehålla en           från butik! Vad gör jag av det?

  störningsfri sikt är en strategiskt kritisk       •  Var tredje order är olönsam! Hur kan jag förändra det?
                              •  Dålig kvalitet kostar! Hur påverkar jag det?
  framgångsfaktor

       Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
ERA TOP PERFORMERS GÖMMER
EN OANAD POTENTIAL
Top 2% Performer karaktäristika:
 173% högre andel av totalintäkten än
  genomsnittskunden
 212% högre andel av totalvinsten än
  genomsnittskunden
 18 % högre vinstmarginal än genomsnittskunden
                                    GENOMSNITTSKUND       TOP PERFORMER


      Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
MED RÄTT INFORMATION ÄR DET LÄTT
 ATT SKILJA ÄPPLEN FRÅN APELSINER
       LÖNSAMHETENS KORRELATION MED:

       INTERNA FAKTORER     EXTERN FAKTORER

        Total omsättning    Avstånd mellan kund &
        Omsättning per     återförsäljare/butik
  HÅRDA    produktsegment     Kundens omsättning/
 FAKTORER   Försäljingskanal    konsumtion
        Kundsegment       Kundens produktinnehav

        Kundens NKI       Vår reverantösposition
        Säljarens        hos kunden
        utbildnings/      Kundens
  MJUKA    erfarenhetsnivå     varumärkesuppfattning
 FAKTORER   Incitamentsstruktur   Relationsdjup
                    Relationsbredd
                    RelationslängdINSIKT                       ACTION                    RESULTAT
TOP PERFORMERS….                  En ”twins-search” visade att det
 Bor 23 km närmare återförsäljare         fanns 943 kunder som matchade
 Använder bonuskortet 4 ggr oftare         TP hårda lönsamhetsfaktorer.
                                                    16% ökad
 Har 23 poäng högre NKI              Dessa blev föremål för ett KEY           lönsamhet
 Får säljbesök 6 ggr oftare            ACCOUNT program med fokus på
 Ger 19% högre poäng på varumärkes-        att lyfta de mjuka lönsamhets-
  betyg                      faktorerna
       Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
MED RÄTT INFORMATION BLIR LÖNSAMHET
 GENOM RÄTT ETABLERINGEN LÄTT
INSIKT                     ACTION                     RESULTAT
1. Inom 20 km radie har vi < 75% av       Med en kartläggning av
  kundens share of wallet           kundtätheten i landet som
2. Mellan 20-60 km radie har vi ca       underlag optimeras etableringen
                                                    23% ökad
  50% av kunders share of wallet       av nya butiker/servicesställen för           lönsamhet
3. Bortom 60 km har vi >25% av         att maximera bidraget till
  kundens share of wallet           lönsamheten.
       Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
VAR TREDJE ORDER ÄR OLÖNSAM
 RÄTT ÅTGÄRDER GER DRAMATISKA EFFEKTER


                ORDER-         ANTAL         ANTAL ARTIKLAR          PRIS
  OMSÄTTNINGEN     =   VOLYM
                        x   ORDERRADER     x  PER ORDERRAD
                                                   x   PER ARTIKEL
                         • Snitt: 5,5        • Snitt: 12         • Snitt: 90 kr
   43,2 MSEK         7.400
                         • Median: 3,0        • Median: 4,0        • Median: 62 kr


                             Snittsorderns ordervärde är 5.841 SEK
                             Normalorderns ordervärde är 745 SEK!!
INSIKT                   ACTION                        RESULTAT
Potential på 46% omsättnings-        - Öka ordervolym med kampanjer
ökning genom en 10% ökning av:        - Öka orderrader med bundling
• Ordervolym till 8.100 orders        - Öka artiklar genom storpack och               27% ökad
• Orderrader till 6,1 i snitt         cross-selling                       bruttovinst
• Antal artiklar till 13,2 i snitt      - Öka priset genom upselling
• Priset till 99 kr per           - Öka snittordervärdet genom lägsta
  artikel i snitt               ordernivå och fri frakt
         Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
LOJALA & NÖJDA KUNDER

ÄR LÖNSAMMA…ELLER?
DET….OCH MYCKET MER SPARAR JAG TILL NÄSTA GÅNG VI SES….
         TACK FÖR ER TID!!

    Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
Praktikfall: ABC-analys för Luna
    Acando Styrkraft i Göteborg
       Mattias Kylner
      23 november, 2011
                   9
Kort om
  Koncernen etablerades 1906 och börsnoterades 1976.
  Vi bytte namn från Bergman & Beving till B&B Tools i mars 2007
  B&B TOOLS är Nordens största leverantör av industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill
  relaterade tjänster till industrisektorn.
  Vi är den ledande MRO (Maintenance, Repair, and Operations)-leverantören i Norden.
  – Industriförnödenheter som ex. verktyg, maskiner, skyddsutrustningar, fästelement och
  arbetsplatsutrustningar.
  – Industrikomponenter för lagring, tätning, transmission och automation.
  – Relaterade tjänster.
  Vi har verksamhet i 12 länder.
  – De geografiska huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Finland.
  Vi har cirka 2 800 medarbetare.
  Vi har cirka 7,6 miljarder SEK i årlig nettoomsättning.
  – Fördelning per kundsegment: Industrisektorn 64%, Byggsektorn 21%, GDS (Gör-det-själv) /
  Privatmarknaden 5%, Övriga branscher 10%.
  – Geografisk fördelning: Sverige 49%, Norge 30%, Finland 12%, Övriga 9%.
                                                   10
Del I Praktikfall Luna ABC-analys

- Syftet med ABC-analysen
- Hur tänkte vi?
                  11
Syfte med Lunas ABC-modell

 Övergripande syfte
    – Förstå nettolönsamhet genom hela ”förädlingskedjan” för
       Kund/kedja
       Artikel/leverantör/sortiment
       Att utifrån analysresultat skapa handlingsplaner för genomförande. (Från
       analys till handling…)
 Sekundära syften
    – Underlag för beräkning av s.k. MUC-påslaget (Internprissättning) per
     leverantör
    – Hjälpverktyg för Inköp vid leverantörsförhandlingar.
 12
Översikt ABC-modell för Luna
Leverantörer                        Grunda & Gigant
                                                           Kunder
     XX%                  XX%                     XX%           100%
                                                              K
                                       Luna
                                                              K
                                       Norge
                                                              K
 L

 L
             Luna Verktyg                   Luna                       K
 L
              & Maskin                  Sverige & PSE                     K
 L
                                                              K
 L

                                      Luna                       K
 L                                   Export mfl
                                                              K
 Teng
        ”Bruttoresultat”
                                                              K

                                   Bearbeta kund/säljtid     ”Nettoresultat”
           Arbeta med lev/art

             Ta fram kataloger               Orderhantering
                                    (Skaff/EDI/Manuell)
               Inköp  (Skaff/EDI/Manuell)
                                     Hantera krediteringar
                 Stödja säljbolag
                                       Mfl…
                   Teknisk service
                                       •Fraktkostnader
                    •Logistikkostnader
                                       •Logistikkostnader
                    •Leverantörsbonus
                                       •Kundbonus
                                                                13
Hur fungerar ABC-modellen?
  Kostnadsställen     Resurser       Aktiviteter & processer         Kostnadsdrivare
    Indirekta
    Kostnader                           Direkta kostnader                    Kalkyl-
                                                       objekt
  Artiklar: ca 160.000
  Aktiva artiklar: ca 40.000                      Leverantörer /   Försäljnings-  Kedjor /
  Aktiva leverantörer: 470 st                       Artiklar      ordrar    Kunder

  Aktiva varumärken: 260 st
  Aktiva kundnummer: 2700 st
  Säljorderrader: 1,8 miljoner orderrader – Lunaartiklar
                                                        14
Strategier för förbättrad effektivitet
         och lönsamhet


      100
       80
       60                            Förändra
       40
 Kunder   20
 Artiklar  0
Leverantörer-20
      -40    Skydda           Utveckla
      -60
      -80

Leverantörer / artiklar       Kedjor / kunder
-Pressa inköpspriser        -Optimera försäljningspris
-Ändra hur KCs använder sin tid   -Kundbesök / kundbearbetning
-Felkostnader teknisk service    -Produktmix (egna varumärken..)
-Inköpsorderhantering        -EDI/Toolstore vs. manuell order
-Sortimentsbredd          -Orderstorlekar
-Sourcing              -Frakt och logistik
-Sänka logistikkostnader      -Konstruktion av kundbonussystem
-Lagerartikel vs. parentesartikel  -Kunder med mycket returer
Ny ABC-modell i Sharepoint      som skapar helt
unika möjligheter till analys och jämförelse, med drill
down-funktionalitet ner till artikel…
                             16

