Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Välkommen till Styrkraft!              Gunnar Arveståhl           Gunnar.arvestahl@acando.com© Aca...
Agenda  Tid      Spår 1                       Spår 2  13:00     Management Intelligen...
Vi är cirka 1 000 kollegor i 5 länder    Sverige                    590              ...
Acandos strategiska position och taktik                  NA  Acandos strategiska verksamhetsposition  ...
Tänk i tre                             perspektiv4  © Acando AB  2011-12-01  Passion for i...
Att skapa Styrkraft!                                Action!                ...
En stabil plattform för verksamhetsstyrning  © Acando AB
7  © Acando AB
Styrkraft           Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna                BI-verkty...
Bedre kontroll over budsjett- og prognose                           STYRKRAFTSDAGENMats Kristian...
● Presentasjonsagenda:  Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring  Hvorfor WebPlan og Sim?  En WebPlan-løsning med u...
Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring                                       ...
Profitbase konsept          Analyseverktøy                                 Struk...
En effektiv budsjett og prognose prosess kjennetegnes av … For den budsjett/prognose ansvarlige             ...
Tradisjonell budsjettprosess Når det er ferdig kjenner jeg ikke igjen tallene mine  Tar for @*!%?# lang tid!Korresponder...
Profitbase WebPlan og SimFor den budsjett/prognose ansvarlige             For bedriftens økonomifunksjon/lede...
© Acando AB
Profitbase konsept          Analyseverktøy                                 Struk...
Kunder og vertikaler        Manufacturing  Retail           General        Health Care   Oil &...
Profitbase WebPlan – Prøv selv!● Demo tilgjengelig på:  http://webplan.profitbase.com  © Acando AB
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Effektiv budgetprocess med moderna verktyg

Download to read offline

Seminariet är en systemvisning som visar hur ett modernt verktyg kan användas för att snabba upp budgetcykeln. Samtidigt kan verktyget användas för att simulera konsekvenser (tex bästa fall, troligt, sämsta fall) i både resultat och balansräkning. Systemet visar också hur moderna verktyg har integrerat stöd för drivbaserad budgetering

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Effektiv budgetprocess med moderna verktyg