More Related Content

Viewers also liked

포토샵라이트룸
포토샵라이트룸포토샵라이트룸
포토샵라이트룸
Leehooan
 
Partrap ehandel
Partrap ehandelPartrap ehandel
Partrap ehandel
Acando Consulting
 
Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Microsoft Dynamics Ax 2009 OversiktMicrosoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Acando Consulting
 
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan LetzenMicrosofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Acando Consulting
 
Acando review of NordREG proposal regarding a common Nordic end user market f...
Acando review of NordREG proposal regarding a common Nordic end user market f...Acando review of NordREG proposal regarding a common Nordic end user market f...
Acando review of NordREG proposal regarding a common Nordic end user market f...
Acando Consulting
 
Från intern kontroll till ERM
Från intern kontroll till ERMFrån intern kontroll till ERM
Från intern kontroll till ERMAcando Consulting
 
Axdagen Enterpriseportal
Axdagen EnterpriseportalAxdagen Enterpriseportal
Axdagen Enterpriseportal
Acando Consulting
 
Information Management Loves Enterprise 2 0
Information Management Loves Enterprise 2 0Information Management Loves Enterprise 2 0
Information Management Loves Enterprise 2 0
Acando Consulting
 
Instrukcja wypełniania testu stsf.pl
Instrukcja wypełniania testu stsf.plInstrukcja wypełniania testu stsf.pl
Instrukcja wypełniania testu stsf.pl
guest5c75ae
 
Atp in ax2009
Atp in ax2009Atp in ax2009
Atp in ax2009
jacobdall
 
ECM Today - Trends And Reality
ECM Today - Trends And RealityECM Today - Trends And Reality
ECM Today - Trends And Reality
Acando Consulting
 
Red Bull Air Race
Red Bull Air RaceRed Bull Air Race
Red Bull Air Race
Ana Coelho
 
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right TimeInformation As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Acando Consulting
 
Transparency - The Double-Edged Sword
Transparency - The Double-Edged SwordTransparency - The Double-Edged Sword
Transparency - The Double-Edged Sword
Acando Consulting
 

Viewers also liked (14)

포토샵라이트룸
포토샵라이트룸포토샵라이트룸
포토샵라이트룸
 
Partrap ehandel
Partrap ehandelPartrap ehandel
Partrap ehandel
 
Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Microsoft Dynamics Ax 2009 OversiktMicrosoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
 
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan LetzenMicrosofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
 
Acando review of NordREG proposal regarding a common Nordic end user market f...
Acando review of NordREG proposal regarding a common Nordic end user market f...Acando review of NordREG proposal regarding a common Nordic end user market f...
Acando review of NordREG proposal regarding a common Nordic end user market f...
 
Från intern kontroll till ERM
Från intern kontroll till ERMFrån intern kontroll till ERM
Från intern kontroll till ERM
 
Axdagen Enterpriseportal
Axdagen EnterpriseportalAxdagen Enterpriseportal
Axdagen Enterpriseportal
 
Information Management Loves Enterprise 2 0
Information Management Loves Enterprise 2 0Information Management Loves Enterprise 2 0
Information Management Loves Enterprise 2 0
 
Instrukcja wypełniania testu stsf.pl
Instrukcja wypełniania testu stsf.plInstrukcja wypełniania testu stsf.pl
Instrukcja wypełniania testu stsf.pl
 
Atp in ax2009
Atp in ax2009Atp in ax2009
Atp in ax2009
 
ECM Today - Trends And Reality
ECM Today - Trends And RealityECM Today - Trends And Reality
ECM Today - Trends And Reality
 
Red Bull Air Race
Red Bull Air RaceRed Bull Air Race
Red Bull Air Race
 
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right TimeInformation As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
 
Transparency - The Double-Edged Sword
Transparency - The Double-Edged SwordTransparency - The Double-Edged Sword
Transparency - The Double-Edged Sword
 

Similar to Management intelligence

Det Nya Säljet
Det Nya SäljetDet Nya Säljet
Det Nya Säljet
Peter Baeza
 
Lösamhetsanalys för Dynamics A X
Lösamhetsanalys för Dynamics A XLösamhetsanalys för Dynamics A X
Lösamhetsanalys för Dynamics A X
Acando Consulting
 
Cybercom ROI Och Lite Annat
Cybercom ROI Och Lite AnnatCybercom ROI Och Lite Annat
Cybercom ROI Och Lite Annat
ola oredsson
 
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kundenIBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden
IBM Sverige
 
Scandinavian ad networks slutkund
Scandinavian ad networks slutkundScandinavian ad networks slutkund
Scandinavian ad networks slutkundstorckenfeldt
 
Avanza bank, Analyticsdagarna 141021
Avanza bank, Analyticsdagarna 141021Avanza bank, Analyticsdagarna 141021
Avanza bank, Analyticsdagarna 141021
Summit & Friends
 
Retention Optimization - Tjäna mer på de kunder du redan har
Retention Optimization - Tjäna mer på de kunder du redan harRetention Optimization - Tjäna mer på de kunder du redan har
Retention Optimization - Tjäna mer på de kunder du redan har
Conversionista
 
IBM Smarter Business 2012 - Kunderna är inte längre målgrupper, de är individer
IBM Smarter Business 2012 - Kunderna är inte längre målgrupper, de är individerIBM Smarter Business 2012 - Kunderna är inte längre målgrupper, de är individer
IBM Smarter Business 2012 - Kunderna är inte längre målgrupper, de är individer
IBM Sverige
 
Intäktsstrategier för digitala medier
Intäktsstrategier för digitala medierIntäktsstrategier för digitala medier
Intäktsstrategier för digitala medierIntellecta corporate
 
Cgi at a glance swe
Cgi at a glance sweCgi at a glance swe
Cgi at a glance sweCGI Sverige
 
Så skapade vi sveriges bästa e handel
Så skapade vi sveriges bästa e handelSå skapade vi sveriges bästa e handel
Så skapade vi sveriges bästa e handel
Andreas Blåeldh
 
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handelFrukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Patrik Åkerman von Knorring
 
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handelFrukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handelcloudnine
 
Webinar 7 sätt att öka lageromsättningen
Webinar 7 sätt att öka lageromsättningenWebinar 7 sätt att öka lageromsättningen
Webinar 7 sätt att öka lageromsättningen
EazyStock
 
Frukostseminarium hos Transformator Design den 19 september 2013
Frukostseminarium hos Transformator Design den 19 september 2013Frukostseminarium hos Transformator Design den 19 september 2013
Frukostseminarium hos Transformator Design den 19 september 2013
Transformator Design Group
 
Conversionista @ B2B Inbound Summit
Conversionista @ B2B Inbound SummitConversionista @ B2B Inbound Summit
Conversionista @ B2B Inbound Summit
Conversionista
 
Kundfokus Finans - Strategisk Kommunikationsplanering 2014 11-18
Kundfokus Finans - Strategisk Kommunikationsplanering 2014 11-18Kundfokus Finans - Strategisk Kommunikationsplanering 2014 11-18
Kundfokus Finans - Strategisk Kommunikationsplanering 2014 11-18
Carl-Magnus Löfström
 
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Crescando
 
ECR Sweden Forum ‘09. News from ECR Sweden
ECR Sweden Forum ‘09. News from ECR SwedenECR Sweden Forum ‘09. News from ECR Sweden
ECR Sweden Forum ‘09. News from ECR Sweden
ECR Community
 

Similar to Management intelligence (20)

Det Nya Säljet
Det Nya SäljetDet Nya Säljet
Det Nya Säljet
 
Lösamhetsanalys för Dynamics A X
Lösamhetsanalys för Dynamics A XLösamhetsanalys för Dynamics A X
Lösamhetsanalys för Dynamics A X
 
Cybercom ROI Och Lite Annat
Cybercom ROI Och Lite AnnatCybercom ROI Och Lite Annat
Cybercom ROI Och Lite Annat
 
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kundenIBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden
 
Scandinavian ad networks slutkund
Scandinavian ad networks slutkundScandinavian ad networks slutkund
Scandinavian ad networks slutkund
 
Avanza bank, Analyticsdagarna 141021
Avanza bank, Analyticsdagarna 141021Avanza bank, Analyticsdagarna 141021
Avanza bank, Analyticsdagarna 141021
 