 1. 1. Välkommen till Styrkraft! Gunnar Arveståhl Gunnar.arvestahl@acando.com© Acando AB © Acando AB
 2. 2. Agenda Tid Spår 1 Spår 2 13:00 Management Intelligence, eller Gräv där du står Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna BI-verktyg för analys och simulering - Mikael Rönnholm, Senior Management Consultant. - Patrik Dejve, Finance Intelligence Consultant. - Mattias Kylner, Administrativ - Mats Kristiansen, ProfitBase. chef/Controller, Luna. Plats: Lunchrummet Plats: Hasselbladsrummet 14:00 Konsten att agera på fakta Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision - Kent Lidbom, Senior Management Consultant. - Mattias Kylner, Administrativ chef/Controller, - Åsa Lindström, PhD Enterprise Architecture. Luna. Plats: Lunchrummet Plats: Swedish Taste 14:40 Kaffe 15:00 Att förändra styrmodellen i en komplex Customer Intelligence, att utvinna kunskap om verksamhet kunden som ger konkurrensfördelar - Björn Söderberg, Projektledare på Volvo Cars. - Fredrik Skåpe, Customer Intelligence Consultant. Plats: Lunchrummet Plats: Swedish Taste 15:50 Bestäm dig! Micke Tornving och Pelle Tornell. 17.15 - Buffé och mingel. 18.301 © Acando AB 2011-12-01 Passion for improvements
 3. 3. Vi är cirka 1 000 kollegor i 5 länder  Sverige 590 Finland  Tyskland 280 Sverige  Norge 100 Norge  Övriga länder* 70 Storbritannien Tyskland *) Storbritannien och Finland2 © Acando AB 2011-12-01 Passion for improvements
 4. 4. Acandos strategiska position och taktik NA Acandos strategiska verksamhetsposition I vår taktiska modell kombineras kompetens från är management och IT i tät samverkan flera områden för att kunna leverera vår strategi3 © Acando AB
 5. 5. Tänk i tre perspektiv4 © Acando AB 2011-12-01 Passion for improvements
 6. 6. Att skapa Styrkraft! Action! Var är vi och vart Vart ska vi och hur? är vi på väg? Styrmodeller, Organisation, Le Mätning, Analys, darskap och Kultur Strategi, Taktik och och Optimering Planering5 © Acando AB 2011-12-01
 7. 7. En stabil plattform för verksamhetsstyrning © Acando AB
 8. 8. 7 © Acando AB
 9. 9. Styrkraft Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna BI-verktyg för analys och simulering - Systemvisning Profitbase AS© Acando AB © Acando AB
 10. 10. Bedre kontroll over budsjett- og prognose STYRKRAFTSDAGENMats KristiansenProfitbase AS, Oslo 23. november 2011 Copyright 2010, Profitbase. All rights reserved
 11. 11. ● Presentasjonsagenda:  Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring  Hvorfor WebPlan og Sim?  En WebPlan-løsning med utgangspunkt i en tenkt bilorganisasjon  Sentral WebPlan funksjonalitet  Sentral Sim funksjonalitet © Acando AB
 12. 12. Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring • Hva vil skje • Hva har skjedd? • Hva er egentlig framover?Ofte stilte • Hvordan er problemet? • Hva hvis dagens trendene?spørsmål • Hva skjer nå? trender fortsetter? • Hvorfor er det alltid • Hvilke aksjoner kreves? • Hvilke risiko og slik at…..? muligheter finnes? Historisk Nåtid FremtidEksempler • Balanse, resultat og • Timesalg, dagsalg, og • Kontantstrøms-på kontantstrøm varesalg prognoser • Inntekt og • Antall kunder, produkt • Scenariobasertstyrings- kostnadsanalyse og budsjettering ogmekanisme • Trendanalyser markedslønnsomhet prognostisering • Forbruksoptimaliserin • Støtte for strategiskr g investeringsanalyse • Produksjons • Sensitivitetsanalyse mengde/tid (Hva-hvis) • Arbeidskapitalanalyse • Omsetning pr arb.time • Supply Chain © Acando AB
 13. 13. Profitbase konsept Analyseverktøy Strukturert Microsoft budsjettinnsamling Excel Budsjett- deltakere Simulering Virkelig Virkelig Basisbudsjett Vs. Budsjett Historiske tall på resultatnivå Best, Worst Gjeldende budsjett Hittil i år tall Case Målsettinger Kontoplan Organisasjon Ansatte Resultatbudsjett Kontantstrøm Resultat Balanse Basis, Best og Verst Virkelige tall © Acando AB
 14. 14. En effektiv budsjett og prognose prosess kjennetegnes av … For den budsjett/prognose ansvarlige For bedriftens økonomifunksjon/ledelse ● Enkle registreringsskjema basert på kjente ● Mulighet til å involvere alle ansvarlige på en operasjonelle begreper enkel måte slik at budsjettet og prognosen blir  Det jeg selger, mine ansatte, osv. troverdig ● Relevante referanser til forhistorien ● Lite tidsforbruk  Hva skjedde i fjor, hittil i år i mitt ansvarsområde?  På etablering og utsendelse av grunnlag  Hva er opprinnelig budsjett  På innsamling og bearbeiding av informasjon ● Lite tidsforbruk til registrering ● Rask og løpende økonomisk oversikt underveis  Automatisert og manuell fordeling av totalbeløp basert på historikk ● Enkel oversikt på hvor i budsjett/prognose ● God rapportering underveis i budsjettprosessen prosessen de enkelte befinner seg Hvordan er virkeligheten? © Acando AB
 15. 15. Tradisjonell budsjettprosess Når det er ferdig kjenner jeg ikke igjen tallene mine Tar for @*!%?# lang tid!Korresponderer ikke med Fastlåst selv ommålene jeg blir målt opp forretningsbetingelsermot stadig endres Har ikke kontroll over allokeringer Utdatert før det er ferdig © Acando AB
 16. 16. Profitbase WebPlan og SimFor den budsjett/prognose ansvarlige For bedriftens økonomifunksjon/ledelse● Ferdiggenererte registreringsskjema med ● Distribusjon over web ● Automatisk «innsamling» og tilgjengeliggjøring i økonomisk operasjonelle begreper (dimensjoner) form  Produkt-, marked-, ansatt-dimensjon osv.  Løpende økonomisk oversikt ● Oversikt over status pr skjema pr avdeling● ..med et innhold i henhold til min historikk  Ikke startet, Påbegynt, Ferdig  Virkelig hittil, Budsjett i år, osv. for mitt område ● Sentral generering og publisering av skjema● Lite tidsforbruk til registrering (om man vil)  Full sentral kontroll på beregninger og regler  Mulighet for automatisk genererte forslag ● Full tilgangsstyring ● Automatisk generering av likviditet og balanse  Mulighet for automat-posteringer basert på enkel input ● Hva hvis simulering● God rapportering underveis ● Kraftig reduksjon i tid benyttet til oppsett og gjennomføring av planleggingsrunder Hvorfor profitbase WebPlan og Sim? Fordi de ivaretar begge parters behov og sikrer en effektiv budsjett og prognoseprosess. © Acando AB
 17. 17. © Acando AB
 18. 18. Profitbase konsept Analyseverktøy Strukturert Microsoft budsjettinnsamling Excel Budsjett- deltakere Simulering Virkelig Virkelig Basisbudsjett Vs. Budsjett Historiske tall på resultatnivå Best, Worst Gjeldende budsjett Hittil i år tall Case Målsettinger Kontoplan Organisasjon Ansatte Resultatbudsjett Kontantstrøm Resultat Balanse Basis, Best og Verst Virkelige tall © Acando AB
 19. 19. Kunder og vertikaler Manufacturing Retail General Health Care Oil & Gas Telecom Farstad Shipping © Acando AB
 20. 20. Profitbase WebPlan – Prøv selv!● Demo tilgjengelig på: http://webplan.profitbase.com © Acando AB

Seminariet är en systemvisning som visar hur ett modernt verktyg kan användas för att snabba upp budgetcykeln. Samtidigt kan verktyget användas för att simulera konsekvenser (tex bästa fall, troligt, sämsta fall) i både resultat och balansräkning. Systemet visar också hur moderna verktyg har integrerat stöd för drivbaserad budgetering

Views

Total views

1,645

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×