Retention Optimization - Tjäna mer på de kunder du redan har
Retention Optimization - Tjäna mer på de kunder du redan harRetention Optimization - Tjäna mer på de kunder du redan har
Retention Optimization - Tjäna mer på de kunder du redan har
 
IBM Smarter Business 2012 - Kunderna är inte längre målgrupper, de är individer
IBM Smarter Business 2012 - Kunderna är inte längre målgrupper, de är individerIBM Smarter Business 2012 - Kunderna är inte längre målgrupper, de är individer
IBM Smarter Business 2012 - Kunderna är inte längre målgrupper, de är individer
 
Intäktsstrategier för digitala medier
Intäktsstrategier för digitala medierIntäktsstrategier för digitala medier
Intäktsstrategier för digitala medier
 
Cgi at a glance swe
Cgi at a glance sweCgi at a glance swe
Cgi at a glance swe
 
Så skapade vi sveriges bästa e handel
Så skapade vi sveriges bästa e handelSå skapade vi sveriges bästa e handel
Så skapade vi sveriges bästa e handel
 
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handelFrukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
 
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handelFrukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
 
Webinar 7 sätt att öka lageromsättningen
Webinar 7 sätt att öka lageromsättningenWebinar 7 sätt att öka lageromsättningen
Webinar 7 sätt att öka lageromsättningen
 
Edward LinkedIn.pptx
Edward LinkedIn.pptxEdward LinkedIn.pptx
Edward LinkedIn.pptx
 
Frukostseminarium hos Transformator Design den 19 september 2013
Frukostseminarium hos Transformator Design den 19 september 2013Frukostseminarium hos Transformator Design den 19 september 2013
Frukostseminarium hos Transformator Design den 19 september 2013
 
Conversionista @ B2B Inbound Summit
Conversionista @ B2B Inbound SummitConversionista @ B2B Inbound Summit
Conversionista @ B2B Inbound Summit
 
Kundfokus Finans - Strategisk Kommunikationsplanering 2014 11-18
Kundfokus Finans - Strategisk Kommunikationsplanering 2014 11-18Kundfokus Finans - Strategisk Kommunikationsplanering 2014 11-18
Kundfokus Finans - Strategisk Kommunikationsplanering 2014 11-18
 
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
 
ECR Sweden Forum ‘09. News from ECR Sweden
ECR Sweden Forum ‘09. News from ECR SwedenECR Sweden Forum ‘09. News from ECR Sweden
ECR Sweden Forum ‘09. News from ECR Sweden
 

More from Acando Consulting

Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision
Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecisionStrategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision
Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision
Acando Consulting
 
The Social Intranet
The Social IntranetThe Social Intranet
The Social Intranet
Acando Consulting
 
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e FebruariBi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Acando Consulting
 
Sharepoint Axdagen
Sharepoint AxdagenSharepoint Axdagen
Sharepoint Axdagen
Acando Consulting
 
Getting Real About Enterprise 2.0
Getting Real About Enterprise 2.0Getting Real About Enterprise 2.0
Getting Real About Enterprise 2.0
Acando Consulting
 
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge ExchangeEnterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Acando Consulting
 
What you should ask yourself about Enterprise 2.0
What you should ask yourself about Enterprise 2.0What you should ask yourself about Enterprise 2.0
What you should ask yourself about Enterprise 2.0
Acando Consulting
 
Enterprise 2.0 and Innovation
Enterprise 2.0 and InnovationEnterprise 2.0 and Innovation
Enterprise 2.0 and Innovation
Acando Consulting
 
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringarProject Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Acando Consulting
 
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between CoworkersWeb 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Acando Consulting
 

More from Acando Consulting (10)

Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision
Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecisionStrategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision
Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision
 
The Social Intranet
The Social IntranetThe Social Intranet
The Social Intranet
 
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e FebruariBi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
 
Sharepoint Axdagen
Sharepoint AxdagenSharepoint Axdagen
Sharepoint Axdagen
 
Getting Real About Enterprise 2.0
Getting Real About Enterprise 2.0Getting Real About Enterprise 2.0
Getting Real About Enterprise 2.0
 
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge ExchangeEnterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
 
What you should ask yourself about Enterprise 2.0
What you should ask yourself about Enterprise 2.0What you should ask yourself about Enterprise 2.0
What you should ask yourself about Enterprise 2.0
 
Enterprise 2.0 and Innovation
Enterprise 2.0 and InnovationEnterprise 2.0 and Innovation
Enterprise 2.0 and Innovation
 
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringarProject Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
 
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between CoworkersWeb 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
 

Management intelligence

 • 1. 1 © Acando AB © Acando AB Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
 • 2. UTAN SKYMMADE HINDER ÄR DET LÄTT ATT FATTA RÄTT BESLUT • Framgångsrika företag arbetar AGENDA: • 2% av kunderna står för 35% av lönsamheten! Vad kan målmedvetet med att kontinuerligt jag göra av det? undanröja hinder som skymmer målet. • Återförsäljarnas inflytandeområde sträcker sig 60 km • Insikten och metoder för att bibehålla en från butik! Vad gör jag av det? störningsfri sikt är en strategiskt kritisk • Var tredje order är olönsam! Hur kan jag förändra det? • Dålig kvalitet kostar! Hur påverkar jag det? framgångsfaktor Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
 • 3. ERA TOP PERFORMERS GÖMMER EN OANAD POTENTIAL Top 2% Performer karaktäristika:  173% högre andel av totalintäkten än genomsnittskunden  212% högre andel av totalvinsten än genomsnittskunden  18 % högre vinstmarginal än genomsnittskunden GENOMSNITTSKUND TOP PERFORMER Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
 • 4. MED RÄTT INFORMATION ÄR DET LÄTT ATT SKILJA ÄPPLEN FRÅN APELSINER LÖNSAMHETENS KORRELATION MED: INTERNA FAKTORER EXTERN FAKTORER  Total omsättning  Avstånd mellan kund &  Omsättning per återförsäljare/butik HÅRDA produktsegment  Kundens omsättning/ FAKTORER  Försäljingskanal konsumtion  Kundsegment  Kundens produktinnehav  Kundens NKI  Vår reverantösposition  Säljarens hos kunden utbildnings/  Kundens MJUKA erfarenhetsnivå varumärkesuppfattning FAKTORER  Incitamentsstruktur  Relationsdjup  Relationsbredd  Relationslängd INSIKT ACTION RESULTAT TOP PERFORMERS…. En ”twins-search” visade att det  Bor 23 km närmare återförsäljare fanns 943 kunder som matchade  Använder bonuskortet 4 ggr oftare TP hårda lönsamhetsfaktorer. 16% ökad  Har 23 poäng högre NKI Dessa blev föremål för ett KEY lönsamhet  Får säljbesök 6 ggr oftare ACCOUNT program med fokus på  Ger 19% högre poäng på varumärkes- att lyfta de mjuka lönsamhets- betyg faktorerna Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
 • 5. MED RÄTT INFORMATION BLIR LÖNSAMHET GENOM RÄTT ETABLERINGEN LÄTT INSIKT ACTION RESULTAT 1. Inom 20 km radie har vi < 75% av Med en kartläggning av kundens share of wallet kundtätheten i landet som 2. Mellan 20-60 km radie har vi ca underlag optimeras etableringen 23% ökad 50% av kunders share of wallet av nya butiker/servicesställen för lönsamhet 3. Bortom 60 km har vi >25% av att maximera bidraget till kundens share of wallet lönsamheten. Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
 • 6. VAR TREDJE ORDER ÄR OLÖNSAM RÄTT ÅTGÄRDER GER DRAMATISKA EFFEKTER ORDER- ANTAL ANTAL ARTIKLAR PRIS OMSÄTTNINGEN = VOLYM x ORDERRADER x PER ORDERRAD x PER ARTIKEL • Snitt: 5,5 • Snitt: 12 • Snitt: 90 kr 43,2 MSEK 7.400 • Median: 3,0 • Median: 4,0 • Median: 62 kr Snittsorderns ordervärde är 5.841 SEK Normalorderns ordervärde är 745 SEK!! INSIKT ACTION RESULTAT Potential på 46% omsättnings- - Öka ordervolym med kampanjer ökning genom en 10% ökning av: - Öka orderrader med bundling • Ordervolym till 8.100 orders - Öka artiklar genom storpack och 27% ökad • Orderrader till 6,1 i snitt cross-selling bruttovinst • Antal artiklar till 13,2 i snitt - Öka priset genom upselling • Priset till 99 kr per - Öka snittordervärdet genom lägsta artikel i snitt ordernivå och fri frakt Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
 • 7.
 • 8. LOJALA & NÖJDA KUNDER ÄR LÖNSAMMA…ELLER? DET….OCH MYCKET MER SPARAR JAG TILL NÄSTA GÅNG VI SES…. TACK FÖR ER TID!! Styrkraft, Mikael Rönnholm, Acando Consulting mikael.ronnholm@acando.com 0706-40 33 82
 • 9. Praktikfall: ABC-analys för Luna Acando Styrkraft i Göteborg Mattias Kylner 23 november, 2011 9
 • 10. Kort om  Koncernen etablerades 1906 och börsnoterades 1976.  Vi bytte namn från Bergman & Beving till B&B Tools i mars 2007  B&B TOOLS är Nordens största leverantör av industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster till industrisektorn.  Vi är den ledande MRO (Maintenance, Repair, and Operations)-leverantören i Norden.  – Industriförnödenheter som ex. verktyg, maskiner, skyddsutrustningar, fästelement och arbetsplatsutrustningar.  – Industrikomponenter för lagring, tätning, transmission och automation.  – Relaterade tjänster.  Vi har verksamhet i 12 länder.  – De geografiska huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Finland.  Vi har cirka 2 800 medarbetare.  Vi har cirka 7,6 miljarder SEK i årlig nettoomsättning.  – Fördelning per kundsegment: Industrisektorn 64%, Byggsektorn 21%, GDS (Gör-det-själv) / Privatmarknaden 5%, Övriga branscher 10%.  – Geografisk fördelning: Sverige 49%, Norge 30%, Finland 12%, Övriga 9%. 10
 • 11. Del I Praktikfall Luna ABC-analys - Syftet med ABC-analysen - Hur tänkte vi? 11
 • 12. Syfte med Lunas ABC-modell  Övergripande syfte – Förstå nettolönsamhet genom hela ”förädlingskedjan” för  Kund/kedja  Artikel/leverantör/sortiment  Att utifrån analysresultat skapa handlingsplaner för genomförande. (Från analys till handling…)  Sekundära syften – Underlag för beräkning av s.k. MUC-påslaget (Internprissättning) per leverantör – Hjälpverktyg för Inköp vid leverantörsförhandlingar. 12
 • 13. Översikt ABC-modell för Luna Leverantörer Grunda & Gigant Kunder XX% XX% XX% 100% K Luna K Norge K L L Luna Verktyg Luna K L & Maskin Sverige & PSE K L K L Luna K L Export mfl K Teng ”Bruttoresultat” K Bearbeta kund/säljtid ”Nettoresultat” Arbeta med lev/art Ta fram kataloger Orderhantering (Skaff/EDI/Manuell) Inköp (Skaff/EDI/Manuell) Hantera krediteringar Stödja säljbolag Mfl… Teknisk service •Fraktkostnader •Logistikkostnader •Logistikkostnader •Leverantörsbonus •Kundbonus 13
 • 14. Hur fungerar ABC-modellen? Kostnadsställen Resurser Aktiviteter & processer Kostnadsdrivare Indirekta Kostnader Direkta kostnader Kalkyl- objekt  Artiklar: ca 160.000  Aktiva artiklar: ca 40.000 Leverantörer / Försäljnings- Kedjor /  Aktiva leverantörer: 470 st Artiklar ordrar Kunder  Aktiva varumärken: 260 st  Aktiva kundnummer: 2700 st  Säljorderrader: 1,8 miljoner orderrader – Lunaartiklar 14
 • 15. Strategier för förbättrad effektivitet och lönsamhet 100 80 60 Förändra 40 Kunder 20 Artiklar 0 Leverantörer-20 -40 Skydda Utveckla -60 -80 Leverantörer / artiklar Kedjor / kunder -Pressa inköpspriser -Optimera försäljningspris -Ändra hur KCs använder sin tid -Kundbesök / kundbearbetning -Felkostnader teknisk service -Produktmix (egna varumärken..) -Inköpsorderhantering -EDI/Toolstore vs. manuell order -Sortimentsbredd -Orderstorlekar -Sourcing -Frakt och logistik -Sänka logistikkostnader -Konstruktion av kundbonussystem -Lagerartikel vs. parentesartikel -Kunder med mycket returer
 • 16. Ny ABC-modell i Sharepoint som skapar helt unika möjligheter till analys och jämförelse, med drill down-funktionalitet ner till artikel… 16